Thực hiện đơn hàng

Sau khi khách hàng đặt hàng, bạn cần chuẩn bị và giao các mặt hàng trong đơn. Quá trình này được gọi là thực hiện đơn hàng.

Quá trình thực hiện đơn hàng thường bao gồm:

  • lấy và đóng gói sản phẩm trong phong bì hoặc hộp
  • gắn nhãn cho đơn hàng để gửi hàng
  • vận chuyển gói hàng qua người đưa thư

Để tìm hiểu cách thiết lập quá trình thực hiện trong cửa hàng, đọc Thiết lập quá trình thực hiện.

Nếu bạn đang thực hiện đơn hàng, làm theo hướng dẫn trong Thực hiện đơn hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí