Przetwarzanie żądań dotyczących danych klientów

Sprzedając produkty za pośrednictwem Shopify, musisz stosować się do przepisów i regulacji dotyczących prywatności i ochrony danych, które mają zastosowanie do Twojej firmy. Prywatność i ochrona danych są kluczowymi fundamentami handlu elektronicznego i mają istotne znaczenie dla klientów. Wymagania dotyczące chronionych danych klientów koncentrują się na minimalizacji, przejrzystości, kontroli i bezpieczeństwie danych.

Jeśli jesteś właścicielem sklepu lub pracownikiem z wymaganymi uprawnieniami dotyczącymi klienta, możesz zrealizować wniosek klienta o dostęp do jego danych osobowych lub ich usunięcie z panelu administracyjnego Shopify.

Uzyskaj i eksportuj dane klienta

Jeśli otrzymasz od klienta wniosek o dostęp lub przeniesienie danych, możesz zażądać danych klienta po weryfikacji jego tożsamości.

Kroki

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify kliknij opcję Klienci.
 2. Na liście klientów kliknij profil klienta, dla którego chcesz zażądać dziennika.
 3. Kliknij opcje: Więcej czynności > Zażądaj danych klienta.
 4. Odśwież stronę profilu klienta, aby uzyskać dostęp do danych klienta. Jeśli jesteś właścicielem sklepu, dane te są również wysyłane na Twój adres e-mail.
 5. Przekaż klientowi dane, o które wnioskował.

Usuwanie danych osobowych klienta

Możesz poprosić o usunięcie danych osobowych klienta i usunąć dane osobowe klienta z rekordów Shopify oraz z wszelkich aplikacji i kanałów zainstalowanych w panelu administracyjnym Shopify. Shopify utajnia tylko dane osobowe, takie jak imię i nazwisko oraz adres klienta. Dane nieosobowe, takie jak informacje o przedmiocie zamówienia, dacie i godzinie sprzedaży oraz wartości zamówienia, są zachowywane. Twoim obowiązkiem jest skontaktowanie się z innymi firmami, którym udostępniłeś(-aś) dane osobowe klienta.

Kroki

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify kliknij opcję Klienci.
 2. Na liście klientów kliknij nazwę klienta, dla którego chcesz zażądać usunięcia danych.
 3. Kliknij opcje: Więcej czynności > Usuń dane osobowe.

Opóźnienia w przetwarzaniu żądań usunięcia

Domyślnie Shopify nie usuwa danych osobowych w przypadku wystąpienia obciążenia zwrotnego, jeśli klient złożył zamówienie w ciągu ostatnich sześciu miesięcy (180 dni). Jeśli w tym czasie zostanie przesłane żądanie usunięcia, będzie ono mieć status oczekującego do momentu upływu wymaganego czasu. Po jego upływie Shopify zrealizuje żądanie usunięcia. Przesłanie kolejnego żądania nie będzie konieczne.

Aby nadpisać to opóźnienie w przetwarzaniu, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify.

Anuluj oczekujące żądanie usunięcia

Po przesłaniu żądania usunięcia danych osobowych klienta z Twojego sklepu masz 10 dni na jego anulowanie.

Kroki

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify kliknij opcję Klienci.
 2. Na liście klientów kliknij profil klienta, którego dotyczy żądanie usunięcia.
 3. W sekcji Przesłano żądanie usunięcia kliknij opcję Anuluj żądanie.

Edytowanie lub usuwanie profilu klienta

Jeśli profil klienta już istnieje w Shopify, możesz go edytować na stronie Klienci. Dowiedz się więcej o edycji profili klientów.

Możesz także usunąć poszczególne profile klientów. Jest to czynność, której nie można cofnąć. Usunięcie profilu klienta różni się od usuwania danych osobowych klienta. Dowiedz się więcej o usuwaniu profili klientów.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo