การสร้างคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน

คุณสามารถสร้างคำสั่งซื้อพร้อมส่งใบแจ้งหนี้ให้แก่ลูกค้าของคุณได้จาก Shopify admin หรือแอปของ Shopify คำสั่งซื้อที่คุณสร้างในนามของลูกค้าของคุณเรียกว่าคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินคล้ายกับคำสั่งซื้อที่ลูกค้าของคุณสร้างขึ้นเอง คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินจะคอนเวิร์ทเป็นคำสั่งซื้อเมื่อคุณยอมรับการชำระเงินคำสั่งซื้อนั้น

คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินจะมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการดำเนินการดังต่อไปนี้:

 • ยอมรับการชำระเงินจากหน้าคำสั่งซื้อที่คุณสร้างบนโทรศัพท์ ด้วยตนเอง หรือที่ใดก็ตาม เมื่อคุณยอมรับการชำระเงินจากหน้าคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน ระบบจะสร้างคำสั่งซื้อในหน้าคำสั่งซื้อ
 • ส่งใบแจ้งหนี้ให้แก่ลูกค้าเพื่อชำระเงินด้วยลิงก์หน้าการชำระเงินที่ปลอดภัย
 • ใช้รายการที่กำหนดเองเพื่อแสดงค่าใช้จ่ายหรือสินค้าเพิ่มเติมที่ไม่ได้แสดงอยู่ในสินค้าคงคลังของคุณ
 • สร้างสินค้าจากช่องทางการขายที่ใช้งานอยู่ของคุณด้วยตนเองอีกครั้ง
 • ขายสินค้าด้วยอัตราราคาส่วนลดหรืออัตราราคาค้าส่ง
 • สั่งซื้อล่วงหน้า
 • บันทึกคำสั่งซื้อเป็นคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน แล้วกลับมาดำเนินการต่อภายหลัง หากคุณบันทึกคำสั่งซื้อของคุณเป็นคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน คุณสามารถอัปเดตในภายหลังได้จากหน้าคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินใน Shopify admin

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถแก้ไขคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินหลังจากที่คุณทำเครื่องหมายว่าชำระเงินแล้ว ทำเครื่องหมายว่ารอดำเนินการ หรือชำระเงินโดยใช้ข้อมูลการเรียกเก็บเงินของลูกค้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่การยอมรับการชำระเงิน

หากคุณใช้ Shopify Payments ที่เปิดใช้หลายสกุลเงิน คุณสามารถส่งใบแจ้งหนี้ตามใบสั่งซื้อฉบับร่างในสกุลเงินท้องถิ่นของลูกค้าได้ มาร์คว่าชําระเงินแล้ว มาร์คว่ารอการชำระเงิน และตัวเลือกชําระเงินด้วยตัวเลือกบัตรเครดิตมีให้ใช้งานในสกุลเงินเริ่มต้นในร้านค้าของคุณเท่านั้นเมื่อยอมรับการชําระเงินจากการสั่งซื้อแบบร่าง หากคุณสร้างใบแจ้งหนี้ตามใบสั่งซื้อแบบร่างโดยใช้สกุลเงินอื่น จากนั้นตัดสินใจที่จะใช้ตัวเลือกมาร์คว่าชําระเงินแล้ว มาร์คว่ารอการชำระเงินและชําระเงินด้วยบัตรเครดิต ระบบจะใช้สกุลเงินเริ่มต้นเป็นสกุลเงินของร้านค้าของคุณ

สร้างคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน

คุณสามารถสร้างคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินในนามของลูกค้าของคุณแล้วส่งใบแจ้งหนี้ของคำสั่งซื้อให้แก่ลูกค้าของคุณได้ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ใบแจ้งหนี้จะมีลิงก์ที่นำทางไปยังหน้าการชำระเงิน ซึ่งเป็นที่ลูกค้าของคุณสามารถชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อของตนได้

คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินอาจมีข้อมูลดังต่อไปนี้:

ขั้นตอน:

เพิ่มสินค้า

กำหนดค่ารายการหรือส่วนลดการสั่งซื้อ

หากต้องการใช้ส่วนลดกับคำสั่งซื้อปัจจุบัน คุณก็สามารถเลือกลดราคาคำสั่งซื้อทั้งหมดหรือเพียงแค่สินค้าแต่ละรายการภายในคำสั่งซื้อก็ได้ ส่วนลดทั้งสำหรับสินค้าและคำสั่งซื้อจะใช้กับราคารวมของคำสั่งซื้อ โปรดระวังอย่าให้มีส่วนลดซ้ำกัน ไม่สามารถใช้รหัสส่วนลดได้ในขั้นตอนการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อที่สร้างเป็นใบแจ้งหนี้ของคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน

เพิ่มการจัดส่ง

หากต้องจัดส่งคำสั่งซื้อปัจจุบัน คุณสามารถเลือกอัตราค่าจัดส่งที่ตั้งไว้แล้วหรือจะสร้างอัตราราคาที่กำหนดเองก็ได้

ขั้นตอน:

เพิ่มแท็ก

คุณสามารถจัดระเบียบคำสั่งซื้อของคุณได้ไม่ว่าจะมีการจัดเก็บ ชำระเงิน ชำระเงินแล้ว หรือจัดการโดยเพิ่มแท็กแล้วหรือไม่ คุณสามารถกรองคำสั่งซื้อด้วยแท็ก จากนั้นบันทึกการค้นหาสำหรับแท็กนั้นเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงคำสั่งซื้อเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วในอนาคต

ขั้นตอน:

เพิ่มหรือลบภาษี

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินจะมีค่าภาษีตามการตั้งค่าภาษีของร้านค้าของคุณและที่อยู่การจัดส่งของลูกค้า หากคุณไม่มีที่อยู่การจัดส่งในรายการ ภาษีจะอิงตามที่อยู่การเรียกเก็บเงินของลูกค้าแทน

ขั้นตอน:

เพิ่มหรือลบลูกค้า

หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้คือสิ่งจำเป็นหากคุณต้องการใช้อัตราค่าจัดส่งตามตำแหน่งที่ตั้งสำหรับคำสั่งซื้อปัจจุบัน

เพิ่มลูกค้าไปยังคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน

แชร์ลิงก์ชำระเงินกับลูกค้า

หากคุณสร้างคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินให้ลูกค้า คุณสามารถแชร์ลิงก์ไปยังหน้าการชำระเงินของคำสั่งซื้อนั้นเพื่อให้ลูกค้าสามารถป้อนข้อมูลการเรียกเก็บเงิน เลือกวิธีจัดส่ง และชำระเงินได้ หลังจากที่ลูกค้าดำเนินขั้นตอนการชำระเงินเสร็จสิ้นโดยใช้ลิงก์นั้นแล้ว คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินก็จะกลายเป็นคำสั่งซื้อในหน้าคำสั่งซื้อ และจะถูกทำเครื่องหมายว่า "ชำระเงินแล้ว" โดยอัตโนมัติ

การแชร์ลิงก์ชำระเงินให้ลูกค้าของคุณทำได้ 2 วิธี:

ส่งใบแจ้งหนี้

คุณสามารถส่งใบแจ้งหนี้ที่มีลิงก์ไปยังหน้าการชำระเงินไปให้ลูกค้าของคุณได้ ลูกค้าของคุณสามารถใช้ลิงก์ในอีเมลเพื่อป้อนข้อมูลการเรียกเก็บเงินของพวกเขา เลือกวิธีการจัดส่ง และส่งการชำระเงินได้

นอกจากนี้คุณยังสามารถส่งใบแจ้งหนี้สำหรับคำสั่งซื้อที่มีสถานะ "รอดำเนินการการชำระเงิน" ได้เช่นกัน

หากคุณใช้ Shopify Payments โดยที่เปิดให้ชำระเงินได้หลายสกุลเงิน คุณจะสามารถส่งใบแจ้งหนี้สำหรับคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินโดยให้เรียกเก็บเป็นสกุลเงินในพื้นที่ของลูกค้าได้

ขั้นตอน:

แชร์ลิงก์ชำระเงินบนแอปมือถือ

คุณสามารถสร้างคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินสำหรับคำขอของลูกค้าที่มาจากแอปโซเชียลมีเดีย แล้วจากนั้นจึงแชร์ลิงก์ไปยังหน้าชำระเงินให้ลูกค้าได้

ขั้นตอน:

รับชำระเงิน

การยอมรับการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินจะสร้างคำสั่งซื้อในหน้าคำสั่งซื้อ คุณอาจต้องการรับชำระเงินหากคุณได้ชำระเงินแล้ว หากคุณได้รับชำระเงินแล้ว หรือหากคุณมีข้อมูลการเรียกเก็บเงินของลูกค้าสำหรับคำสั่งซื้อแล้ว หากคุณยังไม่พร้อมที่จะรับชำระเงินคุณสามารถบันทึกคำสั่งซื้อเป็นแบบร่างและรับการชำระเงินได้ในภายหลัง นอกจากนี้คุณยังสามารถทำเครื่องหมายรอดำเนินการคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน หากยังไม่ได้ยอมรับการชำระเงินแต่ยังต้องการสร้างคำสั่งซื้อที่มีสถานะรอดำเนินการการชำระเงิน

คุณสามารถใช้วิธีการต่อไปนี้ในการรับการชำระเงินได้

 • คลิกทำเครื่องหมายว่าชำระเงินแล้ว หากคุณได้รับการชำระเงินจากคำสั่งซื้อปัจจุบันแล้ว หรือกำลังนำเข้าคำสั่งซื้อเก่าจากแพลตฟอร์มอื่นมายัง Shopify admin ของคุณ ในกรณีนี้ผู้ให้บริการการชำระเงินจะไม่เรียกเก็บยอดที่ได้ชำระแล้วอีก ระบบจะส่งอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อไปให้ลูกค้า

 • ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต - ให้ใช้วิธีนี้หากคุณมีข้อมูลการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าของคุณ หรือหากลูกค้าของคุณพร้อมป้อนข้อมูลโดยตรง วิธีการชำระเงินนี้พร้อมใช้งานเฉพาะกับ Shopify Payments

 • ทำเครื่องหมายว่ารอดำเนินการ - ให้ใช้วิธีนี้หากคุณกำลังรอการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อปัจจุบัน คุณจะไม่สามารถแก้ไขคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินได้หลังจากทำเครื่องหมายการชำระเงินเป็น "รอดำเนินการ" โดยระบบจะสร้างคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินเป็นคำสั่งซื้อที่มีสถานะรอการชำระเงิน จากนั้นคุณสามารถส่งใบแจ้งหนี้ที่มีลิงก์ไปยังหน้าการชำระเงินไปให้ลูกค้าของคุณได้ หรือคุณสามารถรับการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อโดยใช้ตัวเลือก "ทำเครื่องหมายว่าชำระเงินแล้ว" หรือ "ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต" ก็ได้เช่นกัน

สำหรับประเทศส่วนใหญ่ คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมสำหรับคำสั่งซื้อเมื่อคุณใช้ Shopify Payments คุณจะต้องชำระแค่ค่าธรรมเนียมการประมวลผลบัตรเครดิตเท่านั้น เมื่อดำเนินการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตด้วยตนเองในส่วน Shopify admin ของคุณ

หมายเหตุ: หากคุณอยู่ในออสเตรีย เบลเยียม หรือสวีเดน คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมสำหรับคำสั่งซื้อที่ดำเนินการผ่านผู้ให้บริการการชำระเงินภายนอกเท่านั้น

หากคุณใช้ผู้ให้บริการการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตโดยตรงที่รองรับ คุณจะมีค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมในอัตราเดียวกัน เมื่อสั่งซื้อผ่านบัตรเครดิตที่ใช้ชำระคำสั่งซื้ออนไลน์

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตจะไม่ถูกส่งคืนให้แก่คุณเมื่อคุณดำเนินเรื่องการคืนเงิน

หากคุณทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าชำระเงินแล้ว ให้เลือกวิธีการชำระเงินด้วยตนเอง เช่น บริการเก็บเงินปลายทางหรือเงินฝากธนาคาร เพื่อให้คุณไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมสำหรับคำสั่งซื้อนั้นๆ

ขั้นตอน:

 1. เปิดคำสั่งซื้อจากหน้าคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินใน Shopify admin ของคุณ

 2. เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

- คลิกที่ "ทำเครื่องหมายว่าชำระแล้ว" ในกรณีที่คุณได้รับการชำระเงินจากภายนอก Shopify - คลิกทำเครื่องหมายว่ารอดำเนินการหากยังไม่ได้ยอมรับการชำระเงินแต่ต้องการสร้างคำสั่งซื้อที่มีสถานะรอดำเนินการการชำระเงิน - คลิก "ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต" หากคุณมีข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้าและต้องการใช้บัตรเครดิตดังกล่าวเพื่อดำเนินการชำระเงิน

 1. หากคุณเลือก ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตให้ป้อนข้อมูลการเรียกเก็บเงินของลูกค้าและข้อมูลบัตรเครดิตจากนั้นคลิก เรียกเก็บเงิน

 2. คลิก สร้างคำสั่งซื้อ เพื่อยืนยันการตั้งค่าการชำระเงินของคุณแล้วสร้างคำสั่งซื้อจากคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินของคุณ

ค้นหาหรือดำเนินการคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินให้เสร็จสิ้น

หลังจากรับชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินแล้ว คำสั่งซื้อนั้นจะกลายเป็นคำสั่งซื้อในหน้าคำสั่งซื้อจาก Shopify admin หรือแอป Shopify คุณสามารถจัดการคำสั่งซื้อนั้นได้เหมือนกับคำสั่งซื้อทั่วไป

สร้างสำเนาคำสั่งซื้อที่มีอยู่

เมื่อคุณสร้างคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน คุณสามารถประหยัดเวลาได้โดยการสร้างสำเนาคำสั่งซื้อที่มีอยู่หรือสร้างสำเนาคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินที่มีอยู่ สถานการณ์สมมติต่อไปนี้เป็นตัวอย่างเหตุการณ์ที่การสร้างสำเนาคำสั่งซื้อที่มีอยู่อาจเป็นประโยชน์:

เมื่อคุณสร้างสำเนาคำสั่งซื้อที่มีอยู่หรือคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน ระบบจะสร้างคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินใหม่โดยทำสำเนาข้อมูลต่อไปนี้:

 • สินค้า - สำเนาสินค้าเฉพาะรายการจะมีข้อมูลล่าสุดสำหรับสินค้านั้นๆ หากสินค้าถูกลบ ข้อมูลจะไม่ปรากฏในสำเนาคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน
 • รายการที่กำหนดเอง
 • ข้อมูลลูกค้า - หากมีการลบลูกค้า ระบบจะสร้างลูกค้าตามอีเมล ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน และที่อยู่สำหรับจัดส่ง
 • อีเมล ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน และที่อยู่สำหรับจัดส่ง
 • หมายเหตุ การระบุแหล่งที่มาของหมายเหตุ และแท็ก

ส่วนลดและอัตราค่าจัดส่งจะไม่มีการทำซ้ำในคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน

ขั้นตอน:

 1. เปิดคำสั่งซื้อ (หรือคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน) จากหน้าคำสั่งซื้อใน Shopify admin

 2. ในหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อ (หรือคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน) ให้คลิกทำซ้ำ

  ระบบจะสร้างคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินด้วยสินค้าเฉพาะรายการเดียวกัน รวมทั้งข้อมูลลูกค้าและคำสั่งซื้อเดิม

 3. ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- ส่งใบแจ้งหนี้ - รับการชำระเงิน - บันทึกเป็นคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน

หากคุณบันทึกคำสั่งซื้อของคุณเป็นคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน คุณสามารถอัปเดตคำสั่งซื้อนั้นในภายหลังได้จากหน้าคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินในส่วน Shopify admin เมื่อคุณยอมรับการชำระเงินจากหน้าคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน ระบบจะสร้างคำสั่งซื้อในหน้าคำสั่งซื้อ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี