Siparişleri bir CSV dosyasına aktarma

Tüm sipariş bilgilerinizin yer aldığı kapsamlı bir genel bakış elde etmek için Shopify yöneticinizin Siparişler sayfasından, siparişlerinize ilişkin bir virgülle ayrılmış değerler (CSV) hesap tablosunu dışa aktarabilirsiniz.

Siparişleri dışa aktar

Siparişlerinizi, işlem geçmişiyle birlikte dışa aktarmayı seçebilirsiniz. CSV dosyanıza eklenen işlem geçmişi yalnızca aktarılan ödeme verilerini içerir. Yetkilendirme verileri, dışa aktarılan işlem geçmişinize dahil edilmez.

Siparişlerinizi dışa aktarma yönteminize bağlı olarak CSV dosyası size e-posta yoluyla gönderilir veya cihazınıza indirilir:

 • En fazla 50 siparişi veya geçerli sipariş sayfasını dışa aktarmayı seçerseniz CSV dosyası cihazınıza indirilir.
 • 51'den fazla siparişi dışa aktarmayı veya siparişleri tarihe göre dışa aktarmayı seçerseniz CSV dosyası size ve mağaza sahibine e-posta ile gönderilir.

Dışa aktarma başarısız olursa bu bilgiyi içeren bir e-posta alırsınız.

Siparişi dışa aktarma süresi, kaç siparişi dışa aktardığınıza bağlıdır. Örneğin 100.000'den az ürün içeren bir dışa aktarma işlemi bir saat içinde tamamlanabilirken 400.000 ürün içeren bir dışa aktarma işlemi yaklaşık 4 saat sürebilir.

Adımlar:

 1. Siparişlerinizi sıralayıp filtreleyin.
 2. Siparişler sayfasında Dışa aktar'a tıklayın.
 3. Siparişleri dışa aktarın penceresinde:
 4. Dışa aktarmak istediğiniz siparişler için seçeneği belirleyin. Örneğin, siparişlerinizi tarihe göre dışa aktarmak istiyorsanız Export orders by date (Siparişleri tarihe göre dışa aktar) seçeneğine tıklayıp dışa aktarmak istediğiniz siparişlerin başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyin.
 5. Dışa aktarma biçimi: kısmında bir dosya biçimi seçin.
 6. Sipariş hakkındaki tüm bilgileri indirmek istiyorsanız Siparişleri dışa aktar'a tıklayın. Yalnızca işlem bilgilerinizi indirmek istiyorsanız İşlem geçmişlerini dışa aktar'a tıklayın.

Sipariş dışa aktarma CSV dosyasının yapısı

Aşağıdaki tabloda, siparişleri dışa aktardığınızda oluşturulacak CSV dosyasının biçimi açıklanmaktadır.

Birden fazla satır öğesi içeren siparişlerin ek satır öğeleri, sipariş CSV dosyanızda ayrı satırlarda gösterilir. Aynı siparişte birden fazla ürünün satın alındığını göstermek üzere alanların çoğu boş bırakılır.

Sipariş dışa aktarma csv dosyasındaki her bir üstbilginin açıklaması
Üstbilgi Tanım
Name Mağaza yöneticinizde görünen şekliyle sipariş numarasıdır.
Phone Müşterinin telefon numarasıdır.
Email Müşterinin e-posta adresidir.
Financial Status Siparişin ödenme, yetkilendirilme, geri ödemesinin yapılma vb. durumudur.
Paid at Sipariş için ödemenin kaydedildiği tarihtir.
Fulfillment Status Siparişin gönderildiğini veya hâlâ beklemede olduğunu belirten durumdur.
Fulfilled at Sipariş için gönderimin tamamlandığı tarihtir.
Accepts Marketing Müşterinin, mağazanızdan pazarlama bilgileri almayı kabul edip etmeme durumudur.
Currency Sipariş tarihinde mağazanızda kullanılan para birimi.
Subtotal Kargo ücreti ve vergiler eklenmeden önceki sipariş alt toplamıdır.
Shipping Sipariş için toplam kargo ücretidir.
Taxes Siparişte ücreti alınan vergi tutarıdır.
Total Siparişin toplam ücretidir.
Discount Code Siparişe uygulanan indirim kodu. Bu sütunda yalnızca indirimler ve taslak siparişlere manuel olarak uygulanan indirimler görüntülenir. Bu, otomatik indirimleri içermez.
Discount Amount Siparişe uygulanan indirim tutarıdır.
Shipping Method Siparişi kargolamak için kullanılan kargo yöntemidir.
Created at Müşterinin siparişi tamamladığı tarihtir.
Lineitem quantity Satır öğesi (ürünler menünüzden sunulan ürün/varyasyon) adedidir.
Lineitem name Satır öğesinin adıdır.
Lineitem price Satır öğesinin fiyatıdır.
Lineitem compare-at price Satır öğesinin karşılaştırma fiyatıdır.
Lineitem SKU Satır öğesi SKU'sudur.
Lineitem requires shipping Siparişteki satır öğesinin kargo gerektirip gerektirmediği bilgisidir.
Lineitem taxable Satır öğesinin vergiye tabi olup olmadığı bilgisidir.
Lineitem fulfillment status Satır öğesinin gönderilip gönderilmeme durumudur.
Billing Name Girilmişse müşterinin fatura adresinden alınan ad ve soyadı bilgisidir. Girilmemişse müşterinin hesabından alınan ad ve soyadı bilgisidir.
Billing Street Fatura adresi için girilen sokak adıdır.
Billing Address1 Fatura adresinin ilk satırının tamamıdır. Örneğin, 151 Karaca Sk.
Billing Address2 Fatura adresinin ikinci satırının tamamıdır. Örneğin, Zemin kat. Bu sütun genellikle boştur.
Billing Company Müşterinin şirket adıdır. Bu sütun genellikle boştur.
Billing City Müşterinin fatura adresindeki şehirdir.
Billing Zip Müşterinin fatura adresindeki posta kodudur.
Billing Province Müşterinin fatura adresindeki eyaletin veya ilin kodudur.
Billing Province Name Müşterinin fatura adresindeki eyaletin veya ilin adıdır.
Billing Country Müşterinin fatura adresindeki ülkedir.
Billing Phone Müşterinin faturasındaki telefon numarasıdır.
Shipping Name Müşterinin adı ve soyadıdır.
Shipping Street Kargo adresi için girilen sokak adıdır.
Shipping Address1 Kargo adresinin ilk satırının tamamıdır. Örneğin, 151 Karaca Sk.
Shipping Address2 Kargo adresinin ikinci satırının tamamıdır. Örneğin, Zemin kat. Bu sütun genellikle boştur.
Shipping Company Müşterinin şirket adıdır. Bu sütun genellikle boştur.
Shipping City Müşterinin kargo adresindeki şehirdir.
Shipping Zip Müşterinin kargo adresindeki posta kodudur.
Shipping Province Müşterinin kargo adresindeki eyaletin veya ilin kodudur.
Shipping Province Name Müşterinin kargo adresindeki eyaletin veya ilin adıdır.
Shipping Country Müşterinin kargo ülkesidir.
Shipping Phone Müşterinin kargosundaki telefon numarasıdır.
Notes Siparişe dahil edilen notlardır.
Note Attributes Tüm sipariş notu özellik değerleridir.
Cancelled at Siparişin iptal edildiği tarih ve saattir.
Payment Method Siparişin ödenme şekli. Bir siparişte birden fazla Ödeme Yöntemi olabilir. Birden fazla girişler boşluk, + işareti ve başka bir boşluk eklenerek ayrılır.
Payment Reference (kullanımdan kaldırıldı) İşlema ait benzersiz belirteçtir. Bu numara, mağaza yöneticinizde görüntülenmez. Bu sütun artık kullanımdan kaldırılmıştır. Bunun yerine Payment References kullanılmalıdır.
Payment References Shopify tarafından ödeme sağlayıcılarına gönderilen Ödeme Kimliklerini içerir. Shopify ile ödeme sağlayıcınız arasındaki sipariş bilgilerini eşlemek için bu kimliği kullanın. Bu sütun; başarısız ödemeler, para iadeleri ve ödeme kaydetme işlemleri de dahil olmak üzere, bir siparişe bağlı tüm Ödeme Kimliklerini içerir. Birden fazla girişi ayırmak için boşluk, + işareti ve ikinci bir boşluk kullanılır.
Refunded Amount Siparişe uygulanan para iadesi tutarıdır.
Vendor Satır öğesi ürününün satıcısıdır.
Outstanding Balance Siparişin tam ödemesi yapılmamışsa siparişe için borçlu olunan tutardır. Bu sütun yalnızca mağazanızda POS satış kanalı yüklenmişse görüntülenir.
Employee Siparişin satışını yapan çalışanın adıdır.
Location Siparişin satışını yapan POS'un konumudur.
Device ID Siparişin satışını yapmak için kullanılan POS'un cihaz kimliğidir.
Id Sipariş numarası.
Tags Siparişle ilişkili etiketlerdir.
Risk Level Siparişin risk düzeyidir.
Source Sipariş kaynağıdır. Örneğin, web, taslak sipariş, POS.
Lineitem discount Satır öğesine uygulanan toplam indirimdir.
Tax # Name Satır vergisinin adıdır. En fazla beş satır vergisi kullanılabilir.
Tax # Value Satır vergisinde ücreti alınan verginin parasal tutarıdır.
Phone Müşterinin telefon numarasıdır.
Payment ID Müşteri ödeme sayfasında ödeme yaptığında ödeme sağlayıcılarına Shopify tarafından gönderilen benzersiz kimlik. Shopify ile ödeme sağlayıcınız arasındaki sipariş bilgilerini eşlemek için bu kimliği kullanın. Bir siparişin birden fazla Ödeme Kimliği olabilir. Yalnızca başarılı veya bekleyen ödemeler içerir. Bu, kaydetmeleri ve para iadelerini içermez. Birden fazla giriş boşluk, bir + işareti ve başka bir boşlukla ayrılır.
Payment terms Siparişin ödeme şartları. Örneğin, Makbuzda ödeme yapılması gerekir.
Next payment due at Sonraki ödemenin son tarihi.

İşlem geçmişi CSV dosyasının yapısı

Aşağıdaki tabloda, siparişlerinizin işlem geçmişlerini dışa aktardığınızda oluşturulacak CSV dosyasının biçimi açıklanmaktadır.

Bir işlem geçmişi dışa aktarma csv dosyasındaki her bir üstbilginin açıklaması
Üstbilgi Tanım
Order İşlemin sipariş numarasıdır. Bu numara, ödeme sağlayıcınız tarafından kullanılabilir ve bir sipariş sayfasındaki URL'nin sonunda görünen numaradır.
Name İşlemle ilişkili sipariş numarasıdır. Bu, Siparişler sayfanızda gösterilen sipariş numarasıdır.
Payment Method Siparişin ödemesinin yapılma şeklidir.
Kind İşlem türüdür. İşlemin satış, para iadesi veya yetkilendirme türünde olduğunu belirtir.
Gateway İşlemi işleyen ödeme sağlayıcısıdır.
Created At Y-A-G, saat ve UTC/GMT ile olan saat dilimi farkı şeklinde sunulan işlem tarihidir.
Status İşlemin başarılı mı başarısız mı olduğunu belirtir.
Amount İşlem tutarıdır.
Currency İşlemin işlendiği para birimidir.
Card Type Varsa kullanılan kredi kartının markasıdır.

orders CSV dosyanızı düzenlemek için bir metin düzenleyicisi kullanma

Hesap tablosu programınız yoksa CSV dosyalarınızı bir metin düzenleyicisi kullanarak düzenleyebilirsiniz.

Çoğu bilgisayarda CSV dosyalarını açabilen metin düzenleyicileri vardır. CSV dosyanızı düzenlemek ve dosyada hata ayıklamak için Visual Studio Code veya Sublime Text gibi bir program da kullanabilirsiniz.

CSV dosyanızı bir metin düzenleyicisinde biçimlendirirken aşağıdaki hususlara dikkat edin:

 • Sütun başlıklarının virgüllerle ayrılması gerekir (örneğin, First Name,Last Name,Email,Company,Address1).
 • Etiketler listesinin tırnak işaretleriyle başlayıp bitmesi gerekir (örneğin, "tag1,tag2,tag3").
 • Etiketler büyük/küçük harf duyarlı değildir.
 • Farklı kayıtların satır sonlarıyla ayrılması gerekir.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene