Skapa orderutkast

När du behöver skapa en order på uppdrag av en kund kan du skapa ett orderutkast i din Shopify-admin. Du lägger till kunduppgifter och produkter och skickar sedan en faktura, tar upp betalning eller anger betalningsvillkor.

När ordern betalas eller när du anger betalningsvillkor konverteras orderutkastet till en order och listas på din ordersida.

Du kan använda orderutkast för att sälja direkt till konsumenter eller för att sälja till andra företag. Om du regelbundet säljer till andra företag, granska alla Shopifys funktioner för företag till företag (B2B ).

Orderutkast är användbara när du behöver göra följande:

 • Skapa en order så att du kan acceptera betalning för ordrar som läggs via telefon, personligen eller via e-post.
 • Skicka fakturor till kunderna för betalning med en säker utcheckningslänk.
 • Använd anpassade artiklar för att representera extra kostnader eller produkter som inte visas i din lagerförteckning.
 • Återskapa ordrar manuellt från någon av dina aktiva försäljningskanaler.
 • Sälj produkter till rabatterade eller grossistpriser.
 • Ta emot förbeställningar.
 • Spara ordrarna som ett utkast och återgå till dem senare. Du hittar dina sparade orderutkast på sidan Utkast i din Shopify-admin.

Om du använder Shopify Markets bestäms den lokala valutan, prissättningen, tullavgifterna och skatterna av marknaden som är associerad med ordern.När mer än en marknad är aktiverad är det kundens leveransadress som avgör marknaden för ordern.Du kan ändra marknaden på ett orderutkast.

Skapa ett orderutkast

Skapa ett orderutkast på uppdrag av din kund och skicka sedan en faktura för beställningen till dem. Som standard innehåller fakturan en länk till kassan, där kunden kan betala för sin beställning.

Orderutkast kan innehålla följande information:

Steg:

Lägg till produkter

Ange artikel eller artikelrabatter

Om du vill tillämpa en rabatt på den aktuella ordern kan du välja att rabattera hela ordern eller bara enskilda artiklar i den. Både artikel- och orderrabatter tillämpas på orderns totalpris – var försiktig så att du inte duplicerar rabatten. Rabattkoder kan inte tillämpas i kassan för ordrar som skapats som orderutkast till fakturor.

Lägg till frakt

Om den nuvarande ordern kräver frakt, kan du välja en förinställd fraktkostnad eller skapa en anpassad grad.

Steg:

Lägg till taggar

Du kan organisera dina ordrar efter huruvida de är mottagna, betalade eller distribuerade genom att lägga till taggar. Du kan filtrera order efter tagg och sedan spara ordervyn för den taggen så att du snabbt kan komma åt dessa ordrar i framtiden.

Steg:

Lägg till eller ta bort skatter

Orderutkast inkluderar som standard skatter baserade på din butiks skatteinställningar och kundens leveransadress. Om du inte har en leveransadress på fil, baseras skatterna istället på kundens faktureringsadress.

Steg:

Lägg till eller ta bort en kund

Det är nödvändigt att lägga till en kund om du vill använda en platsbaserad fraktkostnad för den aktuella ordern.

Lägg till en kund i ett orderutkast

Ange betalningsvillkor för betalningar som förfaller senare

Betalningsvillkor gör att du kan ange det datum då betalningen ska förfalla för en order. Du kan ställa in betalningsvillkor för orderutkast eller så kan du lägga till dem till befintliga ordrar som har status Väntar på betalning.

Du kan välja mellan följande alternativ när du ska ställa in betalningsvillkor:

 • Förfaller vid mottagande: Använd det här alternativet för att ställa in betalningens förfallodag till det datum då du skickar fakturan till din kund.
 • Nettovillkor: Använd detta alternativ för att ställa in betalningens förfallodag inom det angivna antalet dagar från utfärdandedatumet. Du kan till exempel välja Inom 30 dagar så ställs betalningens förfallodag in till 30 dagar efter utfärdandedatumet. Som standard är utfärdandedatumet inställt på det aktuella datumet, men du kan ändra utfärdandedatumet när du har valt ett alternativ för nettovillkor.
 • Fast villkor: Använd detta alternativ för att ställa in betalningens förfallodag till ett visst datum.

Om en order inte betalas senast på förfallodagen blir orderstatusen Förfallen.

När du har ställt in betalningsvillkor kan du skicka en faktura eller acceptera betalning för ordern.

Steg:

 1. Öppna ordern från sidan Utkast i din Shopify-admin.
 2. I avsnittet Betalning väljer du Betalning förfaller senare.
 3. Välj ett av följande betalningsalternativ:

 4. Klicka på Skapa beställning.

Dela kassalänk med kunder

Om du skapar ett orderutkast för en kund kan du dela en länk till betalningssidan för ordern, så att kunden kan ange faktureringsinformation, välja en leveransmetod och skicka in betalning. När kunden har slutfört kassaprocessen genom att använda länken blir orderutkastet en faktisk order på ordersidan och markeras automatiskt som betald.

Det finns två sätt att dela kassalänkar med dina kunder:

Skicka faktura

Du kan skicka en faktura till din kund med en länk till betalningssidan. Din kund kan använda länken i e-postmeddelandet för att ange sin faktureringsinformation, välja en leveransmetod och skicka in betalningen.

Om du använder Shopify Markets för att sälja internationellt bestäms valutan på fakturan av marknaden som är kopplad till kundens leveransadress. Du kan ändra valutan genom att ändra marknaden.

Du kan även skicka fakturor för ordrar med väntande betalningsstatus. I en situation kan du inte skicka en faktura när du anger betalningsvillkor: Om orderutkastet är i en lokal valuta som inte är i din butiks valuta kan du endast ta upp betalning med kreditkort eller genom att markera ordern som betald.

Steg:

Dela kassalänk på mobila appar

Du kan skapa ett orderutkast för kundförfrågningar som initierats i sociala medier och sedan dela en länk till betalningssidan med din kund.

Steg:

Godkänn betalning

Du kan acceptera betalning för orderutkast genom att markera en order som betald om du redan har tagit emot betalning eller genom att acceptera betalning med kreditkort om du har kundens faktureringsinformation. När du accepterar betalning för ett orderutkast blir det till en order på sidan Ordrar.

Du debiteras inte transaktionsavgifter från tredje part för ordrar när du använder Shopify Payments. Du betalar endast handläggningsavgifterna för kontokort du behandlar kontokortsköp manuellt i din Shopify-admin.

Om du istället använder en godkänd direkt kreditkortsbetalningsleverantör betalar du samma transaktionsavgifter från tredje part när du hanterar kreditkortsinköp som när du betalar för online-ordrar.

Obs! Transaktionsavgifter för kreditkort återbetalas inte till dig när du utfärdar en återbetalning.

Om du märker ordern som betald och väljer en manuell betalningsmetod, såsom postförskott eller bankinsättning, kommer du inte att åläggas transaktionsavgifter från tredje part för den ordern.

Markera betalningen som betald

Om du redan har fått betalning för den aktuella ordern, eller om du importerar en tidigare order från en annan plattform till din Shopify-admin, kan du märka ordern som betald. Den mottagna summan tas inte emot igen av din betalningsleverantör och ett e-postmeddelande med orderbekräftelse skickas till kunden.

Om du använder Shopify Markets är värdet för mottaget belopp värdet i kundens lokala valuta konverterat till din butiks valuta.Konverteringen baseras på den aktuella valutakursen, som varierar.I rapporteringssyfte ska du uppdatera det om det belopp du mottagit skiljer sig från det belopp som visas.

Steg:

 1. Öppna ordern från sidan Utkast i din Shopify-admin.
 2. Klicka på Hämta in betalning.
 3. Klicka på Markera som betald.
 4. Valfritt: Uppdatera värdet om det mottagna beloppet skiljer sig från det belopp du fick.
 5. Klicka på Skapa beställning.

Du kan komma åt ordern som du skapade på din ordersida.

Acceptera betalning med kontokort

Om du har kundens faktureringsuppgifter, eller om din kund kan ange den direkt, kan du acceptera betalning för ordern med kreditkort. Betalningsmetoden är endast tillgänglig med Shopify Payments.

Steg:

 1. Öppna ordern från sidan Utkast i din Shopify-admin.
 2. Klicka på Hämta in betalning.
 3. Klicka på Betala med kontokort.
 4. Ange kundens fakturerings- och kreditkortsuppgifter.
 5. Klicka på Avgift för att bekräfta din betalningsinställning och skapa en order från ditt orderutkast.

Lokal valuta för orderutkast

Om du använder Shopify Markets för att sälja internationellt avgörs den lokala valutan, prissättning, skatter och tullar av marknaden som är associerad med ordern.

Marknaden som är associerad med ordern bestäms av kundens leveransadress. Om du lägger till en kund i ordern uppdateras marknaden och din kunds lokala valuta visas.

För orderutkast som visar en lokal valuta som inte är butiksvaluta beräknas valutakursen när du skapar orderutkastet. Detta pris är fast och används på fakturan oavsett om valutakursen ändras. Men om du sparar ordern som ett utkast och redigerar den efteråt uppdateras prissättningen på hela ordern med valutakursen som är aktuell vid tidpunkten för redigeringen.

Ändra marknaden om du vill använda olika prissättning och valuta för ett orderutkast, men granska först följande konsekvenser av att ändra marknaden för en order:

 • Skatter inkluderas eller exkluderas från artikelpriser.Ordrar på en amerikanska marknad exkluderar till exempel skatter från priser medan ordrar på en brittisk marknad inkluderar skatter i priser.
 • Skattesatser varierar efter marknad.

 • Tullavgifter beräknas endast för orderutkast om kunden gå till kassan och väljer en leveransmetod.Tullavgifterna beräknas utifrån marknaden för ordern. Om du ändrade till en marknad som inte matchar kundens leveransadress baseras tullbeloppen fortfarande på den valda marknaden och inte på leveransadressen.

 • Om du använder en tredjepartstjänst för att bestämma valutakursen för en marknad bestäms prissättningen för en order av tjänstens valutakurs. Den avgift som Shopify Payments använder för att beräkna din utbetalning baseras dock på den marknad som valts i Shopify. Det belopp som debiteras i ordern kan därför skilja sig från det belopp du mottar i betalningen. För mer information, se valutakonverteringar och valutakurser.

 • Tillverkarens förslag till detaljhandelspris (MSRP): Om du är skyldig att sälja en produkt till MSRP på en kunds marknad kan du bryta mot avtal om du byter marknader och använder ett alternativt marknadspris.

Ändra marknaden för en order

Ändra marknaden om du använder Shopify Markets för att ändra prissättning och valuta för en order.

Granska effekterna av att ändra marknaden på en order och granska följande förutsättningarna innan du ändrar marknaden:

 • För att se marknadskortet på en order måste en annan marknad än din primära marknad aktiveras.
 • För att ändra till en viss marknadsvaluta måste den marknaden aktiveras och lokal valuta för marknaden måste aktiveras.

Steg

 1. Gå till Ordrar > Utkast i din Shopify-admin.

 2. Välj ett orderutkast och öppna det.

 3. På kortet Marknad väljer du Ändra.

 4. Välj ett land och sedan Ändra marknad.

 5. Välj Uppdatera orderutkast.

Orderpriser har kundens lokala valuta förutom när du gör följande anpassade ändringar i ordern:

 • Om du lägger till en anpassad rabatt visas rabattvärdet i butiksvalutan.
 • Om du lägger till ett anpassat fraktpris visas priset i butikens valuta.
 • Om du lägger till en anpassad artikel visas priset i butiksvalutan.

När du har gjort dessa anpassade ändringar visas de i ordern i kundens lokala valuta.

Kopiera en befintlig beställning

När du skapar ett orderutkast kan du spara tid genom att duplicera en befintlig order eller ett befintligt orderutkast. Följande scenarier är exempel på när duplicering av en befintlig order kan vara användbar:

 • Du skapar ofta ordrar manuellt för återkommande kunder.
 • Du vill ändra eller redigera en befintlig beställning.

När du duplicerar en befintlig order eller ett orderutkast skapas ett nytt orderutkast med dubbletter av följande information:

 • produkter - Den duplicerade radartikeln kommer att innehålla den senaste informationen för den produkten. Om en produkt har raderats kommer den inte att visas i det duplicerade orderutkastet.
 • anpassa artiklar
 • kundinformation - Om kunden har tagits bort kommer en kund att skapas baserat på e-postadressen, faktureringsadressen och leveransadressen.
 • e-post, fakturering och leveransadresser
 • anteckningar, anteckningsattribut och taggar
 • marknad

Rabatter och fraktkostnader är inte duplicerade i orderutkastet.

Steg:

 1. Öppna ordern (orderutkastet) från sidan Ordrar i din Shopify-administrator.
 2. Klicka på Duplicera på sidan för order (eller utkast till order). Ett orderutkast skapas med samma linjeartiklar och kundinformation som den ursprungliga ordern.
 3. Gör något av följande:

Om du sparar din order som ett utkast kan du uppdatera det senare från sidan Utkast i din Shopify-admin. När du godkänner betalning för ditt orderutkast, skapas en order för den på sidan Ordrar.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis