Hantera prenumerations-ordrar

Du kan hantera ordrar med betalning per leverans och förbetalda prenumerationsordrar från din Shopify-administratör.

Ordrar med betalning per leverans har endast en prenumerationsartikel per order. Med jämna mellanrum skapas nya ordrar med betalning per leverans av din prenumerationsapp. Dessa visas i din Order-lista. Ordrar med betalning per leverans hanteras och distribueras på samma sätt som ordrar som inte ingår i en prenumeration.

Förbetalda prenumerationsordrar betalas med en klumpsumma i förväg, men har flera schemalagda distributioner över en viss tidsperiod. Förbetalda prenumerationsordrar visas som en enda order med schemalagd status tills ett leveransdatum infrias. När leveransdatumet nås uppdateras orderstatusen till Ej distribuerad och du kan sedan distribuera ordern. Orderstatusen ändras sedan tillbaka till Schemalagd tills nästa leveransdatum nås, och cykeln börjar om igen.När en order har Schemalagd status kan du spåra ordern på Ordersidan men ingen åtgärd krävs.

På ordern kan du granska alla artiklar för de förbetalda prenumerationsordrarna, som är sorterade i Distribuerade, Ej distribuerade och Schemalagda distributionskort. Nästa schemalagda distribution för ordern anges i distributionskortet Schemalagda. Klicka på Visa alla distribueringar för att visa alla schemalagda distribueringar.

Filtrering och sortering av dina förbetalda prenumerationsordrar

Du kan filtrera din Order-sida efter distributionsstatusen Schemalagda för att visa kommande distributionsarbete som inte kräver omedelbara åtgärder.

För att visa förbetalda prenumerationsordrar som är klara för distribution filtrerar du Order-sidan efter status Ej distribuerade. Som standard sorteras Order-sidan efter datum. Det innebär att förbetalda prenumerationsordrar som är klara för distribution kan hamna längst ned på din lista över ej distribuerade ordrar. För att visa dessa ordrar kan du sortera din Order-sida efter äldsta datum.

Steg:

 1. Gå till Shopify-administratören och klicka på Ordrar.
 2. Aktivera Sök och filtrera genom att klicka på knappen med förstoringsglaset och trigramikonerna.
 3. Klicka på Lägg till filter +.
 4. Klicka på Distributionsstatus och välj sedan Ej distribuerade.
 5. Klicka för att öppna Sortera-menyn.
 6. Välj Datum och ↑ äldsta till nyaste.
 7. Valfritt: Klicka på Spara som för att namnge och spara den här orderlistevyn.

Redigera förbetalda prenumerationsordrar

Du kan redigera en order som innehåller en schemalagd distributionsartikel för att lägga till och ta bort ej schemalagda artiklar, men du kan inte redigera artiklar med schemalagda distribueringar. Till exempel, om en order innehåller en prenumerationsprodukt och en produkt utan en prenumeration, kan du redigera produkten utan en prenumeration men du kan inte redigera prenumerationsprodukten.

Du kan inte kopiera en förbetald prenumerationsorder.

Annullera och återbetala förbetalda prenumerationsordrar

Du kan annullera en förbetald prenumerationsorder som ännu inte har distribuerats. Om någon schemalagd artikel har distribuerats kan du inte annullera ordern, men du kan utfärda fullständig och delvis återbetalning för distribuerade och schemalagda artiklar.

Om din kund annullerar en order kan du fortfarande behöva återbetala ordern manuellt. Ett meddelande visas på en order när detta händer.

När du återbetalar en order från Order-sidan kan du även behöva annullera ordern i din prenumerationsapp.

Reservera lager

Lagervaror för varje förbetald prenumerations ordercykel reserveras när distributionsdatumet infaller. Lagervaror för hela prenumerationsordern är inte reserverade när ordern skapas. Du kan distribuera en schemalagd order tidigt för att reservera lagervaror för en schemalagd distribution före distributionsdatumet.

Distribuera prenumerationsordrar

Distribution av prenumerationsordrar kan delas upp i en enda order baserat på en produkts distributionsplats eller leveransprofil.

Distribuera en förbetald prenumerationsorder

När distributionsdatumet infaller för en schemalagd order uppdateras orderns status till Ej distribuerad och du kan distribuera ordern.

Distribuera en förbetald prenumerationsorder tidigt

Du kan inte schemalägga distributioner på nytt, men du kan välja att distribuera en order tidigt.

Steg:

 1. Gå till Shopify-administratören och klicka på Ordrar.
 2. Välj den order som du vill distribuera tidigt.
 3. Klicka på Distribuera tidigt i avsnittet Schemalagda.
 4. Granska orderdistributionens information och klicka sedan på Markera som ej distribuerad. Orderstatusen uppdateras till Ej distribuerad och du kan distribuera artiklarna.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis