Distribuera dina egna ordrar

Slutför i dina ordrar genom att förpacka och leverera produkter utan en distributionstjänst.

Distribuera dina egna ordrar automatiskt

Om du ställer in dina ordrar för automatisk distribution markeras ordern automatiskt som distribuerad efter att den har betalats.

Automatisk distribution kan användas om du uteslutande säljer digitala nerladdningar eller digitala presentkort. Kunder som köper digitala produkter får automatiskt en nedladdningslänk via e-post och ordern markeras som distribuerad.

Distribuera dina egna ordrar manuellt

Om du ställer in dina ordrar för manuell distribution måste du öppna dina ordrar och distribuera posterna.

Du kan distribuera en del av en order manuellt genom att distribuera några poster. Detta kallas även deldistribution. För att göra den manuella distributionsprocessen snabbare kan du distribuera många ordrar på en gång.

Sortera ordrar med hjälp av datumet för sista distribution

Du kan se och sortera de ordrar som du behöver distribuera med hjälp av datumet Distribuera senastOrder-sidan i din Shopify-admin. Datumet Distribuera senast är det senaste datumet när du kan skicka en order för att säkerställa att ordern levereras inom det beräknade leveransfönstret, vilket meddelades till kunden i försäljningskanalen eller webbshoppen.

Distribuera hela ordrar manuellt

Distribuera en del av en order manuellt

Om en kund har lagt och betalat för en order med flera artiklar, och en eller flera av artiklarna är slut i lager eller finns att förbeställas, kan du vilja distribuera delar av ordern så att du kan skicka artiklarna separat.

Steg:

Distribuera order för flera platser

Om en kund har lagt en order för flera produkter och betalat för den, och en eller flera av produkterna finns i olika lager så kan du distribuera delar av ordern separat, beroende på var ditt lager är beläget. Du kan ställa in platsprioriteringar för att specificera prioriteringsordningen för orderdistributionen.

Steg:

Distribuera flera ordrar samtidigt

Genom att välja flera ordrar samtidigt kan du använda knappen Distribuera order för att distribuera dem samtidigt. Detta gäller för butiker som distribuerar ordrar manuellt. Om du inte använder Shopify Shipping måste du fortfarande lägga till spårningsnummer till motsvarande ordrar.

Steg:

Distributionspausningar

Det finns två typer av distributionsväntelägen:

Manuell parkering av distribution

När problem uppstår som hindrar dig från att omedelbart distribuera en order kan du parkera din order manuellt. Order med en parkerad distribution har distributionsstatusen On hold (Väntande) i din orderlista. För att organisera och spåra ditt distributionsarbete kan du använda distributionsstatus för att filtrera de ordrar som är redo att distribueras från ordrar med parkerad distribution.

Följande begränsningar gäller för manuell parkering av distribution:

 • Du kan parkera en distribution men inte specifika artiklar i en order.
 • Om en order även innehåller en ej distribuerad artikel så visar orderlistan ordern som Ej distribuerad istället för On hold (Väntande).

Parkera en distribution

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.

 2. Välj den order som du vill parkera distributionen för.

 3. Klicka på knappen ....

 4. Klicka på Hold fulfillment (Parkera distribution).

 5. Välj en orsak till parkeringen.

 6. Klicka på Hold fulfillment (Parkera distribution).

Frigör en distribution

När problemen som hindrade dig från att distribuera en order är åtgärdade kan du frigöra den manuella parkeringen av distributionen. När distributionen frigörs ändras orderns distributionsstatus till Ej distribuerad.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.

 2. Välj den order som du vill frigöra från parkering av distribution.

 3. Klicka Release fulfillment (Frigör distribution).

Systemdistributionsväntelägen

Systemdistributionsväntelägen sker när en app eller ett annat serverdelsystem automatiskt håller en distribution i vänteläge.När till exempel merförsäljningserbjudanden visas för kunder i kassan ställs distributionsstatus in till I vänteläge tills kunden slutför sin order.Om en kund inte slutför en betalning i kassan är orderstatusen fortfarande I vänteläge för att kunden ska kunna återgå till ordern och slutföra betalningen.

När en order är väntande kan du reservera lager för ordern men du kan inte distribuera ordern förrän den väntande distributionen frigörs och orderns distributionsstatus ändras till öppen.

Det finns fyra typer av systemväntelägen:

 • Väntande merförsäljningserbjudande
 • Väntande auktorisering för Marketplace Partner
 • Väntande auktorisering för Markets Pro
 • Okänt leveransdatum

Avbryt en distribution (automatiska och manuella distributioner)

När du avbryter en leverans, distributionsstatusen för ordern återgår till Inte distribuerad och du kan köpa en ny fraktsedel eller skapa en ny produktserie för ordern.

Om du har köpt en fraktsedel måste du annullera den innan du kan avbryta distributionen.

 1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.

 2. Gå till sidan Ordrar och klicka på numret för en order i listan som har distributionsstatusen Distribuerad.

 3. Klicka på ...-knappen i avsnittet Distributioner.

 4. Klicka på Avbryt distribution.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis