Vergi geçersiz kılma işlemleri ve muafiyetleri

Vergiler, Shopify içinde otomatik olarak hesaplanır. Ancak bu vergi oranlarını, tahsil ettiğiniz vergiler üzerinde daha fazla kontrol elde etmek için geçersiz kılabilirsiniz. Aşağıdakilerden herhangi birini yapmanız gerekiyorsa geçersiz kılma işlemlerini kullanın:

 • Belirli bir ürün için ne kadar vergi tahsil ettiğinizi kontrol etme
 • Vergi istisnalarını ve muafiyetlerini işleme
 • Kargo varış yerleri için benzersiz vergi oranları belirleme
 • Vergiden muaf olan müşteriler için benzersiz vergi oranları belirleme

Örneğin ABD'de eyalet vergisi muafiyetleri, Kanada'da il vergisi muafiyetleri veya Avrupa Birliği ya da Birleşik Krallık'ta KDV muafiyeti için geçersiz kılma işlemleri belirleyebilirsiniz.

Geçersiz kılma işlemleri online satışlar ve Shopify POS satışları için geçerlidir.

Vergi geçersiz kılma işlemini ayarlamak üzere, vergiden muaf olan ürünler için manuel bir koleksiyon oluşturun ve ardından geçersiz kılma işlemini bu koleksiyona uygulayın.

Satış vergisi tahsil etmeniz gerekmiyorsa geçersiz kılma işlemleri oluşturabilir ve vergi oranlarını %0 olarak ayarlayabilirsiniz. Müşterilerinizden doğru vergi oranlarını tahsil ettiğinizden emin olmak için mutlaka yerel bir vergi dairesine danışın.

Bir ürünü satış vergisinden muaf olacak şekilde ayarlama

Vergiden muaf olan yalnızca birkaç ürününüz varsa vergilerin bu ürünlere tek tek uygulanmasını önleyebilirsiniz.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizde Ürünler'e ve ardından ürünün adına tıklayın.

 2. Fiyatlandırma bölümünde Bu üründen vergi al'ın işaretini kaldırın.

 3. Kaydet'e tıklayın.

Vergi geçersiz kılma işlemi gerektiren ürünler için manuel koleksiyon oluşturma

Aynı vergi geçersiz kılma işlemini gerektiren bir ürün grubunuz varsa ürünleri içeren bir koleksiyon oluşturabilir ve ardından geçersiz kılmayı koleksiyona uygulayabilirsiniz.

Koleksiyonun müşterilere görünmemesi için vergi geçersiz kılma işlemini içeren koleksiyonları gizleyebilirsiniz. Koleksiyona vergi geçersiz kılma işlemini uyguladıktan sonra koleksiyona eklediğiniz tüm ürünler, koleksiyonun gizli olup olmadığına bakılmaksızın, mağazanızın her yerinde vergiden muaf hâle gelir.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Ürünler > Koleksiyonlar'a gidin.

 2. Koleksiyon oluştur'a tıklayın ve koleksiyon için bir ad girin.

 3. Koleksiyon türü bölümünde, Manuel'i seçin

 4. Koleksiyonu, etkin satış kanallarınızdan herhangi birinden gizlemek istiyorsanız satış kanalının adının yanındaki onay kutusunun işaretini kaldırmak için Koleksiyon kullanılabilirliği bölümünde Yönet'e tıklayın. Satış kanalı kullanılabilirliği hakkında daha fazla bilgi edinin.

 5. Kaydet'e tıklayın.

 6. Ürünler bölümünde Göz at'a tıklayın.

 7. Koleksiyona eklemek istediğiniz ürünleri seçin ve ardından Bitti'ye tıklayın.

Koleksiyona vergi geçersiz kılma işlemi gerektiren tüm ürünleri ekledikten sonra koleksiyona vergi geçersiz kılma işlemini uygulayabilirsiniz.

Ürün kategorileri

Ürün kategorileri, ürünlere veya ürün koleksiyonlarına atanan etiketlerdir. ABD'deki müşterilere satış yapan satıcılar, müşteriler belirli ürünleri satın aldıklarında vergi yükümlülüklerini ve muafiyetlerini belirtirler.

Ürün kategorilerinin kullanımı, ABD'deki vergi hesaplamalarının doğruluğunu artırır ve vergi geçersiz kılma işlemlerine yönelik ihtiyacı azaltır. Ürün kategorileri, önceden tanımlanmış ve standartlaştırılmış bir liste olan Shopify Standart Ürün Taksonomisi'nden seçilir. Daha fazla bilgi edinmek için Ürün kategorileri sayfasına bakın.

Geçersiz kılma işlemi uygulanan bir ürün için ürün kategorisi ayarladığınızda geçersiz kılma işlemi, ürün kategorisi vergi hesaplamalarına göre önceliklidir. Ürün kategorilerinizle çakışan ürün vergi geçersiz kılma işlemlerini kaldırabilirsiniz. Bununla birlikte, ürün kategorilerine göre hesaplanmayan vergi kuralları hakkında bilginiz varsa ürün vergisi geçersiz kılma işlemlerinizi tutabilirsiniz.

Koleksiyona veya kargo ücretlerine uygulanan vergileri geçersiz kılma

Bir ürün koleksiyonu veya kargo ücretleri için benzersiz vergi oranları belirtebilirsiniz.

Girdiğiniz yüzde değer tahsil edilecek tutardır. Bu, muaf tutulan tutar değildir.

Adımlar:

Vergiden muaf müşterileri ayarlama

Shopify yöneticinizin Müşteriler sayfasında bir müşteriyi tamamen vergiden muaf olarak ayarlayabilirsiniz.

Vergiden muaf müşteriler ödeme işlemini tamamladığında onlardan herhangi bir vergi alınmaz. Bu müşterilerin müşteri hesabında belirtilen e-posta adresini kullanarak ödeme yapması gerekir.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizde Müşteriler'e gidin.

 2. Tüm vergilerden muaf tutmak istediğiniz müşteriyi bulun ve ardından müşterinin adına tıklayın.

 3. Vergi ayarları bölümünde Yönet'e tıklayın.

 4. Vergi tahsil et seçeneğinin işaretini kaldırın.

 5. Kaydet'e tıklayın.

Yerleşik vergi muafiyeti

Aşağıdaki durumlarda Shopify, yerleşik vergi geçersiz kılma işlemi uygular:

 • New York, New Jersey, Massachusetts ve Rhode Island'da giyim ürünleri satan ABD'li satıcılar
 • Britanya Kolumbiyası ve Saskatchewan'da elektronik sigara ürünleri satan Kanadalı satıcılar

ABD eyaletlerinde geçerli giyim vergisi kuralları

Aşağıdaki eyaletlerde, belirli giyim ürünleri için vergi tahsil edilmez:

 • New York: Bazı yargı bölgelerinde, tek başına fiyatı 110 USD altında olan giyim ürünleri, ayakkabılar ve giyim ürünlerini onarmak için kullanılan ürünler eyalet satış vergisinden muaftır. Örneğin, toplam fiyatı 200 USD olan iki üründen her biri satış vergisinden muaftır ancak tek başına fiyatı 110 USD olan bir ürün satış vergisine tabidir. Bu muafiyet, aşağıdaki yargı bölgelerinin yerel vergi oranları için de geçerlidir:

  • Bronx
  • Brooklyn
  • Chautauqua
  • Chenango (Norwich şehri hariç)
  • Columbia
  • Delaware
  • Dutchess County
  • Greene
  • Hamilton
  • Manhattan
  • Queens
  • Staten Island
  • Tioga
 • New Jersey: Giyim ve ayakkabı ürünlerinin çoğu, eyalet satış vergisinden muaftır. Bu muafiyet için fiyat sınırı yoktur.

 • Massachusetts: Fiyatı 175 USD altında olan giyim ürünleri eyalet satış vergisinden muaftır. Fiyatı 175 üzerinde olan giyim ürünlerinden yalnızca 175 USD haricindeki tutar üzerinden vergi tahsil edilir. Örneğin, fiyatı 200 USD olan bir giyim ürününden 25 USD tutarında vergi tahsil edilir çünkü 175 USD tutarı vergiye tabi değildir.

 • Rhode Island: Tek başına fiyatı 250 USD veya daha az olan giyim ürünleri ve ayakkabılar eyalet satış vergisinden muaftır ve yalnızca 250 USD haricindeki tutar satış vergisine tabidir. Örneğin, bir takım elbise 275 USD tutarında ise yalnızca 25 USD için vergi uygulanır.

Shopify'ın doğru vergi oranlarını hesaplayabilmesi için mağazanızın söz konusu eyalette vergi tahsil etmek üzere ayarlanmış olması ve ilgili giyim ürünleri için tax:clothing başlıklı bir koleksiyon oluşturmanız gerekir.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Ürünler > Koleksiyonlar'a gidin.

 2. Koleksiyon oluştur'a tıklayın.

 3. Başlık alanına küçük harflerle tax:clothing ifadesini girin.

 4. Koleksiyon türü bölümünde, Manuel'i seçin

 5. Ürünleri koleksiyona manuel olarak ekleyin.

 6. İsteğe bağlı: Koleksiyonu, etkin satış kanallarınızın herhangi birinden gizlemek için koleksiyonun kullanılabilirliğini değiştirin.

 7. Koleksiyonunuzu kaydedin.

Siz tax:clothing koleksiyonunu kaydettikten sonra, geçerli giyim ürünü kuralı otomatik olarak uygulanır. Söz konusu koleksiyondaki ürünler için doğru vergi tutarı tahsil edilir.

Bu vergi:giyim koleksiyonunu yalnızca New York, Massachusetts ve Rhode Island eyaletleri için kullanın. Yargı yerinizde başka bir giyim ürünü muafiyeti uygulanıyorsa farklı vergi geçersiz kılma yöntemlerini kullanın veya ürün sayfasının Fiyatlandırma bölümünde ürünlerinizi "vergiye tabi değil" olarak işaretleyin.

Britanya Kolumbiyası'nda elektronik sigara ürünleri için geçerli vergi kuralları

Britanya Kolumbiyası, elektronik sigara ürünleri için daha yüksek oranda PST uygular. Ayrıca GST, PST ile birleştirilir. Shopify'ın doğru vergi oranlarını hesaplayabilmesi için ilgili elektronik sigara ürünlerini içeren tax:eliquid_vaporizers başlıklı bir koleksiyon oluşturmanız gerekir.

Elektronik sigara ürünlerine uygulanan PST ücreti hakkında daha fazla bilgi edinmek için Britanya Kolumbiyası İdaresi'nin web sitesini inceleyin.

Başlamadan önce

Geçersiz kılma işleminin doğru şekilde uygulanması için öncelikle Kanada ve Britanya Kolumbiyası vergi hesaplarınızı ayarlamanız gerekir.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Ürünler > Koleksiyonlar'a gidin.

 2. Koleksiyon oluştur'a tıklayın.

 3. Başlık alanına küçük harflerle tax:eliquid_vaporizers ifadesini girin.

 4. Koleksiyon türü bölümünde, Manuel'i seçin

 5. Ürünleri koleksiyona manuel olarak ekleyin.

 6. İsteğe bağlı: Koleksiyonu, etkin satış kanallarınızın herhangi birinden gizlemek için koleksiyonun kullanılabilirliğini değiştirin.

 7. Koleksiyonunuzu kaydedin.

Siz tax:eliquid_vaporizers koleksiyonunu kaydettikten sonra, geçerli satış vergileri otomatik olarak uygulanır. Söz konusu koleksiyondaki ürünler için doğru vergi tutarı tahsil edilir.

Saskatchewan elektronik sigara ürünleri vergi kuralları

Saskatchewan, elektronik sigara ürünlerine Elektronik Sigara Ürünleri Vergisi (VPT) uygular. Shopify'ın doğru vergi oranlarını hesaplayabilmesi için ilgili elektronik sigara ürünlerini içeren tax:eliquid_vaporizers başlıklı bir koleksiyon oluşturmanız gerekir.

Elektronik sigara ürünlerine uygulanan VPT hakkında daha fazla bilgi edinmek için Saskatchewan İdaresi'nin web sitesini inceleyin.

Başlamadan önce

Geçersiz kılma işleminin doğru şekilde uygulanması için öncelikle Kanada ve Saskatchewan vergi hesaplarınızı ayarlamanız gerekir.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Ürünler > Koleksiyonlar'a gidin.

 2. Koleksiyon oluştur'a tıklayın.

 3. Başlık alanına küçük harflerle tax:eliquid_vaporizers ifadesini girin.

 4. Koleksiyon türü bölümünde, Manuel'i seçin

 5. Ürünleri koleksiyona manuel olarak ekleyin.

 6. İsteğe bağlı: Koleksiyonu, etkin satış kanallarınızın herhangi birinden gizlemek için koleksiyonun kullanılabilirliğini değiştirin.

 7. Koleksiyonunuzu kaydedin.

tax:eliquid_vaporizers koleksiyonunu kaydettikten sonra koleksiyondaki ürünlerden artık PST toplanmaz ve VST ile değiştirilir.

Ürünlerinizin çoğu için %0 vergi oranı belirleme

Ürünlerinizin çoğu veya tamamı satış vergisinden muafsa ve hem federal vergi hem de bölgesel vergilerin uygulandığı bir ülkede iseniz Vergi matrahları bölümünde, varsayılan değerleri %0 olarak geçersiz kılabilirsiniz.

Bununla birlikte, vergiye tabi ürünlerinizi bir koleksiyona eklemeniz ve ardından bu koleksiyon için bir vergi geçersiz kılma işlemi oluşturmanız gerekir.

Basamak

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene