Amerikanska delstatliga integritetsskyddslagar

Amerikanska delstater vidtar i allt större utsträckning åtgärder för att hantera kundsekretess. År 2018 beslutade Kalifornien om California Consumer Privacy Act (CCPA), som trädde i kraft 2020. Den lagen ändrades senare genom California Privacy Rights Act ("CPRA") den 1 januari 2023. Sedan dess har fyra andra amerikanska delstater (Virginia, Colorado, Connecticut och Utah) antagit omnibus-integritetsskyddslagstiftning för konsumenter, som träder i kraft under 2023, och andra överväger liknande lagar. Vi hänvisar kollektivt till dessa lagar som "delstatlig sekretesslagstiftning." Dessa lagar ger invånare i respektive amerikanska delstater mer kontroll över sina personuppgifter. Om din webbplats är tillgänglig för invånare i dessa amerikanska stater eller om du deltar i insamling, behandling, försäljning eller delning av deras personuppgifter, kan dessa lagar gälla dig.

Denna sida tillhandahåller allmän information för handlare som ansvarar för att granska och använda informationen på korrekt sätt. Sidan innehåller inte och är inte avsedd att ge juridisk rådgivning.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis