Lägg till ett spårningsnummer till en order

När du lägger till ett spårningsnummer till en order visar kundens orderstatussida realtidsuppdateringar från budföretaget.

Lägga till spårningsnummer innan du distribuerar en order

Om du har ett spårningsnummer innan du levererar en order så kan du lägga till numret under leveransprocessen. Numret är inkluderat i leveransbekräftelsen som skickas till kunden via e-post.

Observera! Ett spårningsnummer läggs till automatiskt om du köper en fraktsedel genom Shopify Shipping och fraktsedeln inkluderar spårning.

Steg:

Lägg till spårningsnummer efter distribution av en order

Om du får ett spårningsnummer efter att du har distribuerat en order kan du lägga till numret till distributionen. Du kan skicka spårningsnumret till din kund i en leveransavisering via e-post.

Observera! Spårningsnumret läggs till i ordern automatiskt om du köpte en fraktetikett med ett spårningsnummer via Shopify Shipping.

Steg:

  1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.

  2. Klicka på ordernumret tillhörande den order för vilken du vill lägga till ett spårningsnummer.

  3. Klicka på Lägg till spårning i avsnittet Levererad.

  4. Ange leveransens spårningsnummer i dialogrutan Redigera spårning.

  5. Shopify kan känna igen formatet på spårningsnumret och välja ett transportföretag åt dig. I annat fall, eller om Shopify väljer fel fraktföretag, kan du välja transportör från rullgardinsmenyn Transportör.

  6. Valfritt: Om du har fler än ett spårningsnummer kan du klicka på Lägg till ytterligare spårningsnummer och sedan ange spårningsnumret.Viktigt: Alla spårningsnummer måste komma från samma bud.

  7. Om ditt bud inte stöds helt av Shopify eller om du väljer Annan från rullgardinsmenyn Bud kan du ange spårning-URL manuellt. URL:en används på orderstatussidan för att länka till budets spårningssida. Se till att du anger den fullständiga URL:en (inklusive siffrorna) som ditt bud tillhandahöll för att spåra leveransen.

  8. Valfritt: Avmarkera Skicka e-postmeddelande till kund om du inte vill skicka en leveransuppdatering.

  9. Klicka på Spara.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis