Administrere kunder

Når en ny kunde legger inn en bestilling i butikken, legges navnet og informasjonen deres automatisk til i kundelisten. En kundeprofil opprettes når en kunde samhandler med virksomheten din ved å gjøre en av følgende:

 • registrerer seg på e-postlisten din eller oppretter en kundekonto
 • legger inn en bestilling
 • starter en bestilling, men forlater kassen

Alternativt kan du legge til en kunde i butikken manuelt.

Du kan sende e-postmeldinger til enkeltkunder fra Shopify-administrator, eller sende rabatter og e-postmeldinger til grupper med kunder med kundesegmenter.

Legg til kundeprofiler

Trinn:

Send en e-postmelding til en kunde

Du kan sende en e-postmelding til en kunde direkte fra Shopify-administrator eller fra Shopify-appen.

Trinn:

Redigere kundeprofiler

Hvis det allerede finnes en kundeprofil i Shopify, kan du redigere profilen fra Kunder-siden.

Før du oppdaterer en kundeprofil må du sjekke om et annet personalmedlem gjør endringer i samme profil samtidig, slik at endringene ikke kommer i konflikt.

Du kan legge til en merknad i en kundeprofil for å holde oversikt over spesiell informasjon om kunden. Bare personalmedlemmer i butikken kan se disse merknadene. Disse merknadene vises ikke for kunder.

Bruk av tagger kan hjelpe deg med å organisere listen over kundeprofiler. Du kan bruke tagger til å merke kundene med beskrivende ord, eller til å sortere dem i kategorier. Hvis du for eksempel har viktige kunder, kan du merke disse kundene med VIP. Tagger kan også brukes til å opprette kundesegmenter. Tagger skiller ikke mellom store og små bokstaver.

Trinn:

Rediger en kundes betalingsinformasjon for abonnementer

Hvis du selger abonnementsprodukter og har behov for at en kunde oppdaterer betalingsinformasjonen sin på grunn av en mislykket betaling, kan du oppdatere kundeprofilen i Shopify-administrator.

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Kunder.

 2. Klikk på kundens navn.

 3. Klikk på Flere handlinger i seksjonen Betalingsmåter.

 4. Gjør dette hvis du ønsker at kunden skal kunne oppdatere betalingsinformasjonen sin selv:

 5. For noen betalingsmåter gjør du følgende hvis du vil oppdatere kundens betalingsmåte manuelt:

 6. Hvis du ønsker å fjerne kundens betalingsmåte klikker du Slett kort.

Finn ut mer om abonnementer.

Rediger flere kundeprofiler samtidig

Du kan bruke masseredigering fra Shopify-administrator til å redigere informasjon for flere kundeprofiler samtidig. Du kan velge flere eller alle kundeprofiler på følgende måter:

 • Hvis du vil redigere flere individuelle kundeprofiler, velger du hver kundeprofil.
 • For å redigere alle kundeprofiler som er oppført på siden for et segment eller basert på et søk velger du avmerkingsboksen Kundenavn. Maksimalt 50 kunder er oppført per side.
 • For å redigere alle kundeprofiler i butikken må du sjekke at segmentet Alle kunder er valgt.Merk av i avmerkingsboksen Kundenavn, og klikk deretter Velg alle 50+ kunder i butikken.
 • For å redigere alle kundeprofiler i et segment kan du velge avmerkingsboksen Kundenavn og deretter klikke Velg alle 50+ kunder i dette segmentet.
 • For å redigere alle kundeprofiler i en spørring velger du avmerkingsboksen Kundenavn og klikker Velg alle 50+ kunder i denne spørringen.
 • For å redigere alle kundeprofiler i et søk kan du velge avmerkingsboksen Kundenavn og deretter klikke Velg alle 50+ kunder i dette søket.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Kunder.

 2. Klikk på kundeprofilene du ønsker å redigere.

 3. Gjør følgende for å legge til eller fjerne tagger fra valgte kundeprofiler:

 4. For å redigere flere opplysninger samtidig, inkludert tagger, klikker du Rediger kunder og gjør følgende:

Slette kundeprofiler

Du kan slette individuelle kundeprofiler. Alternativt kan du slette mange kundeprofiler samtidig.

Kundeprofiler kan ikke slettes i følgende tilfeller:

 • kunden har en bestillingshistorikk
 • kunden har en ventende fjerning grunnet en GDPR-slettingsforespørsel
 • kunden har et aktivt abonnement nå, eller hvis kunden har hatt et abonnement på noe tidspunkt tidligere

Hvis du forsøker å slette flere profiler samtidig, slettes bare profilene som kan slettes.

Slette individuelle kundeprofiler

Massesletting av kundeprofiler

Hvis du forsøker å slette flere kundeprofiler samtidig, slettes bare profilene som kan slettes. Kundeprofiler som ikke kan slettes forblir i Kunde-listen.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Kunder.

 2. Velg hver av kundeprofilene du vil slette.

 3. Klikk på Flere handlinger, og klikk deretter på Slett valgte kunder.

 4. For å bekrefte at du ønsker å slette de berettigede kundeprofilene, klikker du på Slett kunder.

Krav for amerikanske militære leveringsadresser

Leveringsadresser i det amerikanske militæret har et unikt format som må legges inn på en bestemt måte. Hvis adressen legges inn feil kan det være at bestillingen ikke kommer frem til mottakeren. Det er tre ulike typer amerikanske militæradresser:

 • Postkontor for hæren/luftvåpenet (APO)
 • Flåtepostkontor (FPO)
 • Diplomatpostkontor (DPO)

Hvis du mottar en bestilling med en leveringsadresse i det amerikanske militæret, må du sjekke at adressen er riktig angitt før du sender bestillingen. Hvis leveringsadressen ikke er riktig angitt av kunden kan du redigere kundeadressen etter følgende retningslinjer:

 • Mottakerens navn må legges inn i Navn-feltene, mens graden er valgfri.
 • For APO-adresser må både PSC- og BOX-nummerne stå i feltet Adresse.
 • For FPO- og DPO-adresser må både UNIT- og BOX-nummerne stå i feltet Adresse.
 • Sted-feltet må bare inneholde APO, FPO eller DPO. Ikke oppgi navnet på byen.
 • USA må være valgt i Land/region-feltet.
 • Armed Forces Americas, Armed Forces Europe eller Armed Forces Pacific må være valgt i Stat-feltet. Disse plasseringene kan være angitt i forkortet form av kunden som AA (Armed Forces America), AE (Armed Forces Europe) eller AP (Armed Forces Pacific).

Hvis du er usikker på noe av adresseinformasjonen bør du kontakte kunden som har lagt inn bestillingen for presisering.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis