Fraud Filter

Fraud Filter-app vermindert terugboekingen door potentieel frauduleuze bestellingen te filteren en te blokkeren. Op basis van een serie regels die je definieert, kan de app je waarschuwen voor een bestelling met een hoog risico of deze bestelling volledig annuleren.

Fraud Filter staat niet garant voor dekking tegen terugboekingen en Shopify is niet aansprakelijk voor eventuele terugboekingen op ons platform. Jij bent verantwoordelijk voor kosten die zijn gekoppeld aan terugboekingen.

Fraud Filter kan je bedrijf op verschillende manieren helpen beschermen:

 • Krijg meer bescherming dan de bescherming die de ingebouwde fraudeanalyse biedt.
 • Controleer potentieel risicovolle bestellingen voordat je bedragen int en afhandeling vastlegt.
 • Beperk de checkout tot bepaalde klanten.
 • Voorkom dat bepaalde klanten een bestelling plaatsen.
 • Voorkom dat klanten afkomstig van een bepaalde doorverwijzende site kunnen bestellen.
 • Voorkom dat bepaalde merken creditcards worden gebruikt bij het afrekenen.
 • Word gewaarschuwd voor mogelijk frauduleuze bestellingen of annuleer bestellingen zonder meer.

Als een betaling wordt gedaan met behulp van een externe betalingsprovider, kan die betaling niet automatisch worden geannuleerd met de app Fraud Filter.

Fraud Filter-regels instellen

Fraud Filter-regels moeten zorgvuldig worden gecreëerd om fraudezaken te dekken en om legitieme bestellingen te voorkomen. Regels voor Fraud Filter garanderen niet dat terugboekingen niet zullen plaatsvinden. Fraud Filter biedt geen garantie tegen frauduleuze bestellingen.

Stappen:

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Apps.

 2. Klik op Fraud Filter om de app te openen.

 3. Klik op Een nieuw filter toevoegen.

 4. Configureer op de pagina Nieuwe regel je regel in de sectie Regels. Elke regel kan uit een of meer logische regels bestaan. Je kunt bijvoorbeeld als de operator contains gebruiken om alle bestellingen te blokkeren met een e-mailadres in een specifiek domein.

 5. Nadat je de logica voor een regel hebt ingevoerd, klik op Regel toevoegen.

 6. Voer in het gedeelte Details een naam in voor de regel in het veld Naam.

 7. Selecteer in het gedeelte Actie de actie die de app moet uitvoeren wanneer er een bestelling wordt herkend die aan de regels voldoet:

- Bestelling annuleren: de app annuleert de bestelling automatisch. - Waarschuwing: de app geeft in je Shopify-beheercentrum een melding weer over de bestelling.

 1. Selecteer in het gedeelte Opties eventuele aanvullende acties die moeten worden uitgevoerd wanneer aan de regels wordt voldaan.

 2. Klik op Opslaan wanneer je klaar bent.

Reageren op meldingen van Fraud Filter

Als er een regel is ingesteld om je te waarschuwen voor een bestelling, zie je op de pagina van de bestelling een bericht van Fraud Filter dat de bestelling voldoet aan een van je Fraud Filter-regels.

Zelfs als de fraudeanalyse van Shopify niet waarschuwt voor mogelijke fraude, zie je een waarschuwing in het gedeelte met de risicoanalyse van de bestelling dat Fraud Filter mogelijk frauduleuze activiteiten detecteert, met een duidelijke indicatie dat de regel van de app is geactiveerd door de bestelling:

Sectie risicoanalyse

Vanuit het perspectief van de klant wordt de bestelling op de gebruikelijke manier verwerkt. Als er een regel is ingesteld om een bestelling te annuleren, wordt de bestelling wel geaccepteerd, maar onmiddellijk geannuleerd. Elke bestelling die door Fraud Filter wordt geannuleerd, wordt vastgelegd op de pagina Orders van de app, waar deze indien nodig kan worden bewerkt. Er wordt ook in het Shopify-beheercentrum een melding over de specifieke bestelling weergegeven.

Veelgestelde vragen over Fraud Filter

 • Kan Fraud Filter fraude volledig voorkomen?
 • Weet een klant dat zijn bestelling overeenkomt met een regel die is ingesteld in Fraud Filter?

Kan Fraud Filter fraude volledig voorkomen?

Nee. Fraud Filter kan niet garanderen dat je nooit een frauduleuze bestelling ontvangt. De app kan niet voorspellen of een bestelling mogelijk frauduleus is, tenzij deze voldoet aan een bepaalde regel die je in de app maakt. Bekijk indien mogelijk de fraudeanalyse van een bestelling voordat je deze afhandelt.

Weet een klant dat zijn bestelling overeenkomt met een regel die is ingesteld in Fraud Filter?

Nee. Fraud Filter meldt klanten niet dat hun bestelling frauduleus lijkt te zijn, zodat je een voordeel hebt bij het beoordelen van bestellingen die een waarschuwende of annulerende actie bieden op basis van een regel die is ingesteld in Fraud Filter. Een klant ziet mogelijk dat zijn of haar kaart is geweigerd, waardoor de klant mogelijk contact met je opneemt. Controleer in dit geval de pagina Orders van Fraud Filter.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis