Kansellere, arkivere og slette bestillinger

Du kan kansellere, arkivere og slette bestillinger. Kansellering av en bestilling betyr at du stanser en bestilling som er under arbeid. Arkivering av en bestilling betyr at du er ferdig med bestillingen, og ønsker å fjerne den fra listen over åpne bestillinger. Sletting av en bestilling betyr at du fjerner den fra Shopify-administrator.

Kansellere en bestilling

Kansellering av en bestilling betyr at du stanser behandling av bestillingen. Hvis en kunde for eksempel ber om en kansellering eller du mistenker at bestillingen er falsk, kan du kansellere bestillingen slik at personalet eller oppfyllelsestjenester ikke jobber mer på bestillingen. Du kan også kansellere en bestilling hvis en vare ble bestilt, men ikke er tilgjengelig.

Avhengig av bestillingens tilstand når du kansellerer den, kan det hende du må gjøre oppfølgingshandlinger.

Kansellering av bestillinger og oppfølgingshandlinger
Status for bestillingen Oppfølgingshandlinger
Betalt for, men ingen varer er innfridd Når du kansellerer bestillingen får du to refusjonsalternativer:
 • Refunder hele beløpet: Hvis dette velges, utstedes en full refusjon automatisk. Dette alternativet er valgt som standard.
 • Refunder senere: Hvsi dette velges, utstedes det ingen refusjon automatisk. Du kan ikke utstede en delvis refusjon under kanselleringsprosessen, så velg dette dersom du ønsker å utstede en delvis refusjon etter at bestillingen kanselleres eller dersom du ønsker å undersøke før du utsteder en refusjon. For å unngå tilbakebetalinger bør du sikre at du følger med på ikke-refunderte bestillinger slik at de følges opp.
Hvis du bruker en tredjeparts oppfyllelsestjeneste kan det hende du må følge den opp. Hvis du har kjøpt en fraktetikett for denne bestillingen kan du annullere etiketten.
Innfridd, men betalingen er ikke innhentet Kansellering av en bestilling forhindrer deg fra å innhente betalingen. For å få varene returnert må du bruke returprosessen.
Ikke betalt og ikke innfridd Arkiver bestillingen hvis den ikke arkiveres automatisk.

Når du har kansellert en bestilling, blir detaljene om hvilke varer som er tilbakeført til lager og refundert lagret i bestillingens Tidslinje.

Når du kansellerer en bestilling endres betalingsstatusen som følger:

 • Hvis betalingen ikke er innhentet, endres betalingsstatusen til Annullert.
 • Hvis betalingen er fullt refundert, endres betalingsstatusen til Refundert.

Senere, hvis du utsteder en delvis refusjon for en kansellert bestilling, endres betalingsstatusen til Delvis refundert.

Hvis en bestilling har statusen Ventende betaling kan det hende du ikke kan kansellere den. Finn ut mer om bestillinger med ventende betalinger.

Steg:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Bestillinger.

 2. Klikk på nummeret til bestillingen du vil kansellere.

 3. Klikk Flere handlinger > Kanseller bestilling.

 4. Administrer eventuelle betalingsrefusjoner:

 • For å utstede en full refusjon nå, la standardverdien under Refunder $ være valgt.
 • Velg Refunder senere for å utstede en hel eller delvis refusjon senere.
 1. Hvis du ikke vil at de refunderte varene skal tilføres lagerbeholdningen igjen, må du fjerne avmerkingen Fyll på varene.

 2. Velg årsaken til kanselleringen fra rullegardinmenyen.

 3. Hvis ikke du vil varsle kunden om kanselleringen, fjerner du avmerkingen Send varsel til kunden.

 4. Klikk Kanseller bestilling.

Arkivere bestillinger manuelt

De fleste bestillinger du er ferdig med arkiveres automatisk, men du kan arkivere bestillinger manuelt ved behov. Hvis du har deaktivert automatisk arkivering kan du bevare en ryddig bestillingsoversikt ved å arkivere bestillinger manuelt.

Som standard arkiveres følgende bestillinger automatisk:

 • bestillinger som er betalt for og sluttført
 • bestillinger som er fullt refundert
 • bestillinger som er delvis refundert, sluttført og ikke har noen skyldig saldo

Arkiverte bestillinger vises i bestillingsvisningen Lukket.

Steg:

Bestillingens status er Arkivert.

Du kan også utføre en massehandling for å arkivere eller dearkivere flere bestillinger.

Slette en bestilling

Slettede bestillinger fjernes fra Shopify-administrator og spores ikke lenger i rapporter. Bare følgende typer bestillinger kan slettes:

 • bestillinger som har blitt betalt med en manuell betalingsmåte
 • bestillinger som startet som et utkast og deretter ble merket som betalt
 • bestillinger som har blitt importert gjennom Shopify API
 • test bestillinger

Hvis du har kjøpt en fraktetikett for bestillingen men ikke bruker den må du annullere etiketten før du sletter bestillingen.

Steg:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Bestillinger.

 2. Klikk på en arkivert eller kansellert bestilling.

 3. Klikk Slett denne bestillingen nederst på siden.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis