Behandla förfrågningar om kunduppgifter

När du säljer produkter via Shopify måste du följa de lagar och förordningar om integritet och dataskydd som gäller för ditt företag. Integritet och dataskydd är viktiga frågor för e-handel och är viktiga för dina kunder. Kraven på skyddade kunddata fokuserar på dataminimering, transparens, kontroll och säkerhet.

Om du är en butiksägare eller en anställd med de nödvändiga kundbehörigheterna kan du slutföra kundens begäran om åtkomst eller radera deras personuppgifter från din Shopify-admin.

Erhåll och exportera en kunds data

Om du får en begäran om åtkomst eller dataportabilitet från en kund kan du begära en kunds uppgifter efter att du har verifierat personens identitet.

Steg

 1. Från din Shopify-admin, klicka på kunder.
 2. Klicka på den kundprofil som du vill begära en logg för från kundlistan.
 3. Klicka på Fler åtgärder > Begär kunddata.
 4. Uppdatera kundens profilsida för att få åtkomst till kunduppgifterna. Om du är butiksägare skickas även datan till din e-post.
 5. Ge kunden de uppgifter som kunden har begärt.

Raderar en kunds personuppgifter

Du kan begära att få radera en kunds personuppgifter och ändra kundens personuppgifter från Shopifys register och från alla appar och kanaler som du har installerat från din Shopify-admin. Shopify kommer endast redigera personlig information, till exempel din kunds namn och adress. Icke-personuppgifter, såsom orderinformation om vad som såldes, datum och tidpunkt för försäljningen och ordervärdet bibehålls. Det är ditt ansvar att kontakta andra företag som du har delat kundens personuppgifter med.

Steg

 1. Från din Shopify-admin, klicka på kunder.
 2. I kundlistan klickar du på kundprofilen som du vill begära en borttagning för.
 3. Klicka på Fler åtgärder > Radera personuppgifter.

Förseningar i hanteringen av raderingsförfrågningar

Som standard kommer Shopify inte att radera personuppgifter om kunden har lagt en order under de senaste sex månaderna (180 dagar) i händelse av en chargeback. Om en begäran om radering skickas under den tiden kommer den att förbli i ett väntande tillstånd tills den begärda tiden har passerat. Shopify slutför raderingsförfrågan när den nödvändiga tiden har passerat. Du behöver inte skicka in en ny förfrågan.

Kontakta Shopify-supporten för att åsidosätta denna hanteringsfördröjning.

Avbryt en väntande raderingsbegäran

När du har skickat in en begäran om att ta bort din kunds personuppgifter från din butik har du 10 dagar på dig att avbryta begäran.

Steg

 1. Från din Shopify-admin, klicka på kunder.
 2. Klicka på den kundprofil som du begärde radering för från kundlistan.
 3. Klicka på Avbryt förfrågan i avsnittet Skickad raderingsförfrågan.

Redigera eller radera en kundprofil

Om en kundprofil redan finns i Shopify kan du redigera profilen från Kundsidan. Mer information om att redigera kundprofiler.

Du kan även radera enskilda kundprofiler, en åtgärd som inte kan ångras. Att radera en kundprofil skiljer sig från att radera en kunds personuppgifter. Läs mer om att radera kundprofiler.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis