Hantera prenumerations-ordrar

Du kan hantera ordrar med betalning per leverans och förbetalda prenumerationsordrar från din Shopify-administratör.

Ordrar med betalning per leverans har endast en prenumerationsartikel per order. Med jämna mellanrum skapas nya ordrar med betalning per leverans av din prenumerationsapp och visas i din Order-lista. Ordrar med betalning per leverans hanteras och distribueras på samma sätt som ordrar som inte ingår i en prenumeration.

Förbetalda prenumerationsordrar betalas i förskott men har schemalagda distributioner över en viss tidsperiod. Förbetalda prenumerationsordrar har en Schemalagd status tills distributionsdatumet infaller. När distributionsdatumet infaller uppdateras orderstatusen till Ej distribuerad och du kan distribuera ordern. Orderns status ändras sedan tillbaka till Schemalagd tills nästa distributionsdatum infaller och perioden startar på nytt. När en order har en Schemalagd status kan du spåra ordern på din Order-sida, men ingen åtgärd krävs.

På ordern kan du granska alla artiklar för de förbetalda prenumerationsordrarna, som är sorterade i Distribuerade, Ej distribuerade och Schemalagda distributionskort. Nästa schemalagda distribution för ordern anges i distributionskortet Schemalagda. Klicka på Visa alla distribueringar för att visa alla schemalagda distribueringar.

Filtrering och sortering av dina förbetalda prenumerationsordrar

Du kan filtrera din Order-sida efter distributionsstatusen Schemalagda för att visa kommande distributionsarbete som inte kräver omedelbara åtgärder.

För att visa förbetalda prenumerationsordrar som är klara för distribution filtrerar du Order-sidan efter status Ej distribuerade. Som standard sorteras Order-sidan efter datum. Det innebär att förbetalda prenumerationsordrar som är klara för distribution kan hamna längst ned på din lista över ej distribuerade ordrar. För att visa dessa ordrar kan du sortera din Order-sida efter äldsta datum.

Steg:

  1. Gå till Shopify-administratören och klicka på Ordrar.

  2. Klicka på Distributionsstatus och välj sedan Ej distribuerade.

  3. Klicka på Sortera.

  4. Välj Datum (äldsta först).

Redigera förbetalda prenumerationsordrar

Du kan redigera en order som innehåller en schemalagd distributionsartikel för att lägga till och ta bort ej schemalagda artiklar, men du kan inte redigera artiklar med schemalagda distribueringar. Till exempel, om en order innehåller en prenumerationsprodukt och en produkt utan en prenumeration, kan du redigera produkten utan en prenumeration men du kan inte redigera prenumerationsprodukten.

Du kan inte kopiera en förbetald prenumerationsorder.

Annullera och återbetala förbetalda prenumerationsordrar

Du kan annullera en förbetald prenumerationsorder som ännu inte har distribuerats. Om någon schemalagd artikel har distribuerats kan du inte annullera ordern, men du kan utfärda fullständig och delvis återbetalning för distribuerade och schemalagda artiklar.

Om din kund annullerar en order kan du fortfarande behöva återbetala ordern manuellt. Ett meddelande visas på en order när detta händer.

När du återbetalar en order från Order-sidan kan du även behöva annullera ordern i din prenumerationsapp.

Reservera lager

Lagervaror för varje förbetald prenumerationsorders period reserveras när distributionsdatumet infaller. Hela prenumerationsordern är inte reserverad när ordern skapas. Du kan distribuera en schemalagd order tidigt för att reservera lagervaror för en schemalagd distribuering före distributionsdatumet.

Distribuera en förbetald prenumerationsorder

När distributionsdatumet infaller för en schemalagd order uppdateras orderns status till Ej distribuerad och du kan distribuera ordern.

Distribuera en förbetald prenumerationsorder tidigt

Du kan inte schemalägga distributioner på nytt, men du kan välja att distribuera en order tidigt.

Steg:

  1. Gå till Shopify-administratören och klicka på Ordrar.

  2. Välj den order som du vill distribuera tidigt.

  3. Klicka på Distribuera tidigt i avsnittet Schemalagda.

  4. Granska orderdistributionens information och klicka sedan på Markera som ej distribuerad. Orderstatusen uppdateras till Ej distribuerad och du kan distribuera artiklarna.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis