Fördröjda betalningar

För ordrar med ett fullständigt eller delvis utestående saldo kan du skicka en faktura till din kund för ordern, acceptera betalningen för ordern med kredit eller markera ordern som betald om du redan har mottagit betalning med en annan metod.

Ange betalningsvillkor för betalningar som förfaller senare

Betalningsvillkor gör att du kan ange det datum då betalningen förfaller. Om en order har statusen Väntar på betalning kan du lägga till betalningsvillkor för ordrar som ska betalas vid ett senare tillfälle.

Du kan välja mellan följande alternativ när du ska ställa in betalningsvillkor:

 • Förfaller vid mottagande: Använd det här alternativet för att ställa in betalningens förfallodag till det datum då du skickar fakturan till din kund.
 • Nettovillkor: Använd detta alternativ för att ställa in betalningens förfallodag inom det angivna antalet dagar från utfärdandedatumet. Du kan till exempel välja Inom 30 dagar så ställs betalningens förfallodag in till 30 dagar efter utfärdandedatumet. Som standard är utfärdandedatumet inställt på det aktuella datumet, men du kan ändra utfärdandedatumet när du har valt ett alternativ för nettovillkor.
 • Fast villkor: Använd detta alternativ för att ställa in betalningens förfallodag till ett visst datum.

Om en order inte betalas senast på förfallodagen blir orderstatusen Förfallen.

Steg:

 1. Från din Shopify admin, gå till ordrar.

 2. Order-sidan klickar du på ordernumret.

 3. Klicka på Lägg till betalningsvillkor i avsnittet Väntande.

 4. Välj ett av följande betalningsalternativ:

- Om du vill ställa in betalningens förfallodag till den dag då du skickar fakturan väljer du Förfaller vid mottagande. - Om du vill ställa in betalningens förfallodag till ett datum inom en tidsperiod efter ett utfärdandedatum väljer du ett av alternativen för Inom dagar och anger sedan Utfärdandedatum. - Om du vill ställa in betalningens förfallodag till en viss dag väljer du Fast datum och anger sedan Förfallodatum.

 1. Klicka på Spara.

Ange betalningsvillkor för betalningar som förfaller senare

Om en order har angivna betalningsvillkor kan du redigera eller ta bort förfallodatum.

Steg:

 1. Från din Shopify admin, gå till ordrar.

 2. Klicka på Redigera i avsnittet Väntande, intill betalningens förfallodatum.

 3. Ändra betalningsvillkoren.

 4. Klicka på Spara för att spara dina ändringar eller klicka på Ta bort villkor för att ta bort betalningsvillkoren.

Skicka en orderfaktura till en kund

Du kan skicka en faktura till din kund med en länk till kassasidan för ordrar med status Väntar på betalning. Din kund kan använda länken i e-postmeddelandet för att ange sin faktureringsinformation, välja en leveransmetod och skicka in betalningen.

Du kan även skicka fakturor för orderutkast.

Du kan inte skicka en faktura för en order med flera valutor.

Steg:

 1. Från din Shopify admin, gå till ordrar.

 2. Klicka på ordernumret på sidan Order.

 3. Klicka på Ta emot betalning > Skicka faktura.

 4. I dialogrutan Skicka faktura anger du det meddelande som du vill inkludera i fakturan.

 5. Klicka på Granska fakturan.

 6. I dialogrutan granskar du ditt e-postmeddelande och klickar på Skicka faktura.

Acceptera betalning för en order som väntar på betalning

För ordrar med status Väntar på betalning kan du manuellt markera dem som Betalda med någon av följande metoder:

 • Klicka på Markera som betald – Använd om du redan har fått betalt för den aktuella ordern, eller om du importerar en tidigare order från en annan plattform till din Shopify-administratör. I detta fall kommer det mottagna beloppet inte att registreras igen av din betalningsleverantör. Ett bekräftelsemeddelande för ordern kommer att skickas till kunden via e-post.

 • Betala med kreditkort - Använd detta om du har kundens faktureringsinformation eller om kunden direkt kan lägga till den. Denna betalningsmetod är endast tillgänglig med Shopify Payments.

Du kan bara ta emot det exakta beloppet för ordern. Du kan inte ta emot en delbetalning.

Steg:

 1. Från din Shopify admin, gå till ordrar.

 2. Order-sidan klickar du på ordernumret.

 3. Klicka på Ta emot betalning i avsnittet Väntande.

 4. Välj ett av följande alternativ:

- Klicka Markerad som betald om du har accepterat betalning utanför Shopify. - Klicka på Betala med kreditkort om du har kundens kreditkortsinformation redo.

 1. Om du väljer Betala med kreditkort anger du kundens fakturerings- och kreditkortsuppgifter och klickar sedan på Debitera.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis