การจัดการคำสั่งซื้อที่มีการสมัครใช้งาน

คุณสามารถจัดการคำสั่งซื้อแบบชำระเงินปลายทางและคำสั่งซื้อที่มีการสมัครใช้งานแบบชำระเงินล่วงหน้าได้จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

คำสั่งซื้อแบบชำระเงินปลายทางจะมีสินค้าแบบสมัครใช้งานได้เพียงหนึ่งรายการต่อหนึ่งคำสั่งซื้อเท่านั้น แอปการสมัครใช้งานของคุณจะสร้างคำสั่งซื้อแบบชำระเงินปลายทางแบบใหม่ขึ้นและจะปรากฏในรายการคำสั่งซื้อของคุณเป็นระยะๆ คำสั่งซื้อแบบชำระเงินปลายทางจะได้รับการจัดการและจัดส่งแบบเดียวกันกับคำสั่งซื้อที่ไม่มีการสมัครใช้งาน

คำสั่งซื้อที่มีการสมัครใช้งานแบบชำระเงินล่วงหน้าจะต้องชำระเงินล่วงหน้า แต่มีการกำหนดเวลาจัดส่งสินค้าในช่วงเวลาหนึ่ง คำสั่งซื้อที่มีการสมัครใช้งานแบบชำระเงินล่วงหน้าจะมีสถานะเป็น “กำหนดเวลาไว้” จนกว่าจะถึงวันที่จัดส่งสินค้า เมื่อถึงวันที่จัดส่งสินค้าแล้วระบบจะอัปเดตสถานะคำสั่งซื้อเป็น “ยังไม่จัดการ” จากนั้นคุณจะสามารถจัดการคำสั่งซื้อได้ สถานะของคำสั่งซื้อจะเปลี่ยนกลับเป็น “กำหนดเวลาไว้” จนถึงวันที่จัดส่งสินค้าครั้งถัดไปและรอบการทำงานจะเริ่มใหม่ เมื่อคำสั่งซื้อมีสถานะเป็น “กำหนดเวลาไว้” คุณสามารถติดตามคำสั่งซื้อได้ในหน้า “คำสั่งซื้อ” ของคุณแต่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ

ในส่วนคำสั่งซื้อ คุณสามารถตรวจสอบสินค้าทั้งหมดสำหรับคำสั่งซื้อที่มีสมัครใช้งานแบบชำระเงินล่วงหน้าซึ่งจัดเรียงรายการการจัดการคำสั่งซื้อเป็นจัดการแล้ว ยังไม่จัดการ และกำหนดเวลาไว้ การจัดการสินค้าครั้งถัดไปที่กำหนดเวลาไว้สำหรับคำสั่งซื้อจะปรากฏในรายการการจัดการคำสั่งซื้อแบบกำหนดเวลาไว้ ให้คลิกที่ “ดูการจัดการคำสั่งซื้อทั้งหมด” เพื่อแสดงการจัดการคำสั่งซื้อที่กำหนดเวลาไว้ทั้งหมด

การกรองและการจัดเรียงคำสั่งซื้อการสมัครใช้งานแบบชำระเงินล่วงหน้าของคุณ

คุณสามารถกรองหน้าคำสั่งซื้อของคุณตามสถานะการจัดส่งแบบกำหนดเวลาไว้ เพื่อแสดงการจัดส่งสินค้าที่กำลังจะมาถึงซึ่งไม่ต้องดำเนินการในทันที

หากต้องการแสดงคำสั่งซื้อที่มีการสมัครใช้งานแบบชำระเงินล่วงหน้าที่พร้อมให้จัดการแล้ว ให้กรองหน้าคำสั่งซื้อของคุณตามสถานะยังไม่จัดการ หน้าคำสั่งซื้อจะเรียงตามวันที่เป็นค่าเริ่มต้น หมายความว่าคำสั่งซื้อที่มีการสมัครใช้งานแบบชำระเงินล่วงหน้าที่พร้อมให้จัดการแล้วอาจอยู่ที่ด้านล่างสุดของรายการคำสั่งซื้อที่ยังไม่จัดการ หากต้องการแสดงคำสั่งซื้อเหล่านี้ คุณสามารถจัดเรียงหน้าคำสั่งซื้อของคุณได้ตามวันที่เก่าที่สุด

ขั้นตอน:

  1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิก คำสั่งซื้อ

  2. คลิกที่ “สถานะการจัดส่งสินค้า” แล้วเลือก “ยังไม่จัดการ

  3. คลิก จัดเรียง

  4. เลือก “วันที่ (เรียงจากเก่าสุดก่อน)

การแก้ไขการสั่งซื้อที่มีการสมัครใช้งานแบบเติมเงิน

คุณสามารถแก้ไขคำสั่งซื้อที่มีรายการการจัดส่งที่กำหนดเวลาไว้เพื่อเพิ่มและลบรายการที่ไม่ได้กำหนดเวลาไว้ได้ แต่คุณไม่สามารถแก้ไขรายการที่กำหนดเวลาไว้ได้ ตัวอย่างเช่น หากคำสั่งซื้อมีสินค้าแบบสมัครใช้งานและสินค้าที่ไม่ต้องสมัครใช้ งาน คุณสามารถแก้ไขสินค้าที่ไม่ต้องสมัครใช้งานได้ แต่คุณจะไม่สามารถแก้ไขสินค้าแบบสมัครใช้งานได้

คุณไม่สามารถทำซ้ำคำสั่งซื้อที่มีการสมัครใช้งานแบบชำระเงินล่วงหน้าได้

การยกเลิกและการคืนเงินของคำสั่งซื้อที่มีการสมัครใช้งานแบบชำระเงินล่วงหน้า

คุณสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อที่มีการสมัครใช้งานแบบชำระเงินล่วงหน้าที่ยังไม่จัดการได้ หากจัดการสินค้าที่กำหนดเวลาไว้แล้ว คุณจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ แต่คุณสามารถดำเนินการคืนเงินแบบเต็มและบางส่วนสำหรับสินค้าที่จัดการแล้วและกำหนดเวลาไว้ได้

หากลูกค้าของคุณยกเลิกคำสั่งซื้อ คุณอาจยังต้องคืนเงินคำสั่งซื้อด้วยตนเอง ข้อความจะปรากฏบนคำสั่งซื้อเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น

เมื่อคุณคืนเงินคำสั่งซื้อจากหน้าคำสั่งซื้อ คุณอาจต้องยกเลิกคำสั่งซื้อในแอปการสมัครใช้งานของคุณเช่นกัน

การจองสินค้าคงคลัง

สินค้าคงคลังของแต่ละรอบการสั่งซื้อที่มีการสมัครใช้งานแบบชำระเงินล่วงหน้าจะถูกจองไว้เมื่อถึงวันจัดส่ง คำสั่งซื้อที่มีการสมัครใช้งานทั้งหมดจะไม่ถูกจองเมื่อมีการสร้างคำสั่งซื้อ หากต้องการจองสินค้าคงคลังสำหรับการจัดส่งที่กำหนดเวลาไว้ก่อนวันจัดส่งสินค้า คุณสามารถจัดการคำสั่งซื้อที่กำหนดเวลาไว้ล่วงหน้าได้

การจัดการเลขคำสั่งซื้อแบบสมัครใช้งาน

คุณสามารถแยกการจัดการเลขคำสั่งซื้อตามการสั่งซื้อแบบสมัครใช้งานเป็นรายการเดียวได้ตามสถานที่จัดการคำสั่งซื้อหรือ โปรไฟล์การจัดส่ง

การจัดการการสมัครใช้งานคำสั่งซื้อที่ชำระเงินล่วงหน้า

เมื่อคำสั่งซื้อที่กำหนดเวลาไว้ถึงวันจัดส่ง สถานะของคำสั่งซื้อจะอัปเดตเป็นยังไม่จัดการและคุณสามารถจัดการคำสั่งซื้อได้

การจัดการการสมัครใช้งานคำสั่งซื้อที่ชำระเงินล่วงหน้าก่อนเวลา

คุณไม่สามารถเปลี่ยนตารางเวลาการจัดการคำสั่งซื้อที่กำหนดเวลาไว้แล้วได้ใหม่ แต่คุณสามารถเลือกที่จะจัดการคำสั่งซื้อล่วงหน้าได้

ขั้นตอน:

  1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิก คำสั่งซื้อ

  2. เลือกคำสั่งซื้อที่คุณต้องการจะจัดการล่วงหน้า

  3. ให้คลิกที่ “จัดการก่อนเวลา” ในส่วนที่กำหนดเวลาไว้

  4. ตรวจสอบข้อมูลการจัดการคำสั่งซื้อแล้วคลิกที่ “ทำเครื่องหมายว่ายังไม่จัดการ” สถานะคำสั่งซื้อจะได้รับการอัปเดตเป็นยังไม่จัดการและคุณสามารถจัดการสินค้าได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี