Oprettelse af returneringer og ombytninger

Du kan oprette og administrere returneringer direkte fra din Shopify-administrator. Når du opretter en returnering, kan du sende dine kunders leveringsoplysninger for returneringer, som f.eks. leveringsinstruktioner eller returlabels, og kommunikere den anslåede tilbagebetaling. Du kan også føje ombytningsvarer til en returnering og give kunderne mulighed for at foretage en betaling, når en saldo forfalder. Hvis du tilbyder ombytninger, kan du bevare din indtægt og muligvis øge din indtægt via mersalg.

Når du modtager og undersøger returnerede varer, kan du udstede en tilbagebetaling, genopfylde relevante varer og opfylde ombytningsvarer.

Hvis du vil oprette returneringer, skal du være butiksejer eller have tilladelsen Ordrer. Få mere at vide om medarbejdertilladelser.

Overvejelser i forbindelse med oprettelse af returneringer og ombytninger af

Inden du opretter en returnering, skal du overveje følgende:

 • Du kan kun oprette en returnering for besvarede varer, der ikke er blevet refunderet.
 • Du kan ikke tilføje tilpassede varer som ombytningsvarer.
 • Du kan ikke føje byttevarer til ordrer med told, men du kan oprette en returnering for ordrer med told.
 • Rabatter på ordreniveau kan ikke anvendes til ombytning af varer, men du kan tilføje en produktrabat på ombytningsvarer.

Om returnering af økonomi

Når du opretter en returnering, beregnes det forventede økonomiske resultat for dig. Hvis du bruger returgebyrer eller tilføjer ombytningsvarer, anvendes værdien af disse salg automatisk på returvarerne. Afhængigt af forskellen i værdi kan du udstede en tilbagebetaling eller opkræve betaling fra kunden. Når du har oprettet en returnering, opdateres ordretotalen, så den afspejler disse ændringer. Ordren viser, om du skylder kunden en tilbagebetaling, eller om du skylder dig en saldo. Du styrer, hvornår tilbagebetalinger udstedes, og kan vente, indtil der modtages returvarer.

Når du har oprettet en returnering med byttevarer, modtager din kunde en e-mailmeddelelse om, hvilke varer kunden modtager som ombytninger, og hvilke varer kunden skal returnere. Hvis din kunde skylder dig penge for byttevarerne, kan kunden gå til betaling og betale restsaldoen direkte fra e-mailmeddelelsen med fakturaen

Gennemgå følgende tabel for at få mere at vide om kontantflowet ved returnering og ombytning, og hvad du skal gøre i konkrete situationer:

Pengestrømmen ved ombytninger
Situation Handling
Du skylder kunden penge for en returnering eller en ombytning, hvor de nye varer er billigere end de tilbagevendende varer. Du skal udstede en refusion til din kunde.
Kunden skylder dig penge for en returnering eller en ombytning, hvor nye varer og gebyrer er dyrere end de tilbagevendende varer. Du kan opkræve saldoen ved at sende en returneringsmeddelelse med et link til at foretage betaling, sende en faktura, hente betaling eller markere din ordre som betalt.
Nye varer og tilbagevendende varer har den samme værdi, og det er en lige ombytning. Du skal ikke gøre noget. De penge, der betales for tilbagevendende varer, anvendes på de nye varer.

Opret en returnering

Du kan oprette en returnering i din Shopify-administrator. Når du opretter en returnering, kan du også tilføje ombytningsvarer. Når du har oprettet en returnering med ombytningsvarer, sættes ombytningsvarerne automatisk på hold.

Når du opretter en returnering, vises gebyret for returlevering og returgebyret baseret på dine returregler. Du kan også redigere returgebyrer for en bestemt returnering. Returgebyret kan redigeres for returnering eller for vare, men gebyret for returlevering kan kun redigeres for returnering.

Trin:

Genopfyld returvarer

Når du har modtaget returvarerne, kan du undersøge dem og genopfylde dem. Når du genopfylder returvarer på en mobilenhed, kan du kun genopfylde alle varer på en enkelt lokation.

Trin:

Bearbejde og bearbejde ombyt

Når du har undersøget og genopfylde dine returvarer, skal du behandle og behandle ombytningsvarerne. Exchange-varer sættes automatisk på hold, afventer leveringen af returneringen, men fyldningen kan når som helst frigives. Kunden modtager en e-mailmeddelelse, når du har opfyldt ombytningsvarerne. De kan også kontrollere deres ordreoversigt og ordrestatus fra deres kundekonto.

Følgende trin kan udføres i vilkårlig rækkefølge afhængig af din virksomhedsproces.

Trin:

 1. Gå til Ordrer i Shopify-administrator.

 2. Klik på den ordre, som du vil ekskurse ombytningsvarer for.

 3. Valgfrit: Genopfylde dine returvarer.

 4. Gå til afsnittet Afventende, og klik på Frigiv klargøring. Byttevarer vises også i afsnittet Returnering i gang som reference.

 5. I afsnittet Uopfyldt skal du opfylde byttevarerne på samme måde, som du opfylder dine almindelige ordrer

 6. Afhængigt af ændringen i din ordre skal du udstede en refusion eller opkræve betaling:

  • Udsted en refusion, hvis du skylder din kunde penge.
  • Hvis din kunde skylder dig penge, skal du klikke på Opkræv betaling og derefter vælge, hvordan du vil opkræve din betaling.

Udsted en refusion for returvarer

Når du har modtaget returvarerne, kan du undersøge dem og derefter udstede en refusion til din kunde.

Trin:

 1. Gå til Ordrer i Shopify-administrator.

 2. Klik på den ordre, du vil udstede en tilbagebetaling for.

 3. Klik på Refusion i afsnittet Returnering i gang.

 4. Angiv det antal varer, du vil refundere.

 5. Valgfrit: Hvis du ikke vil sende en mail til kunden, når du foretager en refusion, skal du fravælge Send en meddelelse til kunden. Denne valgmulighed er valgt som standard.

 6. Klik på Refunder for at refundere kundens ordre.

Fjern returvarer fra en returnering

Hvis en kunde ikke sender en returpakke, eller der mangler en vare i en returneret pakke, kan du fjerne varen fra en returnering. Når du har fjernet en returvare, justeres din ordresaldo tilsvarende.

Du kan ikke fjerne refunderede eller genopfyldte varer fra en returnering.

Trin:

 1. Gå til Ordrer i Shopify-administrator.

 2. Klik på den ordre, du vil fjerne returvarer fra.

 3. Klik på .... i afsnittet Returnering i gang.

 4. Klik på Fjern returvarer

 5. Vælg de varer, du vil fjerne fra en returnering.

 6. Klik på Fjern vare, og klik derefter på Fjern vare for at bekræfte.

Annuller en returnering

Hvis du opretter en returnering ved en fejl, eller din kunde ændrer mening om en returnering, kan du annullere returneringen. Hvis du vil annullere en returnering med ombytningsvarer, skal du annullere en returnering og derefter redigere ordren for at fjerne de ikke-klargjorte ombytningsvarer.

Du kan kun annullere en returnering i følgende situationer:

 • Returneringen refunderes ikke.
 • Returneringen genopfyldes ikke.
 • Returneringen er åben og er ikke Markeret som returneret.
 • Returneringen har ikke en Shopify Shipping-returlabel.
 • Klargøringen af returneringen er ikke blevet annulleret.

Når du har annulleret en returnering, kan du ikke genåbne den. Du kan i stedet oprette en ny returnering.

Trin:

 1. Gå til Ordrer i Shopify-administrator.

 2. Klik på ordren for den returnering, du vil annullere.

 3. På kortet Returnering i gang skal du klikke på og derefter klikke på Annuller returnering.

 4. Klik på Annuller returnering for at bekræfte.

Åbn en returnering

Hvis du har nogen udestående opgaver at fuldføre for en returnering, kan du åbne en returnering.

Trin:

 1. Gå til Ordrer i Shopify-administrator.

 2. Klik på ordren for den returnering, du vil åbne.

 3. På kortet Returneret skal du klikke på og derefter klikke på Åbn returnering.

Luk en returneriing

Når du har fuldført alle udestående opgaver for returneringen, kan du lukke returneringen. Returneringen lukkes automatisk, når alle varer er blevet refunderet og genopfyldt. Når du ombytter varer, behøver du ikke at refundere alle varer, medmindre du skylder din kunde penge. Returneringen lukkes automatisk, når alle varer er genopfyldt.

Trin:

 1. Gå til Ordrer i Shopify-administrator.

 2. Klik på den ordre, du vil lukke en returnering for.

 3. På kortet Returnering i gang skal du klikke på og derefter klikke på Luk returnering.

Filtrer ordrer efter status for returnering

Du kan filtrere ordrerne på siden Ordrer efter status for returnering.

Trin:

 1. Gå til Ordrer i Shopify-administrator.

 2. Klik på fanen Åbn for at vise alle åbne ordrer.

 3. Klik på Filtre.

 4. Klik på Vælg filter, og vælg derefter Status for returnering.

 5. Klik på Vælg værdi, og vælg derefter Returnering i gang eller Returneret for at vise de returnerede ordrer.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis