Uitgestelde betalingen

Voor bestellingen met een volledig of gedeeltelijk openstaand saldo kun je een factuur voor de bestelling naar de klant sturen, de betaling voor de bestelling op krediet accepteren of de bestelling markeren als betaald als je al een betaling via een andere methode hebt ontvangen.

Stel betalingsvoorwaarden in voor betalingen die later moeten worden betaald

Met betalingsvoorwaarden kun je de datum instellen waarop de betaling verschuldigd is. Als een bestelling de status Betaling in behandeling heeft, kun je betalingsvoorwaarden toevoegen voor bestellingen die op een later tijdstip moeten worden betaald.

Je kunt kiezen uit de volgende opties bij het instellen van de betalingsvoorwaarden:

 • Te betalen bij ontvangst: gebruik deze optie om de betaling als verschuldigd in te stellen op de datum waarop je de factuur naar je klant stuurt.
 • Verschuldigd bij fulfilment: met deze optie stel je de betaling als verschuldigd in op de datum waarop je alle artikelen in de bestelling hebt afgehandeld.
 • Nettoterm: gebruik deze optie om de betaling als verschuldigd in te stellen binnen het opgegeven aantal dagen vanaf de uitgiftedatum. Je kunt bijvoorbeeld Binnen dertig dagen kiezen en de vervaldatum van de betaling is ingesteld op dertig dagen na de uitgiftedatum. De uitgiftedatum is standaard ingesteld op de huidige datum, maar je kunt de uitgiftedatum wijzigen nadat je een optie voor een nettoterm hebt geselecteerd.
 • Vaste termijn: gebruik deze optie om de betaling op een bepaalde datum als verschuldigd in te stellen.

Als de bestelling niet op de vervaldatum is betaald, verandert de bestelstatus in Achterstallig.

Stappen

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Bestellingen.

 2. Klik op de pagina Bestellingen op het bestelnummer.

 3. Klik in het gedeelte In behandeling op Betaalvoorwaarden toevoegen.

 4. Selecteer een van de volgende betalingsvoorwaarden:

 5. Klik op Opslaan.

Bewerk betalingsvoorwaarden voor betalingen die later moeten worden betaald

Als voor een bestelling betalingsvoorwaarden zijn ingesteld, kun je de vervaldatum bewerken of verwijderen.

Stappen

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Bestellingen.

 2. Klik in het gedeelte In behandeling, naast de vervaldatum van de betaling, op Bewerken.

 3. Wijzig de betaalvoorwaarden.

 4. Klik op Opslaan om je wijzigingen op te slaan of klik op Voorwaarden verwijderen om de betaalvoorwaarden te verwijderen.

Een factuur voor een bestelling aan een klant verzenden

Je kunt een factuur naar je klant verzenden met een link naar de checkoutpagina voor bestellingen met de status Betaling in behandeling. De klant kan de link in de e-mail gebruiken om zijn factuurgegevens in te voeren, een verzendmethode te selecteren en de betaling uit te voeren.

Je kunt ook facturen verzenden voor conceptbestellingen, behalve in één specifieke situatie. Als de conceptbestelling in een andere lokale valuta dan je winkelvaluta is, kun je de betaling alleen innen via creditcard of door de bestelling te markeren als betaald.

Stappen

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Bestellingen.

 2. Klik op de pagina Bestellingen op het nummer van de bestelling.

 3. Klik op Betaling innen > Factuur verzenden.

 4. Voer in het dialoogvenster Factuur verzenden het bericht in dat je in de factuur wil opnemen.

 5. Klik op Factuur bekijken.

 6. Controleer je e-mail in het dialoogvenster en klik op Factuur verzenden.

Accepteer een betaling voor een bestelling waarvan de betaling in behandeling is

Voor de meeste bestellingen kun je de betalingsstatus van Betaling in behandeling in Betaald veranderen aan de hand van een van de volgende methoden:

 • Markeren als betaald: gebruik deze optie als je al een betaling voor de huidige bestelling hebt ontvangen of als je een eerdere bestelling van een ander platform importeert in het Shopify-beheercentrum. Het ontvangen bedrag wordt niet opnieuw vastgelegd door je betalingsprovider. Een e-mail met een bestelbevestiging wordt naar de klant gestuurd.

 • Betalen met creditcard - Gebruik dit als je de factuurgegevens van je klant hebt of als je klant beschikbaar is om deze direct in te voeren. Deze betaalmethode is alleen beschikbaar met Shopify Payments.

Als de bestelling de status Betaling in behandeling heeft en de klant een andere betaalmethode heeft gebruikt dan een creditcard, kun je de bestelling mogelijk niet als Betaald markeren. Meer informatie over bestellingen met in behandeling zijnde betalingen.

Je kunt alleen het exacte bedrag van de bestelling innen. Via het Shopify-beheercentrum kun je geen deelbetalingen innen.

Stappen

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Bestellingen.

 2. Klik op de pagina Bestellingen op het bestelnummer.

 3. Klik in het gedeelte In behandeling op Betaling innen.

 4. Selecteer een van de volgende opties:

 5. Als je Betalen met creditcard selecteert, voer je de factuur- en creditcardgegevens van de klant in en klik je op Afrekenen.

Betalingsherinneringen instellen

Je kunt de functie betalingsherinneringen gebruiken om je klant automatisch een ingeplande e-mail met een betalingsherinnering te sturen voor een bestelling die in termijnen wordt betaald. Je kunt maximaal vijf betalingsherinneringen aanmaken. Je kunt betalingsherinneringen op de vervaldatum of tot 30 dagen na de vervaldatum instellen.

Stappen

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Meldingen.
 2. Klik in de sectie Bestellingen in de sectie Betalingsherinnering op Betalingsherinneringen beheren.
 3. Klik op Betalingsherinnering toevoegen.
 4. Kies wanneer je een e-mail met een betalingsherinnering wilt verzenden door een van de volgende opties te selecteren:

  • op de vervaldatum;
  • wanneer de betaling achterstallig is.
 5. Kies, indien van toepassing, voor hoeveel dagen na de vervaldatum je de herinnering wilt plannen.

 6. Klik op Inschakelen.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis