Administrere kunder

Når en ny kunde legger inn en bestilling i butikken, legges navnet og informasjonen deres automatisk til i kundelisten. En kundeprofil opprettes når en kunde samhandler med bedriften din på en av følgende måter:

 • registrerer seg på e-postlisten din eller oppretter en kundekonto
 • legger inn en bestilling
 • starter en bestilling, men forlater kassen

Alternativt kan du legge til en kunde i butikken manuelt.

Du kan sende e-postmeldinger til enkeltkunder fra Shopify-administrator, eller sende rabatter og e-postmeldinger til grupper med kunder med kundesegmenter.

Legg til kundeprofiler

Trinn:

Send en e-postmelding til en kunde

Du kan sende en e-postmelding til en kunde direkte fra Shopify-administrator eller fra Shopify-appen.

Trinn:

Gjennomgå sendte e-postmeldinger

Når en e-postmelding er sendt til en kunde, vises et varsel på kundens tidslinje. Hvis e-postmeldingen ikke er sendt, vises et advarselsikon (ⓘ) ved siden av varselet.

Du kan gjennomgå en sendt e-postmelding og sende en kopi av e-postmeldingen til kunden eller til deg selv.

Trinn:

Rediger kundeprofiler

Hvis det allerede finnes en kundeprofil i Shopify, kan du redigere profilen fra Kunder-siden.

Før du oppdaterer en kundeprofil må du sjekke om et annet personalmedlem gjør endringer i samme profil samtidig, slik at endringene ikke kommer i konflikt.

Du kan legge til en merknad i en kundeprofil for å holde oversikten over spesiell informasjon om kunden. Bare personalmedlemmer i butikken har tilgang til disse merknadene. Disse merknadene er ikke synlige for kunder.

Bruk av tagger kan hjelpe deg med å organisere listen over kundeprofiler. Du kan bruke tagger til å merke kundene med beskrivende ord, eller til å sortere dem i kategorier. Hvis du for eksempel har viktige kunder, kan du merke disse kundene med VIP. Tagger kan også brukes til å opprette kundesegmenter. Tagger skiller ikke mellom store og små bokstaver.

Trinn:

Rediger en kundes betalingsinformasjon for abonnementer

Hvis du selger abonnementsprodukter og har behov for at en kunde oppdaterer betalingsinformasjonen sin på grunn av en mislykket betaling, kan du oppdatere kundeprofilen i Shopify-administrator.

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Kunder.
 2. Klikk på kunden du vil se betalingsinformasjon for.
 3. Klikk på Flere handlinger i seksjonen Betalingsmåter.
 4. Valgfritt: Gjør følgende dersom du ønsker at kunden skal oppdatere betalingsinformasjonen selv:

  1. Klikk Send kobling for å oppdatere kort.
  2. Velg e-postadressen du vil sende e-posten fra.
  3. Klikk på Send e-post.
 5. Valgfritt: For enkelte betalingsmåter, gjør følgende dersom du ønsker å oppdatere kundens betalingsmåte manuelt:

  1. Klikk på Erstatt kort.
  2. Fyll ut skjemaet Erstatt kredittkort.
  3. Klikk på Bekreft.
 6. Valgfritt: Klikk på Slett kort hvis du ønsker å fjerne kundens betalingsmåte.

Finn ut mer om abonnementer.

Rediger flere kundeprofiler samtidig

Du kan bruke masseredigering fra Shopify-administrator til å redigere informasjon for flere kundeprofiler samtidig.

Du kan bruke masseredigering til å redigere feltene Fornavn, Etternavn, Tagger, E-post, og Aksepterer e-postmarkedsføring i kundeprofiler og eventuelle verdier i metafelter.

For å redigere andre felt i en kundeprofil, for eksempel adresselinjer, telefonnummer eller avgiftsfritaksstatus, må du redigere kundeprofilen enkeltvis eller bruke en CSV-fil.

Du kan velge flere eller alle kundeprofiler på følgende måter:

 • Velg hver kundeprofil for å redigere flere kundeprofiler.
 • For å redigere alle kundeprofiler som er oppført på siden for et segment eller basert på et søk velger du avmerkingsboksen Kundenavn. Maksimalt 50 kunder er oppført per side.
 • For å redigere alle kundeprofiler i butikken må du sjekke at segmentet Alle kunder er valgt.Merk av i avmerkingsboksen Kundenavn, og klikk deretter Velg alle 50+ kunder i butikken.
 • For å redigere alle kundeprofiler i et segment kan du velge avmerkingsboksen Kundenavn og deretter klikke Velg alle 50+ kunder i dette segmentet.
 • For å redigere alle kundeprofiler i en spørring velger du avmerkingsboksen Kundenavn og klikker Velg alle 50+ kunder i denne spørringen.
 • For å redigere alle kundeprofiler i et søk kan du velge avmerkingsboksen Kundenavn og deretter klikke Velg alle 50+ kunder i dette søket.

Trinn:

Slå sammen kundeprofiler

Du kan ha to eller flere kundeprofiler som henviser til den samme kunden. I dette tilfellet kan du slå sammen to profiler og kombinere dem til én. Før du gjennomfører sammenslåingen får du muligheten til å se gjennom og velg hva slags informasjon den sammenslåtte profilen vil ha.

Følgende informasjon slås sammen til én profil:

 • bestillinger
 • bestillingsutkast
 • adresser
 • e-postadresse
 • telefonnummer
 • navn
 • merknader
 • tagger
 • skatteinnstillinger
 • tidslinjehendelser
 • kredittkort
 • kundekontoer
 • gavekort
 • rabatter

Hvis noe av informasjonen fra begge profiler kommer i konflikt med hverandre kan du avbryte sammenslåingsprosessen og justere opplysningene i hver oppføring på kundeprofilsidene før du fortsetter med sammenslåingen.

Begrensninger ved sammenslåing av kundeprofiler

Før du slår sammen kundeprofiler må du gå gjennom følgende vurderinger:

 • Når profilene er slått sammen kan du ikke reversere prosessen.
 • Hvis profilene inkluderer merknader må de kombinerte merknadene være mindre enn eller likt 5000 tegn, inkludert mellomrom.
 • Hvis profilene inkluderer tagger må de kombinerte taggene være mindre enn eller lik 250 tagger.
 • Hvis kunden abonnerer på e-post- og SMS-markedsføring i én profil, men ikke i den andre, vil den sammenslåtte profilen abonnere.
 • Kunden blir ikke varslet når du slår sammen kundeprofilene.
 • Profiler kan ikke slås sammen i følgende tilfeller:
  • en av kundeprofilene har, eller har hatt, en abonnementskontrakt
  • en av kundeprofilene er en B2B-kunde som er aktivt koblet til en bedrift, eller fortsatt koblet til tidligere B2B-bestillinger
  • en av kundeprofilene har et hvelvlagret kredittkort
  • en av kundeprofilene har en butikkvalutakonto
  • en av kundeprofilene har en multipasspålogging
  • en av kundeprofilene er slettet
  • en av kundeprofilene er fjernet, eller en forespørsel om fjerning av data pågår
  • det pågår en sammenslåing av kundeprofilen
  • det pågår en forespørsel om kundeopplysninger

Slå sammen kundeprofiler

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Kunder.

 2. Klikk på en kundeprofil fra kundelisten.

 3. Klikk på Flere handlinger > Slå sammen kunde.

 4. Angi noe av følgende opplysninger i seksjonen Finn en kunde å slå sammen med for å søke etter en annen kundeprofil:

  • fornavn
  • etternavn
  • e-postadresse
  • telefonnummer
  • kredittkortnummer
 5. Velg den aktuelle kundeprofilen.

 6. Gå gjennom hvilke opplysninger som slås sammen og hvilke opplysninger som forkastes i seksjonen Sammenslått kunde.

 7. Valgfritt: Klikk på Endre kontaktinformasjon på nettet, eller Rediger på mobil, for å endre den valgte kundeinformasjonen før sammenslåingen.

 8. Valgfritt: Klikk på Vis detaljer om sammenslåingen, se gjennom detaljene om sammenslåingen og klikk deretter på Lukk.

 9. Klikk på Slå sammen, og deretter på Bekreft.

Hvis du ønsker å slå sammen mer enn én kundeprofil til den gjeldende profilen må du gjenta sammenslåingsprosedyren for hver av de ytterligere profilene.

Slå sammen fra kundelisten

Hvis du vil slå sammen mer enn to kunder, gjentar du prosedyren for hver profil.

Slett en kundes personopplysninger

Du kan be om å fjerne en kundes personopplysninger og fjerne kundens personopplysninger på nytt fra Shopifys oppføringer, og fra alle apper og kanaler du har installert fra Shopify-administrator. Shopify fjerner bare personopplysninger, som kundens navn og adresse. Finn ut mer om behandling av forespørsler om kundeopplysninger.

Slette kundeprofiler

Du kan slette individuelle kundeprofiler. Alternativt kan du slette mange kundeprofiler samtidig.

Når en kundeprofil slettes fjernes også kundens personopplysninger, som navn og adresse, fra Shopifys registre.

Kundeprofiler kan ikke slettes i følgende tilfeller:

 • kunden har en ventende fjerning grunnet en GDPR-slettingsforespørsel
 • kunden er mottaker av et planlagt gavekort som ikke er levert ennå
 • kunden har hatt et abonnement på et hvilket som helst tidspunkt

Hvis du forsøker å slette flere profiler samtidig, slettes bare profilene som kan slettes.

Slette individuelle kundeprofiler

Massesletting av kundeprofiler

Hvis du forsøker å slette flere kundeprofiler samtidig, slettes bare profilene som kan slettes. Kundeprofiler som ikke kan slettes forblir i Kunde-listen.

Trinn:

Krav for amerikanske militære leveringsadresser

Leveringsadresser i det amerikanske militæret har et unikt format som må legges inn på en bestemt måte. Hvis adressen legges inn feil kan det være at bestillingen ikke kommer frem til mottakeren. Det er tre ulike typer amerikanske militæradresser:

 • Postkontor for hæren/luftvåpenet (APO)
 • Flåtepostkontor (FPO)
 • Diplomatpostkontor (DPO)

Hvis du mottar en bestilling med en leveringsadresse i det amerikanske militæret, må du sjekke at adressen er riktig angitt før du sender bestillingen. Hvis leveringsadressen ikke er riktig angitt av kunden kan du redigere kundeadressen etter følgende retningslinjer:

 • Mottakerens navn må legges inn i Navn-feltene, mens graden er valgfri.
 • For APO-adresser må både PSC- og BOX-nummerne stå i feltet Adresse.
 • For FPO- og DPO-adresser må både UNIT- og BOX-nummerne stå i feltet Adresse.
 • Sted-feltet må bare inneholde APO, FPO eller DPO. Ikke oppgi navnet på byen.
 • USA må være valgt i Land/region-feltet.
 • Armed Forces Americas, Armed Forces Europe eller Armed Forces Pacific må være valgt i Stat-feltet. Disse plasseringene kan være angitt i forkortet form av kunden som AA (Armed Forces America), AE (Armed Forces Europe) eller AP (Armed Forces Pacific).

Hvis du er usikker på noe av adresseinformasjonen bør du kontakte kunden som har lagt inn bestillingen for presisering.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis