Skattetilsidesættelser og -undtagelser

Selvom Shopify beregner de fleste skatter automatisk, kan du tilsidesætte skatteprocenter for at regulere, hvor meget skal du opkræver for et specifikt produkt, og til at håndtere undtagelser og fritagelser. Du kan også angive unikke skatteprocenter for leveringsdestinationer, eller at kunden skal fritages for skat.

Du kan f.eks. angive tilsidesættelser for:

 • fritagelse for statsskat i USA
 • fritagelse for provinsskat i Canada
 • fritagelse for moms i Storbritannien.

Eventuelle tilsidesættelser, du angiver, gælder for onlinesalg og Shopify POS-salg.

Bemærk: Se Krav vedrørende tilsidesættelse af canadisk skat for at få oplysninger om tilsidesættelse af canadisk skat.

Hvis du vil konfigurere en skattetilsidesættelse, kan du oprette en kollektion for de produkter, der er fritaget for skat, og herefter anvende tilsidesættelsen for denne kollektion.

Hvis du ikke har brug for at opkræve omsætningsskat, kan du oprette tilsidesættelser og angive skatteprocenterne til 0 %. Tjek altid med den lokale skattemyndighed så du er sikker på, du opkræver de korrekte skatteprocenter fra dine kunder.

Konfigurer et produkt til at være fritaget for omsætningsskat

Hvis du kun har nogle få produkter, der er fritaget for skat, kan du forhindre, at der opkræves skatter for disse produkter individuelt.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Produkter i Shopify-administrator, og klik derefter på produktets navn.

 2. I afsnittet Priser skal du fjerne markeringen af Opkræv skatter for dette produkt.

 3. Klik på Gem.

Opret en kollektion for produkter, der skal have en skattetilsidesættelse

Hvis du vil anvende en skattetilsidesættelse, skal du først gruppere de produkter, som skatten skal ændres for, i en særskilt kollektion.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Produkter > Kollektioner i din Shopify-administrator.

 2. Klik på Opret kollektion, og giv kollektionen et navn.

 3. Hvis du vil skjule kollektionen for en af dine aktive salgskanaler, skal du klikke på Administrer i afsnittet Salgskanaler for at fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet ud for navnet på salgskanalen. Få mere at vide om tilgængelige salgskanaler.

 4. Klik på Gem kollektion.

Tilsidesæt skatter på en kollektion eller på leveringsomkostninger

Du kan angive unikke skatteprocenter for en kollektion af produkter eller leveringsomkostninger.

Den procentværdi, du angiver, er det beløb, der opkræves. Det er ikke det beløb, som er fritaget.

Bemærk: Hvis du konfigurerer beregnede leveringspriser ved hjælp af Canada Post, anvendes deres priser, selv om du opretter en skattetilsidesættelse for levering.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på navnet på det land, som du vil tilføje skattetilsidesættelse for:

  Vælg det land, som du vil tilføje skattetilsidesættelse for

 2. I afsnittet Skattetilsidesættelser skal du klikke på Tilføj en skattetilsidesættelse:

  Klik på tilføj en skattetilsidesættelse i afsnittet Skattetilsidesættelser

 3. Hvis du vil tilføje en tilsidesættelse for produkter, skal du klikke på Produkter i dialogboksen Tilføj skattetilsidesættelse for land :

  Klik på produkter i afsnittet Tilføj skattetilsidesættelse for at tilføje en tilsidesættelse for produkter

  1. Klik på Vælg en kollektion, og vælg den kollektion, en tilsidesættelse skal gælde for:

  Vælg den kollektion, en tilsidesættelse skal gælde for
  2. Under Lokationskal du vælge, hvor tilsidesættelsen skal være gældende. 3. Under Skatteprocent skal du angive det skattebeløb, du vil opkræve for produkterne i kollektionen:

  Angiv skatteprocenten for kollektionen under Skatteprocent
  4. Klik på Tilføj tilsidesættelse.

 4. Hvis du vil tilføje en tilsidesættelse af leveringsgebyrer, skal du klikke på Levering i dialogboksen Tilføj skattetilsidesættelse for land.

  1. Under Lokationskal du vælge, hvor tilsidesættelsen skal være gældende.
  2. Under Skatteprocentskal du angive den skatteprocent, du vil anvende for leveringsomkostninger.
  3. Klik på Tilføj tilsidesættelse.
 5. Klik på Gem.

Anvendelse af skattetilsidesættelse for amerikanske stater, regioner og byer

Når du har oprettet din skattetilsidesættelse, kan du vælge, hvordan den anvendes, og eventuelt tilføje yderligere skattetilsidesættelser. Hvis du f.eks. opretter en tilsidesættelse på kommuneniveau, vises den sådan her:

En række afkrydsningsfelter med følgende valgmuligheder: New York (stat), New York (region), New York (by) og Gælder for alle regioner og byer. New York (by) er markeret.

Markér byen, regionen eller staten for at aktivere skattetilsidesættelser for disse lokationer.

Anvendelse af skattetilsidesættelser for alle byer og regioner

Hvis du har oprettet en tilsidesættelse på statusniveau, kan du også markere Gælder for alle regioner og byer.

En række afkrydsningsfelter med følgende valgmuligheder: New York (stat), New York (region), New York (by) og Gælder for alle regioner og byer. New York (stat) er markeret. Gælder for alle regioner og byer er fremhævet.

Bemærk: Denne indstilling bruges primært, når du vil sikre, at dine kunder ikke opkræves skat for specifikke varer i en bestemt lokation. Du kan gøre dette ved at angive en skattetilsidesættelse på 0 %. Det anbefales ikke at bruge denne funktion med andre skatteprocenter. Spørg en skatteekspert til råds, inden du markerer Gælder for alle amter og byer.

Ved denne indstilling anvendes tilsidesættelsen på regions- og byniveauer samt på statusniveau, medmindre tilsidesættelsen overskrives af en anden skatteprocent. Den indvirkning indstillingen har på, hvad dine kunder opkræves, afhænger af, om du befinder dig i en oprindelses- eller destinationsstat, og om din kunde har adresse i et område, hvor du har angivet en anden skattetilsidesættelse.

Indvirkning på beskatning ved markering af indstilling alle lande og byer
Oprindelsesstat Destinationsstat
Stat er markeret Den statslige skattetilsidesættelse, du har angivet, opkræves tre gange – én gang for stat, én gang for region og én gang for by.
Stat og enten region eller by er markeret Kunderne opkræves den statslige skattetilsidesættelse to gange sammen med tilsidesættelsen for region eller by. Kunde med leveringsadresse i denne specifikke region eller by bliver opkrævet den statslige skattetilsidesættelse to gange sammen med den specifikke tilsidesættelse for region eller by.

Kunder med leveringsadresse uden for den specifikke region eller by bliver opkrævet den statslige skattetilsidesættelse tre gange.
Stat, region og by markeret Kunder bliver opkrævet den tilsidesættelse for stat, region eller by, der er konfigureret.

Denne indstilling fungerer på nøjagtig samme måde, uanset om du har markeret Gælder for alle regioner og byer.
Kunder med leveringsadresse i denne specifikke region og by bliver opkrævet de satser, der tilsidesætter de oprindelige satser.

Kunder med leveringsadresse uden for den specifikke region og by opkræves den statslige skattetilsidesættelse tre gange.

Konfigurer kunder, der er fritaget for skat

På siden Kunder i din Shopify-administrator kan du angive, at en kunde skal være fuldt fritaget for skat.

Kunder, der er fritaget for skat, opkræves ikke skat, n¨år de gennemfører en betaling. Disse kunder skal betale ved at angive den e-mailadresse, der er registeret på deres kundekonto.

Bemærk: Hvis du angiver, at en kunde er skattefritaget, men du bruger priser inklusive skat, opkræves kunden stadig den fulde listepris for produktet.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Kunder i din Shopify-administrator.

 2. Find den kunde, du vil fritage for alle skatter, og klik derefter på kundens navn.

 3. I afsnittet skatteindstillinger skal du klikke på Administrer.

 4. Fjern markeringen af Opkræv skat.

 5. Klik på Gem.

Regler vedrørende beklædningsgenstande i New York, Massachusetts og Rhode Island

Shopify har integreret skattetilsidesættelser vedrørende beklædningsgenstande i staterne New York, Massachusetts og Rhode Island. Følgende statslige skattetilsidesættelser vedrørende fritagelse for skat vedrørende beklædningsgenstande gælder:

 • New York: beklædningsgenstande, sko og varer, der bruges til at reparere beklædningsgenstande til en pris under 110 USD, er fritaget for statslig omsætningsskat. Som eksempel vil to varer til en samlet pris på 200 USD begge være fritaget for omsætningsskat, mens der opkræves omsætningsskat for én vare til en individuel pris på 110 USD.
 • Massachusetts: Beklædningsgenstande til en pris under 175 USD er fritaget for statslig omsætningsskat, og for beklædningsgenstande til en pris over 175 USD opkræves der kun skat på det beløb af prisen, der er over 175 USD. Hvis en beklædningsgenstand f.eks. koster 200 USD, skal der kun betales skat af 25 USD, da de første 175 USD ikke pålægges skat.
 • Rhode Island: Beklædningsgenstande og sko til en individuel pris på 250 USD eller derunder er fritaget for statslig omsætningsskat, og der opkræves kun omsætningsskat for det beløb, der er over 250 USD. Hvis et jakkesæt f.eks. koster 275 USD, opkræves der kun skat af 25 USD.

For at Shopify kan anvende den integrerede skattetilsidesættelse, skal din butik være fysisk til stede i staten, og du skal oprette en kollektion med titlen skat:beklædning for produkter, der er fritaget for skat.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Produkter > Kollektioner i din Shopify-administrator.

 2. Opret en kollektion, og giv den titlen tax:clothing skrevet med små bogstaver:

  Opret en kollektion med titlen skat:beklædning

 3. Klik på Vælg produkter manuelt.

 4. Klik på Gem.

 5. I afsnittet Produkter skal du tilføje alle de produkter, der potentielt er berettiget til fritagelse for skat.

 6. Hvis du vil skjule kollektionen for en af dine aktive salgskanaler, skal du ændre kollektionens indstillinger for tilgængelighed.

 7. Klik på Gem.

Når du har gemt kollektionen tax:clothing, anvendes de gældende regler for beklædning automatisk, og det korrekte skattebeløb vil blive opkrævet for produkter i den pågældende kollektion.

Brug kun kollektionen tax:clothing for staterne New York, Massachusetts og Rhode Island. Hvis der gælder en anden undtagelse vedrørende beklædning i din jurisdiktion, skal du bruge andre metoder til skattetilsidesættelse eller markere dine produkter som skattefrie i afsnittet Priser på produktsiden.

Angiv en skatteprocent på 0 % for de fleste af dine produkter

Hvis de fleste af eller alle dine dine produkter er fritaget for omsætningsskat, og du befinder dig i et land, hvor både føderal skat og regionale skatter gælder, kan du tilsidesætte standarderne til 0 % i afsnittet Basisskatter.

De af dine produkter, der er skattepligtige, skal du imidlertid tilføje til en kollektion og herefter oprette en skattetilsidesættelse for den pågældende kollektion. I et sådant scenarie skal du gå til Indstillinger > Skatterog klikke på landenavnet. I afsnittet Basisskatter skal du angive, at den regionale skatteprocent føjes til 0 % føderal skat. Når du opretter kollektionen, har du derefter mulighed for at angive i dialogboksen Tilføj skattetilsidesættelse for land , at du tilsidesætter satsen for et land eller en region.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis