Med hjälp av en anpassad distributionstjänst

Om du vill använda en anpassad distributionstjänst måste du aktivera den och sedan kan du använda tjänsten för att distribuera ordrar.

Begär distribution

När du markerar en artikel eller order som distribuerad i din Shopify admin skickar distributionstjänsten ett e-postmeddelande med den information som de behöver för att distribuera ordern åt dig.

Om du distribuerar ordrar manuellt måste du öppna ordern och markera ordern eller artikeln som distribuerad.

Om du distribuerar ordrar automatiskt kommer ordern eller artikeln automatiskt att markeras som distribuerad.

Du kan inkludera spårningsinformation och skicka dina kunders distributionsaviseringar när du markerar en order som slutförd.

Avbryt eller ändra en distribution

Om du använder en anpassad distributionstjänst måste du kontakta din distributionstjänst för att avbryta eller göra ändringar i distributionen.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis