Phân tích gian lận

Phân tích gian lận của Shopify giúp bạn xác định đơn hàng có thể là gian lận. Bằng cách đánh giá đơn hàng có rủi ro cao, bạn có thể tránh được yêu cầu bồi hoàn có thể xảy ra.

Phân tích gian lận được thiết kế cho đơn hàng trực tuyến thanh toán qua thẻ tín dụng khi Shopify có thể xác minh khoản thanh toán. Điều này có nghĩa là một số loại đơn hàng, bao gồm những đơn hàng được xử lý ngoại tuyến, không nhận được đề xuất.

Nếu bạn đang dùng gói Basic Shopify, phân tích gian lận bao gồm:

  • chỉ báo
  • hỗ trợ ứng dụng gian lận bên thứ ba.

Nếu bạn đang dùng gói Shopify hoặc cao hơn hoặc bạn có Shopify Payments trên bất kỳ gói nào, phân tích gian lận bao gồm:

  • chỉ báo
  • hỗ trợ ứng dụng gian lận bên thứ ba
  • khuyến cáo về hành vi gian lận.

Chỉ báo phân tích gian lận

Phân tích gian lận của Shopify cung cấp chỉ báo cho mỗi đơn hàng. Chỉ báo có thể được sử dụng để điều tra đơn hàng bạn nghĩ rằng có thể gian lận. Chỉ báo chứa thông tin như:

  • thẻ tín dụng dùng cho đơn hàng có qua kiểm tra AVS hay không
  • khách hàng có cung cấp đúng mã CVV hay không
  • thông tin chi tiết về địa chỉ IP dùng để đặt hàng
  • khách hàng có cố gắng sử dụng nhiều thẻ tín dụng hay không.

Khi bạn xem phân tích đầy đủ dành cho đơn hàng, chỉ báo được đánh dấu bằng biểu tượng xanh, đỏ hoặc xám:

Chỉ báo màu đỏ, xanh và xám

Chỉ báo màu xanh thể hiện thông tin về đơn hàng thường được hiển thị trên đơn hàng hợp pháp. Chỉ báo màu đỏ thể hiện thông tin về đơn hàng thường được hiển thị trên đơn hàng gian lận. Chỉ báo màu xám cung cấp cho bạn thông tin bổ sung hữu ích về đơn hàng.

Chỉ báo cung cấp cho bạn ý tưởng về cách điều tra đơn hàng nhưng chúng không cho bạn biết khả năng đơn hàng đó là gian lận. Nếu bạn muốn biết khả năng đơn hàng là gian lận, bạn nên xem đề xuất gian lận của đơn hàng.

Lưu ý: Nếu bạn muốn có thời gian để điều tra đơn hàng trước khi chấp nhận thanh toán đơn hàng, bạn có thể thiết lập thu hồi thanh toán thủ công.

Ứng dụng gian lận bên thứ ba

Bạn có thể tải ứng dụng hỗ trợ ngăn chặn gian lận từ Cửa hàng ứng dụng Shopify. Chỉ báo và đề xuất từ những ứng dụng này hiển thị cùng với phân tích gian lận của Shopify cho mỗi đơn hàng.

Khuyến cáo về hành vi gian lận

Nếu bạn đang dùng gói Shopify hoặc cao hơn hoặc dùng Shopify Payments trên bất kỳ gói nào, phân tích gian lận cung cấp cho bạn khuyến cáo về hành vi gian lận đối với tất cả đơn hàng trực tuyến thanh toán qua thẻ tín dụng.

Khuyến cáo về hành vi gian lận cho bạn biết đơn hàng có mức rủi ro bồi hoàn thấp, trung bình hoặc cao do gian lận. Đơn hàng sẽ bị gắn cờ trên trang Đơn hàng nếu có mức rủi ro trung bình hoặc cao:

Đơn hàng bị gắn cờ

Bạn cũng được thông báo về đơn hàng bị gắn cờ trong email thông báo về đơn hàng nếu bạn đăng ký nhận email.

Khuyến cáo về hành vi gian lận được hỗ trợ bởi thuật toán học máy được đào tạo về các giao dịch lịch sử trên tất cả cửa hàng Shopify. Những khuyến cáo này mang lại lợi ích cho bạn từ nhiều năm kinh nghiệm trong việc phát hiện gian lận. Shopify liên tục cải tiến những thuật toán này để xác định đơn hàng gian lận tốt hơn.

Xem phân tích gian lận cho đơn hàng

Phân tích gian lận đang chờ

Phân tích gian lận thường diễn ra ngay lập tức, nhưng trong một số rất ít trường hợp, quá trình này có thể mất vài phút. Nếu bạn nhìn thấy thông báo trong đơn hàng hiển thị rằng fraud analysis isn't available yet, bạn có thể thử tải lại trang hoặc quay lại sau một vài phút. Bạn nên chờ phân tích gian lận hoàn thành trước khi thực hiện đơn hàng.

Thông tin liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí