Fraudeanalyse

De fraudeanalyse van Shopify helpt je bij het identificeren van frauduleuze bestellingen. Controleer bestellingen met een hoog risico om potentiële terugboekingen te voorkomen. Het afhandelen van bestellingen met een hoog risico kan leiden tot een hoger aantal terugboekingen en dit kan resulteren in het uitschakelen van betalingsverwerking en het verwijderen van Shopify Payments.

Creditcardmaatschappijen kunnen geld voor gestolen kaarten terugdraaien nadat bestellingen zijn afgehandeld. Shopify helpt je bewijs te verzamelen voor eventuele betwiste beschuldigingen. De beslissing om geld terug te boeken wordt echter genomen door de bank die de creditcard heeft uitgegeven, niet door Shopify. Shopify dekt geen terugboekingskosten van banken.

Fraudeanalyse is ontworpen om te werken met online creditcard-bestellingen, wanneer Shopify de betaling kan verifiëren. Dit betekent dat bepaalde soorten bestellingen, inclusief die offline worden verwerkt, geen aanbevelingen ontvangen.

Als je winkel het Basic Shopify-abonnement heeft en je geen Shopify Paymentshebt, bevat de fraudeanalyse het volgende:

 • indicatoren
 • ondersteuning voor fraude-apps van derden.

Als je winkel een Shopify-abonnement of hoger of Shopify Payments in een abonnement heeft, bevat fraudeanalyse het volgende:

 • indicatoren
 • ondersteuning voor fraude-apps van derden
 • aanbevelingen voor fraudepreventie.

Fraudeanalyse-indicatoren

De fraudeanalyse van Shopify biedt indicatoren voor elke bestelling. De indicatoren kunnen worden gebruikt om een bestelling te onderzoeken waarvan je denkt dat deze mogelijk frauduleus is. De indicatoren kunnen informatie bevatten zoals:

 • of de creditcard die voor de bestelling werd gebruikt, voldoet aan AVS-controles
 • of de klant de juiste CVV/CVC-code heeft verstrekt
 • informatie over het IP-adres dat is gebruikt om de bestelling te plaatsen
 • of de klant geprobeerd heeft meer dan één creditcard te gebruiken

Bij de volledige analyse van een bestelling worden alle indicatoren weergegeven. Deze indicatoren zijn gemarkeerd met groene, rode of grijze pictogrammen om je te helpen verschillende soorten gedrag te markeren.

Rode, groene en grijze indicatoren

Groene indicatoren geven informatie weer over de bestelling en komen doorgaans voor bij legitieme bestellingen. Rode indicatoren geven informatie weer over de bestelling en komen doorgaans voor bij frauduleuze bestellingen. Grijze indicatoren geven aanvullende informatie over de bestelling die nuttig zou kunnen zijn.

Indicatoren kunnen je ideeën geven over hoe je een bestelling kunt onderzoeken, maar ze laten niet zien hoe waarschijnlijk het is dat een bestelling frauduleus is. Bekijk de fraude-aanbeveling van de bestelling als je wilt weten hoe waarschijnlijk het is dat een bestelling frauduleus is.

Fraude-apps van derden

Je kunt apps downloaden van de Shopify App Store die helpen met fraudepreventie. Voor elke bestelling worden indicatoren en aanbevelingen uit deze apps weergegeven in de fraudeanalyse van Shopify.

Aanbevelingen voor fraudepreventie

Fraudeanalyse geeft je een fraudeaanbeveling voor alle online creditcardbestellingen.

De fraudepreventieaanbeveling geeft aan of een bestelling een laag, gemiddeld of hoog risico heeft op een terugboeking vanwege fraude. Als een bestelling een gemiddeld of hoog risico heeft, wordt deze gemarkeerd op de pagina Bestellingen met een waarschuwingsteken naast het bestelnummer.

Gemarkeerde bestellingen worden ook onder je aandacht gebracht in e-mailmeldingen voor bestellingen als je je hiervoor abonneert.

Fraudepreventieaanbevelingen worden mogelijk gemaakt door machinelearning-algoritmen die zijn getraind op historische transacties in alle Shopify-winkels. De aanbevelingen geven je het voordeel van jarenlange ervaring met fraudedetectie. Shopify verbetert deze algoritmen continu om frauduleuze bestellingen beter te kunnen identificeren.

Als een bestelling een hoog frauderisico heeft, kun je proberen de bestelling te verifiëren, de bestelling te annuleren of de bestelling terug te betalen.

De fraudeanalyse voor een bestelling bekijken

Fraudeanalyse in behandeling

Fraudeanalyse wordt meestal direct uitgevoerd, maar af en toe kan het proces een paar minuten duren. Als je in een bestelling een bericht ziet waarin fraud analysis isn't available yet wordt aangegeven, kun je de pagina vernieuwen of over een paar minuten opnieuw kijken. Je wordt aangeraden te wachten tot de fraudeanalyse is voltooid voordat je de bestelling afhandelt.

Fraudeanalyse testen

Als je fraudeanalyse in je winkel wilt testen, kun je de volgende e-mailadressen gebruiken om een bestelling met een hoog, gemiddeld of laag risico te simuleren.

 • shopify.test.high@shopify.com om aanbevelingen met hoog risico aan te maken;
 • shopify.test.medium@shopify.com om aanbevelingen met gemiddeld risico aan te maken
 • shopify.test.low@shopify.com om aanbevelingen met laag risico aan te maken

Als je een risiconiveau simuleert, dient de bestelling een totale waarde te hebben die groter is dan nul. Ook dien je te beschikken over de Shopify Payments-gateway in de testmodus om testbestellingen aan te maken waarmee het risiconiveau wordt gesimuleerd. Als je een andere betalingsgateway gebruikt voor je test, dient je winkel het Basic Shopify-abonnement of hoger te hebben.

Verwante informatie

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis