Opprette returer og bytter

Du kan opprette og administrere returer direkte fra Shopify-administrator. Når du oppretter en retur, kan du sende fraktinformasjon om returen til kunden, for eksempel fraktinformasjon eller returetiketter, og kommunisere estimert refusjon. Du kan også legge til byttevarer i en retur, og gi kundene en måte å betale på når saldoen forfaller. Ved å tilby bytter kan du bevare omsetning og potensielt øke den gjennom mersalg.

Når du har mottatt og inspisert de returnerte varene, kan du utstede en refusjon, tilbakeføre aktuelle varer til lager og oppfylle byttevarer.

For å opprette returer, må du være butikkeier eller ha tillatelsen Bestillinger. Finn ut mer om personaltillatelser.

Hensyn ved opprettelse av returer og bytte av varer

Før du oppretter en retur, må du gå gjennom følgende hensyn:

 • Du kan bare opprette en retur for oppfylte varer som ikke er refundert.
 • Du kan ikke legge til egendefinerte varer som byttevarer.
 • Du kan ikke legge til byttevarer i bestillinger med tollplikter, men du kan opprette en retur for bestillinger med tollplikter.
 • Rabatter på bestillingsnivå kan ikke brukes for byttevarer, men du kan legge til en produktrabatt for byttevarer.

Forstå økonomien rundt returer

Når du oppretter en retur, beregnes det forventede økonomiske resultatet for deg. Hvis du bruker returavgifter eller legger til byttevarer, beregnes verdien av disse salgene automatisk mot returvarer. Avhengig av differansen i verdi kan du utstede en refusjon, eller innhente betaling fra kunden. Når du har opprettet en retur, oppdateres totalsummen for bestillingen for å gjenspeile disse endringene, og bestillingen viser om kunden har en refusjon til gode, eller om kunden skylder noe. Du kontrollerer når refusjoner utstedes, og kan vente til returvarene er mottatt.

Når du oppretter en retur med byttevarer, mottar kunden et e-postvarsel som indikerer hvilke varer de mottar som bytter, og hvilke varer de må returnere. Hvis kunden skylder deg penger for byttevarene, kan vedkommende gå til kassen og betale gjenstående saldo direkte fra e-postfakturavarselet.

Gå gjennom tabellen nedenfor for å finne ut mer om flyten av midler i returer og bytter, og hva du må gjøre i bestemte situasjoner:

Flyt av midler i bytter
Situasjon Handling
Du skylder kunden penger for en retur eller et bytte der de nye varene er rimeligere enn de returnerte varene. Du må utstede en refusjon til kunden.
Kunden skylder deg penger for en retur eller et bytte der de nye varene og avgiftene er dyrere enn de returnerte varene. Du kan innhente saldoen ved å sende et returvarsel med en kobling til betaling, sende en faktura, innhente betaling eller merke bestillingen som betalt.
Nye varer og returnerte varer har samme verdi, og det er et likt bytte. Ingen handling kreves. Pengene som er betalt for de returnerte varene gjelder for de nye varene.

Opprett en retur

Du kan opprette en retur fra Shopify-administrator. Når du oppretter en retur, kan du også legge til byttevarer. Når du oppretter en retur med byttevarer, settes byttevarene automatisk på vent.

Når du oppretter en retur, vises returfraktavgiften og avgiften for påfylling basert på returreglene. Du kan også redigere returreglene for en bestemt retur. Avgiften for påfylling kan redigeres per retur eller per vare, men returfraktavgiften kan bare redigeres per retur.

Trinn:

Tilbakefør returnerte varer til lager

Når du har mottatt returvarene, kan du inspisere og tilbakeføre dem til lager. Ved tilbakeføring av returvarer til lager på mobil kan du bare tilbakeføre alle varer til én enkelt lokalisasjon.

Trinn:

Behandle og oppfyll byttevarer

Når du har inspisert og tilbakeført returvarene til lager, må du behandle og oppfylle byttevarene. Byttevarene settes automatisk på vent i påvente av returleveransen, men oppfyllelsen kan frigis når som helst. Kunden mottar et e-postvarsel når du oppfyller byttevarene. De kan også se bestillingsoversikten og bestillingsstatus i kundekontoen sin.

Følgende steg kan utføres i alle bestillinger basert på forretningsprosessen din.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger.

 2. Klikk på bestillingen du vil oppfylle byttevarer for.

 3. Valgfritt: Tilbakefør returvarer til lager.

 4. Gå til seksjonen På vent, og klikk deretter på Opphev oppfyllelse. Byttevarer vises også i seksjonen Retur pågår som en referanse.

 5. I seksjonen Ikke-behandlet oppfyller du byttevarene på samme måte som du oppfyller vanlige bestillinger.

 6. Avhengig av justeringen til bestillingen din, kan du utstede en refusjon eller samle inn betaling:

  • Hvis du skylder kunden penger, må du utstede en refusjon.
  • Hvis kunden skylder deg penger, klikker du på Samle inn betaling og velger hvordan du vil samle inn betalingen.

Utsted en refusjon for returvarer

Når du har mottatt returvarene, kan du inspisere dem, og deretter utstede en refusjon til kunden.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger.

 2. Klikk på bestillingen du vil utstede en refusjon for.

 3. Klikk på Refunder i seksjonen Retur pågår.

 4. Angi antall varer du vil refundere.

 5. Valgfritt: Hvis du ikke ønsker å sende en e-postmelding til kunden når du utsteder returen, må du oppheve valget av Send et varsel til kunden. Dette alternativet er valgt som standard.

 6. klikk Refunder for å refundere kundens bestilling.

Fjern returvarer fra en retur

Hvis en kunde ikke sender en returpakke, eller en vare mangler i en returnert pakke, kan du fjerne varen fra en retur. Når du fjerner en returvare, justeres bestillingens saldo i henhold til dette.

Du kan ikke fjerne refunderte eller tilbakeførte varer fra en retur.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger.

 2. Klikk på bestillingen du vil fjerne returnerte varer fra.

 3. I seksjonen Retur pågår, klikk …

 4. Klikk på Fjern returvarer.

 5. Velg varene du vil fjerne fra en retur.

 6. Klikk på Fjern vare, og klikk deretter på Fjern vare for å bekrefte.

Kanseller en retur

Hvis du oppretter en retur ved en feil, eller hvis kunden har ombestemt seg angående returen, kan den kanselleres. For å kansellere en retur med byttevarer, må du kansellere en retur, og deretter redigere bestillingen for å fjerne ikke-behandlede byttevarer.

Du kan bare kansellere en retur i følgende scenarier:

 • Returen blir ikke refundert.
 • Returen tilbakeføres ikke til lager.
 • Returen er åpen og ikke Merket som returnert.
 • Returen har ikke en Shopify Shipping-returetikett.
 • Oppfyllelsen for returen kanselleres ikke.

Når du har kansellert en retur, kan den ikke gjenåpnes, men du kan opprette en ny retur.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger.

 2. Klikk på bestillingen for returen du vil kansellere.

 3. Klikk på på kortet Retur pågår, og klikk deretter på Avbryt retur.

 4. Klikk på Kanseller retur for å bekrefte.

Åpne en retur

Hvis du har noen utestående oppgaver som må fullføres for en retur, kan du åpne en retur.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger.

 2. Klikk på bestillingen for returen du vil åpne.

 3. Klikk på på kortet Returnert, og klikk deretter på Åpne retur.

Lukke en retur

Når du har fullført alle utestående oppgaver for returen, kan du lukke den. Returen lukkes automatisk når alle varer er refundert og tilbakeført til lager. Ved bytte av varer trenger du ikke å refundere hver enkelt vare, med mindre du skylder kunden penger. Returen lukkes automatisk når alle varer er tilbakeført til lager.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger.

 2. Klikk på bestillingen du vil avslutte en retur for.

 3. Klikk på på kortet Retur pågår, og klikk deretter på Lukk retur.

Filtrer bestillinger etter returstatus

Du kan filtrere bestillingene på Bestillinger-siden etter returstatus.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger.

 2. Klikk på Åpne-fanen for å vise alle åpne bestillinger.

 3. Klikk på Filtre.

 4. Klikk på Velg filter, og velg deretter Returstatus.

 5. Klikk på Velg verdi, og velg deretter Retur pågår eller Returnert for å vise returnerte bestillinger.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis