การใช้ Shopify เพื่อให้สอดคล้องกับ GDPR

เมื่อใช้ Shopify จะมีเครื่องมือและข้อมูลที่คุณสามารถใช้เพื่อช่วยให้คุณสามารถปฏิบัติตาม GDPR ได้ แม้ว่าการใช้ Shopify จะสามารถช่วยให้คุณปฏิบัติตาม GDPR ได้ แต่สิ่งสำคัญคือคุณต้องเข้าใจภาระหน้าที่ของตนเองภายใต้ GDPR และเพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำหนดค่าและใช้แพลตฟอร์มในลักษณะที่สอดคล้องกับข้อกำหนดที่ GDPR กําหนดไว้

ข้อกำหนดทางภูมิศาสตร์ของ GDPR ในการประมวลผลหรือจัดเก็บข้อมูล

GDPR ไม่ได้บังคับให้ประมวลผลหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ไว้ในยุโรปแห่งเดียว GDPR กําหนดให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อยู่อาศัยในยุโรปที่ถ่ายโอนออกนอกภูมิภาคยุโรปต้องได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

การจัดการความยินยอม

คุณสามารถใช้แอปการปฏิบัติตามกฎและความเป็นส่วนตัวของ Shopify เพื่อช่วยให้คุณขอคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้าสำหรับกิจกรรมการประมวลผลข้อมูล เมื่อใช้แอป คุณสามารถตั้งค่าแบนเนอร์ความยินยอมสำหรับคุกกี้และป๊อปอัพการกำหนดลักษณะคุกกี้ได้

ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูล

บันทึกแนบท้ายการประมวลผลข้อมูลของ Shopify (DPA) สรุปความรับผิดชอบระหว่างคุณกับ Shopify ในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลShopify จะปฏิบัติตามคําแนะนําของคุณเกี่ยวกับวิธีจัดการกับข้อมูลนั้นข้อตกลงนี้ยังช่วยให้แน่ใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการประมวลผลที่สอดคล้องกับกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรป

การเข้าถึงและการลบข้อมูล

เมื่อมีการร้องขอ Shopify เสนอเครื่องมือที่ช่วยให้คุณเข้าถึง แก้ไขและลบข้อมูลของลูกค้าออกได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณจัดการสิทธิ์ของลูกค้าในการเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าตามที่ GDPR กำหนดไว้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลคำขอเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า

เทมเพลตนโยบายความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถใช้และปรับแต่งเทมเพลตนโยบายที่สร้างไว้ล่วงหน้าที่นำเสนอโดย Shopify เพื่อสื่อสารหลักปฏิบัติการประมวลผลข้อมูลของคุณ การปรับแต่งเทมเพลตเหล่านี้ช่วยให้คุณมีความโปร่งใสเกี่ยวกับวิธีการรวบรวม ใช้ และปกป้องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มนโยบายร้านค้า

มาตรการความปลอดภัย

Shopify ดําเนินการตามมาตรการความปลอดภัยที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการเข้ารหัส ไฟร์วอลล์ และการตรวจสอบความปลอดภัยทั่วไป ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรองและมาตรฐานความปลอดภัยของ Shopify

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี