Slett opplysningene dine

Når du bruker Shopifys tjenester, har du noen valg knyttet til innsamling og bruk av personopplysningene dine. Hvis du deaktiverer butikken, kan du også be om at alle personopplysninger slettes fra butikken.

Hvis du ber om at butikkens data slettes fra Shopify, er det ikke det samme som å be om sletting av alle personopplysninger knyttet til deg hos Shopify. Butikkeiere, inkludert forhandlere og partnere, kan be om at alle personopplysninger i deaktiverte butikker slettes. Shopify-brukere av alle typer, inkludert personer som bruker Shopify-tjenester som Shop eller Shop Pay, kan be om at personopplysningene Shopify har registrert om dem slettes.

Du kan når som helst få tilgang til personopplysninger Shopify har registrert om deg. Gå til Shopifys personvernkontroller og klikk på Få tilgang til mine data for å starte prosessen med å motta en kopi av dine personopplysninger.

Slette personopplysninger fra en deaktivert butikk

Hvis du velger å deaktivere butikken er butikkens opplysninger garantert i to år, i tilfelle du ønsker å gjenåpne butikken. Du kan imidlertid be om at personopplysninger om kunder slettes fra den deaktiverte butikken før dette tidspunktet.

Du bør gå gjennom følgende hensyn før du ber om at opplysningene dine slettes:

  • Data kan bare slettes fra en deaktivert butikk.
  • Sletting av data gjelder bare for butikken du ber om sletting av. Hvis du har andre aktive eller inaktive Shopify-butikker, blir ikke data i disse butikkene slettet.
  • Når dataene er slettet, kan de ikke gjenopprettes, og butikken kan ikke gjenåpnes.
  • Bare butikkeieren kan be om sletting av data i en butikk. Ingen andre personalmedlemmer kan sende inn forespørselen på butikkeierens vegne.

Kontakt Shopify-brukerstøtte for å sende en forespørsel om sletting av personopplysninger i butikken. Dataene slettes innen 14 dager etter at forespørselen er fullført.

Slette personopplysninger fra Shopify

Personopplysningene dine inkluderer, men er ikke begrenset til, informasjon som navn, adresse, e-postadresse og betalingsopplysninger fra alle butikkene dine, i tillegg til Shopify-kontoinformasjon som ikke er lagret i en enkeltbutikk. Hvis du ber Shopify om å slette personopplysningene dine, slettes alle dine personopplysninger fra alle Shopify-butikker og kontoer du eier.

Se gjennom følgende hensyn før du ber om at personopplysningene dine slettes:

  • Personopplysninger kan bare slettes etter at du har deaktivert alle butikker og alle kontoer knyttet til e-postadressen din. Du blir bedt om å bekrefte at alle kontoer er stengt som en del av prosessen for sletting av personopplysninger.
  • Når personopplysningene dine er slettet, kan de ikke gjenopprettes.

Gå til Shopifys personvernkontroller og klikk på Slett mine data for å starte prosessen med å be om sletting av personopplysninger. Det kan ta inntil 30 dager før Shopify behandler forespørselen. Når slettingsforespørselen er fullført, mottar du en e-postbekreftelse, og personopplysningene dine slettes vanligvis innen ti virkedager.

Sletting av kundedata

Hvis du er kunde av en Shopify-forhandler, må du kontakte virksomheten du har handlet fra for å be om at de sletter dine personopplysninger fra sin butikk.

Hvis du er en kunde som bruker Shop eller Shop Pay, og ønsker at Shopify skal slette personopplysningene Shopify har registrert om deg, kan du gå til Shopifys personvernkontroller og klikke på Slett mine data for å starte prosessen. Når du blir spurt om hva slags bruker du er, velger du Bruker av Shopify-tjenester (inkludert Shop eller Shop Pay). Merk at dette ikke vil slette personopplysninger fra forhandlerbutikker du har handlet fra. For å be om at en forhandler sletter dine personopplysninger fra butikken sin, må du kontakte forhandleren du har handlet fra direkte.

Hvis du er en Shopify-forhandler som har mottatt en forespørsel fra en kunde om å slette deres personopplysninger, må du følge trinnene for å behandle en forespørsel om kundedata.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis