Underleverandører av databehandling

Alle personopplysninger fra kunder i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), Storbritannia og Sveits behandles først av Shopify International Limited (Ireland). Shopify-tilknyttede enheter og tredjepartsunderbehandlere bistår Shopify med behandlingen av personopplysninger for forhandlere i henhold til vårt databehandlingstillegg. Hvis du er en Shopify Plus-forhandler, kan du kontakte Shopify Plus Support for mer informasjon.

Shopify-tilknyttede underbehandlere

Kjerneunderprosessorer
Underleverandør av databehandling Tjenester du tilbyr Selskapets hovedkontor Data som kan bli behandlet
Shopify Inc. Levere Shopify-plattformen og andre tilknyttede tjenester til Shopify International Limited og Shopify Commerce Singapore Pte. Ltd. Canada Personopplysninger tilhørende forhandlerens kunder etter behov for å levere plattformfunksjonalitet og forhandlertjenester underlagt kommersielle og gjeldende avtaler mellom virksomheter
Shopify International Limited Levere tjenester til Shopify Inc. og Shopify Commerce Singapore Pte. Ltd. knyttet til Shopify-plattformen Irland Personopplysninger tilhørende forhandlerens kunder etter behov for å levere plattformfunksjonalitet og forhandlertjenester underlagt kommersielle og gjeldende avtaler mellom virksomheter
Shopify Commerce Singapore Pte. Ltd. Levere tjenester til Shopify Inc. og Shopify International Limited knyttet til Shopify-plattformen Singapore Personopplysninger tilhørende forhandlerens kunder etter behov for å levere plattformfunksjonalitet og forhandlertjenester underlagt kommersielle og gjeldende avtaler mellom virksomheter
Shopify Global Inc. Levere tjenester til Shopify Inc., Shopify International Limited og Shopify Commerce Singapore Pte. Ltd. knyttet til Shopify-plattformen USA Personopplysninger tilhørende forhandlerens kunder etter behov for å utføre tjenester i henhold til gjeldende avtaler mellom virksomheter
Shopify Payments (USA) Inc. Levere tjenester til Shopify Inc. knyttet til Shopify-plattformen USA Personopplysninger tilhørende forhandlerens kunder etter behov for å utføre tjenester i henhold til gjeldende avtaler mellom virksomheter
Shopify Capital Inc. Levere tjenester til Shopify Inc. knyttet til Shopify-plattformen USA Personopplysninger tilhørende forhandlerens kunder etter behov for å utføre tjenester i henhold til gjeldende avtaler mellom virksomheter
Shopify (USA) Inc. Levere tjenester til Shopify Inc. knyttet til Shopify-plattformen USA Personopplysninger tilhørende forhandlerens kunder etter behov for å utføre tjenester i henhold til gjeldende avtaler mellom virksomheter
Shopify Commerce France, SAS Levere tjenester til Shopify International Limited knyttet til Shopify-plattformen Frankrike Personopplysninger tilhørende forhandlerens kunder etter behov for å utføre tjenester i henhold til gjeldende avtaler mellom virksomheter
Shopify Commerce Germany GmbH Levere tjenester til Shopify International Limited knyttet til Shopify-plattformen Tyskland Personopplysninger tilhørende forhandlerens kunder etter behov for å utføre tjenester i henhold til gjeldende avtaler mellom virksomheter
Shopify Commerce Italy S.r.l. Levere tjenester til Shopify International Limited knyttet til Shopify-plattformen Italia Personopplysninger tilhørende forhandlerens kunder etter behov for å utføre tjenester i henhold til gjeldende avtaler mellom virksomheter
Shopify Lithuania UAB Levere tjenester til Shopify International Limited knyttet til Shopify-plattformen Litauen Personopplysninger tilhørende forhandlerens kunder etter behov for å utføre tjenester i henhold til gjeldende avtaler mellom virksomheter
Shopify Commerce Netherlands B.V. Levere tjenester til Shopify International Limited knyttet til Shopify-plattformen Nederland Personopplysninger tilhørende forhandlerens kunder etter behov for å utføre tjenester i henhold til gjeldende avtaler mellom virksomheter
Shopify Commerce Poland Sp. z.o.o. Levere tjenester til Shopify International Limited knyttet til Shopify-plattformen Polen Personopplysninger tilhørende forhandlerens kunder etter behov for å utføre tjenester i henhold til gjeldende avtaler mellom virksomheter
Shopify Commerce Spain, S.L. Levere tjenester til Shopify International Limited knyttet til Shopify-plattformen Spania Personopplysninger tilhørende forhandlerens kunder etter behov for å utføre tjenester i henhold til gjeldende avtaler mellom virksomheter
Shopify Sweden AB Levere tjenester til Shopify International Limited knyttet til Shopify-plattformen Sverige Personopplysninger tilhørende forhandlerens kunder etter behov for å utføre tjenester i henhold til gjeldende avtaler mellom virksomheter
Shopify UK Limited. Levere tjenester til Shopify International Limited knyttet til Shopify-plattformen Storbritannia Personopplysninger tilhørende forhandlerens kunder etter behov for å utføre tjenester i henhold til gjeldende avtaler mellom virksomheter
Shopify (Australia) Pty Ltd. Levere tjenester til Shopify Commerce Singapore Pte. Ltd. knyttet til Shopify-plattformen Australia Personopplysninger tilhørende forhandlerens kunder etter behov for å utføre tjenester i henhold til gjeldende avtaler mellom virksomheter
Shopify Commerce India Private Limited Levere tjenester til Shopify Commerce Singapore Pte. Ltd. knyttet til Shopify-plattformen India Personopplysninger tilhørende forhandlerens kunder etter behov for å utføre tjenester i henhold til gjeldende avtaler mellom virksomheter
Shopify Japan Kabushiki Kaisha Levere tjenester til Shopify Commerce Singapore Pte. Ltd. knyttet til Shopify-plattformen Japan Personopplysninger tilhørende forhandlerens kunder etter behov for å utføre tjenester i henhold til gjeldende avtaler mellom virksomheter
Shopify Commerce New Zealand Limited Levere tjenester til Shopify Commerce Singapore Pte. Ltd. knyttet til Shopify-plattformen New Zealand Personopplysninger tilhørende forhandlerens kunder etter behov for å utføre tjenester i henhold til gjeldende avtaler mellom virksomheter

Tredjeparts underprosessorer

Kjerneunderprosessorer
Underleverandør av databehandling Tjenester du tilbyr Selskapets hovedkontor Data som kan bli behandlet
Amazon AWS Nettskyhosting USA Alle plattformdata
Bugsnag Feillogging USA Kundens personopplysninger hvis det er nødvendig for å logge feil
Cloudflare Belastningsfordeling og DDoS-beskyttelse USA Alle plattformdata
Google Leveranse av vertstjenester for nettskyer, dataanalyse og kartlegging USA Alle plattformdata. Personopplysninger er nødvendig for funksjonalitet for overflatekartlegging
Twilio E-post og SMS-overføring USA Personopplysninger er nødvendig for å levere Shopify Email- og SMS-funksjonalitet

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis