การใช้ Shopify เพื่อให้สอดคล้องกับ GDPR

เมื่อใช้ Shopify จะมีเครื่องมือและข้อมูลที่คุณสามารถใช้เพื่อช่วยให้คุณสามารถปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (GDPR) ได้ แม้ว่าการใช้ Shopify จะสามารถช่วยให้คุณปฏิบัติตาม GDPR ได้ แต่สิ่งสำคัญคือคุณต้องเข้าใจภาระหน้าที่ของตนเองภายใต้ GDPR และเพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำหนดค่าและใช้แพลตฟอร์มในลักษณะที่สอดคล้องกับข้อกำหนดที่ GDPR กําหนดไว้

ข้อกำหนดทางภูมิศาสตร์ของ GDPR ในการประมวลผลหรือจัดเก็บข้อมูล

GDPR ไม่ได้บังคับให้ประมวลผลหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ไว้ในยุโรปแห่งเดียว GDPR กําหนดให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อยู่อาศัยในยุโรปที่ถ่ายโอนออกนอกภูมิภาคยุโรปต้องได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ไปที่การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า เพื่อกำหนดการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว เช่น นโยบายความเป็นส่วนตัว แบนเนอร์คุกกี้ และหน้าเลือกไม่ขายข้อมูล ดูแอปความเป็นส่วนตัวที่ติดตั้งแล้ว และจัดการการตั้งค่าการตลาดบางส่วนของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การจัดการการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูล

บันทึกแนบท้ายการประมวลผลข้อมูลของ Shopify สรุปความรับผิดชอบระหว่างคุณกับ Shopify ในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูล Shopify จะปฏิบัติตามคําแนะนําของคุณเกี่ยวกับวิธีจัดการกับข้อมูลนั้น ข้อตกลงนี้ยังช่วยให้แน่ใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการประมวลผลที่สอดคล้องกับกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรป

การเข้าถึงและการลบข้อมูล

เมื่อมีการร้องขอ Shopify เสนอเครื่องมือที่ช่วยให้คุณเข้าถึง แก้ไขและลบข้อมูลของลูกค้าออกได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณจัดการสิทธิ์ของลูกค้าในการเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าตามที่ GDPR กำหนดไว้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลคำขอเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า

เทมเพลตนโยบายความเป็นส่วนตัว

ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเพื่อกำหนดค่านโยบายความเป็นส่วนตัว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเพิ่มนโยบายความเป็นส่วนตัวไปยังร้านค้าออนไลน์

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้และปรับแต่งเทมเพลตนโยบายที่สร้างไว้ล่วงหน้าที่นำเสนอโดย Shopify เพื่อสื่อสารหลักปฏิบัติการประมวลผลข้อมูลของคุณ การปรับแต่งเทมเพลตเหล่านี้ช่วยให้คุณมีความโปร่งใสเกี่ยวกับวิธีการรวบรวม ใช้ และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มนโยบายร้านค้า

มาตรการความปลอดภัย

Shopify ดําเนินการตามมาตรการความปลอดภัยที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการเข้ารหัส ไฟร์วอลล์ และการตรวจสอบความปลอดภัยทั่วไป ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรองและมาตรฐานความปลอดภัยของ Shopify

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี