Salg, deling og målrettet markedsføring

Salg: Hver av de statlige personvernlovene i USA krever, i den utstrekning det er aktuelt, at bedrifter gir tydelig og fullstendig varsel om og tillater at kundene trekker seg fra «salg» av deres personopplysninger. I noen amerikanske stater er «salg» bredt definert til å inkludere enhver overføring eller deling av personopplysninger mot enten penger eller andre verdifulle ytelser.

Deling: I California krever California Privacy Rights Act (CPRA)-tilleggene til California Consumer Privacy Act (CCPA) også bestemte varsler og muligheten til å trekke seg fra «deling» av personopplysninger, der «deling» er definert som deling av personopplysninger for «adferdsmessig markedsføring på tvers av kontekster». «Adferdsmessig markedsføring på tvers av kontekster» i sin tur betyr «målrettet markedsføring til en forbruker basert på forbrukerens personopplysninger som er innhentet fra forbrukerens aktivitet på tvers av bedrifter, distinkt markedsførte nettsteder, applikasjoner eller tjenester, annet enn den bedriften, distinkt markedsførte nettstedet, applikasjonen eller tjenesten som forbrukeren med hensikt samhandler med.»

Målrettet markedsføring: De andre fire amerikanske statene tillater at forbrukere kan trekke seg fra et lignende konsept av «målrettet markedsføring», definert som å vise annonser til en forbruker der annonsen er utvalgt basert på personopplysninger som er innhentet fra forbrukerens aktivitet over tid og på tvers av ikke-tilknyttede nettsteder eller nettapplikasjoner for å forutse forbrukerens preferanser eller interesser. Målrettet markedsføring inkluderer vanligvis ikke førstepartsmarkedsføring eller kontekstuell markedsføring, eller visning av annonser til forbrukere basert på deres forespørsel om informasjon eller tilbakemelding.

Du kan også være engasjert i «målrettet markedsføring», «deling» eller «salg» utenfor Shopify. Det er opp til deg å vurdere juridiske forpliktelser og sikre at du gir forbrukerne alle nødvendige varsler og muligheten til å trekke seg fra disse aktivitetene der det er aktuelt.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis