Avbryta, arkivera och radera ordrar

Du kan avbryta, arkivera och radera ordrar. Om du avbryter en order innebär det att du stoppar en order som är under behandling. Om du arkiverar en order innebär det att du flaggar en order som är klar så att du kan filtrera den från listan över öppna ordrar. Om du raderar en order innebär det att du tar bort den från din Shopify-administratör.

Avbryta en order

Om en order är bedräglig, om en kund begär en annullering eller om en artikel har beställts men inte finns tillgänglig, kan du behöva annullera en order.

Du kan bara annullera ordrar i följande situationer:

 • Du har inte tagit emot en betalning för ordern.
 • Du har tagit emot en betalning för ordern, men inga artiklar har distribuerats.

Om du annullerar en order som är distribuerad måste du avbryta alla distributioner manuellt. Om du annullerar en distribution i Shopify stoppas inte en pågående distribution.

Om du har tagit emot betalning för ordern utfärdas en full återbetalning när ordern annulleras. Du kan inte utfärda en partiell återbetalning med en orderannullering.

Obs! Transaktionsavgifter för kreditkort återbetalas inte till dig när du utfärdar en återbetalning.

När du annullerar en order lagras uppgifterna om vilka varor som skickas tillbaka till lager och återbetalas i orderns Tidslinje.

När du annullerar en order ändras betalningsstatusen till antingen Återbetald eller Ogiltigförklarad. Om en betalning inte har tagits emot är betalningsstatusen Ogiltigförklarad. Betalningsstatus är Återbetald om betalningen har tagits emot. Om du delvis återbetalar en order där betalningen har tagits emot är statusen Delvis återbetald.

Steg:

 1. Från din Shopify admin, gå till ordrar.

 2. Klicka på den order du vill avbryta.

 3. Klicka på Fler åtgärder > Avbryt order.

 4. Om betalning tagits emot visas information om återbetalningen.

 5. Avmarkera Returnera artiklarna till lager om du inte vill att de återbetalda artiklarna ska fyllas på i ditt lager.

 6. Välj orsaken till avbeställningen från rullgardinsmenyn.

 7. Avmarkera Skicka en avisering till kunden om du inte vill meddela kunden om annulleringen.

 8. Klicka på Annullera order.

Arkivera en distribuerad order

När du distribuerar en order kan du arkivera den för att ta bort den från listan över öppna ordrar. Med arkivering kan du hålla koll på öppna ordrar som ännu inte har slutförts och se till att du har ett korrekt antal öppna ordrar i Shopify. Att arkivera en order är inte detsamma som om du annullerar en order. När du arkiverar en order raderar du den inte. Du tar bort den från listan över öppna ordrar.

Du kan tillämpa ett filter för din orderlista för att se en fullständig lista över dina arkiverade ordrar.

Du kan aktivera Arkivera ordern automatiskt i avsnittet Orderhantering i Kassa-inställningarna i din Shopify-administratör om du vill att alla ordrar ska arkiveras automatiskt.

Steg:

Din order kommer nu att visas som arkiverad.

Du kan även utföra en massåtgärd för att arkivera eller avarkivera flera ordrar.

Radera en order

Raderade ordrar tas bort från din Shopify-administratör och spåras inte längre i rapporter. Endast följande typer av ordrar kan raderas:

Observera! En order måste vara arkiverad eller avbruten innan du kan radera den. Ordrar där betalningen har hanterats via Shopify POS eller din online-kassa kan arkiveras men inte raderas.

Steg:

 1. Från din Shopify admin, gå till ordrar.

 2. Klicka på en arkiverad eller annullerad order.

 3. Klicka på Radera denna order längst ned på sidan.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis