Fördröjda betalningar

När det gäller ordrar med ett fullständigt eller delvis utestående saldo så kan du skicka en faktura till din kund för ordern eller acceptera betalningen för ordern med kredit. Om du redan har mottagit betalning med en annan metod så kan du markera ordern som betald.

Ange betalningsvillkor för betalningar som förfaller senare

Betalningsvillkor gör att du kan ange det datum då betalningen förfaller. Om en order har statusen Väntar på betalning kan du lägga till betalningsvillkor för ordrar som ska betalas vid ett senare tillfälle.

Du kan välja mellan följande alternativ när du ska ställa in betalningsvillkor:

 • Förfaller vid mottagande: Använd det här alternativet för att ställa in betalningens förfallodag till det datum då du skickar fakturan till din kund.
 • Förfaller till betalning vid distribution: Använd det här alternativet för att ställa in betalningen som förfallen på det datum då du distribuerar alla artiklar i ordern.
 • Nettovillkor: Använd detta alternativ för att ställa in betalningens förfallodag inom det angivna antalet dagar från utfärdandedatumet. Du kan till exempel välja Inom 30 dagar så ställs betalningens förfallodag in till 30 dagar efter utfärdandedatumet. Som standard är utfärdandedatumet inställt på det aktuella datumet, men du kan ändra utfärdandedatumet när du har valt ett alternativ för nettovillkor.
 • Fast villkor: Använd detta alternativ för att ställa in betalningens förfallodag till ett visst datum.

Om en order inte betalas senast på förfallodagen så blir orderstatusen Förfallen.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.

 2. Order-sidan klickar du på ordernumret.

 3. Klicka på Lägg till betalningsvillkor i avsnittet Väntande.

 4. Välj ett av följande betalningsalternativ:

  • Om du vill ställa in betalningens förfallodag till den dag då du skickar fakturan väljer du Förfaller vid mottagande.
  • Om du vill ställa in att betalningen förfaller den dag som du distribuerar alla artiklar i ordern väljer du Förfallodag vid distribution.
  • Om du vill ställa in betalningens förfallodag till ett datum inom en tidsperiod efter ett utfärdandedatum väljer du ett av alternativen för Inom dagar och anger sedan Utfärdandedatum.
  • Om du vill ställa in betalningens förfallodag till en viss dag väljer du Fast datum och anger sedan Förfallodatum.
 5. Klicka på Spara.

Ange betalningsvillkor för betalningar som förfaller senare

Om en order har angivna betalningsvillkor kan du redigera eller ta bort förfallodatum.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.

 2. Klicka på Redigera i avsnittet Väntande, intill betalningens förfallodatum.

 3. Ändra betalningsvillkoren.

 4. Klicka på Spara för att spara dina ändringar eller klicka på Ta bort villkor för att ta bort betalningsvillkoren.

Skicka en orderfaktura till en kund

Du kan skicka en faktura till din kund med en länk till betalningssidan för ordrar med status Väntar på betalning. Din kund kan använda länken i e-postmeddelandet för att ange sin faktureringsinformation, välja en leveransmetod och skicka in betalningen.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.

 2. Klicka på ordernumret på sidan Order.

 3. Klicka på Ta emot betalning > Skicka faktura.

 4. I dialogrutan Skicka faktura anger du det meddelande som du vill inkludera i fakturan.

 5. Klicka på Granska fakturan.

 6. I dialogrutan granskar du ditt e-postmeddelande och klickar på Skicka faktura.

Acceptera betalning för en order som väntar på betalning

Du kan ändra betalningsstatusen på de flesta ordrar från Väntande betalning till Betald med någon av följande metoder:

 • Markera som betald – Använd när du redan har fått betalt för den aktuella ordern, eller om du importerar en tidigare order från en annan plattform till din Shopify-administratör. I detta fall kommer det mottagna beloppet inte att registreras igen av din betalningsleverantör. Ett bekräftelsemeddelande för ordern kommer att skickas till kunden via e-post.
 • Betala med kreditkort - Använd detta när du har kundens faktureringsinformation eller när kunden kan lägga till den direkt. Denna betalningsmetod är endast tillgänglig med Shopify Payments.

Om ordern har status väntande betalning och kunden använde en annan betalningsmetod än ett kreditkort kan det hända att du inte kan markera ordern som betald. Läs mer om ordrar med väntande betalningar.

Om din betalningsleverantör stöder flera betalningar kan du ta emot delbetalningar upp till det totala orderbeloppet. I annat fall kan du endast ta upp det totala beloppet för ordern.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.

 2. Order-sidan klickar du på ordernumret.

 3. Klicka på Ta emot betalning i avsnittet Väntande.

 4. Välj ett av följande alternativ:

  • Klicka Markerad som betald om du har accepterat betalning utanför Shopify.
  • Klicka på Betala med kontokort om du har kundens kontokortsinformation redo.
 5. Om du väljer Betala med kreditkort anger du kundens fakturerings- och kreditkortsuppgifter och klickar sedan på Debitera.

Ställ in betalningspåminnelser

Du kan använda funktionen för betalningspåminnelser för att automatiskt skicka ett e-postmeddelande till din kund med en schemalagd betalningspåminnelse för en order som har fått betalningsvillkor tilldelade. Du kan skapa upp till fem betalningspåminnelser. Betalningspåminnelser kan ställas in på betalningsförfallodagen eller upp till 30 dagar efter förfallodatumet.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Aviseringar.
 2. I avsnittet Ordrar, i avsnittet Betalningspåminnelse klickar du på Hantera betalningspåminnelser.
 3. Klicka på Lägg till betalningspåminnelse.
 4. Välj när du vill skicka en betalningspåminnelse via e-post genom att välja ett av följande alternativ:

  • På förfallodatumet
  • När betalningen har förfallit
 5. Välj i tillämpliga fall hur många dagar efter förfallodatumet du vill schemalägga din påminnelse.

 6. Klicka på Slå på.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis