Fördröjda betalningar

För ordrar med ett fullständigt eller delvis utestående saldo kan du skicka en faktura till din kund för ordern, acceptera betalningen för ordern med kredit eller markera ordern som betald om du redan har mottagit betalning med en annan metod.

Ange betalningsvillkor för betalningar som förfaller senare

Betalningsvillkor gör att du kan ange det datum då betalningen förfaller. Om en order har statusen Väntar på betalning kan du lägga till betalningsvillkor för ordrar som ska betalas vid ett senare tillfälle.

Du kan välja mellan följande alternativ när du ska ställa in betalningsvillkor:

 • Förfaller vid mottagande: Använd det här alternativet för att ställa in betalningens förfallodag till det datum då du skickar fakturan till din kund.
 • Förfaller till betalning vid distribution: Använd det här alternativet för att ställa in betalningen som förfallen på det datum då du distribuerar alla artiklar i ordern.
 • Nettovillkor: Använd detta alternativ för att ställa in betalningens förfallodag inom det angivna antalet dagar från utfärdandedatumet. Du kan till exempel välja Inom 30 dagar så ställs betalningens förfallodag in till 30 dagar efter utfärdandedatumet. Som standard är utfärdandedatumet inställt på det aktuella datumet, men du kan ändra utfärdandedatumet när du har valt ett alternativ för nettovillkor.
 • Fast villkor: Använd detta alternativ för att ställa in betalningens förfallodag till ett visst datum.

Om en order inte betalas senast på förfallodagen blir orderstatusen Förfallen.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.

 2. Order-sidan klickar du på ordernumret.

 3. Klicka på Lägg till betalningsvillkor i avsnittet Väntande.

 4. Välj ett av följande betalningsalternativ:

 5. Klicka på Spara.

Ange betalningsvillkor för betalningar som förfaller senare

Om en order har angivna betalningsvillkor kan du redigera eller ta bort förfallodatum.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.

 2. Klicka på Redigera i avsnittet Väntande, intill betalningens förfallodatum.

 3. Ändra betalningsvillkoren.

 4. Klicka på Spara för att spara dina ändringar eller klicka på Ta bort villkor för att ta bort betalningsvillkoren.

Skicka en beställningsfaktura till en kund

Du kan skicka en faktura till din kund med en länk till betalningssidan för ordrar med status Väntar på betalning. Din kund kan använda länken i e-postmeddelandet för att ange sin faktureringsinformation, välja en leveransmetod och skicka in betalningen.

Du kan även skicka fakturor för orderutkast, förutom i en situation. Om orderutkastet är i en lokal valuta som inte är din butiksvaluta kan du endast ta upp betalning med kreditkort eller genom att markera ordern som betald.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.

 2. Klicka på ordernumret på sidan Order.

 3. Klicka på Ta emot betalning > Skicka faktura.

 4. I dialogrutan Skicka faktura anger du det meddelande som du vill inkludera i fakturan.

 5. Klicka på Granska fakturan.

 6. I dialogrutan granskar du ditt e-postmeddelande och klickar på Skicka faktura.

Acceptera betalning för en order som väntar på betalning

Du kan ändra betalningsstatusen på de flesta ordrar från Väntande betalning till Betald med någon av följande metoder:

 • Klicka på Markera som betald – Använd om du redan har fått betalt för den aktuella ordern, eller om du importerar en tidigare order från en annan plattform till din Shopify-administratör. I detta fall kommer det mottagna beloppet inte att registreras igen av din betalningsleverantör. Ett bekräftelsemeddelande för ordern kommer att skickas till kunden via e-post.

 • Betala med kreditkort - Använd detta om du har kundens faktureringsinformation eller om kunden direkt kan lägga till den. Denna betalningsmetod är endast tillgänglig med Shopify Payments.

Om ordern har status väntande betalning och kunden använde en annan betalningsmetod än ett kreditkort kan det hända att du inte kan markera ordern som betald. Läs mer om ordrar med väntande betalningar.

Du kan bara hämta in det exakta beloppet för ordern. Du kan inte hämta in en delbetalning från Shopify-admin.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.

 2. Order-sidan klickar du på ordernumret.

 3. Klicka på Ta emot betalning i avsnittet Väntande.

 4. Välj ett av följande alternativ:

 5. Om du väljer Betala med kreditkort anger du kundens fakturerings- och kreditkortsuppgifter och klickar sedan på Debitera.

Ställ in betalningspåminnelser

Du kan använda funktionen för betalningspåminnelser för att automatiskt skicka ett e-postmeddelande till din kund med en schemalagd betalningspåminnelse för en order som har fått betalningsvillkor tilldelade. Du kan skapa upp till fem betalningspåminnelser. Betalningspåminnelser kan ställas in på betalningsförfallodagen eller upp till 30 dagar efter förfallodatumet.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Aviseringar.
 2. I avsnittet Ordrar, i avsnittet Betalningspåminnelse klickar du på Hantera betalningspåminnelser.
 3. Klicka på Lägg till betalningspåminnelse.
 4. Välj när du vill skicka en betalningspåminnelse via e-post genom att välja ett av följande alternativ:

  • På förfallodatumet
  • När betalningen har förfallit
 5. Välj i tillämpliga fall hur många dagar efter förfallodatumet du vill schemalägga din påminnelse.

 6. Klicka på Slå på.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis