Internationella överföringar av personuppgifter

Integriteten och säkerheten för våra handlare och deras kunder är centralt för vår verksamhet på Shopify. Som ett Kanada-baserat företag som arbetar globalt har vi engagerat oss i att följa alla tillämpliga lagar runt om i världen, inklusive lagar som styr internationell överföring av personuppgifter. Granska det här avsnittet för att utvärdera hur Shopify utför kompatibla och säkra överföringar av personuppgifter internationellt.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis