Eksport zamówień do pliku CSV

Możesz wyeksportować arkusz kalkulacyjny z wartościami rozdzielanymi przecinkami (CSV) swoich zamówień ze strony Zamówienia w panelu administracyjnym Shopify, aby uzyskać całościowy przegląd kompletnych informacji o zamówieniu.

Eksportuj zamówienia

Możesz eksportować zamówienia wraz z historią ich transakcji. Historia transakcji uwzględniona w pliku CSV zawiera dane tylko zarejestrowanych płatności. Dane autoryzacyjne nie są uwzględniane w wyeksportowanej historii transakcji.

W zależności od tego, jak zdecydujesz się wyeksportować zamówienia, plik CSV jest wysyłany do Ciebie e-mailem lub pobierany na Twoje urządzenie:

 • Jeśli wybierzesz eksport maksymalnie 50 zamówień lub bieżącej strony zamówień, plik CSV zostanie pobrany na Twoje urządzenie.
 • Jeśli wybierzesz eksport więcej niż 51 zamówień lub eksport zamówień według daty, plik CSV zostanie wysłany e-mailem do Ciebie i właściciela sklepu.

Jeśli eksport nie powiedzie się, otrzymasz wiadomość e-mail z tymi informacjami.

Czas trwania eksportu zamówienia zależy od liczby eksportowanych zamówień. Na przykład eksport obejmujący mniej niż 100 000 pozycji może być wykonany w ciągu godziny, podczas gdy eksport zawierający 400 000 pozycji może zająć około 4 godzin.

Kroki:

 1. Posortuj i przefiltruj swoje zamówienia.
 2. Na stronie Zamówienia kliknij Eksportuj.
 3. W oknie Eksportuj zamówienia:
 4. Wybierz opcję zamówień, które chcesz wyeksportować. Na przykład, jeśli chcesz eksportować zamówienia według daty, kliknij Eksportuj zamówienia według daty i ustaw daty rozpoczęcia i zakończenia dla zamówień, które chcesz eksportować.
 5. W obszarze Eksportuj jakowybierz format pliku.
 6. Jeśli chcesz pobrać wszystkie informacje o swoich zamówieniach, kliknij Eksportuj zamówienia. Jeżeli chcesz pobrać tylko informacje o transakcji, kliknij Eksportuj historie transakcji.

Struktura CSV eksportu zamówienia

Poniższa tabela zawiera opis formatu pliku CSV, który zostanie utworzony podczas eksportowania zamówień.

W pliku CSV zamówień, w zamówieniach z wieloma pozycjami pojedynczymi wyświetlane są dodatkowe pozycje pojedyncze w osobnych wierszach. Wiele pól pozostaje pustych, co oznacza, że wiele pozycji zostało zakupionych w tym samym zamówieniu.

Opis każdego nagłówka w pliku eksportu CSV zamówienia
Nagłówek Definicja
Name Numer zamówienia pojawiający się w panelu administracyjnym sklepu.
Phone Numer telefonu klienta
Email Adres e-mail klienta
Financial Status Określa, czy zamówienie zostało opłacone, autoryzowane, zwrócone itd.
Paid at Data zarejestrowania płatności za zamówienie
Fulfillment Status Określa, czy zamówienie zostało zrealizowane, czy jest nadal oczekujące.
Fulfilled at Data zakończenia realizacji zamówienia
Accepts Marketing Określa, czy klient wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Twojego sklepu.
Currency Podstawowa waluta sklepu w momencie składania zamówienia.
Subtotal Suma częściowa zamówienia przed wysyłką i opodatkowaniem
Shipping Całkowity koszt wysyłki zamówienia
Taxes Kwota podatków naliczonych od zamówienia
Total Całkowity koszt zamówienia
Discount Code Kod rabatowy, który został zastosowany do zamówienia. W tej kolumnie będą wyświetlane tylko rabaty i rabaty zastosowane ręcznie do wersji roboczej zamówień. Nie obejmuje to automatycznych rabatów.
Discount Amount Kwota rabatu podana na zamówieniu
Shipping Method Metoda wysyłki stosowana do wysłania zamówienia
Created at Określa, kiedy zamówienie zostało zrealizowane przez klienta.
Lineitem quantity Ilość pozycji pojedynczej (produkt/wariant z menu produktu)
Lineitem name Nazwa pozycji pojedynczej
Lineitem price Cena pozycji pojedynczej
Lineitem compare-at price Cena pozycji pojedynczej do porównania.
Lineitem SKU SKU pozycji pojedynczej
Lineitem requires shipping Określa, czy dana pozycja pojedyncza w zamówieniu wymaga wysyłki.
Lineitem taxable Określa, czy dana pozycja pojedyncza podlegała opodatkowaniu.
Lineitem fulfillment status Określa, czy dana pozycja pojedyncza została zrealizowana.
Billing Name Imię i nazwisko z adresu rozliczeniowego klienta, jeśli zostało wprowadzone. W przeciwnym razie imię i nazwisko z konta klienta
Billing Street Nazwa ulicy wprowadzona jako adres rozliczeniowy.
Billing Address1 Pełna pierwsza linia adresu rozliczeniowego - na przykład 151 O'Connor Street.
Billing Address2 Pełna druga linia adresu rozliczeniowego — na przykład Parter. Ta kolumna jest często pusta.
Billing Company Nazwa firmy klienta Ta kolumna jest często pusta.
Billing City Miasto w adresie rozliczeniowym klienta
Billing Zip Kod pocztowy w adresie rozliczeniowym klienta
Billing Province Kod stanu lub prowincji/województwa, w którym klient dokonuje rozliczeń.
Billing Province Name Nazwa stanu lub prowincji/województwa, w którym klient dokonuje rozliczeń.
Billing Country Kraj na fakturze klienta
Billing Phone Numer telefonu na fakturze klienta
Shipping Name Imię i nazwisko klienta
Shipping Street Nazwa ulicy wprowadzona jako adres wysyłki
Shipping Address1 Pełna pierwsza linia adresu wysyłki — na przykład 151 O’Connor Street.
Shipping Address2 Pełna druga linia adresu rozliczeniowego — na przykład Parter. Ta kolumna jest często pusta.
Shipping Company Nazwa firmy klienta Ta kolumna jest często pusta.
Shipping City Miasto w adresie wysyłki klienta
Shipping Zip Kod pocztowy w adresie wysyłki klienta
Shipping Province Kod stanu lub prowincji/województwa klienta z adresu wysyłki klienta.
Shipping Province Name Nazwa stanu lub prowincji/województwa klienta do wysyłki.
Shipping Country Kraj wysyłki klienta
Shipping Phone Numer telefonu wysyłki klienta
Notes Uwagi zawarte w zamówieniu
Note Attributes Wszelkie wartości atrybutów uwag dotyczących zamówień
Cancelled at Data i godzina anulowania zamówienia
Payment Method Jak zapłacono za zamówienie. Zamówienie może mieć więcej niż jedną metodę płatności. Wiele wpisów oddziela się spacją, znakiem + i kolejną spacją.
Payment Reference (nieaktualne) Unikalny token dla transakcji. Ta liczba nie jest wyświetlana w panelu administracyjnym sklepu. Ta kolumna jest już nieaktualna. W zamian należy użyć Payment References.
Payment References Zawiera ID płatności wysyłany przez Shopify do dostawców płatności. Użyj tego ID, aby zapewnić zgodność informacji o zamówieniu w Shopify i u Twojego dostawcy płatności. Ta kolumna zawiera wszystkie ID płatności powiązane z zamówieniem, w tym nieudane płatności, zwroty kosztów i rejestracje. Wiele wpisów jest oddzielonych spacją, + i inną spacją.
Refunded Amount Kwota ewentualnego zwrotu przyznanego z tytułu zamówienia
Vendor Dostawca produktu pozycji pojedynczej
Outstanding Balance Kwota należna za zamówienie, jeśli nie została zapłacona w całości. Ta kolumna pojawia się tylko wtedy, gdy masz w sklepie zainstalowany kanał sprzedaży POS.
Employee Nazwisko pracownika, który sprzedał zamówienie
Location Lokalizacja punktu sprzedaży, z której sprzedano zamówienie
Device ID ID urządzenia POS używanego do sprzedaży zamówienia
Id ID zamówienia
Tags Tagi powiązane z zamówieniem
Risk Level Poziom ryzyka zamówienia
Source Źródło zamówienia — na przykład Web, Wersje robocze zamówienia, POS.
Lineitem discount Całkowity rabat odnoszący się do pozycji pojedynczej
Tax # Name Nazwa podatku liniowego. Dostępnych jest maksymalnie pięć podatków liniowych.
Tax # Value Kwota pieniężna podatku naliczonego od podatku liniowego.
Phone Numer telefonu klienta
Payment ID Unikalny ID wysyłany przez Shopify do dostawców płatności, gdy klient dokonuje płatności podczas realizacji zakupu. Użyj tego ID, aby dopasować informacje o zamówieniu między Shopify a Twoim dostawcą płatności. Zamówienie może mieć więcej niż jeden ID płatności. Obejmuje tylko udane lub oczekujące płatności. Nie obejmuje rejestracji i zwrotów kosztów. Wiele wpisów jest oddzielonych spacją, + i inną spacją.
Payment terms Warunki płatności za zamówienia, np. płatne po otrzymaniu faktury.
Next payment due at Data wymagalności kolejnej płatności.

Struktura CSV historii transakcji

W poniższej tabeli opisano format pliku CSV, który zostanie utworzony podczas eksportowania historii transakcji zamówień.

Opis każdego nagłówka w pliku CSV eksportu historii transakcji
Nagłówek Definicja
Order ID zamówienia transakcji. Ten numer może być używany przez Twojego dostawcę płatności. Jest widoczny na końcu adresu URL na stronie zamówienia.
Name Numer zamówienia powiązany z transakcją. To numer zamówienia wyświetlany na stronie Zamówienia.
Payment Method Określa, w jaki sposób zapłacono za zamówienie.
Kind Rodzaj transakcji. Określa, czy to była sprzedaż, zwrot kosztów czy autoryzacja.
Gateway Dostawca płatności, który przetworzył transakcję
Created At Data transakcji, format: R-M-D, godzina i różnica strefy czasowej w stosunku do UTC/GMT
Status Określa, czy transakcja się powiodła czy nie.
Amount Określa, ile kosztowała transakcja.
Currency Waluta, w której przeprowadzono transakcję.
Card Type Marka użytej karty kredytowej, jeśli ma zastosowanie

Wykorzystanie edytora tekstu do edycji pliku CSV orders

Jeśli nie masz programu do przetwarzania arkuszy kalkulacyjnych, możesz edytować pliki CSV z wykorzystaniem edytora tekstu.

Większość komputerów ma zainstalowane edytory tekstu, w których można otwierać pliki CSV. Możesz także skorzystać z programu takiego jak Visual Studio Code lub Sublime Text, aby edytować i debugować plik CSV.

Podczas formatowania pliku CSV w edytorze tekstu rozważ następujące kwestie:

 • Nagłówki kolumn muszą być rozdzielone przecinkami (na przykład: First Name,Last Name,Email,Company,Address1).
 • Lista tagów musi zostać ujęta w cudzysłowy (na przykład: "tag1,tag2,tag3").
 • W tagach nie jest rozróżniana wielkość liter.
 • Różne rekordy muszą być oddzielane znakiem podziału wiersza.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo