Fraudeanalyse

De fraudeanalyse van Shopify helpt je bij het identificeren van frauduleuze bestellingen. Door het bekijken van risicovolle bestellingen kun je potentiële terugvorderingen voorkomen.

Fraudeanalyse is ontworpen om te werken met online creditcard-bestellingen, wanneer Shopify de betaling kan verifiëren. Dit betekent dat bepaalde soorten bestellingen, inclusief die offline worden verwerkt, geen aanbevelingen ontvangen.

Als je een Basic Shopify-abonnement hebt, bevat de fraudeanalyse het volgende:

  • indicatoren
  • ondersteuning voor fraude-apps van derden.

Als je een Shopify-abonnement of hoger of Shopify Payments in een abonnement hebt, bevat fraudeanalyse het volgende:

  • indicatoren
  • ondersteuning voor fraude-apps van derden
  • aanbevelingen voor fraudepreventie.

Fraudeanalyse-indicatoren

De fraudeanalyse van Shopify biedt indicatoren voor elke bestelling. De indicatoren kunnen worden gebruikt om een bestelling te onderzoeken waarvan je denkt dat deze mogelijk frauduleus is. De indicatoren kunnen informatie bevatten zoals:

  • of de creditcard die voor de bestelling werd gebruikt, voldoet aan AVS-controles
  • of de klant de juiste CVV/CVC-code heeft verstrekt
  • informatie over het IP-adres dat is gebruikt om de bestelling te plaatsen
  • of de klant geprobeerd heeft meer dan één creditcard te gebruiken

Wanneer je de volledige analyse van een bestelling bekijkt, zijn de indicatoren gemarkeerd met groene, rode of grijze pictogrammen:

Rode, groene en grijze indicatoren

Groene indicatoren geven informatie weer over de bestelling en komen doorgaans voor bij legitieme bestellingen. Rode indicatoren geven informatie weer over de bestelling en komen doorgaans voor bij frauduleuze bestellingen. Grijze indicatoren geven aanvullende informatie over de bestelling die nuttig zou kunnen zijn.

Indicatoren kunnen je ideeën geven over hoe je een bestelling kunt onderzoeken, maar ze laten niet zien hoe waarschijnlijk het is dat een bestelling frauduleus is. Bekijk de fraude-aanbeveling van de bestelling als je wilt weten hoe waarschijnlijk het is dat een bestelling frauduleus is.

Fraude-apps van derden

Je kunt apps downloaden van de Shopify App Store die helpen met fraudepreventie. Voor elke bestelling worden indicatoren en aanbevelingen uit deze apps weergegeven in de fraudeanalyse van Shopify.

Aanbevelingen voor fraudepreventie

Als je het Shopify-abonnement of hoger hebt of gebruikmaakt van Shopify Payments in een abonnement, krijg je met fraudeanalyse een fraudepreventieaanbeveling voor alle onlinebestellingen die met een creditcard worden betaald.

De fraudepreventieaanbeveling geeft aan of een bestelling een laag, gemiddeld of hoog risico heeft op een terugvordering vanwege fraude. Als een bestelling een gemiddeld of hoog risico heeft, wordt deze gemarkeerd op de pagina Bestellingen:

Een gemarkeerde bestelling

Gemarkeerde bestellingen worden ook onder je aandacht gebracht in e-mailmeldingen voor bestellingen als je je hiervoor abonneert.

Fraudepreventieaanbevelingen worden mogelijk gemaakt door machinelearning-algoritmen die zijn getraind op historische transacties in alle Shopify-winkels. De aanbevelingen geven je het voordeel van jarenlange ervaring met fraudedetectie. Shopify verbetert deze algoritmen continu om frauduleuze bestellingen beter te kunnen identificeren.

De fraudeanalyse voor een bestelling bekijken

Fraudeanalyse in behandeling

Fraudeanalyse wordt meestal direct uitgevoerd, maar af en toe kan het proces een paar minuten duren. Als je in een bestelling een bericht ziet waarin fraud analysis isn't available yet wordt aangegeven, kun je de pagina vernieuwen of over een paar minuten opnieuw kijken. Je wordt aangeraden te wachten tot de fraudeanalyse is voltooid voordat je de bestelling afhandelt.

Verwante informatie

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis