Bestellingen exporteren naar een CSV-bestand

Je kunt een spreadsheet met door komma's gescheiden waarden (CSV) van je bestellingen exporteren vanaf de pagina Bestellingen van het Shopify-beheercentrum. Dan krijg je een uitgebreid overzicht van de volledige bestelinformatie.

Bestellingen exporteren

Je kunt ervoor kiezen om bestellingen te exporteren met hun transactiegeschiedenis. De transactiegeschiedenis die in je CSV-bestand is opgenomen, bevat alleen gegevens over vastgelegde betalingen. Autorisatiegegevens zijn geen onderdeel van de geëxporteerde transactiegeschiedenis.

Afhankelijk van hoe je bestellingen exporteert, wordt het CSV-bestand per e-mail naar je verzonden of naar je apparaat gedownload:

 • Als je selecteert dat je maximaal 50 bestellingen of de huidige pagina met bestellingen wil exporteren, wordt het CSV-bestand gedownload naar je apparaat.
 • Als je selecteert dat je meer dan 51 bestellingen of bestellingen op datum wil exporteren, wordt het CSV-bestand naar jou en de winkeleigenaar gemaild.

Als de export mislukt, ontvang je een e-mail met deze informatie.

De duur van de bestellingsexport is afhankelijk van het aantal bestellingen dat je exporteert. Een export met minder dan 100.000 artikelen kan bijvoorbeeld binnen een uur worden voltooid, terwijl een export met 400.000 artikelen maar liefst 4 uur kan duren.

Stappen:

 1. Sorteer en filter je bestellingen.
 2. Klik op de pagina Bestellingenop Exporteren.
 3. In het venster Bestellingen exporteren:
 4. Selecteer de optie voor de bestellingen die je wilt exporteren. Als je bijvoorbeeld je bestellingen wilt exporteren op datum, klik op Bestellingen exporteren op datum en stel de begin- en einddatum in voor de bestellingen die je wilt exporteren.
 5. Selecteer onder Exporteren als de bestandsindeling.
 6. Als je alle informatie over je bestellingen wilt downloaden, klik op Bestellingen exporteren. Als je alleen je transactiegegevens wilt downloaden, klik op Transactiegeschiedenissen exporteren.

CSV-structuur van bestellingenexport

De volgende tabel beschrijft de indeling van het CSV-bestand dat wordt gemaakt wanneer je bestellingen exporteert.

Voor bestellingen met meerdere orderregels in het CSV-bestand worden extra orderregels op afzonderlijke regels weergegeven. Veel velden zijn leeg gelaten om aan te geven dat er meerdere artikelen in dezelfde bestelling zijn opgenomen.

Beschrijving van elke koptekst in een CSV-bestand voor het exporteren van een bestelling
Koptekst Definitie
Name Het bestelnummer zoals het wordt weergegeven in de winkelbeheerder.
Phone Het telefoonnummer van de klant.
Email Het e-mailadres van de klant.
Financial Status Of de bestelling is betaald, geautoriseerd, terugbetaald, enzovoort.
Paid at De datum waarop de betaling voor de bestelling is vastgelegd.
Fulfillment Status Of de bestelling is voltooid of nog in behandeling is.
Fulfilled at De datum waarop de afhandeling van de bestelling werd voltooid.
Accepts Marketing Of de klant heeft toegestemd om marketing van je winkel te accepteren.
Currency De basisvaluta van je winkel op het moment van de bestelling.
Subtotal Het subtotaal van de bestelling vóór verzendkosten en belastingen.
Shipping De totale verzendkosten van de bestelling.
Taxes Het bedrag aan belastingen dat wordt berekend over de bestelling.
Total De totale kosten van de bestelling.
Discount Code De kortingscode die op de bestelling is toegepast. In deze kolom worden alleen kortingen en kortingscodes die handmatig op conceptbestellingen zijn toegepast. Hier staan geen automatische kortingen.
Discount Amount Het bedrag van de korting die is toegepast op de bestelling.
Shipping Method De verzendmethode die wordt gebruikt om de bestelling te verzenden.
Created at Wanneer de bestelling door de klant werd voltooid.
Lineitem quantity De hoeveelheid van de orderregel (product/variant uit je productmenu).
Lineitem name De naam van de orderregel.
Lineitem price De prijs van de orderregel.
Lineitem compare-at price De prijsvergelijking van de orderregel.
Lineitem SKU De SKU van de orderregel.
Lineitem requires shipping Of de orderregel in de bestelling moet worden verzonden.
Lineitem taxable Of het regelitem belastbaar is.
Lineitem fulfillment status Of de orderregel is afgehandeld.
Billing Name De voor- en achternaam van het factuuradres van de klant, indien ingevoerd. Anders de voor- en achternaam van het account van de klant.
Billing Street De straatnaam die voor het factuuradres is ingevoerd.
Billing Address1 De volledige eerste regel van het factuuradres, bijvoorbeeld 151 O'Conner street.
Billing Address2 De volledige tweede regel van het factuuradres, bijvoorbeeld Ground floor. Deze kolom is vaak leeg.
Billing Company De bedrijfsnaam van de klant. Deze kolom is vaak leeg.
Billing City De woonplaats van het factuuradres van de klant.
Billing Zip De postcode van de klant.
Billing Province De code van de staat of provincie van het factuuradres van de klant.
Billing Province Name De naam van de staat of provincie van het factuuradres van de klant.
Billing Country Het land voor factuur van de klant.
Billing Phone Het telefoonnummer van het factuuradres van de klant.
Shipping Name De voor- en achternaam van de klant.
Shipping Street De straatnaam die voor het bezorgadres is ingevoerd.
Shipping Address1 De volledige eerste regel van het bezorgadres, bijvoorbeeld 151 O’Connor Street.
Shipping Address2 De volledige tweede regel van het bezorgadres, bijvoorbeeld Ground floor. Deze kolom is vaak leeg.
Shipping Company De bedrijfsnaam van de klant. Deze kolom is vaak leeg.
Shipping City De woonplaats van het bezorgadres van de klant.
Shipping Zip De postcode van het bezorgadres van de klant.
Shipping Province De code van de verzendstaat of provincie van de klant.
Shipping Province Name De naam van de verzendstaat of provincie van de klant.
Shipping Country Het land voor verzending van de klant.
Shipping Phone Het telefoonnummer van het bezorgadres van de klant.
Notes De opmerkingen bij de bestelling.
Note Attributes Attribuutwaarden voor opmerkingen bij bestellingen
Cancelled at De datum en tijd waarop de bestelling is geannuleerd.
Payment Method Hoe de bestelling is betaald. Voor een bestelling kunnen meerdere betaalmethoden bestaan. Meerdere vermeldingen worden gescheiden door een spatie, een + en nog een spatie.
Payment Reference (verouderd) Het unieke token voor de transactie. Dit nummer wordt niet weergegeven in de winkelbeheerder. Deze kolom is nu buiten gebruik gesteld. Gebruik in plaats daarvan Payment References.
Payment References Bevat de betalings-ID's die door Shopify naar de betalingsproviders zijn verzonden. Gebruik deze ID om de bestelgegevens tussen Shopify en je betalingsprovider af te stemmen. Deze kolom bevat alle betalings-ID's die aan een bestelling zijn gekoppeld, inclusief mislukte betalingen, terugbetalingen en vastleggingen. Meerdere vermeldingen worden gescheiden door een spatie, een + en nog een spatie.
Refunded Amount Het bedrag van een eventuele teruggave die is toegepast op de bestelling.
Vendor De producent van de orderregel.
Outstanding Balance Het bedrag dat nog verschuldigd is voor de bestelling als die niet volledig is betaald. Deze kolom wordt alleen weergegeven als het POS-verkoopkanaal in je winkel is geïnstalleerd.
Employee De naam van de medewerker die de bestelling heeft verkocht.
Location De locatie van de POS die de bestelling heeft verkocht.
Device ID De apparaat-ID van de POS die werd gebruikt om de bestelling te verkopen.
Id De bestellings-ID.
Tags De tags die aan de bestelling zijn gekoppeld.
Risk Level Het risiconiveau van de bestelling.
Source De herkomst van de bestelling, bijvoorbeeld web, conceptbestelling, POS.
Lineitem discount De totale korting die is toegepast op de orderregel.
Tax # Name De naam van een belastingregel. Er zijn maximaal vijf belastingregels beschikbaar.
Tax # Value Het geldbedrag van de belasting over de belastingregel.
Phone Het telefoonnummer van de klant.
Payment ID Een uniek ID die door Shopify naar betalingsproviders is verzonden wanneer een klant betaalt bij de checkout. Gebruik deze ID om de bestelgegevens tussen Shopify en je betalingsprovider af te stemmen. Een bestelling kan meer dan één betalings-ID hebben. Het omvat alleen geslaagde betalingen of betalingen in behandeling. Het omvat geen vastleggingen en terugbetalingen. Meerdere vermeldingen worden gescheiden door een spatie, een + en nog een spatie.
Payment terms De betalingsvoorwaarden voor de bestelling. Bijvoorbeeld te betalen bij ontvangst.
Next payment due at De datum waarop de volgende betaling moet worden betaald.

CSV-structuur van de transactiegeschiedenis

De volgende tabel beschrijft de indeling van het CSV-bestand dat wordt gemaakt wanneer je de transactiegeschiedenis van je bestellingen exporteert.

Beschrijving van elke koptekst in een transactiegeschiedenis CSV-bestand exporteren
Koptekst Definitie
Order De bestellings-ID van een transactie. Dit nummer kan worden gebruikt door je betalingsprovider en het is het nummer dat wordt weergegeven aan het einde van de URL op een bestelpagina.
Name Het bestelnummer dat aan de transactie is gekoppeld. Dit is het nummer dat op de pagina Bestellingen wordt weergegeven.
Payment Method Hoe de bestelling werd betaald.
Kind Het type transactie. Of het nu om een verkoop, een teruggave of een autorisatie ging.
Gateway De betalingsprovider die de transactie heeft verwerkt.
Created At De datum van de transactie, weergegeven in J-M-D, tijd en tijdzoneverschil van UTC/GMT.
Status Geeft aan of de transactie is gelukt of mislukt.
Amount Hoeveel de transactie bedroeg.
Currency De valuta waarin de transactie is verwerkt.
Card Type Het merk van de gebruikte creditcard, indien van toepassing.

Met een teksteditor je orders CSV-bestand bewerken

Als je geen spreadsheetprogramma hebt, kun je CSV-bestanden bewerken met een teksteditor.

De meeste computers hebben teksteditors waarmee je CSV-bestanden kunt openen. Je kunt ook een programma zoals Visual Studio Code of Sublime Text gebruiken om je CSV-bestand te bewerken en de fouten erin op te sporen.

Wanneer je je CSV-bestand in een teksteditor opmaakt, moet je rekening houden met de volgende aandachtspunten:

 • Column headers moeten worden gescheiden door komma's (bijvoorbeeld First Name,Last Name,Email,Company,Address1).
 • De lijst met tags moet tussen aanhalingstekens worden geplaatst (bijvoorbeeld "tag1,tag2,tag3").
 • Tags zijn niet hoofdlettergevoelig.
 • Verschillende records moeten worden gescheiden door regeleinden.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis