Thêm số theo dõi vào đơn hàng

Khi bạn thêm số theo dõi vào đơn hàng, trang trạng thái đơn hàng của khách hàng hiển thị thông tin cập nhật về vận chuyển theo thời gian thực do hãng vận chuyển cung cấp.

Thêm mã theo dõi trước khi thực hiện đơn hàng

Nếu có số theo dõi trước khi thực hiện đơn hàng, bạn có thể thêm số này trong quá trình thực hiện. Số theo dõi có trong email xác nhận vận chuyển được gửi cho khách hàng.

Các bước thực hiện:

Thêm mã theo dõi sau khi thực hiện đơn hàng

Nếu nhận được số theo dõi sau khi thực hiện đơn hàng, bạn có thể thêm số này vào quá trình thực hiện đơn hàng. Bạn có thể gửi số theo dõi cho khách hàng qua email thông báo vận chuyển.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.

  2. Nhấp vào mã đơn hàng của đơn hàng bạn muốn thêm số theo dõi.

  3. Trong mục Đã thực hiện, nhấp vào Add tracking (Thêm thông tin theo dõi).

  4. Trong hộp thoại Edit tracking (Chỉnh sửa thông tin theo dõi), nhập số theo dõi của lô hàng.

  5. Shopify có thể nhận ra định dạng số theo dõi đó và chọn hãng vận chuyển cho bạn. Nếu Shopify không nhận ra hoặc chọn không đúng, hãy chọn hãng vận chuyển tại menu thả xuống Hãng vận chuyển.

  6. Không bắt buộc: Nếu bạn có nhiều mã theo dõi, nhấp vào Thêm mã theo dõi khác rồi nhập mã theo dõi. Quan trọng: Tất cả mã theo dõi đều phải thuộc cùng một hãng vận chuyển.

  7. Nếu hãng vận chuyển không được Shopify hỗ trợ toàn bộ hoặc nếu bạn chọn Khác trong menu thả xuống Hãng vận chuyển, bạn có thể nhập thủ công URL theo dõi. URL này được dùng trên trang trạng thái đơn hàng để liên kết đến trang theo dõi của hãng vận chuyển. Đảm bảo nhập URL hoàn chỉnh (bao gồm các chữ số) mà hãng vận chuyển cung cấp để theo dõi lô hàng.

  8. Không bắt buộc: Nếu bạn không muốn gửi thông tin cập nhật về vận chuyển, bỏ chọn Send notification email to customer (Gửi email thông báo cho khách hàng).

  9. Nhấp vào Lưu.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí