Kanada vergilerinizi yönetme

Not: Bu kılavuz, Kanada'da satış yapan satıcılar içindir. Müşterilerinizden doğru vergi oranlarını tahsil ettiğinizi doğrulamak ve vergilerinizi doğru şekilde beyan edip havale ettiğinizden emin olmak için yerel vergi dairelerine veya vergi uzmanına danışmak sizin sorumluluğunuzdur.

Yeni Kanada vergi özelliklerini kullanacak şekilde mağazanızı güncelledikten sonra, kayıtlarınız, geçersiz kılma işlemleriniz ve müşteri muafiyetleriniz de dahil olmak üzere vergi ayarlarınızı yönetebilirsiniz.

Kayıtlı olduğunuz bölgeleri yönetme

Kayıtları veya hesap numaralarınızı eklemek, silmek veya değiştirmek için kaydınızı dilediğiniz zaman düzenleyebilirsiniz.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Vergiler'e gidin.
 2. Vergi bölgeleri bölümünde, Kanada'nın yanında Ayarla'ya tıklayın veya Düzenle'ye tıklayın.
 3. Kayıtlı vergi hesapları bölümünde Vergi hesabı ekle'ye tıklayın veya Yönet'e tıklayın.
 4. Bölgelerinizi ve hesap numaralarınızı güncelleyin.
 5. Kaydet'e tıklayın.

Kanada vergi geçersiz kılma işlemi gereklilikleri

Shopify'ın ayarladığı vergileri geçersiz kılabilirsiniz ancak aşağıdaki kısıtlamaları göz önünde bulundurun:

 • Kanada'daki geçersiz kılma işlemleri yalnızca Britanya Kolumbiyası, Manitoba, Saskatchewan ve Quebec için geçerli GST'ye uygulanır.
 • New Brunswick, Newfoundland ve Labrador, Nova Scotia, Ontario, and Prens Edward Adası vergi oranlarına yönelik geçersiz kılma işlemleri yalnızca ilgili HST oranları için geçerlidir.
 • Britanya Kolumbiyası, Manitoba, Saskatchewan ve Quebec vergi oranlarına yönelik geçersiz kılma işlemleri yalnızca ilgili PST, RST veya QST oranlarına uygulanır.
 • Alberta, Kuzeybatı Bölgeleri, Yukon ve Nunavut bölgelerinde vergi tahsil edilmemektedir. Bu nedenle, söz konusu bölgelerde geçersiz kılma işlemi uygulanamaz.

Geçersiz kılma işlemleri de kayıtlarınızdan etkilenir:

 • Geçersiz kılma işleminin Kanada GST için uygulanmasını istiyorsanız Kanada GST hesabınızı eklemeniz gerekir.
 • Geçersiz kılma işleminin New Brunswick, Newfoundland ve Labrador, Nova Scotia, Ontario veya PEI HST oranına uygulanabilmesi için Kanada GST hesabınızı eklemeniz gerekir.
 • Geçersiz kılma işleminin Manitoba PST oranına uygulanabilmesi için Manitoba hesabınızı eklemeniz gerekir.
 • Geçersiz kılma işleminin Britanya Kolumbiyası PST oranına uygulanabilmesi için Britanya Kolumbiyası hesabınızı eklemeniz gerekir.
 • Geçersiz kılma işleminin Saskatchewan PST oranına uygulanabilmesi için Saskatchewan hesabınızı eklemeniz gerekir.
 • Geçersiz kılma işleminin Quebec QST oranına uygulanabilmesi için Quebec hesabınızı eklemeniz gerekir.

Vergileri geçersiz kılma

Bazen varsayılan vergi oranları belirli ürünler için geçerli değildir. Örneğin, belirli türde çocuk kıyafetleri vergiden muaftır veya daha düşük vergi oranına sahiptir. Varsayılan oranlar geçerli değilse geçersiz kılma işlemi oluşturmanız gerekir.

Geçersiz kılma işlemi oluşturmak iki adımlı bir süreçtir. Öncelikle farklı bir vergi oranına sahip ürünleri içeren manuel bir koleksiyon oluşturursunuz. Ardından, geçersiz kılma işleminin hangi bölgede uygulandığı ve oranını belirtirsiniz.

Koleksiyonlar hakkında ayrıntılı bilgi için Koleksiyonlar bölümüne bakın.

Adımlar:

 1. Koleksiyon oluşturun:

  1. Shopify yöneticinizden Ürünler > Koleksiyonlar'a gidin.
  2. Koleksiyon oluştur'a tıklayın ve koleksiyon için bir ad girin.
  3. Koleksiyon türü bölümünde, Manuel'i seçin
  4. Koleksiyonu kaydet'e tıklayın.
 2. Geçersiz kılma işlemini oluşturun:

  1. Ayarlar > Vergiler'e gidin.
  2. Vergi bölgeleri bölümünde Kanada'nın yanındaki Düzenle'ye tıklayın.
  3. Vergi geçersiz kılma işlemleri bölümünde Vergi geçersiz kılma işlemi ekle' ye tıklayın.
  4. Koleksiyonu seçin.
  5. Geçersiz kılma işleminin uygulanacağı bölgeyi seçin.
  6. Bu bölgedeki koleksiyon için vergi oranını girin.
  7. Kaydet'e tıklayın.

Vergi muafiyetlerinizi yönetme

Bir müşteriyi tüm vergilerden muaf olarak ayarlamanın yanı sıra müşteriyi belirli Kanada vergilerinden muaf tutabilirsiniz. Müşterinin profilindeki Shopify yöneticinizde müşterinin muafiyet ayarlarını değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Kanada vergi muafiyetlerini ayarlama bölümüne bakın.

Vergi hesaplamalarınızı yönetme

Ürünlerinizden alınan verginin nasıl hesaplandığını belirleyen çeşitli ayarları yönetebilirsiniz. Örneğin, fiyatlarınıza verginin dahil olup olmadığını, dijital ürünlerden KDV tahsil edilip edilmeyeceğini ve kargo maliyetlerine vergi uygulanıp uygulanmayacağını ayarlayabilirsiniz. Bu ayarları Vergiler ayar sayfasında yönetirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için Vergi geçersiz kılma işlemleri ve muafiyetleri bölümüne bakın.

Adımlar:

 1. Ayarlar > Vergiler'e gidin.

 2. Vergi hesaplamaları bölümünde geçerli seçenekleri belirleyin.

Vergi yuvarlama

Geçmişte vergi tutarları fatura düzeyinde yuvarlanmıştır. Bu, siparişteki her bir ürünün fiyatlarını toplayıp vergi oranını siparişin alt toplamına uyguladıktan sonra çıkan sonucu yuvarlayarak toplam vergi değerinin hesaplandığı anlamına gelir.

Yeni Kanada satış vergisi özelliklerini kullanacak şekilde mağazanızı güncelledikten sonra vergi tutarları satır öğesi düzeyinde yuvarlanır. Bu, siparişteki her satıra vergi oranını uyguladıktan sonra çıkan sonucun yuvarlanması ve ardından siparişin toplam değerine ulaşmak üzere bu alt toplamların birbirine eklenerek toplam vergi değerinin hesaplanması anlamına gelir.

Bu değişikliğin yapılmasının nedeni, satır düzeyinde yuvarlamanın farklı vergi oranlarının veya vergiye tabi olan ve olmayan ürünlerin hesaplanmasına yardımcı olmasıdır.

Örnek

Örnek olarak, müşterinizin her biri 14,99 USD fiyatında olan ve %13 oranında HST'ye tabi olan 42 farklı ürün içeren bir sipariş oluşturduğunu düşünelim. Her bir ürünün satır öğesi vergisi, fiyat (14,99) ile vergi oranı (0,13) çarpılarak elde edilir. Sonuç 1,9487'dir.

Bu sonucun yuvarlanmasına yönelik eski yöntem, her bir satır öğesi vergisi sonucunu toplayıp çıkan sonucu yuvarlamak olacaktır. Bu durumda son vergi toplamı olan 81,8454 değeri 81,85 USD olarak yuvarlanır.

Shopify artık, satır öğesi düzeyinde vergi tutarlarını yuvarlar. Bu sayede, her ürün için bireysel olarak vergi tutarı yuvarlanır. 1,9487 sonucu, 1,95 USD olarak yuvarlanır ve toplam tutarı bulmak için daha sonra toplanır. Bu durumda vergi toplamı 81,90 USD olur.

İlgili bağlantılar

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene