Korzystanie z Shopify w celu zapewnienia zgodności z RODO

Platforma Shopify oferuje narzędzia i informacje, które ułatwiają zapewnienie zgodności z RODO (Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych). Korzystanie z Shopify może pomóc Ci w zapewnieniu zgodności z RODO. Istotne jest jednak zapoznanie się z własnymi obowiązkami wynikającymi z RODO i skonfigurowanie platformy oraz jej użytkowanie w sposób zgodny z wymogami RODO.

Wymagania geograficzne RODO dotyczące przetwarzania lub przechowywania danych

RODO nie wymaga przetwarzania lub przechowywania danych osobowych w Europie. RODO wymaga, aby dane osobowe mieszkańców Europy przekazywane poza Europę były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dowiedz się więcej na temat Transgraniczne przesyłanie danych.

Prywatność klienta

W panelu administracyjnym Shopify przejdź do sekcji Ustawienia > Prywatność klienta, aby skonfigurować ustawienia prywatności, takie jak polityka prywatności, baner plików cookie i strona rezygnacji ze sprzedaży danych, wyświetlić zainstalowane aplikacje prywatności i zarządzać niektórymi ustawieniami marketingu. Dowiedz się więcej o zarządzaniu ustawieniami prywatności klientów.

Umowa o przetwarzanie danych

Umowa powierzenia przetwarzania danych przedstawia zakres Twoich obowiązków oraz obowiązków firmy Shopify jako podmiotu przetwarzającego dane. Shopify będzie realizować Twoje polecenia dotyczące postępowania z tymi danymi. Umowa ta pomaga również zapewnić zgodność przetwarzania danych osobowych z europejskimi przepisami o ochronie danych.

Dostęp do danych i ich usuwanie

Na życzenie Shopify zapewnia narzędzia, które umożliwiają dostęp do danych klientów, ich edycję i usuwanie. Pomaga to w przestrzeganiu praw klienta do dostępu, sprostowania lub usunięcia danych osobowych zgodnie z wymogami RODO. Dowiedz się więcej o przetwarzaniu żądań dotyczących danych klientów.

Szablony polityki prywatności

W panelu administracyjnym Shopify przejdź do sekcji Ustawienia > Prywatność klienta, aby skonfigurować politykę prywatności. Dowiedz się więcej o sposobie dodawania polityki prywatności do swojego sklepu online.

Możesz wykorzystywać i dostosowywać gotowe szablony polityki prywatności oferowane przez Shopify w celu przekazywania informacji o praktykach przetwarzania danych. Dzięki dostosowaniu tych szablonów możesz w przejrzysty sposób gromadzić, wykorzystywać i zabezpieczać dane osobowe klientów. Dowiedz się więcej o dodawaniu polityki sklepu.

Środki bezpieczeństwa

Shopify wprowadza efektywne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych, w tym szyfrowanie, zapory sieciowe i regularne audyty bezpieczeństwa. Dowiedz się więcej o certyfikatach i standardach bezpieczeństwa Shopify.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo