Trang trạng thái đơn hàng

Trang trạng thái đơn hàng là trang cuối trong giao dịch thanh toán của cửa hàng. Trang trạng thái đơn hàng cung cấp những khả năng sau cho khách hàng:

  • kiểm tra trạng thái lô hàng mà không cần liên hệ trực tiếp với bạn
  • nếu đơn hàng do hãng vận chuyển được hỗ trợ vận chuyển thì khách hàng có thể xem thông tin cập nhật theo thời gian thực về địa điểm lô hàng
  • nếu khách hàng chỉ thanh toán bằng số điện thoại thì họ cũng có thể chọn đồng ý nhận thông tin cập nhật về vận chuyển qua email
  • nhấp vào để bắt đầu mua sắm lại tại cửa hàng trực tuyến

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí