Zarządzanie zamówieniami wysokiego ryzyka za pomocą Shopify Flow

Shopify Flow to darmowa platforma do automatyzacji e-commerce, która umożliwia automatyzację zadań i procesów w sklepie Shopify i w aplikacjach. Shopify Flow pozwala zautomatyzować niektóre zadania w panelu administracyjnym Shopify, takie jak zarządzanie zamówieniami wysokiego ryzyka.

Jeśli w panelu administracyjnym Shopify zobaczysz baner dotyczący instalacji Shopify Flow, możesz kliknąć Zainstaluj Flow i natychmiast aktywować workflow, który automatycznie rejestruje płatności za zamówienia o niskim i średnim ryzyku. W innym razie możesz zainstalować Shopify Flow ze sklepu Shopify App Store, a następnie użyć wstępnie zdefiniowanego szablonu lub utworzyć własny workflow.

Przed użyciem Shopify Flow do zarządzania zamówieniami wysokiego ryzyka

Podczas tworzenia lub edycji workflow w celu zarządzania zamówieniami wysokiego ryzyka upewnij się, że używasz wyzwalacza Przeanalizowano ryzyko zamówienia a nie wyzwalacza Zamówienie utworzone. Jest to związane z tym, że analiza oszustw zajmuje trochę czasu, aby przetworzyć je po utworzeniu zamówienia. Workflow, które rozpoczyna się, gdy Przeanalizowano ryzyko zamówienia, nie są uruchamiane natychmiast po utworzeniu zamówienia, ale po zakończeniu analizy oszustw dla zamówienia.

Po aktywacji workflow, który określa, czy płatność powinna zostać zarejestrowana, upewnij się, że autoryzacja i rejestrowanie kart kredytowych są ustawione na ręczne rejestrowanie w ustawieniach. Workflow, które zarządzają rejestrowaniem płatności, nie działają, jeśli aktywowana jest automatyczna rejestracja.

Konfigurowanie procesów workflow Shopify Flow

Możesz zautomatyzować typowe zadania wykonywane w Shopify, tworząc procesy workflow w Shopify Flow z wyzwalaczami, warunkami i czynnościami. Aby używać Shopify Flow do zarządzania zamówieniami wysokiego ryzyka, możesz skonfigurować często używane procesy workflow. Na przykład możesz rejestrować płatność, jeśli zamówienie nie ma wysokiego ryzyka albo anulować i zwrócić do magazynu zamówienia wysokiego ryzyka. Procesy workflow działają na podstawie informacji z analizy oszustw Shopify.

Rejestruj zamówienie, które nie ma wysokiego ryzyka oszustwa

Ten workflow rejestruje płatności dla zamówień o niskim i średnim ryzyku, lecz nie rejestruje płatności dla zamówień o wysokim ryzyku. Możesz zainstalować szablon automatycznie albo ręcznie i dostosować go w panelu administracyjnym Shopify, wykonując następujące kroki.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shopify Flow.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. Kliknij opcję Utwórz workflow.

 5. Kliknij opcję Przeglądaj szablony.

 6. Wybierz opcję Ryzyko, a następnie Rejestruj płatność, jeśli zamówienie nie jest obarczone wysokim ryzykiem oszustwa.

 7. Kliknij opcję Zainstaluj.

 8. Opcjonalnie: Aby śledzić zamówienia, które nie zostały zrealizowane, wykonaj następujące czynności:

  1. W polu Zaznacz, jeśli kliknij wskaźnik + obok pola W przeciwnym razie.
  2. Kliknij Czynność.
  3. Wybierz czynność. Możesz na przykład użyć czynności Dodaj tagi zamówienia, aby dodać tag lub wewnętrzną czynność Wyślij e-mail, aby wysłać wiadomość e-mail do siebie lub pracowników w celu wskazania, że płatność nie została zarejestrowane.
 9. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zapisać workflow i zacząć go używać, kliknij Włącz workflow.
  • Aby zapisać workflow bez aktywacji, kliknij Wyjście.

Anuluj i zwróć do magazynu zamówienia wysokiego ryzyka

Ten workflow anuluje zamówienia wysokiego ryzyka i zwraca do magazynu pozycje z zamówień do zapasów. Dodaje także tag do zamówienia, dodaje tag do klienta, który złożył zamówienie, i wysyła wiadomość e-mail z informacją, że zamówienie zostało anulowane z powodu wysokiego ryzyka. Możesz zainstalować szablon automatycznie lub ręcznie i dostosować go w panelu administracyjnym Shopify, wykonując następujące kroki.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shopify Flow.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. Kliknij opcję Utwórz workflow.

 5. Kliknij opcję Przeglądaj szablony.

 6. Wybierz opcję Ryzyko, a następnie Anuluj i zwróć do magazynu zamówienia wysokiego ryzyka.

 7. Opcjonalnie: Aby edytować czynności wykonywane przez workflow, kliknij czynność, którą chcesz zmienić. Na przykład, aby zmienić miejsce docelowe wiadomości e-mail, kliknij pole Wyślij wewnętrzną wiadomość e-mail, a następnie zmień your.email@example.com na adres e-mail, którego chcesz używać.

 8. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zapisać workflow i zacząć go używać, kliknij Włącz workflow.
  • Aby zapisać workflow bez aktywacji, kliknij Wyjście.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo