Massåtgärder för distribution

Du kan använda massåtgärder för att påverka distribution av flera ordrar samtidigt. Massåtgärder som påverkar en orders distribution tar ytterligare tid att slutföra. När du använder en av dessa åtgärder visar en indikatorpanel i din Shopify-admin förloppet för åtgärderna. Klicka på Dölj panel för att minimera panelen.

Om åtgärden slutförs på alla valda ordrar tas panelen bort och ett meddelande om att åtgärden lyckades visas. Om åtgärden inte kunde slutföras för vissa ordrar visar förloppspanelen antalet ordrar som åtgärden misslyckades för. Klicka på Visa för att granska de ordrar som åtgärden inte slutfördes för.

Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga om du väljer mer än 250 ordrar att utföra en massåtgärd på, beroende på vilken åtgärd du utför.

Markera som öppen

Massåtgärden Markera som ej distribuerad ändrar orderns status till Ej distribuerad.

Steg:

 1. Från din Shopify admin, gå till ordrar.

 2. Ordersidan väljer du de ordrar som ska markeras som ej distribuerade.

 3. Klicka på ... och välj sedan Markera som ej distribuerad.

 4. Välj de ordrar som ska markeras som ej distribuerade baserat på metoder för att distribuera.

 5. Klicka på Markera som ej distribuerad.

En indikator i din Shopify-admin visar förloppet för att markera ordrar som ej distribuerade.

Läs mer om distributionsstatus.

Annullera order

Massåtgärden Annullera order avbryter ordrar som kunder har lagt i din butik.

När du annullerar en order har du möjlighet att skicka en återbetalning till din kund. Återbetalningar kan endast utfärdas för ordrar som har betalats. Om en order redan har fått betalningen annullerad, har fått betalningen godkänd men inte tagits in eller om ordern är i väntande status för betalning kan ordern annulleras men en återbetalning skickas inte till kunden.

Steg:

 1. Från din Shopify admin, gå till ordrar.

 2. Ordersidan väljer du de ordrar som ska annulleras.

 3. Klicka på ...och välj sedan Annullera order.

 4. Gör något av följande:

  • Om du omedelbart vill utfärda en full återbetalning till dina kunder för annullerade ordrar väljer du Nu.
  • Om du vill utfärda en fullständig eller delvis återbetalning till dina kunder senare väljer du Senare.
 5. Valfritt: Välj Lagerpåfyllning för att returnera produkterna i annullerade ordrar till ditt lagersaldo.

 6. Valfritt: Välj Skicka en avisering till kunder för att skicka en avisering till kunder om att deras ordrar har annullerats.

 7. Klicka på Annullera ordrar.

En indikator i din Shopify-admin visar förloppet för orderannulleringarna.

Läs mer om att annullera ordrar.

Begär distribution

Åtgärden Begära distribution skickar en förfrågan till distributionstjänster för att distribuera valda ordrar.

En distributionsorder kan bara ha en tillhörande distributionstjänst kopplad till sig. Massåtgärden Begär distribution kan påverka ordrar som är inställda på distribution genom flera distributionstjänster, men åtgärden kan inte ändra vilken distributionstjänst som används för dessa ordrar.

Steg:

 1. Från din Shopify admin, gå till ordrar.

 2. Välj vilka ordrar du vill distribuera på sidan Ordrar.

 3. Klicka på ... och välj sedan Begär distribution.

 4. Om det finns flera distributionstjänster väljer du de tjänster som du vill skicka en förfrågan om. Standardtjänsten för varje distribution tar emot förfrågan.

 5. Valfritt: Välj Skicka aviseringar till kunder efter distribution för att skicka ett e-postmeddelande till kunder när deras order har distribuerats.

 6. Klicka på Begär fullgörande.

En indikator i din Shopify-admin visar förloppet för dina förfrågningar om distribution.

Läs mer om att begära distribution.

Avbryt distributionsförfrågan

Massåtgärden Avbryt en distributionsförfrågan skickar ett e-postmeddelande till dina tjänster för att avbryta en pågående distributionsbegäran.Detta ändrar statusen för valda ordrar till Ej distribuerade.Du kan sedan köpa en ny fraktsedel eller distribuera ordern manuellt.

En distributionsorder kan bara ha en tillhörande distributionstjänst kopplad till sig.Massåtgärden Avbryt distributionsförfrågan kan påverka ordrar som är inställda på att distribueras av flera distributionstjänster, men åtgärden kan inte ändra vilken distributionstjänst som används för dessa ordrar.

Steg:

 1. Från din Shopify admin, gå till ordrar.

 2. Ordersidan väljer du de ordrar som du vill avbryta din distribution för. Dessa ordrar måste ha Distributionsstatusen Pågående.

 3. Klicka på ... och välj sedan Avbryt distributionsförfrågan.

 4. Om flera distributionstjänster är tillgängliga väljer du vilka tjänster du vill skicka förfrågan om att avbryta till. Standard-distributionstjänsten för varje distribution kommer att få förfrågan.

 5. Klicka på Avbryt förfrågningar.

En indikator i din Shopify-admin visar förloppet för avbrytningsförfrågningar.

Läs mer om att avbryta distributioner.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis