Myynti, jakaminen ja kohdennettu mainonta

Myynti: Kaikki Yhdysvaltain osavaltioiden tietosuojalait edellyttävät sovellettavissa määrin, että yritykset ilmoittavat selkeästi ja näkyvästi kuluttajien henkilötietojen myymisestä ja antavat mahdollisuuden kieltää sen. Joissakin Yhdysvaltain osavaltioissa "myynti" määritellään laajasti niin, että se sisältää henkilötietojen siirtämisen tai paljastamisen rahaa tai muuta vastiketta vastaan.

Jakaminen: Kaliforniassa CPRA-lain aiheuttamat muutokset CCPA-lakiin edellyttävät myös erillistä ilmoitusta henkilötietojen "jakamisesta" ja mahdollisuutta kieltää se. "Jakamisella" tarkoitetaan henkilötietojen paljastamista "kontekstien välisen käyttäytymiseen perustuvan mainonnan" tarkoituksia varten. "Kontekstien välinen käyttäytymiseen perustuva mainonta" puolestaan tarkoittaa "mainonnan kohdentamista kuluttajalle tämän henkilötietojen perusteella, jotka on hankittu hyödyntämällä kuluttajan toimintaa eri yrityksissä, selkeästi brändätyillä verkkosivuilla, sovelluksissa tai palveluissa, jotka eivät ole sama kuin yritys, selkeästi brändätty verkkosivusto, sovellus tai palvelu, jonka kanssa kuluttaja on tarkoituksella vuorovaikutuksessa."

Kohdennettu mainonta: Muut neljä Yhdysvaltain osavaltiota antavat kuluttajille luvan kieltää tämänkaltaisen "kohdennetun mainonnan". Kohdennetulla mainonnalla tarkoitetaan kuluttajille näytettäviä mainoksia, joiden valinnassa on käytetty henkilötietoja, jotka on hankittu hyödyntämällä kyseisen kuluttajan toimintaa ajan mittaan sitoutumattomilla verkkosivustoilla tai verkkosovelluksissa tarkoituksena ennustaa kuluttajan mieltymyksiä ja mielenkiinnon kohteita. Kohdennettu mainonta ei yleensä sisällä ensimmäisen osapuolen markkinointia, kontekstiin perustuvaa mainontaa tai mainosten esittämistä kuluttajille heidän tietotarpeen tai palautteen perusteella.

On mahdollista, että harjoitat "kohdennettua mainontaa", "jakamista" tai "myyntiä" myös Shopifyn ulkopuolella. Sinun tehtäväsi on arvioida oikeudellisia velvoitteitasi ja varmistaa, että kuluttajat saavat kaikki tarvittavat ilmoitukset ja mahdollisuuden kieltää kyseiset toiminnot, jos sellaisia tehdään.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi