Zarządzanie zamówieniami na subskrypcję

Możesz zarządzać zamówieniami z płatnością za każdą dostawę i przedpłaconymi zamówieniami subskrypcyjnymi w panelu administracyjnym Shopify.

Zamówienia z płatnością przy każdej dostawie mają tylko jedną pozycję subskrypcji na zamówienie. W regularnych odstępach czasu aplikacja subskrypcyjna tworzy nowe zamówienia z płatnością za każdą dostawę, które pojawiają się na liście Zamówienia. Zamówienia z płatnością przy każdej dostawie są obsługiwane i realizowane tak samo, jak zamówienia niedotyczące subskrypcji.

Przedpłacone zamówienia subskrypcji są opłacane ryczałtem z góry, ale mają wiele zaplanowanych realizacji w ustalonym okresie. Przedpłacone zamówienia subskrypcji są wyświetlane jako pojedyncze zamówienie ze statusem Zaplanowane do dnia realizacji. W dacie realizacji status zamówienia jest aktualizowany na Niezrealizowane i można je realizować. Status zamówienia zmienia się następnie z powrotem na Zaplanowane i pozostaje taki do kolejnej daty realizacji. Następnie cykl rozpoczyna się ponownie. Gdy zamówienie ma status Zaplanowane, możesz je śledzić na stronie Zamówienia, ale nie musisz podejmować żadnych działań.

W zamówieniu możesz sprawdzić wszystkie pozycje przedpłaconych zamówień subskrypcji, posortowane według kart realizacji Zrealizowane, Niezrealizowane i Zaplanowane. Następna zaplanowana realizacja zamówienia znajduje się na karcie realizacji Zaplanowane. Kliknij opcję Wyświetl wszystkie realizacje, aby wyświetlić wszystkie zaplanowane realizacje.

Filtrowanie i sortowanie przedpłaconych zamówień na subskrypcje

Stronę Zamówienia można przefiltrować według statusu realizacji Zaplanowane, aby wyświetlić nadchodzące prace realizacyjne, które nie wymagają wykonania natychmiastowych działań.

Aby wyświetlić przedpłacone zamówienia subskrypcji, które są gotowe do realizacji, przefiltruj stronę Zamówienia według statusu Niezrealizowane. Domyślnie strona Zamówienia jest posortowana według daty. Oznacza to, że przedpłacone zamówienia subskrypcji, które są gotowe do realizacji, mogą spaść na dół listy niezrealizowanych zamówień. Aby wyświetlić te zamówienia, możesz posortować stronę Zamówienia według najwcześniejszej daty.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Zamówienia.
 2. Aktywuj opcję Wyszukaj i przefiltruj, klikając przycisk z ikoną lupy i trójznaku.
 3. Kliknij opcję Dodaj filtr +.
 4. Kliknij opcję Status realizacji, a następnie wybierz Niezrealizowane.
 5. Kliknij , aby otworzyć menu Sortuj.
 6. Wybierz Datę i opcję ↑ Od najstarszych do najnowszych.
 7. Opcjonalnie: Kliknij opcję Zapisz jako, aby nazwać i zapisać ten widok listy zamówień.

Edycja przedpłaconych zamówień na subskrypcje

Możesz edytować zamówienie, które zawiera pozycję zaplanowanej realizacji, aby dodawać i usuwać niezaplanowane pozycje, ale nie możesz edytować pozycji z zaplanowanymi realizacjami. Na przykład, jeśli zamówienie zawiera produkt subskrypcyjny i produkt bez subskrypcji, możesz edytować produkt bez subskrypcji, ale nie możesz edytować produktu subskrypcyjnego.

Nie można zduplikować przedpłaconego zamówienia na subskrypcję.

Anulowanie i zwrot kosztów przedpłaconych zamówień na subskrypcje

Możesz anulować przedpłacone zamówienie subskrypcji, które nie zostało jeszcze zrealizowane. Jeśli wszystkie zaplanowane pozycje zostały zrealizowane, nie możesz anulować zamówienia, ale możesz wypłacić pełne i częściowe zwroty kosztów zrealizowanych i zaplanowanych pozycji.

Jeśli klient anuluje zamówienie, nadal może być konieczne ręczne dokonanie zwrotu kosztów zamówienia. W takim przypadku w zamówieniu pojawia się wiadomość.

Po dokonaniu zwrotu kosztów zamówienia na stronie Zamówienia może również zaistnieć konieczność anulowania zamówienia w aplikacji subskrypcyjnej.

Rezerwowanie zapasów

Zapasy dla każdego cyklu przedpłaconego zamówienia na subskrypcję są rezerwowane w dacie realizacji. Zapasy dla całego zamówienia na subskrypcję nie są rezerwowane podczas tworzenia zamówienia. Aby zarezerwować zapasy dla zaplanowanej realizacji przed datą realizacji, możesz wcześniej zrealizować zaplanowane zamówienie.

Realizacja zamówień na subskrypcję

Realizacja zamówień na subskrypcję może być podzielona na jedno zamówienie na podstawie lokalizacji realizacji produktu albo profilu wysyłki.

Realizacja przedpłaconego zamówienia na subskrypcję

Status zamówienia jest aktualizowany na Niezrealizowane w dacie realizacji zaplanowanego zamówienia. Możesz wówczas zrealizować zamówienie.

Wcześniejsza realizacja przedpłaconego zamówienia na subskrypcję

Nie możesz zmienić harmonogramu zaplanowanych realizacji, ale możesz wcześniej zrealizować zamówienie.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Zamówienia.
 2. Wybierz zamówienie, które chcesz zrealizować wcześniej.
 3. W sekcji Zaplanowane kliknij opcję Zrealizuj wcześniej.
 4. Przejrzyj informacje o realizacji zamówienia, a następnie kliknij opcję Oznacz jako niezrealizowane. Status zamówienia jest aktualizowany na Niezrealizowane i możesz realizować pozycje.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo