Distribuera dina egna ordrar

Slutför i dina beställningar genom att förpacka och leverera produkter utan en distributionstjänst.

Distribuera dina egna ordrar automatiskt

Om du ställer in dina ordrar för automatisk distribution markeras ordern automatiskt som distribuerad efter att den har betalats.

Automatisk distribution kan användas om du uteslutande säljer digitala nerladdningar eller digitala presentkort. Kunder som köper digitala produkter får automatiskt en nedladdningslänk via e-post och ordern markeras som distribuerad.

Distribuera dina egna ordrar manuellt

Om du ställer in dina ordrar för manuell distribution måste du öppna dina ordrar och distribuera posterna.

Du kan distribuera en del av en order manuellt genom att distribuera några poster. Detta kallas även deldistribution. För att göra den manuella distributionsprocessen snabbare kan du distribuera många ordrar på en gång.

Tips! Vill du spara tid och pengar på orderdistribution? Du kan använda Shopify Shipping för att köpa och skriva ut USPS- eller Canada Post-fraktetiketter från ditt Shopify-administratörskonto.

Sortera ordrar med hjälp av datumet för sista distribution

För vissa försäljningskanaler kan du visa och sortera de ordrar som du behöver distribuera med hjälp av datumet Distribuera senastOrder-sidan i din Shopify-administratör. Datumet Distribuera senast är det senaste datum som du kan skicka en order för att säkerställa att ordern levereras inom det beräknade leveransfönstret, vilket meddelades till kunden i försäljningskanalen.

Distribuera hela ordrar manuellt

Obs! Se till att du inte ha valt automatisk distribution av orderns poster i avsnittet Orderbehandling på sidan för Kassainställningar. Se Ställ in orderhantering och arkivering för mer information.

Distribuera en del av en order manuellt

Om en kund har lagt och betalat för en order med flera artiklar, och en eller flera av artiklarna är slut i lager eller finns att förbeställas, kan du vilja distribuera delar av ordern så att du kan skicka artiklarna separat.

Observera: Inaktivera automatisk distribution om du endast vill distribuera en del av en order.

Steg:

Distribuera order för flera platser

Om en kund har lagt en order för flera produkter och betalat för den, och en eller flera av produkterna finns i olika lager så kan du distribuera delar av ordern separat, beroende på var ditt lager är beläget. Du kan ställa in platsprioriteringar för att specificera prioriteringsordningen för orderdistributionen.

Steg:

Distribuera flera ordrar samtidigt

Genom att välja flera ordrar samtidigt kan du använda knappen Distribuera order för att distribuera dem samtidigt. Detta gäller för butiker som distribuerar ordrar manuellt. Om du inte använder Shopify Shipping måste du fortfarande lägga till spårningsnummer till motsvarande order.

Tips! Om du är berättigad till Shopify Shipping så kan du köpa och skriva ut flera fraktsedlar när du är redo att distribuera ett orderparti.

Steg:

Observera! Du kan manuellt lägga till spårningsnummer till order efter att de har distribuerats.

Väntande distributioner

När merförsäljningserbjudanden visas för kunderna i kassan ställs distributionsstatus för ordern in till Väntande tills kunden slutför sin order. När en order är Väntande kan du reservera lagervaror för ordern, men du kan inte distribuera ordern förrän den väntande distributionen frigörs och distributionsstatus för ordern ändras till Ej distribuerad.

Om en kund inte slutför en betalning i kassan förblir orderstatusen Väntande i en timme för att kunden ska ha tid att återgå till ordern och slutföra betalningen.

Manuell parkering av distribution

När problem uppstår som hindrar dig från att omedelbart distribuera en order kan du parkera din order manuellt. Order med en parkerad distribution har distributionsstatusen On hold (Väntande) i din orderlista. För att organisera och spåra ditt distributionsarbete kan du använda distributionsstatus för att filtrera de ordrar som är redo att distribueras från ordrar med parkerad distribution.

Följande begränsningar gäller för manuell parkering av distribution:

 • Du kan parkera en distribution men inte specifika artiklar i en order.
 • Om en order även innehåller en ej distribuerad artikel så visar orderlistan ordern som Ej distribuerad istället för On hold (Väntande).

Parkera en distribution

Steg:

 1. Från din Shopify admin, gå till ordrar.

 2. Välj den order som du vill parkera distributionen för.

 3. Klicka på knappen ....

 4. Klicka på Hold fulfillment (Parkera distribution).

 5. Välj en orsak till parkeringen.

 6. Klicka på Hold fulfillment (Parkera distribution).

Frigör en distribution

När problemen som hindrade dig från att distribuera en order är åtgärdade kan du frigöra den manuella parkeringen av distributionen. När distributionen frigörs ändras orderns distributionsstatus till Ej distribuerad.

Steg:

 1. Från din Shopify admin, gå till ordrar.

 2. Välj den order som du vill frigöra från parkering av distribution.

 3. Klicka Release fulfillment (Frigör distribution).

Avbryt en distribution (automatiska och manuella distributioner)

När du avbryter en leverans, distributionsstatusen för ordern återgår till Inte distribuerad och du kan köpa en ny fraktsedel eller skapa en ny produktserie för ordern.

Om du har köpt en fraktetikett måste du ogiltigförklara den innan du kan avbryta distributionen.

Varning! Att annullera en distribution i Shopify stoppas inte en pågående distribution. Om du använder en distributionstjänst ska du kontakta din tjänst för att avbryta distributionen.

 1. Från din Shopify admin, gå till ordrar.

 2. Gå till sidan Ordrar och klicka på numret för en order i listan som har distributionsstatusen Distribuerad.

 3. Klicka på ...-knappen i avsnittet Distributioner.

 4. Klicka på Avbryt distribution.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis