Kansellere, arkivere og slette bestillinger

Du kan kansellere, arkivere og slette bestillinger. Å kansellere en bestilling betyr at du stopper en bestilling som er i arbeid. Arkivering av en bestilling betyr at du flagger en bestilling som er gjort slik at du kan filtrere den fra den åpne bestillingslisten. Sletting av en bestilling betyr at du fjerner den fra Shopify-administrator.

Kansellere en bestilling

Hvis en bestilling er falsk, en kunde ber om en kansellering eller en vare ble bestilt og ikke er tilgjengelig, må du kanskje kansellere en bestilling.

Du kan kun kansellere bestillinger i følgende situasjoner:

 • Du har ikke innhentet en betaling for bestillingen.
 • Du har innhentet en betaling for bestillingen, men ingen varer har blitt oppfylt.

Merk: Hvis du kansellerer en bestilling som er oppfylt, må du kansellere oppfyllelser manuelt. Kansellering av en oppfyllelse i Shopify stanser ikke en oppfyllelse som er under behandling.

Hvis du har mottatt betaling for bestillingen vil en full refusjon utstedes når bestillingen kanselleres. Du kan ikke utstede en delvis refusjon med en bestillingskansellering.

Når du har kansellert en bestilling, blir detaljene om hvilke varer som er tilbakeført til lager og refundert lagret i bestillingens Tidslinje.

Når du kansellerer en bestilling endres betalingsstatusen til enten Refundert eller Annullert. Hvis en betaling ikke er innhentet, er betalingsstatusen Annullert. Hvis betalingen er innhentet, er betalingsstatusen Refundert. Hvis du delvis refunderer en bestilling med en innhentet betaling, er statusen Delvis refundert.

Steg:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Bestillinger.

 2. Klikk på bestillingen du vil kansellere.

 3. Klikk Flere handlinger > Kanseller bestilling.

 4. Hvis betalingen er innhentet, vises detaljer om refusjonen.

 5. Hvis du ikke vil at de refunderte varene skal tilføres lagerbeholdningen igjen, må du fjerne avmerkingen Fyll på varene.

 6. Velg årsaken til kanselleringen fra rullegardinmenyen.

 7. Hvis ikke du vil varsle kunden om kanselleringen, fjerner du avmerkingen Send varsel til kunden.

 8. Klikk Kanseller bestilling.

Arkiver en oppfylt bestilling

Når du oppfyller en bestilling, kan du arkivere den for å fjerne den fra listen over åpne bestillinger. Arkivering lar deg holde oversikt over åpne bestillinger som ennå ikke er fullført, og at du har det riktige tallet for åpne bestillinger i Shopify. Arkivering av en bestilling er ikke det samme som å kansellere en bestilling. Når du arkiverer en bestilling, sletter du den ikke. Du fjerner den bare fra listen over åpne bestillinger.

For å vise en fullstendig liste over arkiverte bestillinger kan du bruke et filter på bestillingslisten.

Du kan aktivere Automatisk arkivering av bestillingen i Bestillingsbehandling-seksjonen av Kasse-innstillingene i Shopify-administrator hvis du ønsker at alle bestillinger skal arkiveres automatisk.

Steg:

Bestillingen vises nå som arkivert.

Du kan også utføre en massehandling for å arkivere eller dearkivere flere bestillinger.

Slette en bestilling

Slettede bestillinger fjernes fra Shopify-administrator og spores ikke lenger i rapporter. Bare følgende typer bestillinger kan slettes:

 • bestillinger som har blitt betalt med en manuell betalingsmåte
 • bestillinger som startet som et utkast og deretter ble merket som betalt
 • bestillinger som har blitt importert gjennom Shopify API
 • test bestillinger

Steg:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Bestillinger.

 2. Klikk på en arkivert eller kansellert bestilling.

 3. Klikk Slett denne bestillingen nederst på siden.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis