Kansellere, arkivere og slette bestillinger

Du kan kansellere, arkivere og slette bestillinger. Kansellering av en bestilling betyr at du stanser en bestilling som er under arbeid. Arkivering av en bestilling betyr at du er ferdig med bestillingen, og ønsker å fjerne den fra listen over åpne bestillinger. Sletting av en bestilling betyr at du fjerner den fra Shopify-administrator.

Kanseller en bestilling

Kansellering av en bestilling betyr at du stanser behandling av bestillingen. Hvis en kunde for eksempel ber om en kansellering eller du mistenker at bestillingen er falsk, kan du kansellere bestillingen slik at personalet eller oppfyllelsestjenester ikke jobber mer på bestillingen. Du kan også kansellere en bestilling hvis en vare ble bestilt, men ikke er tilgjengelig.

Avhengig av bestillingens tilstand når du kansellerer den, kan det hende du må gjøre oppfølgingshandlinger.

Kansellering av bestillinger og oppfølgingshandlinger
Status for bestillingen Oppfølgingshandlinger
Betalt for, men ingen varer er innfridd Når du kansellerer bestillingen får du to refusjonsalternativer:
 • Refunder hele beløpet nå: En full refusjon utstedes automatisk til kunden. Dette alternativet er valgt som standard.
 • Refunder senere: Refusjonen utstedes ikke til kunden når du kansellerer en bestilling. Du kan ikke utstede en delvis refusjon under kanselleringsprosessen, så du kan velge dette alternativet for å utstede en delvis refusjon senere eller undersøke før du utsteder en refusjon. For å unngå tilbakebetalinger, må du sikre at du sporer ikke-refunderte bestillinger for oppfølging.
Hvis du bruker en tredjeparts oppfyllelsestjeneste kan det hende du må følge den opp. Hvis du har kjøpt en fraktetikett for denne bestillingen kan du annullere etiketten.
Innfridd, men betalingen er ikke innhentet Kansellering av en bestilling forhindrer deg fra å innhente betalingen. For å få varene returnert må du bruke returprosessen.
Ikke betalt og ikke innfridd Arkiver bestillingen hvis den ikke arkiveres automatisk.

Når du har kansellert en bestilling, blir detaljene om hvilke varer som er tilbakeført til lager og refundert lagret i bestillingens Tidslinje.

Når du kansellerer en bestilling endres betalingsstatusen som følger:

 • Hvis betalingen ikke er innhentet, endres betalingsstatusen til Annullert.
 • Hvis betalingen er fullt refundert, endres betalingsstatusen til Refundert.

Senere, hvis du utsteder en delvis refusjon for en kansellert bestilling, endres betalingsstatusen til Delvis refundert.

Hvis en bestilling har statusen Ventende betaling kan det hende du ikke kan kansellere den. Finn ut mer om bestillinger med ventende betalinger.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger.

 2. Klikk på bestillingen du vil kansellere.

 3. Klikk Flere handlinger > Kanseller bestilling.

 4. Velg hvordan du vil refundere betalingen i seksjonen Refunder betaling:

  • Velg for å utstede en full refusjon nå.
  • Velg Senere for å utstede en refusjon senere.
 5. Velg årsaken til bestillingskansellering i rullegardinmenyen Årsak til kansellering.

 6. Valgfritt: Skriv en intern merknad om bestillingskanselleringen i feltet Personalmerknad.

 7. Valgfritt: Velg Tilbakefør lagerbeholdning til lager for å tilbakeføre de refunderte varene til lagerbeholdningen.

 8. Valgfritt: Velg Send et varsel til kunden for å varsle kunden om bestillingskanselleringen.

 9. Klikk Kanseller bestilling.

Arkiver bestillinger manuelt

De fleste bestillinger du er ferdig med arkiveres automatisk, men du kan arkivere bestillinger manuelt ved behov. Hvis du har deaktivert automatisk arkivering, kan du holde visningen av åpne bestillinger ryddig ved å arkivere bestillinger manuelt.

Som standard arkiveres følgende bestillinger automatisk:

 • bestillinger som er betalt for og sluttført
 • bestillinger som er fullt refundert
 • bestillinger som er delvis refundert, sluttført og ikke har noen skyldig saldo

Arkiverte bestillinger vises i bestillingsvisningen Lukket.

Steg:

Bestillingens status er Arkivert.

Du kan også utføre en massehandling for å arkivere eller dearkivere flere bestillinger.

Slett en bestilling

Slettede bestillinger fjernes fra Shopify-administrator, og spores ikke lenger i rapporter. Bare følgende bestillingstyper kan slettes:

En bestilling må arkiveres eller kanselleres før den kan slettes. Bestillinger der gavekort er brukt som betaling kan arkiveres, men ikke slettes.

Hvis du har kjøpt en fraktetikett for bestillingen men ikke bruker den må du annullere etiketten før du sletter bestillingen.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger.

 2. Klikk på en arkivert eller kansellert bestilling.

 3. Klikk på Slett bestilling, og klikk deretter på Slett bestilling for å bekrefte.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis