Yhdysvaltojen osavaltioiden tietosuojalait

Yhdysvaltain osavaltiot ovat kasvavassa määrin ryhtyneet toimiin yksityisyyden suojaa koskevien lakien suhteen.Vuonna 2018 Kalifornia hyväksyi Kalifornian kuluttajien yksityisyyden suojaa koskevan lain (CCPA), joka tuli voimaan vuonna 2020. Lakiin tehtiin myöhemmin muutos lisäämällä siihen 1. tammikuuta 2023 Kalifornian yksityisyyden suojaa koskeva laki (CPRA). Tämän jälkeen neljä muuta osavaltiota (Virginia, Colorado, Connecticut ja Utah) ovat ottaneet käyttöön kattavia kuluttajia koskevia tietosuojalakeja, jotka tulevat voimaan vuoden 2023 aikana, ja myös muut osavaltiot harkitsevat samankaltaisten lakien käyttöön ottamista. Viittaamme näihin lakeihin yhdessä termillä "Osavaltioiden tietosuojalait". Nämä lait antavat Yhdysvaltain osavaltioiden asukkaille enemmän määräysvaltaa omiin henkilötietoihinsa.Jos verkkosivustosi on näissä osavaltioissa asuvien asiakkaiden käytettävissä tai keräät, käsittelet, myyt tai jaat näissä osavaltioissa asuvien henkilöiden henkilötietoja, nämä lait saattavat koskea sinua.

Tämä sivu tarjoaa yleisiä tietoja kauppiaille, jotka ovat vastuussa näiden tietojen tarkistamisesta ja oikeanlaisesta käytöstä. Tämä sivu ei sisällä lakineuvoja eikä ole tarkoitettu tarjoamaan niitä.

Tässä osiossa

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi