Skattetilsidesættelser og -undtagelser

Skatter beregnes automatisk i Shopify, men du kan tilsidesætte disse skatteprocenter for at få større kontrol over de skatter, du opkræver. Brug tilsidesættelser, hvis du har brug for at gøre et af følgende:

 • kontrollere, hvor meget skat, du opkræver for et bestemt produkt
 • håndtere skatteundtagelser og -fritagelser
 • angive unikke skatteprocenter for leveringsdestinationer
 • angive unikke skatteprocenter for kunder, der er fritaget for skat.

Du kan for eksempel angive tilsidesættelser af skattefritagelser på delstatsniveau i USA, angive skattefritagelser på provinsielt niveau i Canada eller momsfritagelser i EU eller Storbritannien.

Tilsidesættelser gælder for onlinesalg og Shopify POS-salg.

Hvis du vil opsætte en afgiftstilsidesættelse, skal du oprette en manuel kollektion for de produkter, der er fritaget for afgifter, og herefter anvende tilsidesættelsen for denne kollektion.

Hvis du ikke har brug for at opkræve omsætningsskat, kan du oprette tilsidesættelser og angive skatteprocenterne til 0 %. Tjek altid med den lokale skattemyndighed så du er sikker på, du opkræver de korrekte skatteprocenter fra dine kunder.

Angiv et produkt til at være fritaget for omsætningsskat

Hvis du kun har nogle få produkter, der er fritaget for skat, kan du forhindre, at der opkræves skatter for disse produkter individuelt.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Produkter i Shopify-administrator, og klik derefter på produktets navn.

 2. I afsnittet Priser skal du fjerne markeringen af Opkræv skatter for dette produkt.

 3. Klik på Gem.

Opret en manuel kollektion for produkter, der skal have en afgiftstilsidesættelse

Hvis du har en gruppe af produkter, der alle skal have samme afgiftstilsidesættelse, kan du oprette en kollektion med produkterne og derefter anvende tilsidesættelsen på kollektionen.

Du kan skjule kollektioner med afgiftstilsidesættelse, så de ikke er synlige for dine kunder. Når du har anvendt en afgiftstilsidesættelse på kollektionen, vil alle produkter, som du føjer til kollektionen, blive afgiftsfrie overalt i din butik, uanset om kollektionen er skjult eller ej.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Produkter > Kollektioner i Shopify-administrator.

 2. Klik på Opret kollektion, og giv kollektionen et navn.

 3. Vælg Manuel under Kollektionstype

 4. Hvis du vil skjule kollektionen for en af dine aktive salgskanaler, skal du klikke på Administrer i afsnittet Kollektionens tilgængelighed for at fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet ud for navnet på salgskanalen. Få mere at vide om tilgængelige salgskanaler.

 5. Klik på Gem.

 6. Klik på Gennemse i afsnittet Produkter.

 7. Vælg de produkter, du vil føje til kollektionen, og klik derefter på Udført.

Når du har føjet alle produkter, der skal have en afgiftstilsidesættelse, til kollektionen, kan du anvende en afgiftstilsidesættelse på kollektionen.

Produktkategorier

Produktkategorier er labels, der tilknyttes produkter eller kollektioner af produkter. For shopejere, der sælger til kunder i USA, angiver de skatteforpligtelser og -fritagelser, som kunder har, når de køber de specifikke produkter.

Brugen af produktkategorier øger nøjagtigheden af amerikanske skatteberegninger og reducerer behovet for afgiftstilsidesættelser. Produktkategorierne vælges ud fra Shopifys standardproduktklassificering, som er en foruddefineret og standardiseret liste. Få mere at vide under Produktkategorier.

Hvis du angiver en produktkategori for et produkt, som har en tilsidesættelse på plads, har tilsidesættelsen forrang i forhold til skatteberegninger for produktkategorier. Overvej at fjerne alle skattetilsidesættelser for produkter, der er i konflikt med dine produktkategorier. Hvis du kender til skatteregler, der ikke beregnes af produktkategorier, kan du dog beholde dine skattetilsidesættelser for produkter.

Tilsidesæt skatter på en kollektion eller på leveringsomkostninger

Du kan angive unikke skatteprocenter for en kollektion af produkter eller leveringsomkostninger.

Den procentværdi, du angiver, er det beløb, der opkræves. Det er ikke det beløb, som er fritaget.

Fremgangsmåde:

Opsæt kunder, der er fritaget for skat

På siden Kunder i din Shopify-administrator kan du angive, at en kunde skal være fuldt fritaget for skat.

Kunder, der er fritaget for skat, opkræves ikke skat, når de gennemfører en betaling. Disse kunder skal betale ved at angive den mailadresse, der er registeret på deres kundekonto.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Kunder i Shopify-administrator.

 2. Find den kunde, du vil fritage for alle skatter, og klik derefter på kundens navn.

 3. I afsnittet skatteindstillinger skal du klikke på Administrer.

 4. Fjern markeringen af Opkræv skat.

 5. Klik på Gem.

Indbyggede skattefritagelser

Shopify har indbyggede skattetilsidesættelser i to specifikke tilfælde:

 • Shopejere i USA, som sælger tøj i New York, New Jersey, Massachusetts og Rhode Island
 • Canadiske shopejere, som sælger dampprodukter i British Columbia og Saskatchewan

Regler for skat på beklædningsgenstande i USA

Følgende lande har skattefritagelser for visse beklædningsgenstande:

 • New York: I nogle retsområder er beklædningsgenstande, sko og varer, der bruges til at reparere beklædningsgenstande til en pris under 110 USD, fritaget for statslig omsætningsskat. Som eksempel vil to varer til en samlet pris på 200 USD begge være fritaget for omsætningsskat, mens der opkræves omsætningsskat for én vare til en individuel pris på 110 USD. Denne fritagelse gælder også for de lokale skatteprocenter for følgende retsområder:

  • Bronx
  • Brooklyn
  • Chautauqua
  • Chenango (bortset fra byen Norwich)
  • Columbia
  • Delaware
  • Dutchess County
  • Greene
  • Hamilton
  • Manhattan
  • Queens
  • Staten Island
  • Tioga
 • New Jersey: De fleste tøj- og fodtøjsprodukter er fritaget for omsætningsskat på delstatsniveau.Der er ingen prisgrænser for denne fritagelse.

 • Massachusetts: Beklædningsgenstande til en pris under 175 USD er fritaget for statslig omsætningsskat, og for beklædningsgenstande til en pris over 175 USD opkræves der kun skat på det beløb af prisen, der er over 175 USD. Hvis en beklædningsgenstand f.eks. koster 200 USD, skal der kun betales skat af 25 USD, da de første 175 USD ikke pålægges skat.

 • Rhode Island: Beklædningsgenstande og sko til en individuel pris på 250 USD eller derunder er fritaget for statslig omsætningsskat, og der opkræves kun omsætningsskat for det beløb, der er over 250 USD. Hvis et jakkesæt f.eks. koster 275 USD, opkræves der kun skat af 25 USD.

Hvis Shopify skal kunne beregne de korrekte skatteprocenter, skal din butik være sat op til at opkræve omsætningsskat i delstaten. Du skal også oprette en kollektion med titlen tax:clothing for de relevante beklædningsprodukter.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Produkter > Kollektioner i Shopify-administrator.

 2. Klik på Opret kollektion.

 3. Angiv tax:clothing med små bogstaver i Titel.

 4. Vælg Manuel under Kollektionstype

 5. Føj produkter til kollektionen manuelt.

 6. Valgfrit: Hvis du vil skjule kollektionen fra en af dine aktive salgskanaler, skal du ændre kollektionens tilgængelighed.

 7. Gem din kollektion.

Når du har gemt kollektionen tax:clothing, anvendes de gældende regler for beklædning automatisk, og det korrekte skattebeløb vil blive opkrævet for produkterne i den pågældende kollektion.

Brug kun kollektionen tax:clothing for staterne New York, Massachusetts og Rhode Island. Hvis der gælder en anden undtagelse vedrørende beklædning i din jurisdiktion, skal du bruge andre metoder til skattetilsidesættelse eller markere dine produkter som skattefrie i afsnittet Priser på produktsiden.

Skatteregler for dampprodukter i British Columbia

British Columbia anvender en højere PST-sats for dampprodukter. Derudover lægges der GST til PST. Hvis Shopify skal kunne beregne de korrekte skatteprocenter, skal du oprette en kollektion med titlen tax:eliquid_vaporizers til de relevante dampprodukter.

Du kan få mere at vide om PST-satsen for dampprodukter på websitet for myndighederne i British Columbia.

Inden du begynder

Hvis tilsidesættelsen skal kunne anvendes korrekt, skal du først opsætte dine skattekonti for Canada og British Columbia.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Produkter > Kollektioner i Shopify-administrator.

 2. Klik på Opret kollektion.

 3. Angiv tax:eliquid_vaporizers med små bogstaver i Titel.

 4. Vælg Manuel under Kollektionstype

 5. Føj produkter til kollektionen manuelt.

 6. Valgfrit: Hvis du vil skjule kollektionen fra en af dine aktive salgskanaler, skal du ændre kollektionens tilgængelighed.

 7. Gem din kollektion.

Når du har gemt kollektionen tax:eliquid_vaporizers, anvendes de gældende omsætningsskatter automatisk, og det korrekte skattebeløb vil blive opkrævet for produkterne i denne kollektion.

Skatteregler for dampprodukter i Saskatchewan

Saskatchewan anvender en afgift på dampprodukter, en såkaldt “Vapour Products Tax” eller VPT på dampprodukter. Hvis Shopify skal beregne de korrekte procenter, skal du oprette en kollektion til de relevante dampprodukter med titlen tax:eliquid_vaporizers.

Få mere at vide om VPT på dampprodukter på websitet for Government of Saskatchewan.

Inden du begynder

Hvis tilsidesættelsen skal kunne anvendes korrekt, skal du først opsætte dine skattekonti for Canada og Saskatchewan.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Produkter > Kollektioner i Shopify-administrator.

 2. Klik på Opret kollektion.

 3. Angiv tax:eliquid_vaporizers med små bogstaver i Titel.

 4. Vælg Manuel under Kollektionstype

 5. Føj produkter til kollektionen manuelt.

 6. Valgfrit: Hvis du vil skjule kollektionen fra en af dine aktive salgskanaler, skal du ændre kollektionens tilgængelighed.

 7. Gem din kollektion.

Når du har gemt kollektionen tax:eliquid_vaporizers, opkræves der ikke længere PST på produkterne i kollektionen. Der opkræves i stedet VPT.

Angiv en skatteprocent på 0 % for de fleste af dine produkter

Hvis de fleste af eller alle dine dine produkter er fritaget for omsætningsskat, og du befinder dig i et land, hvor både føderal skat og regionale skatter gælder, kan du tilsidesætte standarderne til 0 % i afsnittet Basisskatter.

De af dine produkter, der er skattepligtige, skal du imidlertid tilføje til en kollektion og herefter oprette en skattetilsidesættelse for den pågældende kollektion.

Trin

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis