Administrasjon av abonnementsbestillinger

Du kan administrere betal-per-levering-bestillinger og forhåndsbetalte abonnementsbestillinger fra Shopify-administrator.

Betal-per-levering-bestillinger har bare ett abonnementsprodukt per bestilling. Nye betal-per-levering-bestillinger opprettes av abonnementsappen din med faste mellomrom, og vises i Bestillinger-listen. Betal-per-levering-bestillinger administreres og innfris på samme måte som ikke-abonnementsbestillinger.

Forhåndsbetalte abonnementsbestillinger er forhåndsbetalt, men har planlagte innfrielser over en gitt periode. Forhåndsbetalte abonnementsbestillinger har Planlagt-status inntil innfrielsesdatoen nås. Når innfrielsesdatoen nås oppdateres bestillingsstatusen til Ikke-behandlet, og du kan innfri bestillingen. Bestillingens status endres deretter tilbake til Planlagt frem til neste innfrielsesdato, og syklusen starter på nytt. Når en bestilling har Planlagt-status kan du spore bestillingen på Bestillinger-siden, men ingen handlinger er nødvendig.

I bestillingen kan du gjennomgå alle varer for forhåndsbetalte abonnementsbestillinger, sortert i innfrielseskortene Oppfylt, Ikke-behandlet og Planlagt. Neste planlagte innfrielse for bestillingen er oppført i innfrielseskortet Planlagt. Klikk Vis alle innfrielser for å vise alle planlagte innfrielser.

Filtrere og sortere forhåndsbetalte abonnementsbestillinger

Du kan filtrere Bestillinger-siden etter distribusjonsstatusen Planlagt for å vise kommende innfrielsesarbeid som ikke krever noen umiddelbar handling.

For å vise forhåndsbetalte abonnementsbestillinger som er klare til innfrielse, kan du filtrere Bestillinger-siden etter statusen Ikke-behandlet. Som standard sorteres Bestillinger-siden etter dato. Det betyr at forhåndsbetalte abonnementsbestillinger som er klare til å innfris kan falle til bunnen av listen over uoppfylte bestillinger. For å vise disse bestillingene kan du sortere Bestillinger-siden etter eldste dato.

Steg:

  1. Fra Shopify-administrator klikker du Bestillinger.

  2. Klikk på Distribusjonsstatus og velg Ikke-behandlet.

  3. Klikk Sorter.

  4. Velg Dato (eldste først).

Redigere forhåndsbetalte abonnementsbestillinger

Du kan redigere en bestilling som inneholder en planlagt oppfylling for å legge til og fjerne ikke-planlagte varer, men du kan ikke redigere varer med planlagte innfrielser. Hvis en bestilling for eksempel inneholder et abonnementsprodukt og et produkt uten et abonnement, kan du redigere produktet uten abonnement, men du kan ikke redigere abonnementsproduktet.

Du kan ikke duplisere en forhåndsbetalt abonnementsbestilling.

Kansellere og refundere forhåndsbetalte abonnementsbestillinger

Du kan kansellere en forhåndsbetalt abonnementsbestilling som ikke er innfridd enda. Hvis noen planlagte varer er oppfylt, kan du ikke kansellere bestillingen, men du kan utstede hele og delvise refusjoner for innfridde og planlagte varer.

Hvis kunden kansellerer en bestilling, kan det hende at du fortsatt må refundere bestillingen manuelt. En melding vises i bestillingen når dette skjer.

Når du refunderer en bestilling fra Bestillinger-siden kan det være at du må kansellere bestillingen i abonnementsappen i tillegg.

Reservere lagerbeholdning

Lagerbeholdningen for hver enkelt forhåndsbetalte abonnementsbestillingsyklus reserveres når innfrielsesdatoen nås. Hele abonnementsbestillingen reserveres ikke når bestillingen opprettes. For å reservere lagerbeholdning for en planlagt oppfylling før innfrielsesdatoen, kan du innfri en planlagt bestilling tidlig.

Oppfylle abonnementsbestillinger

Oppfyllelser av abonnementsbestillinger kan deles i en enkeltbestilling basert på produktets oppfyllelseslokalisasjon eller fraktprofil.

Oppfylle en forhåndsbetalt abonnementsbestilling

Når en planlagt bestilling når innfrielsesdatoen, vil status for bestillingen oppdateres til Ikke-behandlet, og du kan innfri bestillingen.

Oppfylle en forhåndsbetalt abonnementsbestilling før tiden

Du kan ikke planlegge planlagte innfrielser på nytt, men du kan velge å innfri en bestilling tidlig.

Steg:

  1. Fra Shopify-administrator klikker du Bestillinger.

  2. Velg bestillingen du vil innfri tidlig.

  3. I seksjonen Planlagt klikker du Innfri tidlig.

  4. Gå gjennom informasjonen om bestillingsinnfrielsen, og klikk Merk som ikke-behandet. Bestillingens status oppdateres til Ikke-behandlet, og du kan innfri varene.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis