Refundere bestillinger

Du kan refundere en hel bestilling, eller bare deler av en bestilling, i Shopify-administrator. Når du refunderer en bestilling, sender du betalingen tilbake til kunden. Du kan refundere en bestilling uten å opprette en retur, men du kan ikke opprette en retur etter at en refusjon er utstedt. I noen tilfeller kan du kansellere en bestilling, og deretter utstede en refusjon.

Som en del av refusjonsprosessen kan du velge å tilbakeføre varene til lager og sende et e-postvarsel til kunden. Hvis det ikke er noen betaling å refundere, kan du tilbakeføre varene fra bestillingen til lager.

For å refundere bestillinger, må du være butikkeier eller ha tillatelsen Refunder bestillinger. Finn ut mer om personaltillatelser.

Refusjoner og Shopify Payments

Hvis du bruker Shopify Payments og utsteder en refusjon, trekkes beløpet fra din neste tilgjengelige utbetaling. I de fleste tilfeller er refusjonen merket som Ventende i inntil to virkedager, og det kan ta inntil ti virkedager før kunden mottar det refunderte beløpet.

Du finner Acqurer Reference Number (ARN) i bestillingens tidslinje, under refusjonsopplysningene. ARN-er er tilgjengelige for alle refusjoner gjennom Shopify Payments som sendes til et Visa eller Mastercard.

ARN-er kan brukes av banker og kredittkortleverandører for å spore en transaksjon. Hvis en kunde hevder at de ikke har mottatt refusjonen, oppgir du ARN-nummeret til kunden og ber dem ta kontakt med kredittkortleverandøren for å undersøke nærmere.

Hvis du bruker Shopify Payments og utbetalingen din ikke har nok midler for en retur, er det ulike utfall avhengig av hvor butikken din er basert:

 • I USA, Canada, Australia, New Zealand, Storbritannia, Østerrike, Belgia, Danmark, Tsjekkia, Finland, Tyskland, Irland, Italia, Nederland, Portugal, Spania, Sverige og Sveits debiteres saldoen fra bankkontoen din. Debiteringen skjer på en dag som faller utenfor den vanlige utbetalingsplanen.

 • Hvis debiteringen mislykkes gjøres det et nytt forsøk etter tre virkedager. Hvis det nye forsøket mislykkes, må du endre bankkonto for Shopify Payments eller tilbakebetale den negative saldoen manuelt.

 • I alle andre land trekkes resten av refusjonen fra neste utbetaling til det refunderte beløpet er dekket.

Hvis Shopify Payments-kontoen din har en negativ saldo, og refusjonsstatusen i bestillingens tidslinje har vært Ventende i mer enn to virkedager, avhenger utfallet av hvor butikken din er basert:

 • I Frankrike, Romania, Singapore, Hongkong SAR eller Japan vil den negative saldoen bli fjernet av fremtidige salg.
 • Hvis du er i Europa og bruker en bankkonto som ikke er i euro, vil den negative saldoen bli fjernet av fremtidige salg.
 • I alle andre land og valutaer vil bankkontoen din bli trukket for den negative saldoen.

Avhengig av saldoen, og hvor lenge den har vært ventende, kan Shopifys gjenopprettingsteam ta direkte kontakt med butikkeieren for å adressere den negative saldoen, og for å holde Shopify Payments-kontoen i god stand.

Hvis du har spørsmål om den negative saldoen, må du kontakte Shopify-brukerstøtte.

Refunder en hel bestilling

Du kan utstede en full refusjon for alle varene i en bestilling. Når du refunderer en bestilling, kan du manuelt redigere refusjonsbeløpet for å belaste kunden for en avgift for påfylling. Du kan også legge til en refusjon for eventuell fraktavgift.

Trinn:

Refunder deler av en bestilling

Du kan utstede en delvis refusjon for spesifikke varer i en bestilling. Du kan deretter utstede flere delvise refusjoner til du har nådd totalbeløpet som er tilgjengelig for refusjon, som er det opprinnelige beløpet til bestillingen. Når du har utstedt en delvis refusjon, endres bestillingens status til Delvis refundert.

Hvis en kunde har gjort et kjøp med gavekort og en annen betalingsmåte, vil refusjonen gjelde for gavekortet først når du utsteder en delvis refusjon, inntil gavekortet når hele beløpet som er tilgjengelig for refusjon. Resten av refusjonen overføres til de andre betalingsmåtene. Du kan justere refusjonsbeløp manuelt for hver betalingsmåte, opp til det tilgjengelige beløpet for hver betalingsmåte. Hvis et delvist refusjonsbeløp på 50 USD for eksempel overføres til gavekortet, men du kan overføre 20 USD til et kredittkort, kan du utføre refusjonen ved å overføre 30 USD til gavekortet og 20 USD til kredittkortet.

Trinn:

Tilbakefør en bestilling til lager

Hvis det ikke er noen betaling å refundere for en bestilling, kan du tilbakeføre varene til lager uten å opprette en retur eller refusjon.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger.

 2. Klikk på bestillingen du vil tilbakeføre til lager.

 3. Klikk på Tilbakefør til lager.

 4. Angi antall varer i bestillingen som skal fylles på.

 5. Klikk på Tilbakefør varer til lager.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis