Data Exporter

Shopify, satıcıların vergi yönetmeliklerine uymasına yardımcı olur ancak her satıcının durumu farklıdır. Tüm yerel yasalara ve yönetmeliklere uyup uymadığınızı belirlemek için hukuk alanında çalışan yerel uzmanlara danışmak önemlidir. Shopify sizin adınıza vergi kayıtları göndermez ancak kayıtları kendi başınıza yollamanızı sağlayacak bir biçimde dışa aktarmanın bir yolunu sağlar. Vergi kayıtlarınızı nasıl göndereceğiniz yerel veya ulusal vergi dairelerinize bağlıdır.

Data Exporter uygulamasıyla, vergi makamları tarafından veriler talep edildiklerinde siparişler, ürünler ve kullanıcılar gibi mağaza verilerinizi dışa aktarabilirsiniz. Data Exporter uygulaması, aşağıdaki düzenlemelerin her birine özel verileri derler:

Dışa Aktarma Sınırlaması

Data Exporter uygulamasıyla yalnızca 1 Ocak 2019'dan sonraki verileri dışa aktarabilirsiniz. Bu sınırlama, dışa aktaran verilerin mümkün olduğunca doğru ve alakalı olmasını sağlar.

2019'dan önceki takvim yıllarının verilerine ihtiyacınız varsa Shopify yöneticinizde, benzer verileri sağlayan siparişleri dışa aktarma ve ürünleri dışa aktarma işlemlerini kullanabilirsiniz. Mağaza verilerini dışa aktarmaya yönelik üçüncü taraf uygulamalar Shopify App Store'dan indirilebilir.

Elektronik Satış Bastırma Araçları (ESST)

Avustralya'da vergi yükümlülüğü olan işletmeler, elektronik Point of Sale (POS) sistemleri tarafından oluşturulan kayıtlar da dahil olmak üzere, tüm işlemlerinin kayıtlarını tutmalıdır. Elektronik bir satış bastırma aracı (ESST) kullanarak veya başka herhangi bir yolla düşük gelir bildirimi yaparak bu kayıtları manipüle etmek suçtur. Data Exporter uygulaması, Shopify Point of Sale uygulaması üzerinden yapılan işlem verilerinin tümünü dışa aktarmanıza olanak sağlayarak geçerli vergi düzenlemelerine uymanıza yardımcı olur.

ESST düzenlemeleri hakkında daha fazla bilgi için Elektronik satışları bastırma araçları yasağına bakın.

ESST yönetmeliklerine uymanıza yardımcı olmak için Data Exporter uygulamasını kullanarak mağazanızdan aşağıdaki veri dosyalarını indirebilirsiniz:

 • order_lines.csv
 • orders.csv
 • products.csv
 • users.csv

Madde 88

1 Ocak 2018 itibarıyla Fransız hükûmeti, Fransa'da satış yapan ve KDV'ye tabi tüm satıcıların sertifikalı bir kayıt sistemine sahip olmasını şart koştu. Bu yasa, vergi sahtekarlığını önlemeye yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.

Fransa'da Madde 88'e uymak için bu Loi Anti-Fraude TVA belgesini indirip doldurmanız ve kayıtlarınızda tutmanız gerekir.

Madde 88'e uymanıza yardımcı olmak için Data Exporter uygulamasını kullanarak mağazanızdan aşağıdaki veri dosyalarını indirebilirsiniz:

 • order_lines.csv
 • order_tax_lines.csv
 • orders.csv
 • products.csv
 • tender_transactions.csv
 • users.csv

GoBD

Almanya'da GoBD, elektronik ortamdaki defter, kayıt ve belgelerin doğru şekilde yönetilip saklanmasına ve veri erişimine yönelik bir ilkeler kümesidir. GoBD, Alman vergi makamlarının muhasebe ve vergiyle ilgili olarak hem elektronik hem de kağıt üzerindeki verilere getirdiği tüm gereklilikleri düzenler. GoBD, Alman vergi makamlarının vergi denetimi sırasında elektronik verilere nasıl erişebileceklerine ilişkin yönergeleri de belirler. GoBD, vergi dairesinin saklanmasını talep ettiği veriler hakkında bilgi edinmenizi sağlar ve vergi denetimi kapsamında denetçinin neler yapmasına izin verildiğini ana hatlarıyla belirtir. GoBD, 1 Ocak 2015'te yürürlüğe girmiştir. GoBD, "Veri Erişimi Ve Dijital Belgelerin Doğrulanabilirliğine İlişkin İlkeler" (GDPdU) ve "Uygun Bilgisayarlı Muhasebe Sistemlerine İlişkin İlkeler"in (GoBS) yerini almıştır.

GoBD'ye uygunluk elde etmenize yardımcı olacak Data Exporter uygulamasını kullanarak mağazanızdan aşağıdaki veri dosyalarını indirebilirsiniz:

 • gobd.dtd
 • index.xml
 • order_lines.csv
 • orders.csv
 • products.csv
 • users.csv

Data Exporter uygulamasını yükleme

 1. Data Exporter uygulaması sayfasına gidin.
 2. Uygulama ekle'ye tıklayın. Shopify hesabınızda oturum açmadıysanız oturum açmanız istenir.
 3. Uygulamayı yükle'ye tıklayın.

Data Exporter uygulamasını kullanarak mağaza verilerini dışa aktarma

Hesap sahibi veya Uygulamalara erişimi olan herkes, Data Exporter uygulamasını kullanarak mağaza verilerini dışa aktarabilir. Dışa aktarımlar bir ZIP dosyasına kaydedilir ve hesap sahibine dosyayı indirmek için bir bağlantı e-posta ile gönderilir. Dışa aktarılan ZIP dosyasını indirme seçeneği 7 gün sonra sona erer.

 1. Shopify yöneticinizden Uygulamalar'a tıklayın.
 2. Shopify Data Exporter'a tıklayın.
 3. Mazağa verilerini dışa aktar bölümünde Dışa aktarma türü seçin.
 4. Dışa aktarmak istediğiniz Yıl'ı seçin.
 5. Dışa aktar'a tıklayın.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene