Skapa orderutkast

Du kan skapa ordrar åt dina kunder och skicka fakturor till dem från Shopify-administratören eller Shopify-appen. De ordrar som du skapar på uppdrag av dina kunder heter orderutkast. Orderutkast motsvarar de ordrar som dina kunder skapar på egen hand. Ett orderutkast konverteras till en order när du accepterar betalning för den.

Orderutkast är användbara när du behöver göra följande:

 • Acceptera betalning för en beställning som du gör över telefon, personligen eller någon annanstans. När du accepterar betalning för ditt orderutkast, skapas en order på sidan Beställningar.
 • Skicka fakturor till kunderna för betalning med en säker utcheckningslänk.
 • Använd anpassade artiklar för att representera extra kostnader eller produkter som inte visas i din lagerförteckning.
 • Återskapa ordrar manuellt från någon av dina aktiva försäljningskanaler.
 • Sälj produkter till rabatterade eller grossistpriser.
 • Ta emot förbeställningar.
 • Spara beställningarna som ett utkast och fortsätt att arbeta med dem senare. Om du sparar din beställning som ett utkast kan du uppdatera den senare från sidan Utkast i din Shopify-administratör.

Obs! Du kan inte redigera ett orderutkast efter det att du har markerat det som betalt, som väntande eller betala det med hjälp av kundens faktureringsinformation. För mer information, se Acceptera betalning.

Om du använder Shopify Payments med flera valutor aktiverade kan du skicka orderutkastfakturor i din kunds lokala valuta. Din butiks standardvaluta används när du accepterar betalning eller skapar en faktura för ett orderutkast som kommer att betalas med hjälp av ett annat betalningsalternativ.

Skapa ett orderutkast

Du kan skapa ett orderutkast på uppdrag av din kund och sedan skicka dem en faktura för beställningen. Som standard innehåller fakturan en länk till en utcheckning, där din kund kan betala för sin beställning.

Orderutkast kan innehålla följande information:

Steg:

Lägg till produkter

Ange artikel eller artikelrabatter

Om du vill tillämpa en rabatt på den aktuella ordern kan du välja att rabattera hela ordern eller bara enskilda artiklar i den. Både artikel- och orderrabatter tillämpas på orderns totalpris – var försiktig så att du inte duplicerar rabatten. Rabattkoder kan inte tillämpas i kassan för ordrar som skapats som orderutkast till fakturor.

Lägg till frakt

Om den nuvarande ordern kräver frakt, kan du välja en förinställd fraktkostnad eller skapa en anpassad grad.

Steg:

Lägg till taggar

Du kan organisera dina ordrar efter huruvida de är upptagna, betalade eller distribuerade genom att lägga till taggar. Du kan filtrera order efter tagg och sedan spara en sökning för den taggen så att du snabbt kan komma åt dessa ordrarna i framtiden.

Steg:

Lägg till eller ta bort skatter

Orderutkast inkluderar som standard skatter baserade på din butiks skatteinställningar och kundens leveransadress. Om du inte har en leveransadress på fil, baseras skatterna istället på kundens faktureringsadress.

Steg:

Lägg till eller ta bort en kund

Obs! Det här steget är nödvändigt om du vill använda en platsbaserad fraktsats för den aktuella ordern.

Lägg till en kund i ett orderutkast

Ange betalningsvillkor för betalningar som förfaller senare

Betalningsvillkor gör att du kan ange det datum då betalningen ska förfalla för en order. Du kan ställa in betalningsvillkor för orderutkast eller så kan du lägga till dem till befintliga ordrar som har status Väntar på betalning.

Du kan välja mellan följande alternativ när du ska ställa in betalningsvillkor:

 • Förfaller vid mottagande: Använd det här alternativet för att ställa in betalningens förfallodag till det datum då du skickar fakturan till din kund.
 • Nettovillkor: Använd detta alternativ för att ställa in betalningens förfallodag inom det angivna antalet dagar från utfärdandedatumet. Du kan till exempel välja Inom 30 dagar så ställs betalningens förfallodag in till 30 dagar efter utfärdandedatumet. Som standard är utfärdandedatumet inställt på det aktuella datumet, men du kan ändra utfärdandedatumet när du har valt ett alternativ för nettovillkor.
 • Fast villkor: Använd detta alternativ för att ställa in betalningens förfallodag till ett visst datum.

Om en order inte betalas senast på förfallodagen blir orderstatusen Förfallen.

När du har ställt in betalningsvillkor kan du skicka en faktura eller acceptera betalning för ordern.

Steg:

 1. Öppna ordern från sidan Utkast i din Shopify-admin.

 2. I avsnittet Betalning väljer du Betalning förfaller senare.

 3. Välj ett av följande betalningsalternativ:

 4. Klicka på Spara.

Dela kassalänk med kunder

Om du skapar ett orderutkast för en kund kan du dela en länk till betalningssidan för ordern, så att kunden kan ange faktureringsinformation, välja en leveransmetod och skicka in betalning. När kunden har slutfört kassaprocessen genom att använda länken blir orderutkastet en faktisk order på ordersidan och markeras automatiskt som betald.

Det finns två sätt att dela kassalänkar med dina kunder:

Observera: Var försiktig så att du inte markerar orderutkastet som Betald, annars kommer länken i fakturan inte att fungera, och kunden kan inte slutföra betalningsprocessen.

Skicka faktura

Du kan skicka en faktura till din kund med en länk till betalningssidan. Din kund kan använda länken i e-postmeddelandet för att ange sin faktureringsinformation, välja en leveransmetod och skicka in betalningen.

Du kan även skicka fakturor för ordrar med status Väntar på betalning.

Om du använder Shopify Payments med flera valutor aktiverade, kan du skicka fakturor för orderutkast i din kunds lokala valuta.

Steg:

Dela kassalänk på mobila appar

Du kan skapa ett orderutkast för kundförfrågningar som initierats i sociala medier och sedan dela en länk till betalningssidan med din kund.

Steg:

Godkänn betalning

Du kan acceptera betalning för orderutkast genom att markera en order som betald om du redan har tagit emot betalning eller genom att acceptera betalning med kreditkort om du har kundens faktureringsinformation. När du accepterar betalning för ett orderutkast blir det till en order på sidan Ordrar.

Du debiteras inte transaktionsavgifter från tredje part för ordrar när du använder Shopify Payments. Du betalar endast handläggningsavgifterna för kontokort du behandlar kontokortsköp manuellt i din Shopify-admin.

Om du istället använder en godkänd direkt kreditkortsbetalningsleverantör betalar du samma transaktionsavgifter från tredje part när du hanterar kreditkortsinköp som när du betalar för online-ordrar.

Obs! Transaktionsavgifter för kreditkort återbetalas inte till dig när du utfärdar en återbetalning.

Om du märker ordern som betald och väljer en manuell betalningsmetod, såsom postförskott eller bankinsättning, kommer du inte att åläggas transaktionsavgifter från tredje part för den ordern.

Markera betalningen som betald

Om du redan har fått betalning för den aktuella ordern, eller om du importerar en tidigare order från en annan plattform till din Shopify-administratör, kan du markera ordern som betald. Den mottagna summan tas inte emot igen av din betalningsleverantör och ett e-postmeddelande med orderbekräftelse skickas till kunden.

Steg:

 1. Öppna ordern från sidan Utkast i din Shopify-admin.

 2. Klicka på Hämta in betalning.

 3. Klicka på Markera som betald.

 4. Klicka på Skapa order för att bekräfta din betalningsinställning och skapa en order från ditt orderutkast.

Acceptera betalning med kontokort

Om du har kundens faktureringsuppgifter, eller om din kund kan ange den direkt, kan du acceptera betalning för ordern med kreditkort. Betalningsmetoden är endast tillgänglig med Shopify Payments.

Steg:

 1. Öppna ordern från sidan Utkast i din Shopify-admin.

 2. Klicka på Hämta in betalning.

 3. Klicka på Betala med kontokort.

 4. Ange kundens fakturerings- och kreditkortsuppgifter.

 5. Klicka på Avgift för att bekräfta din betalningsinställning och skapa en order från ditt orderutkast.

Kopiera en befintlig beställning

När du skapar ett orderutkast kan du spara tid genom att duplicera en befintlig order eller ett befintligt orderutkast. Följande scenarier är exempel på när duplicering av en befintlig order kan vara användbar:

 • Du skapar ofta ordrar manuellt för återkommande kunder.
 • Du vill ändra eller redigera en befintlig beställning.

När du duplicerar en befintlig order eller ett orderutkast skapas ett nytt orderutkast med dubbletter av följande information:

 • produkter - Den duplicerade radartikeln kommer att innehålla den senaste informationen för den produkten. Om en produkt har raderats kommer den inte att visas i det duplicerade orderutkastet.
 • anpassa artiklar
 • kundinformation - Om kunden har tagits bort kommer en kund att skapas baserat på e-postadressen, faktureringsadressen och leveransadressen.
 • e-post, fakturering och leveransadresser
 • anteckningar, anteckningsattribut och taggar

Rabatter och fraktkostnader är inte duplicerade i orderutkastet.

Steg:

 1. Öppna ordern (orderutkastet) från sidan Ordrar i din Shopify-administrator.

 2. Klicka på Duplicera på sidan för order (eller utkast till order).

 3. Gör något av följande:

Om du sparar din order som ett utkast kan du uppdatera det senare från sidan Utkast i din Shopify-admin. När du godkänner betalning för ditt orderutkast, skapas en order för den på sidan Ordrar.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis