Avbryta, arkivera och radera ordrar

Du kan avbryta, arkivera och radera ordrar. Om du avbryter en order innebär det att du stoppar en order som är under behandling. Om du arkiverar en order innebär det att du är klar med ordern och vill ta bort den från listan över öppna ordrar. Om du raderar en order innebär det att du tar bort den från din Shopify-administratör.

Annullera en order

Om du annullerar en order indikerar det att du stoppar orderhanteringen. Till exempel, om en kund begär en annullering eller du misstänker att ordern är bedräglig, kan du avbryta ordern för att förhindra att personal eller distributionstjänst fortsätter arbeta med ordern. Du kan även annullera en order om en artikel har beställts och inte är tillgänglig.

Beroende på orderns status när du annullerar den kan du behöva göra uppföljningsåtgärder.

Orderannullering och uppföljningsåtgärder för ordrar
Orderstatus Uppföljningsåtgärder
Betald men inga artiklar har distribuerats När du annullerar ordern finns det två återbetalningsalternativ:
 • Återbetala hela beloppet nu: En fullständig återbetalning utfärdas automatiskt till din kund. Det här alternativet är valt som standard.
 • Återbetala senare: Återbetalning utfärdas inte till din kund när du annullerar en order. Du kan inte utfärda en partiell återbetalning under annulleringsprocessen, så du kan välja det här alternativet för att utfärda en partiell återbetalning senare eller att undersöka innan du utfärdar en återbetalning. För att undvika chargebacks, se till att du spårar ordrar som inte har återbetalats för uppföljning.
Om du använder en tredjeparts distributionstjänst kan du behöva följa upp. Om du har köpt en fraktsedel för denna order kan du annullera sedeln.
Distribuerad, men betalning är inte mottagen Om du annullerar en order kan du inte hämta in betalning. Använd returprocessen för att få artiklar returnerade.
Inte betald och inte distribuerad Arkivera ordern om den inte arkiveras automatiskt.

När du annullerar en order lagras uppgifterna om vilka varor som skickas tillbaka till lager och återbetalas i orderns Tidslinje.

När du annullerar en order ändras betalningsstatusen enligt följande:

 • Om betalningen inte inhämtats ändras betalningsstatusen till Ogiltigförklarad.
 • Om betalningen har återbetalats helt ändras betalningsstatusen till Återbetalad.

Om du senare utfärdar en partiell återbetalning för en annullerad order ändras betalningsstatusen till Delvis återbetalad.

Om en order har betalningsstatus som väntande kan det hända att du inte kan annullera den. Läs mer om ordrar med väntande betalningar.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.

 2. Klicka på den order du vill avbryta.

 3. Klicka på Fler åtgärder > Avbryt order.

 4. I avsnittet Återbetalning väljer du hur du vill genomföra återbetalningen:

  • Om du vill göra en fullständig återbetalning nu väljer du Nu.
  • Om du vill göra en återbetalning senare väljer du Senare.
 5. I rullgardinsmenyn Orsak till annullering väljer du orsaken till annulleringen av ordern.

 6. Valfritt: Ange en intern anteckning om orderannulleringen i fältet Personalanteckning.

 7. Valfritt: Om du vill skicka tillbaka de återbetalda artiklarna till lagret väljer du Skicka tillbaka till lager.

 8. Valfritt: Om du vill meddela din kund om orderannulleringen väljer du Skicka en avisering till kunden.

 9. Klicka på Annullera order.

Arkivera ordrar manuellt

De flesta ordrar som du är klar med arkiveras automatiskt, men du kan arkivera ordrar manuellt vid behov. Om du har inaktiverat automatisk arkivering kan du hålla vyn för öppna ordrar prydlig genom att manuellt arkivera ordrar.

Som standard arkiveras följande ordrar automatiskt:

 • ordrar som är betalda och distribuerade
 • ordrar som är helt återbetalda
 • ordrar som är delvis återbetalda, distribuerade och inte har något utestående saldo

Arkiverade ordrar visas i vyn Stängd order.

Steg:

Orderstatusen är Arkiverad.

Du kan även utföra en massåtgärd för att arkivera eller avarkivera flera ordrar.

Radera en order

Borttagna ordrar raderas från din Shopify-administratör och spåras inte längre i rapporter. Endast följande ordertyper kan raderas:

En order måste arkiveras eller annulleras innan du kan radera den. Ordrar som har betalats med ett presentkort kan arkiveras men inte raderas.

Om du köpt en fraktsedel för ordern men inte använder den annullerar du sedeln innan du raderar ordern.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.

 2. Klicka på en arkiverad eller annullerad order.

 3. Klicka på Radera order och klicka sedan på Radera order för att bekräfta.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis