Phân tích gian lận

Phân tích gian lận của Shopify giúp bạn xác định các đơn hàng có khả năng gian lận. Xem lại các đơn hàng rủi ro cao để tránh yêu cầu bồi hoàn có thể xảy ra. Thực hiện các đơn hàng rủi ro cao có thể tăng số lượng bồi hoàn và bị khóa xử lý thanh toán cũng như bị xóa khỏi Shopify Payments.

Các công ty thẻ tín dụng có thể hoàn tiền cho thẻ bị đánh cắp sau khi thực hiện đơn hàng. Shopify hỗ trợ bạn thu thập bằng chứng đối với mọi khoản phí tranh chấp. Tuy nhiên, quyết định hoàn tiền do ngân hàng cấp thẻ tín dụng thực hiện, không phải Shopify. Shopify không trả tiền hoàn lại cước phí từ ngân hàng.

Phân tích gian lận được thiết kế cho đơn hàng trực tuyến thanh toán qua thẻ tín dụng khi Shopify có thể xác minh khoản thanh toán. Điều này có nghĩa là một số loại đơn hàng, bao gồm những đơn hàng được xử lý ngoại tuyến, không nhận được đề xuất.

Nếu cửa hàng của bạn sử dụng gói Basic Shopify và không có Shopify Payments, phân tích gian lận sẽ bao gồm:

 • chỉ báo
 • hỗ trợ ứng dụng gian lận bên thứ ba.

Nếu cửa hàng của bạn sử dụng gói Shopify trở lên hoặc bạn có Shopify Payments trên bất kỳ gói nào, phân tích gian lận sẽ bao gồm:

 • chỉ báo
 • hỗ trợ ứng dụng gian lận bên thứ ba
 • khuyến cáo về hành vi gian lận.

Chỉ báo phân tích gian lận

Phân tích gian lận của Shopify cung cấp chỉ báo cho mỗi đơn hàng. Chỉ báo có thể được sử dụng để điều tra đơn hàng bạn nghĩ rằng có thể gian lận. Chỉ báo chứa thông tin như:

 • thẻ tín dụng dùng cho đơn hàng có qua kiểm tra AVS hay không
 • khách hàng có cung cấp đúng mã CVV hay không
 • thông tin chi tiết về địa chỉ IP dùng để đặt hàng
 • khách hàng có cố gắng sử dụng nhiều thẻ tín dụng hay không.

Phân tích đầy đủ cho đơn hàng sẽ liệt kê tất cả các chỉ số. Các chỉ số này được đánh dấu bằng biểu tượng màu xanh lá, đỏ hoặc xám giúp bạn làm nổi bật các loại hành vi khác nhau.

Chỉ báo màu đỏ, xanh và xám

Chỉ báo màu xanh thể hiện thông tin về đơn hàng thường được hiển thị trên đơn hàng hợp pháp. Chỉ báo màu đỏ thể hiện thông tin về đơn hàng thường được hiển thị trên đơn hàng gian lận. Chỉ báo màu xám cung cấp cho bạn thông tin bổ sung hữu ích về đơn hàng.

Chỉ báo cung cấp cho bạn ý tưởng về cách điều tra đơn hàng nhưng chúng không cho bạn biết khả năng đơn hàng đó là gian lận. Nếu bạn muốn biết khả năng đơn hàng là gian lận, bạn nên xem đề xuất gian lận của đơn hàng.

Ứng dụng gian lận bên thứ ba

Bạn có thể tải ứng dụng hỗ trợ ngăn chặn gian lận từ Shopify App Store. Chỉ báo và đề xuất từ những ứng dụng này hiển thị cùng với phân tích gian lận của Shopify cho mỗi đơn hàng.

Khuyến cáo về hành vi gian lận

Phân tích gian lận cung cấp cho bạn khuyến cáo về gian lận đối với tất cả đơn hàng trực tuyến thanh toán qua thẻ tín dụng.

Khuyến cáo hành vi gian lận sẽ cho bạn biết đơn hàng có mức độ rủi ro thấp, trung bình hay cao về khoản bồi hoàn do hành vi gian lận gây ra. Nếu đơn hàng có mức độ rủi ro trung bình hoặc cao, đơn hàng sẽ được gắn cờ trên trang Đơn hàng kèm biểu tượng cảnh báo cạnh mã đơn hàng.

Bạn cũng được thông báo về đơn hàng bị gắn cờ trong email thông báo về đơn hàng nếu bạn đăng ký nhận email.

Khuyến cáo về hành vi gian lận được hỗ trợ bởi thuật toán học máy được đào tạo về các giao dịch lịch sử trên tất cả cửa hàng Shopify. Những khuyến cáo này mang lại lợi ích cho bạn từ nhiều năm kinh nghiệm trong việc phát hiện gian lận. Shopify liên tục cải tiến những thuật toán này để xác định đơn hàng gian lận tốt hơn.

Nếu đơn hàng có rủi ro gian lận cao, bạn có thể xác minh đơn hàng, hủy đơn hàng hoặc hoàn tiền đơn hàng.

Xem phân tích gian lận cho đơn hàng

Phân tích gian lận đang chờ

Phân tích gian lận thường diễn ra ngay lập tức, nhưng trong một số rất ít trường hợp, quá trình này có thể mất vài phút. Nếu bạn nhìn thấy thông báo trong đơn hàng hiển thị rằng fraud analysis isn't available yet, bạn có thể thử tải lại trang hoặc quay lại sau một vài phút. Bạn nên chờ phân tích gian lận hoàn thành trước khi thực hiện đơn hàng.

Thử nghiệm phân tích gian lận

Để thử nghiệm phân tích gian lận trên cửa hàng, bạn có thể sử dụng những địa chỉ email sau để mô phỏng đơn hàng rủi ro cao, trung bình hoặc thấp.

 • shopify.test.high@shopify.com để tạo đề xuất rủi ro cao
 • shopify.test.medium@shopify.com để tạo đề xuất rủi ro trung bình
 • shopify.test.low@shopify.com để tạo đề xuất rủi ro thấp

Để mô phỏng mức độ rủi ro, đơn hàng phải có tổng giá trị lớn hơn 0. Bạn cũng phải có cổng Shopify Payments ở chế độ thử nghiệm để tạo đơn hàng kiểm tra mô phỏng mức độ rủi ro. Nếu bạn sử dụng cổng thanh toán khác để thử nghiệm, cửa hàng của bạn phải sử dụng gói Shopify trở lên.

Thông tin liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí