Massdistribution av dina egna ordrar

Du kan använda massåtgärder för att påverka distribution av flera ordrar samtidigt. Massåtgärder som påverkar en orders distribution tar ytterligare tid att slutföra. När du använder en av dessa åtgärder visar en indikatorpanel i din Shopify-admin förloppet för åtgärderna. Klicka på Dölj panel för att minimera panelen.

Om åtgärden slutförs på alla valda ordrar tas panelen bort och ett meddelande om att åtgärden lyckades visas. Om åtgärden inte kunde slutföras för vissa ordrar visar förloppspanelen antalet ordrar som åtgärden misslyckades för. Klicka på Visa för att granska de ordrar som åtgärden inte slutfördes för.

Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga om du väljer mer än 250 ordrar att utföra en massåtgärd på, beroende på vilken åtgärd du utför.

Markera som distribuerad

Massåtgärden Markera som distribuerad ändrar orderns distributionsstatus till Distribuerad. Detta gäller för butiker som distribuerar ordrar manuellt. Om du inte använder Shopify Shipping måste du fortfarande lägga till spårningsnummer till ordrarna.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.

 2. Valfritt: Klicka på fliken Ej distribuerad för att endast visa de ordrar som behöver distribueras.

 3. Välj de ordrar som du vill distribuera genom att markera i kryssrutorna.

 4. Klicka på Markerad som distribuerad.

 5. Valfritt: Markera kryssrutan Skicka ett meddelande till kunden för att skicka ett meddelande med leveransbekräftelse till kunderna.

 6. Klicka på Markerad som distribuerad.

Markera som ej distribuerad

Massåtgärden Markera som ej distribuerad ändrar orderns status till Ej distribuerad.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.

 2. Ordersidan väljer du de ordrar som ska markeras som ej distribuerade.

 3. Klicka på ... och välj sedan Markera som ej distribuerad.

 4. Välj de ordrar som ska markeras som ej distribuerade baserat på metoder för att distribuera.

 5. Klicka på Markera som ej distribuerad.

En indikator i din Shopify-admin visar förloppet för att markera ordrar som ej distribuerade.

Läs mer om distributionsstatus.

Annullera order

Massåtgärden Annullera order avbryter ordrar som kunder har lagt i din butik.

När du annullerar en order har du möjlighet att skicka en återbetalning till din kund. Återbetalningar kan endast utfärdas för ordrar som har betalats. Om betalningen för en order är annullerad, godkänd men inte dragen, eller om ordern är i väntande status för betalning kan ordern annulleras, men då skickas ingen återbetalning till kunden.

När du annullerar ordrar visar en indikator i din administratör förloppet för orderannulleringen. Läs mer om att annullera ordrar.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.

 2. Använd kryssrutorna för att välja de ordrar som du vill annullera.

 3. Klicka på och sedan på Annuller ordrar.

 4. I avsnittet Återbetalning väljer du hur du vill genomföra återbetalningen:

  • Om du vill göra en fullständig återbetalning nu väljer du Nu.
  • Om du vill göra en återbetalning senare väljer du Senare.
 5. I rullgardinsmenyn Orsak till annullering väljer du orsaken till annulleringen av ordern.

 6. Valfritt: Ange en intern anteckning om orderannulleringen i fältet Personalanteckning.

 7. Valfritt: Om du vill skicka tillbaka de återbetalda artiklarna till lagret väljer du Skicka tillbaka till lager.

 8. Valfritt: Om du vill meddela dina kunder om orderannulleringen väljer du Skicka en avisering till kunden.

 9. Klicka på Annullera ordrar.

Begär distribution

Åtgärden Begära distribution skickar en förfrågan till distributionstjänster för att distribuera valda ordrar.

En distributionsorder kan bara ha en tillhörande distributionstjänst kopplad till sig. Massåtgärden Begär distribution kan påverka ordrar som är inställda på distribution genom flera distributionstjänster, men åtgärden kan inte ändra vilken distributionstjänst som används för dessa ordrar.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.

 2. Välj vilka ordrar du vill distribuera på sidan Ordrar.

 3. Klicka på ... och välj sedan Begär distribution.

 4. Om det finns flera distributionstjänster väljer du de tjänster som du vill skicka en förfrågan om. Standardtjänsten för varje distribution tar emot förfrågan.

 5. Valfritt: Välj Skicka aviseringar till kunder efter distribution för att skicka ett e-postmeddelande till kunder när deras order har distribuerats.

 6. Klicka på Begär fullgörande.

En indikator i din Shopify-admin visar förloppet för dina förfrågningar om distribution.

Läs mer om att begära distribution.

Avbryt distributionsförgrågan

Massåtgärden Avbryt en distributionsförfrågan skickar ett e-postmeddelande till distributionstjänster för att avbryta en pågående distributionsbegäran. Detta ändrar statusen för valda ordrar till Öppen. Du kan sedan köpa en ny fraktsedel eller distribuera ordern manuellt.

En distributionsorder kan bara ha en tillhörande distributionstjänst kopplad till sig.Massåtgärden Avbryt distributionsförfrågan kan påverka ordrar som är inställda på att distribueras av flera distributionstjänster, men åtgärden kan inte ändra vilken distributionstjänst som används för dessa ordrar.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.

 2. Ordersidan väljer du de ordrar som du vill avbryta din distribution för. Dessa ordrar måste ha Distributionsstatusen Pågående.

 3. Klicka på ... och välj sedan Avbryt distributionsförfrågan.

 4. Om flera distributionstjänster är tillgängliga väljer du vilka tjänster du vill skicka förfrågan om annullering till. Standard-distributionstjänsten för varje distribution kommer att få förfrågan.

 5. Klicka på Avbryt förfrågningar.

En indikator i din Shopify-admin visar förloppet för avbrytningsförfrågningar.

Läs mer om att avbryta distributioner.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis