Realizacja własnych zamówień

Realizuj zamówienia, pakując i wysyłając produkty bez usługi realizacji.

Realizuj swoje zamówienia automatycznie

Jeśli ustawisz zamówienia na automatyczną realizację, zamówienie będzie automatycznie oznaczane jako zrealizowane po tym, jak zostanie opłacone.

Możesz użyć automatycznej realizacji, jeśli sprzedajesz wyłącznie cyfrowe pliki do pobrania lub cyfrowe karty prezentowe. Do klientów, którzy kupują produkty cyfrowe, automatycznie wysyłany jest e-mailem link do pobrania, a zamówienie zostaje oznaczone jako zrealizowane.

Realizuj swoje zamówienia ręcznie

Jeśli ustawisz dla swoich zamówień realizację ręczną, musisz otwierać zamówienia i realizować pozycje.

Możesz ręcznie realizować część zamówienia, realizując niektóre pozycje. Jest to również nazywane realizacją częściową. Aby przyspieszyć proces ręcznej realizacji, możesz realizować wiele zamówień jednocześnie.

Sortowanie zamówień za pomocą daty Zrealizuj do

Możesz przeglądać i sortować zamówienia wymagające realizacji za pomocą daty Zrealizuj do na stronie Zamówienia w panelu administracyjnym Shopify. Data Zrealizuj do to najpóźniejsza data wysyłki zamówienia, która zapewnia dostarczenie zamówienia w szacunkowym terminie dostawy podanym klientowi w kanale sprzedaży lub sklepie online.

Realizuj całe zamówienia ręcznie

Realizuj część zamówienia ręcznie

Jeśli klient złożył zamówienie na wiele produktów i zapłacił za nie, a jednego lub więcej produktów nie ma na stanie lub produkty są zamawiane w przedsprzedaży, możesz zdecydować się na zrealizowanie tylko części zamówienia, aby móc wysłać jego pozycje oddzielnie.

Kroki:

Realizacja zamówień dla wielu lokalizacji

Jeśli klient złożył zamówienie na wiele produktów i zapłacił za nie, a jeden lub więcej produktów jest magazynowanych w różnych lokalizacjach, możesz zrealizować części zamówienia osobno na podstawie lokalizacji zapasów. Możesz ustawić priorytety lokalizacji, aby określić kolejność priorytetów dla realizacji zamówień.

Kroki:

Realizuj wiele zamówień w tym samym czasie

Wybierając kilka zamówień, możesz użyć przycisku Realizuj zamówienia, aby zrealizować je w tym samym czasie. Dotyczy to sklepów, które realizują zamówienia ręcznie. Jeśli nie korzystasz z usługi Shopify Shipping, musisz dodać numery śledzenia do zamówień.

Kroki:

Blokady realizacji

Istnieją dwa rodzaje blokad realizacji:

Ręczne blokady realizacji

W przypadku problemów, które uniemożliwiają natychmiastową realizację zamówienia, możesz wstrzymać realizację ręcznie. Zamówienia ze wstrzymaną realizacją mają status realizacji Wstrzymane na liście zamówień. Aby uporządkować i śledzić pracę realizacji, możesz użyć statusu realizacji, aby odfiltrować zamówienia, które są gotowe do realizacji, od zamówień ze wstrzymaną realizacją.

W przypadku ręcznie wstrzymanych realizacji obowiązują następujące ograniczenia:

 • Możesz wstrzymać realizację, ale nie określone pozycje w zamówieniu.
 • Jeśli zamówienie zawiera również niezrealizowane realizacje, pojawia się ono na liście zamówień jako Niezrealizowane, a nie Wstrzymane.

Wstrzymaj realizację

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Wybierz zamówienie, którego realizację chcesz wstrzymać.

 3. Kliknij przycisk ....

 4. Kliknij Wstrzymanie realizacji.

 5. Wybierz powód wstrzymania.

 6. Kliknij Wstrzymanie realizacji.

Odblokuj realizację

Gdy problemy, które uniemożliwiły realizację zamówienia zostaną rozwiązane, możesz odblokować ręcznie wstrzymaną realizację. Po odblokowaniu realizacji status realizacji zamówienia zmienia się na Niezrealizowane.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Wybierz zamówienie, którego realizację chcesz odblokować.

 3. Kliknij Odblokuj realizację.

Systemowe blokady realizacji

Systemowe blokady realizacji występują, gdy aplikacja lub inny system back-end automatycznie wstrzymuje realizację. Przykładowo, gdy oferty sprzedaży droższych produktów są przedstawiane klientom przy realizacji zakupu, status realizacji zamówienia jest ustawiany na Wstrzymano do czasu ukończenia zamówienia przez klienta. Jeśli klient nie ukończy realizacji zakupu, zamówienie będzie mieć nadal status Wstrzymane, aby umożliwić klientowi powrót do zamówienia i dokończenie realizacji zakupu.

Gdy zamówienie jest wstrzymane, możesz zarezerwować zapasy dla zamówienia, ale nie możesz realizować zamówienia, dopóki nie zostanie cofnięte wstrzymanie realizacji, a status realizacji zamówienia nie zmieni się na Niezrealizowane.

Istnieją cztery typy blokad systemowych:

 • Oczekiwanie na ofertę sprzedaży droższych produktów
 • Oczekiwanie na autoryzację partnerów Marketplace
 • Oczekiwanie na autoryzację Markets Pro
 • Nieznana data dostawy

Anuluj realizację (automatyczne i ręczne realizacje)

Gdy anulujesz realizację, status realizacji zamówienia zmienia się na Niezrealizowane i możesz kupić nową etykietę wysyłkową lub utworzyć nową realizację zamówienia.

Jeśli zakupiłeś(-aś) etykietę wysyłkową, musisz ją unieważnić przed anulowaniem realizacji.

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Na stronie Zamówienia kliknij na liście numer zamówienia ze statusem realizacji Zrealizowane.

 3. W sekcji Realizacje kliknij przycisk ....

 4. Kliknij opcję Anuluj realizację.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo