Behandle forespørsler om kundeopplysninger

Når du selger produkter gjennom Shopify, må du overholde personvern- og databeskyttelseslovgivning og -forskrifter som gjelder for din virksomhet. Personvern og databeskyttelse er kritiske faktorer for e-handel, og er viktig for kundene dine. Kravene til beskyttede kundeopplysninger fokuserer på dataminimering, gjennomsiktighet, kontroll og sikkerhet.

Hvis du er en butikkeier eller et personalmedlem med de nødvendige kundetillatelsene kan du gjennomføre en kundes forespørsel om å få tilgang til eller slette deres personopplysninger fra Shopify-administrator.

Hente og eksportere kunders data

Hvis du mottar en tilgangs- eller dataportabilitetsforespørsel fra en kunde, kan du forespørre en kundes opplysninger etter at du har bekreftet personens identitet.

Steg

 1. Fra Shopify-administratoren klikker du på Kunder.
 2. Klikk på kundeprofilen du vil be om en logg for fra kundelisten.
 3. Klikk på Flere handlinger > Be om kundeopplysninger.
 4. Oppdater kundens profilside for å få tilgang til kundens opplysninger. Hvis du er butikkeieren, sendes disse opplysningene også til e-postadressen din.
 5. Send opplysningene de har forespurt til kunden.

Slette en kundes personopplysninger

Du kan be om å fjerne en kundes personopplysninger og fjerne kundens personopplysninger på nytt fra Shopifys oppføringer, og fra alle apper og kanaler du har installert fra Shopify-administrator. Shopify fjerner bare personopplysninger, som kundens navn og adresse. Ikke-personopplysninger, som bestillingsinformasjon om hva som er solgt, dato og klokkeslett for salget og bestillingsverdi forblir lagret. Det er ditt ansvar å kontakte andre selskaper du har delt kundens personopplysninger med.

Steg

 1. Fra Shopify-administratoren klikker du på Kunder.
 2. Klikk på kundeprofilen du vil be om en sletting av fra kundelisten.
 3. Klikk på Flere handlinger > Slett personopplysninger.

Forsinkelser i behandlingen av sletteforespørsler

Som standard sletter ikke Shopify personopplysninger når kunden har lagt inn en bestilling i løpet av de siste seks månedene (180 dager), i tilfelle det oppstår en tilbakebetaling. Hvis en forespørsel om sletting sendes inn i denne perioden, forblir den i ventestatus inntil tidsperioden har utløpt. Når tidsperioden har utløpt, vil Shopify fullføre slettingsforespørselen. Du trenger ikke å sende inn en ny forespørsel.

Kontakt Shopify-brukerstøtte for å overstyre denne behandlingsforsinkelsen.

Avbryt en ventende slettingsforespørsel

Når du har sendt inn en forespørsel om å slette en kundes personopplysninger fra butikken, har du 10 dager på å avbryte forespørselen.

Steg

 1. Fra Shopify-administratoren klikker du på Kunder.
 2. Klikk på kundeprofilen du har bedt om sletting av fra kundelisten.
 3. Klikk på Avbryt forespørsel i seksjonen Slettingsforespørsel sendt.

Redigere eller slette en kundeprofil

Hvis det allerede finnes en kundeprofil i Shopify, kan du redigere profilen fra Kunder-siden. Finn ut mer om å redigere kundeprofiler.

Du kan også slette individuelle kundeprofiler, en handling som ikke kan angres. Sletting av en kundeprofil er ikke det samme som sletting av en kundes personopplysninger. Finn ut mer om sletting av kundeprofiler.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis