Avbryta, arkivera och radera ordrar

Du kan avbryta, arkivera och radera ordrar. Om du avbryter en order innebär det att du stoppar en order som är under behandling. Om du arkiverar en order innebär det att du är klar med ordern och vill ta bort den från listan över öppna ordrar. Om du raderar en order innebär det att du tar bort den från din Shopify-administratör.

Annullera en order

Om du annullerar en order indikerar det att du stoppar orderhanteringen. Till exempel, om en kund begär en annullering eller du misstänker att ordern är bedräglig, kan du avbryta ordern för att förhindra att personal eller distributionstjänst fortsätter arbeta med ordern. Du kan även annullera en order om en artikel har beställts och inte är tillgänglig.

Beroende på orderns status när du annullerar den kan du behöva göra uppföljningsåtgärder.

Orderannullering och uppföljningsåtgärder för ordrar
Orderstatus Uppföljningsåtgärder
Betald men inga artiklar har distribuerats När du annullerar ordern finns det två återbetalningsalternativ:
 • Återbetala hela beloppet: Om du väljer det görs automatiskt en full återbetalning. Det här alternativet är valt som standard.
 • Återbetala senare: Om du väljer det, görs ingen återbetalning automatiskt. Du kan inte göra en partiell återbetalning under annulleringsprocessen, så välj det här alternativet om du vill göra en partiell återbetalning efter att du har annullerat ordern eller om du vill undersöka något innan du gör en återbetalning. För att undvika chargebacks, se till att du kontrollerar ordrar som inte har återbetalats för uppföljning.
Om du använder en tredjeparts distributionstjänst kan du behöva följa upp. Om du har köpt en fraktsedel för denna order kan du annullera sedeln.
Distribuerad, men betalning är inte mottagen Om du annullerar en order kan du inte hämta in betalning. Använd returprocessen för att få artiklar returnerade.
Inte betald och inte distribuerad Arkivera ordern om den inte arkiveras automatiskt.

När du annullerar en order lagras uppgifterna om vilka varor som skickas tillbaka till lager och återbetalas i orderns Tidslinje.

När du annullerar en order ändras betalningsstatusen enligt följande:

 • Om betalningen inte inhämtats ändras betalningsstatusen till Ogiltigförklarad.
 • Om betalningen har återbetalats helt ändras betalningsstatusen till Återbetalad.

Om du senare utfärdar en partiell återbetalning för en annullerad order ändras betalningsstatusen till Delvis återbetalad.

Om en order har betalningsstatus som väntande kan det hända att du inte kan annullera den. Läs mer om ordrar med väntande betalningar.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.

 2. Klicka på numret på ordern som du vill avbryta.

 3. Klicka på Fler åtgärder > Avbryt order.

 4. Hantera eventuella återbetalningar:

 • Välj standardvärdet Återbetalning $ för att göra en fullständig återbetalning.
 • Om du vill göra en fullständig eller partiell återbetalning senare väljer du Återbetala senare.
 1. Avmarkera Returnera artiklarna till lager om du inte vill att de återbetalda artiklarna ska fyllas på i ditt lager.

 2. Välj orsaken till avbeställningen från rullgardinsmenyn.

 3. Avmarkera Skicka en avisering till kunden om du inte vill meddela kunden om annulleringen.

 4. Klicka på Annullera order.

Arkivera ordrar manuellt

De flesta ordrar som du är klar med arkiveras automatiskt, men du kan arkivera ordrar manuellt vid behov. Om du inaktiverade automatisk arkivering kan du hålla vyn för öppna ordrar prydlig genom att manuellt arkivera ordrar.

Som standard arkiveras följande ordrar automatiskt:

 • ordrar som är betalda och distribuerade
 • ordrar som är helt återbetalda
 • ordrar som är delvis återbetalda, distribuerade och inte har något utestående saldo

Arkiverade ordrar visas i vyn Stängd order.

Steg:

Orderstatusen är Arkiverad.

Du kan även utföra en massåtgärd för att arkivera eller avarkivera flera ordrar.

Radera en order

Raderade ordrar tas bort från din Shopify-administratör och spåras inte längre i rapporter. Endast följande typer av ordrar kan raderas:

Om du köpt en fraktsedel för ordern men inte använder den annullerar du sedeln innan du raderar ordern.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.

 2. Klicka på en arkiverad eller annullerad order.

 3. Klicka på Radera denna order längst ned på sidan.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis