Administration af kunder

Når en ny kunde afgiver en ordre i din butik, føjes vedkommendes navn og oplysninger automatisk til din kundeliste. Der oprettes en kundeprofil, når en kunde interagerer med din virksomhed på en af følgende måder:

 • tilmelder sig din adresseliste eller oprettelse af en kundekonto
 • afgiver en ordre
 • starter på en ordre, men forlader betalingsprocessen

Du kan også føje en kunde til din butik manuelt.

Du kan sende mailbeskeder til individuelle kunder fra Shopify-administrator eller sende rabatter og mailbeskeder til grupper af kunder ved hjælp af kundesegmenter.

Tilføj kundeprofiler

Fremgangsmåde:

Send en mailbesked til en kunde

Du kan sende en mailbesked til en kunde direkte fra Shopify-administrator eller Shopify-appen.

Fremgangsmåde:

Gennemgå sendte mails

Når der er sendt en mail til en kunde, vises der en notifikation på kundens tidslinje. Hvis mailen ikke blev sendt, vises der et advarselsikon (ⓘ) ud for notifikationen.

Du kan gennemgå sendte mails og sende en kopi af mailen – enten til kunden eller til dig selv.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Kunder i Shopify-administrator.
  1. Klik på kundenavnet. 3. Find notifikationen om afsendelse af en mail i afsnittet Tidslinje. 4. Klik på Se mail. 5. Valgfrit: Hvis du vil sende mailen igen, skal du gøre et af følgende: * Hvis du vil sende mailen til en kunde, skal du vælge Kunde og derefter klikke på Send igen. * Hvis du vil sende mailen til dig selv, skal du vælge Dig selv og derefter klikke på Send igen.

Rediger kundeprofiler

Hvis en kundeprofil allerede findes i Shopify, kan du redigere profilen fra siden Kunder.

Kontrollér, om andre medarbejdere foretager aktuelle ændringer af den samme profil, før du selv opdaterer den. Dette forebygger modstridende ændringer.

Du kan føje en bemærkning til en kundeprofil for at holde styr på særlige oplysninger om kunden. Det er kun medarbejdere i din butik, der kan tilgå disse bemærkninger. Disse bemærkninger er ikke synlige for kunder.

Tags kan hjælpe dig med at organisere din liste med kundeprofiler. Du kan bruge tags til at rubricere dine kunder ved hjælp af beskrivende termer eller sortere dem i kategorier. Hvis du f.eks. har vigtige kunder, kan du tagge disse kunder som VIP. Tags kan også bruges til at oprette kundesegmenter. Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver i forbindelse med tags.

Fremgangsmåde:

Rediger en kundes betalingsoplysninger for et abonnement

Hvis du sælger abonnementsprodukter og har brug for, at en kunde opdaterer sine betalingsoplysninger på grund af en mislykket betaling, kan du opdatere din kundes profil i Shopify-administrator.

 1. Gå til Kunder i Shopify-administrator.
 2. Klik på den kunde, du vil se betalingsoplysninger for.
 3. Klik på Flere handlinger i afsnittet Betalingsmetoder.
 4. Valgfrit: Hvis du ønsker, at din kunde selv skal opdatere sine betalingsoplysninger, skal du gøre et af følgende:

  1. Klik på Send link til opdatering af kort.
  2. Vælg den mailadresse, du vil sende mailen fra.
  3. Klik på Send mail.
 5. Valgfrit: Hvis du vil opdatere din kundes betalingsmetode manuelt, skal du for visse betalingsmetoder gøre følgende:

  1. Klik på Erstat kort.
  2. Udfyld formularen Erstat kreditkort.
  3. Klik på Bekræft.
 6. Valgfrit: Klik på Slet kort, hvis du vil fjerne din kundes betalingsmetode.

Få mere at vide om abonnementer.

Rediger kundeprofiler samlet

Du kan bruge funktionen til masseredigering i Shopify-administrator til at redigere oplysninger for flere kundeprofiler på én gang. Du kan vælge flere eller alle kundeprofiler på følgende måde:

 • Hvis du vil redigere flere individuelle kundeprofiler, skal du vælge hver enkelt kundeprofil.
 • Hvis du vil redigere alle de kundeprofiler, der er angivet på siden for et segment eller baseret på en søgning, skal du vælge afkrydsningsfeltet Kundenavn. Der vises op til 50 kunder pr. side.
 • Hvis du vil redigere alle kundeprofiler i din butik, skal du bekræfte, at segmentet Alle kunder er valgt. Markér afkrydsningsfeltet Kundenavn, og klik derefter på Vælg alle mere end 50 kunder i din butik.
 • Hvis du vil redigere alle kundeprofilerne i et segment, skal du vælge afkrydsningsfeltet Kundenavn og derefter klikke på Vælg alle mere end 50 kunder i dette segment.
 • Hvis du vil redigere alle kundeprofiler i en forespørgsel, skal du vælge afkrydsningsfeltet Kundenavn og derefter klikke på Vælg alle mere end 50 kunder i denne forespørgsel.
 • Hvis du vil redigere alle kundeprofilerne i en søgning, skal du vælge afkrydsningsfeltet Kundenavn og derefter klikke på Vælg alle mere end 50 kunder i denne søgning.

Fremgangsmåde:

Fletning af kundeprofiler

Du har muligvis to eller flere kundeprofiler, der henviser til den samme kunde. I disse tilfælde kan du sammenflette de to profiler og kombinere dem til én profil. Du kan gennemgå og vælge de oplysninger, den flettede profil vil få, inden du gennemfører fletningen.

Følgende oplysninger flettes til én profil:

 • ordrer
 • ordrekladder
 • adresser
 • mailadresse
 • telefonnummer
 • navn
 • bemærkninger
 • tags
 • skatteindstillinger
 • hændelser på tidslinjen
 • kreditkort
 • kundekonti
 • gavekort
 • rabatter

Hvis oplysninger fra profilerne er i konflikt med hinanden, kan du annullere fletningsprocessen og justere oplysningerne i hver post på siderne med kundeprofiler, inden du fortsætter med fletningen.

Begrænsninger i forbindelse med fletning af kundeprofiler

Gør følgende overvejelser, inden du fletter kundeprofiler:

 • Du kan ikke tilbageføre processen, når profilerne først er blevet flettet.
 • Hvis profilerne indeholder bemærkninger, skal de kombinerede bemærkninger være mindre end eller lig med 5.000 tegn (inkl. mellemrum).
 • Hvis profilerne indeholder tags, skal de kombinerede tags være mindre end eller lig med 250 tags.
 • Hvis kunden abonnerer på markedsføring via mail og sms-beskeder på én profil, men ikke på den anden, vil den flettede profil også abonnere.
 • Kunden får ikke besked, når du fletter vedkommendes kundeprofiler.
 • Profilerne kan ikke flettes i følgende tilfælde:
  • en af kundeprofilerne har. eller har på et tidspunkt haft, en abonnementskontrakt
  • enten er kundeprofilerne en B2B-kunde aktivt knyttet til et firma, eller stadig knyttet til tidligere B2B-ordrer
  • hvis en af kundeprofilerne har et gemt kreditkort
  • en af kundeprofilerne har en butikskreditkonto
  • en af kundeprofilerne har et Multipass-login
  • en af kundeprofilerne er blevet slettet
  • hvis en af kundeprofilerne er blevet slettet eller har en igangværende anmodning om sletning af data
  • hvis en fletning af kundeprofiler er i gang
  • hvis en anmodning om kundedata er i gang

Flet kundeprofiler

Hvis du vil flette mere end én kundeprofil til en aktuel kundeprofil, skal du gentage fletningsprocessen for hver ekstra profil.

Flet fra kundelisten

Hvis du vil flette mere end to kunder, skal du gentage processen for hver ekstra profil.

Slet personlige oplysninger om en kunde

Du kan anmode om at slette en kundes personlige oplysninger og redigere din kundes personlige oplysninger fra Shopifys database og fra alle apps og kanaler, du har installeret, i din Shopify-administrator. Shopify sletter kun personlige oplysninger, såsom din kundes navn og adresse. Få mere at vide om behandling af anmodninger om kundedata.

Sletning af kundeprofiler

Du kan slette individuelle kundeprofiler. Du kan også slette flere kundeprofiler på én gang.

Når en kundeprofil slettes, slettes kundens personlige data, som f.eks. navn og adresse, også i Shopifys fortegnelser.

Du kan ikke slette kundeprofiler i følgende tilfælde:

 • kunden har en afventende sletning på grund af en sletningsanmodning i henhold til GDPR
 • kunden er modtager af et planlagt gavekort, der ikke er leveret endnu
 • kunden har på noget tidspunkt haft et abonnement

Hvis du forsøger at slette flere profiler på én gang, er det kun de profiler, som kan slettes, der bliver slettet.

Slet individuelle kundeprofiler

Slet flere kundeprofiler på én gang

Hvis du forsøger at slette flere kundeprofiler på én gang, er de kun de profiler, som kan slettes, der bliver slettet. Eventuelle kundeprofiler, som ikke kan slettes, forbliver på listen Kunder.

Fremgangsmåde:

Krav til leveringsadresser hos det amerikanske militær

Militære postadresser i USA har et unikt format, der skal angives på en bestemt måde. Hvis adressen indtastes forkert, ankommer ordren muligvis ikke til den tilsigtede modtager. Der er tre forskellige typer adresser til det amerikanske militær:

 • Army/Air Post Office (APO)
 • Fleet Post Office (FPO)
 • Diplomatic Post Office (DPO)

Hvis du modtager en ordre med en leveringsadresse hos det amerikanske militær, skal du sørge for, at adressen er angivet korrekt, før du afsender ordren. Hvis kunden ikke har angivet leveringsadressen korrekt, skal du redigere kundeadressen ved at følge disse retningslinjer:

 • Modtagerens navn skal indtastet i felterne med Navn, men det er valgfrit, om du vil angive vedkommendes rang.
 • For APO-adresser skal både PSC- og BOX-nummeret angives i feltet Adresse.
 • For FPO- og DPO-adresser skal både UNIT- og BOX-nummeret angives i feltet Adresse.
 • Feltet By må kun indeholde APO, FPO eller DPO. Du skal ikke indtaste navnet på byen.
 • USA skal vælges i feltet Land/område.
 • Armed Forces Americas, Armed Forces Europe eller Armed Forces Pacific skal vælges i feltet Stat. Kunden skal angive disse lokationer i forkortet form som AA (Armed Forces America), AE (Armed Forces Europe) eller AP (Armed Forces Pacific).

Hvis du er i tvivl om nogle af adresseoplysningerne, skal du kontakte kunden, der har afgivet ordren, for at få mere at vide.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis