Fraud Filter

Fraud Filter umożliwia redukcję liczby obciążeń zwrotnych, filtrując i blokując potencjalnie oszukańcze zamówienia. W oparciu o zdefiniowany przez Ciebie zestaw reguł aplikacja może albo ostrzec Cię przed zamówieniem obarczonym wysokim ryzykiem albo całkowicie je anulować.

Fraud Filter nie gwarantuje ochrony przed obciążeniami zwrotnymi, a Shopify nie ponosi odpowiedzialności za żadne obciążenia zwrotne powstałe na naszej platformie. Odpowiedzialność za koszty związane z obciążeniami zwrotnymi spoczywa na Tobie.

Aplikacja Fraud Filter może pomóc chronić Twoją firmę na kilka sposobów, pozwalając Ci:

 • Dodać dodatkową ochronę wykraczającą poza opcje udostępniane przez wbudowaną analizę oszustw.
 • Sprawdzać potencjalnie ryzykowne zamówienia przed zarejestrowaniem środków i realizacją.
 • Otrzymywać ostrzeżenia o potencjalnie fałszywych zamówieniach lub natychmiastowo anulować zamówienia.
 • Utwórz filtry dla niektórych klientów.
 • Utwórz filtry dla klientów z określonej witryny odsyłającej.
 • Utwórz filtry dla niektórych marek kart kredytowych.

Jeśli płatność jest dokonywana za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy płatności, nie można jej automatycznie anulować za pomocą aplikacji Fraud Filter.

Skonfiguruj reguły aplikacji Fraud Filter

Reguły Fraud Filter należy starannie opracować, aby uwzględnić przypadki oszustw i uniknąć anulowania lub oznaczenia zamówień zgodnych z prawem. Reguły Fraud Filter nie gwarantują, że obciążenia zwrotne nie powstaną. Fraud Filter nie gwarantuje ochrony przed oszukańczymi zamówieniami.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Kliknij opcję Fraud Filter, aby otworzyć aplikację.

 3. Kliknij opcję Dodaj nowy filtr.

 4. Na stronie Nowa reguła skonfiguruj swoją regułę w sekcji Reguły. Każda reguła może składać się z jednej lub kilku reguł logicznych. Na przykład możesz użyć contains jako operatora, aby zablokować wszystkie zamówienia powiązane z dowolnym adresem e-mail z konkretnej domeny.

 5. Po wprowadzeniu logiki dla reguły kliknij opcję Dodaj regułę.

 6. W sekcji Szczegóły wprowadź nazwę reguły w polu Nazwa filtra.

 7. W sekcji Czynność wybierz czynność, którą aplikacja ma wykonać, gdy rozpozna zamówienie wykazujące zgodność z regułami:

  • Anuluj zamówienie – Aplikacja automatycznie anuluje zamówienie.
  • Ostrzeżenie – Aplikacja wyświetli powiadomienie o zamówieniu w panelu administracyjnym Shopify.
 8. W sekcji Opcje wybierz wszelkie dodatkowe czynności, które należy podjąć po spełnieniu reguł.

 9. Po zakończeniu kliknij Zapisz.

Reagowanie na powiadomienia Fraud Filter

Jeśli reguła ma ustawioną opcję ostrzeżeń związanych z zamówieniem, Fraud Filter powiadomi Cię na stronie zamówienia, że istnieje zamówienie pasujące do jednej z reguł Fraud Filter.

Nawet jeśli analiza oszustw w Shopify nie ostrzega o potencjalnym oszustwie, zobaczysz ostrzeżenie w sekcji Analiza ryzyka zamówienia, informujące o tym, że aplikacja Fraud Filter wykryła potencjalnie fałszywe działanie, z wyraźnym wskazaniem, że reguła aplikacji została uruchomiona przez zamówienie:

Sekcja analizy ryzyka

Z punktu widzenia klienta przetwarzanie zamówienia przebiega normalnie. Jeśli reguła jest ustawiona na anulowanie zamówienia, zamówienie zostaje zaakceptowane, ale następnie jest natychmiast anulowane. Każde zamówienie, które anuluje Fraud Filter, jest rejestrowane na stronie aplikacji Zamówienia, gdzie można je edytować w razie potrzeby. Powiadomienie o konkretnym zamówieniu jest również wyświetlane w panelu administracyjnym Shopify.

Często zadawane pytania dotyczące aplikacji Fraud Filter

Czy aplikacja Fraud Filter zapobiega całkowicie oszustwom?

Nie. Fraud Filter nie może zagwarantować, że nigdy nie otrzymasz fałszywego zamówienia. Nie może przewidzieć, czy zamówienie jest fałszywe, chyba, że wykaże zgodność z określoną regułą, którą utworzysz w aplikacji. Jeśli to możliwe, przejrzyj analizę oszustw dla zamówienia przed jego realizacją.

Czy klient wie, że jego zamówienie jest zgodne z regułą ustawioną we Fraud Filter?

Nie. Fraud Filter nie powiadamia klientów o tym, że ich zamówienie wydaje się być fałszywe, co daje Ci przewagę podczas przeglądania zamówień, w przypadku których wyświetlane jest ostrzeżenie lub które są anulowane na podstawie reguły ustawionej w aplikacji Fraud Filter. Klient może zobaczyć, że jego karta została odrzucona i może podjąć próbę skontaktowania się z Tobą. Pamiętaj, aby w takim przypadku sprawdzić stronę Zamówienia aplikacji Fraud Filter.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo