Trang trạng thái đơn hàng

Trang trạng thái đơn hàng là trang cuối trong giao dịch thanh toán của cửa hàng. Trang trạng thái đơn hàng cho phép khách hàng:

  • kiểm tra trạng thái lô hàng mà không cần liên hệ trực tiếp với bạn
  • đặt hàng lại sản phẩm
  • xem cập nhật về vị trí lô hàng theo thời gian thực
  • chọn đồng ý nhận thông tin cập nhật về vận chuyển qua email sau khi nhập số điện thoại khi thanh toán
  • đăng ký nhận tin tức và ưu đãi từ Shopify qua email
  • nhấp vào để bắt đầu mua sắm lại tại cửa hàng trực tuyến

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí