การสร้างคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน

เมื่อต้องสร้างคำสั่งซื้อในนามของลูกค้า คุณสามารถสร้างคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินได้ในส่วนผู้ดูแล Shopify โดยการเพิ่มรายละเอียดลูกค้าและสินค้า จากนั้นจึงส่งใบแจ้งหนี้ เรียกเก็บเงิน หรือตั้งข้อกำหนดในการชำระเงิน

เมื่อมีการชําระเงินสำหรับคำสั่งซื้อหรือเมื่อคุณตั้งข้อกำหนดในการชําระเงินแล้ว ระบบจะเปลี่ยนคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินให้เป็นคำสั่งซื้อ และคำสั่งซื้อดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในหน้าคำสั่งซื้อของคุณ

คุณสามารถใช้คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินเพื่อขายสินค้าให้กับผู้บริโภคโดยตรงหรือขายสินค้าให้กับธุรกิจอื่นๆ หากคุณขายสินค้าให้กับธุรกิจอื่นๆ เป็นประจำ โปรดตรวจสอบดูฟีเจอร์สำหรับธุรกิจแบบ B2B (ธุรกิจกับธุรกิจ) ของ Shopify

คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินจะมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการดำเนินการดังต่อไปนี้:

 • สร้างคำสั่งซื้อเพื่อให้คุณสามารถรับชำระเงินจากคำสั่งซื้อที่ดำเนินการผ่านโทรศัพท์ ที่หน้าร้าน หรืออีเมลในภายหลังได้
 • ส่งใบแจ้งหนี้ให้แก่ลูกค้าเพื่อชำระเงินด้วยลิงก์หน้าการชำระเงินที่ปลอดภัย
 • ใช้รายการที่กำหนดเองเพื่อแสดงค่าใช้จ่ายหรือสินค้าเพิ่มเติมที่ไม่ได้แสดงอยู่ในสินค้าคงคลังของคุณ
 • สร้างสินค้าจากช่องทางการขายที่ใช้งานอยู่ของคุณด้วยตนเองอีกครั้ง
 • ขายสินค้าด้วยอัตราราคาส่วนลดหรืออัตราราคาค้าส่ง

หากคุณใช้ Shopify Markets ระบบจะระบุสกุลเงินในพื้นที่ การกําหนดราคา อากร และภาษีตามตลาดที่เชื่อมโยงกับคำสั่งซื้อนั้น เมื่อเปิดใช้ตลาดมากกว่าหนึ่งแห่ง ที่อยู่ที่จัดส่งของลูกค้าจะเป็นตัวระบุตลาดของคำสั่งซื้อนั้น ทั้งนี้ คุณสามารถเปลี่ยนตลาดในคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินได้

สร้างคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน

คุณสามารถสร้างคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินในนามของลูกค้า แล้วส่งใบแจ้งหนี้ของคำสั่งซื้อให้แก่ลูกค้าของคุณได้ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ใบแจ้งหนี้จะมีลิงก์ที่นำทางไปยังหน้าการชำระเงินเพื่อให้ลูกค้าสามารถชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อของตนได้

คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินอาจมีข้อมูลดังต่อไปนี้:

ขั้นตอน:

เพิ่มสินค้า

กำหนดค่ารายการหรือส่วนลดการสั่งซื้อ

หากต้องการใช้ส่วนลดกับคำสั่งซื้อปัจจุบัน คุณก็สามารถเลือกลดราคาคำสั่งซื้อทั้งหมดหรือเพียงแค่สินค้าแต่ละรายการภายในคำสั่งซื้อก็ได้ ส่วนลดทั้งสำหรับสินค้าและคำสั่งซื้อจะใช้กับราคารวมของคำสั่งซื้อ โปรดระวังอย่าให้มีส่วนลดซ้ำกัน ไม่สามารถใช้รหัสส่วนลดได้ในขั้นตอนการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อที่สร้างเป็นใบแจ้งหนี้ของคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน

เพิ่มการจัดส่ง

หากต้องจัดส่งคำสั่งซื้อปัจจุบัน คุณสามารถเลือกอัตราค่าจัดส่งที่ตั้งไว้แล้วหรือจะสร้างอัตราราคาที่กำหนดเองก็ได้

ขั้นตอน:

เพิ่มแท็ก

คุณสามารถเพิ่มแท็กเพื่อจัดระเบียบคำสั่งซื้อได้มากกว่าแค่แบ่งว่าคำสั่งซื้อนั้นมีการจัดเก็บยอดเงินแล้วหรือยัง ชำระเงินแล้วหรือยัง หรือจัดการแล้วหรือยัง คุณสามารถกรองคำสั่งซื้อด้วยแท็ก จากนั้นบันทึกมุมมองคำสั่งซื้อสำหรับแท็กนั้นเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงคำสั่งซื้อเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วในอนาคต

ขั้นตอน:

เพิ่มหรือลบภาษี

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินจะมีค่าภาษีตามการตั้งค่าภาษีของร้านค้าของคุณและที่อยู่การจัดส่งของลูกค้า หากคุณไม่มีที่อยู่การจัดส่งในรายการ ภาษีจะอิงตามที่อยู่การเรียกเก็บเงินของลูกค้าแทน

ขั้นตอน:

เพิ่มหรือลบลูกค้า

การเพิ่มลูกค้าคือสิ่งจําเป็นหากคุณต้องการใช้อัตราค่าจัดส่งตามตำแหน่งที่ตั้งสำหรับคำสั่งซื้อปัจจุบัน

เพิ่มลูกค้าไปยังคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน

ตั้งระยะเวลาในการชำระเงินสำหรับการชำระเงินที่จะครบกำหนดในภายหลัง

ฟีเจอร์ระยะเวลาชำระเงินจะช่วยให้คุณสามารถตั้งวันที่ครบกําหนดชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อ โดยคุณสามารถตั้งระยะเวลาชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน หรือจะเพิ่มระยะเวลาชำระเงินไปยังคำสั่งซื้อที่มีอยู่แล้วและมีสถานะรอดำเนินการชำระเงินก็ได้เช่นกัน

เมื่อตั้งระยะเวลาในการชำระเงิน คุณสามารถเลือกได้จากตัวเลือกดังต่อไปนี้

 • ครบกำหนดเมื่อได้รับใบเสร็จ: ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อตั้งให้ครบกําหนดชำระเงินในวันที่คุณส่งใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้า
 • เมื่อครบเวลาที่กำหนด: ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อตั้งให้ครบกําหนดชำระเงินภายในจำนวนวันที่ระบุนับตั้งแต่วันที่ออกกำหนด ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกภายใน 30 วัน จากนั้นระบบก็จะตั้งให้การชำระเงินครบกำหนดเมื่อผ่านไป 30 วันหลังจากวันที่ออกกำหนด ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ระบบจะกำหนดให้วันที่ออกกำหนดเป็นวันที่ปัจจุบัน แต่คุณก็สามารถปรับแก้ไขวันที่ออกกำหนดหลังจากที่เลือกตัวเลือก “เมื่อครบเวลาที่กำหนด” ได้
 • เมื่อถึงวันที่กำหนดไว้ตายตัว: ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อตั้งให้ครบกำหนดชำระเงิน ณ วันที่ระบุ

หากคำสั่งซื้อยังไม่ได้รับการชําระเงินภายในวันที่ครบกําหนด สถานะการสั่งซื้อจะกลายเป็นเกินกําหนด

หลังจากที่คุณกำหนดระยะเวลาชำระเงินแล้ว คุณสามารถส่งใบแจ้งหนี้หรือรับการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อ

ขั้นตอน:

 1. เปิดคำสั่งซื้อจากหน้าคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ
 2. ในส่วนการชำระเงิน ให้เลือกการชำระเงินที่จะครบกำหนดในภายหลัง
 3. เลือกระยะเวลาในการชำระเงินหนึ่งจากตัวเลือกต่อไปนี้

 4. คลิกสร้างคำสั่งซื้อ

หากคุณสร้างคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินให้ลูกค้า คุณสามารถแชร์ลิงก์ไปยังหน้าการชำระเงินของคำสั่งซื้อนั้นเพื่อให้ลูกค้าสามารถป้อนข้อมูลการเรียกเก็บเงิน เลือกวิธีจัดส่ง และชำระเงินได้ หลังจากที่ลูกค้าดำเนินขั้นตอนการชำระเงินเสร็จสิ้นโดยใช้ลิงก์นั้นแล้ว คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินก็จะกลายเป็นคำสั่งซื้อในหน้าคำสั่งซื้อ และจะถูกทำเครื่องหมายว่า “ชำระเงินแล้ว” โดยอัตโนมัติ

การแชร์ลิงก์ชำระเงินให้ลูกค้าของคุณทำได้ 2 วิธี:

ส่งใบแจ้งหนี้

คุณสามารถส่งใบแจ้งหนี้ที่มีลิงก์ไปยังหน้าการชำระเงินไปให้ลูกค้าของคุณได้ ลูกค้าของคุณสามารถใช้ลิงก์ในอีเมลเพื่อป้อนข้อมูลการเรียกเก็บเงินของพวกเขา เลือกวิธีการจัดส่ง และส่งการชำระเงินได้

หากคุณใช้ Shopify Markets ในการขายสินค้าระหว่างประเทศ ระบบจะระบุสกุลเงินในใบแจ้งหนี้ตามตลาดที่เชื่อมโยงกับที่อยู่ที่จัดส่งของลูกค้า ทั้งนี้ คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินได้โดยการเปลี่ยนตลาด

นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งใบแจ้งหนี้สำหรับคำสั่งซื้อที่มีสถานะ “รอดำเนินการชำระเงิน” ได้เช่นกัน เมื่อคุณตั้งข้อกำหนดในการชำระเงิน คุณจะไม่สามารถส่งใบแจ้งหนี้ได้ในกรณีหนึ่งดังนี้: หากคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินนั้นเป็นสกุลเงินในพื้นที่อื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินของร้านค้าคุณ คุณจะสามารถเรียกเก็บเงินได้ด้วยบัตรเครดิตหรือโดยการทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าชําระเงินแล้วเท่านั้น

ขั้นตอน:

คุณสามารถสร้างคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินสำหรับคำขอของลูกค้าที่มาจากแอปโซเชียลมีเดีย แล้วจากนั้นจึงแชร์ลิงก์ไปยังหน้าชำระเงินให้ลูกค้าได้

ขั้นตอน:

ยอมรับการชำระเงิน

คุณสามารถรับการชําระเงินสำหรับคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินได้โดยการทำเครื่องหมายว่าชําระเงินแล้วหากคุณได้รับการชําระเงินแล้ว หรือโดยการรับชําระเงินด้วยบัตรเครดิตหากคุณมีข้อมูลการเรียกเก็บเงินของลูกค้า เมื่อคุณรับการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน คำสั่งซื้อดังกล่าวจะไปอยู่ในหน้าคำสั่งซื้อ

คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจากภายนอกสำหรับคำสั่งซื้อที่ดำเนินการผ่าน Shopify Payments คุณจะชำระเพียงค่าธรรมเนียมการดำเนินการบัตรเครดิตเมื่อดำเนินการซื้อผ่านบัตรเครดิตด้วยตัวเองในส่วนผู้ดูแล Shopify

หากคุณใช้ผู้ให้บริการการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตโดยตรงที่รองรับ คุณจะมีค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมจากภายนอกในอัตราเดียวกันกับเมื่อสั่งซื้อผ่านบัตรเครดิตที่ใช้ชำระคำสั่งซื้อออนไลน์

หากคุณทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าชำระเงินแล้ว และเลือกวิธีการชำระเงินด้วยตนเอง เช่น บริการเก็บเงินปลายทางหรือเงินฝากธนาคาร คุณก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมจากภายนอกสำหรับคำสั่งซื้อนั้นๆ

ทำเครื่องหมายการชำระเงินว่าชำระเงินแล้ว

หากคุณได้รับการชำระเงินจากคำสั่งซื้อปัจจุบันแล้ว หรือกำลังนำเข้าคำสั่งซื้อย้อนหลังจากแพลตฟอร์มอื่นมายังส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ คุณสามารถทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อดังกล่าวเป็น “ชำระเงินแล้ว” ได้ ผู้ให้บริการการชำระเงินจะไม่เรียกเก็บยอดที่ได้ชำระแล้วอีกและระบบจะส่งอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อไปให้ลูกค้า

หากคุณใช้ Shopify Markets ค่าของจํานวนเงินที่ได้รับนั้นจะเป็นค่าซึ่งอยู่ในสกุลเงินในพื้นที่ของลูกค้าที่แปลงเป็นสกุลเงินของร้านค้าคุณ โดยระบบจะแปลงสกุลเงินให้ตามอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินแบบเรียลไทม์ ซึ่งอัตรานี้จะมีการผันผวน หากจํานวนเงินที่คุณได้รับนั้นแตกต่างจากจํานวนเงินที่แสดงขึ้น ให้อัปเดตค่าดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการรายงาน

ขั้นตอน:

 1. เปิดคำสั่งซื้อจากหน้าคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ
 2. คลิกที่ “เรียกเก็บเงิน
 3. คลิกที่ “ทำเครื่องหมายว่าชำระเงินแล้ว
 4. ไม่บังคับ: หากค่าในจำนวนเงินที่ได้รับนั้นไม่ตรงกับจํานวนเงินที่คุณได้รับ โปรดอัปเดตค่าดังกล่าว
 5. คลิกสร้างคำสั่งซื้อ

คุณสามารถเข้าถึงคำสั่งซื้อที่คุณสร้างขึ้นได้ในหน้าคำสั่งซื้อ

รับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต

หากคุณมีข้อมูลการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าของคุณหรือหากลูกค้าของคุณพร้อมป้อนข้อมูลโดยตรง คุณจะสามารถรับการชำระเงินคำสั่งซื้อผ่านบัตรเครดิตได้ วิธีการชำระเงินนี้พร้อมให้ใช้งานเฉพาะกับ Shopify Payments เท่านั้น

ขั้นตอน:

 1. เปิดคำสั่งซื้อจากหน้าคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ
 2. คลิกที่ “เรียกเก็บเงิน
 3. คลิกที่ “ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
 4. ป้อนข้อมูลการเรียกเก็บเงินและบัตรเครดิตของลูกค้า
 5. คลิกที่ “ค่าบริการ” เพื่อยืนยันการตั้งค่าการชำระเงินของคุณแล้วสร้างคำสั่งซื้อจากคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินของคุณ

สกุลเงินในพื้นที่บนคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน

หากคุณใช้ Shopify Markets ในการขายสินค้าระหว่างประเทศ ระบบจะระบุสกุลเงินในพื้นที่ การกําหนดราคา ภาษี และอากรตามตลาดที่เชื่อมโยงกับคำสั่งซื้อนั้น

ระบบจะระบุตลาดที่เชื่อมโยงกับคำสั่งซื้อจากที่อยู่ที่จัดส่งของลูกค้า เมื่อเพิ่มลูกค้าไปยังคำสั่งซื้อ ระบบจะอัปเดตตลาดและแสดงสกุลเงินในพื้นที่ของลูกค้าคุณ

ในคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินซึ่งแสดงสกุลเงินในพื้นที่อื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินของร้านค้า ระบบจะคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้เมื่อคุณสร้างคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน โดยอัตรานี้เป็นอัตราแบบตายตัวและระบบจะนำไปใช้กับใบแจ้งหนี้ ไม่ว่าอัตราแลกเปลี่ยนนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไรก็ตาม หากคุณบันทึกคำสั่งซื้อเป็นแบบร่างและทำการแก้ไขในภายหลัง ระบบจะอัปเดตการกําหนดราคาทั้งหมดในคำสั่งซื้อโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เป็นปัจจุบัน ณ เวลาที่ทำการแก้ไข

หากคุณต้องการใช้การกําหนดราคาและสกุลเงินอื่นสำหรับคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน ให้เปลี่ยนตลาด แต่ก่อนอื่น โปรดตรวจสอบดูผลกระทบดังต่อไปนี้ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนตลาดในการสั่งซื้อ:

 • ภาษีอาจรวมหรือไม่รวมอยู่ในราคาสินค้า ตัวอย่างเช่น คำสั่งซื้อที่อยู่ในตลาดสหรัฐอเมริกาจะไม่รวมภาษีไว้ในราคา ในขณะที่คำสั่งซื้อที่อยู่ในตลาดบริเตนใหญ่จะรวมภาษีไว้ในราคาด้วย
 • อัตราภาษีจะแตกต่างกันไปตามตลาด

 • หากคุณใช้บริการจากภายนอกในการกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้กับตลาด ระบบจะระบุการกําหนดราคาในคำสั่งซื้อตามอัตราแลกเปลี่ยนของบริการ อย่างไรก็ตาม อัตราที่ Shopify Payments ใช้ในการคํานวณยอดเงินที่ร้านค้าของคุณจะได้รับนั้นจะอิงจากตลาดที่เลือกไว้ใน Shopify ดังนั้น จํานวนเงินที่เรียกเก็บจากคำสั่งซื้ออาจแตกต่างจากจํานวนเงินที่คุณได้รับในการชำระเงิน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่การแปลงสกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยน

 • ราคาขายปลีกที่ผู้ผลิตแนะนำ (MSRP): ในกรณีที่คุณต้องขายสินค้าตาม MSRP ในตลาดของลูกค้า หากคุณเปลี่ยนตลาดและใช้ราคาตลาดอื่นแทน นั่นอาจเป็นการละเมิดสัญญาได้

เปลี่ยนตลาดให้กับการสั่งซื้อ

หากคุณใช้ Shopify Markets แล้วต้องการเปลี่ยนการกำหนดราคาและสกุลเงินในคำสั่งซื้อ ให้เปลี่ยนตลาด

ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนตลาด โปรดตรวจสอบดูว่าคำสั่งซื้อจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนตลาดอย่างไรบ้าง และตรวจสอบข้อกำหนดเบื้องต้นต่อไปนี้:

 • หากต้องการดูบัตร Market ในคำสั่งซื้อ คุณจะต้องเปิดใช้ตลาดอื่นที่ไม่ใช่ตลาดหลักของคุณ
 • หากต้องการเปลี่ยนไปใช้สกุลเงินของตลาดแห่งหนึ่งๆ คุณต้องเปิดใช้ตลาดแห่งนั้น รวมถึงเปิดใช้สกุลเงินในพื้นที่ของตลาดแห่งนั้นด้วย

ขั้นตอน

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่คำสั่งซื้อ > คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน

 2. เลือกคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินแล้วเปิดขึ้นมา

 3. ในบัตร Market ให้เลือก “เปลี่ยน

 4. เลือกประเทศ จากนั้นเลือก “เปลี่ยนตลาด

 5. เลือก “อัปเดตคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน

ราคาคำสั่งซื้อจะอยู่ในสกุลเงินในพื้นที่ของลูกค้า ยกเว้นในระหว่างที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงแบบกำหนดเองต่อไปนี้กับคำสั่งซื้อ:

 • หากคุณเพิ่มส่วนลดแบบกำหนดเอง มูลค่าส่วนลดจะปรากฏในสกุลเงินของร้านค้า
 • หากคุณเพิ่มราคาค่าจัดส่งที่กำหนดเอง ระบบจะแสดงราคาเป็นสกุลเงินของร้านค้า
 • หากคุณเพิ่มรายการที่กำหนดเอง ราคาจะปรากฏในสกุลเงินของร้านค้า

หลังจากที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงแบบกำหนดเองเหล่านี้แล้ว ระบบจะแสดงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในคำสั่งซื้อด้วยสกุลเงินในพื้นที่ของลูกค้า

สร้างสำเนาคำสั่งซื้อที่มีอยู่

เมื่อคุณสร้างคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน คุณสามารถประหยัดเวลาได้โดยการสร้างสำเนาคำสั่งซื้อที่มีอยู่หรือสร้างสำเนาคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินที่มีอยู่ สถานการณ์สมมติต่อไปนี้เป็นตัวอย่างเหตุการณ์ที่การสร้างสำเนาคำสั่งซื้อที่มีอยู่อาจเป็นประโยชน์:

เมื่อคุณสร้างสำเนาคำสั่งซื้อที่มีอยู่หรือคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน ระบบจะสร้างคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินใหม่โดยทำสำเนาข้อมูลต่อไปนี้:

 • สินค้า - สำเนาสินค้าเฉพาะรายการจะมีข้อมูลล่าสุดสำหรับสินค้านั้นๆ หากสินค้าถูกลบ ข้อมูลจะไม่ปรากฏในสำเนาคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน
 • รายการที่กำหนดเอง
 • ข้อมูลลูกค้า - หากมีการลบลูกค้า ระบบจะสร้างลูกค้าตามอีเมล ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน และที่อยู่สำหรับจัดส่ง
 • อีเมล ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน และที่อยู่สำหรับจัดส่ง
 • หมายเหตุ การระบุแหล่งที่มาของหมายเหตุ และแท็ก
 • ตลาด

ส่วนลดและอัตราค่าจัดส่งจะไม่มีการทำซ้ำในคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน

ขั้นตอน:

 1. เปิดคำสั่งซื้อ (หรือคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน) จากหน้าคำสั่งซื้อในส่วนผู้ดูแล Shopify
 2. ในหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อ (หรือคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน) ให้คลิกทำซ้ำ ระบบจะสร้างคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินด้วยสินค้าเฉพาะรายการเดียวกัน รวมทั้งข้อมูลลูกค้าและคำสั่งซื้อเดิม
 3. ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

หากคุณบันทึกคำสั่งซื้อของคุณเป็นคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน คุณสามารถอัปเดตคำสั่งซื้อนั้นในภายหลังได้จากหน้าคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินในส่วนผู้ดูแล Shopify เมื่อคุณยอมรับการชำระเงินจากหน้าคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน ระบบจะสร้างคำสั่งซื้อในหน้าคำสั่งซื้อ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี