Tạo nhãn trả hàng

Bạn có thể tạo và quản lý nhãn trả hàng trên trang quản trị Shopify. Khi tạo nhãn trả hàng, bạn có thể gửi mọi thông tin vận chuyển nhãn trả hàng, ví dụ như hướng dẫn vận chuyển hoặc nhãn đổi trả, cho khách hàng và theo dõi nhãn trả hàng. Sau khi nhận và kiểm tra các mặt hàng được trả về, bạn có thể thực hiện hoàn tiềntrả về kho các mặt hàng đủ điều kiện.

Để tạo nhãn trả hàng, bạn phải là chủ cửa hàng hoặc có quyền Đơn hàng. Tìm hiểu thêm về Quyền nhân viên.

Tạo nhãn trả hàng

Bạn có thể tạo nhãn trả hàng cho đơn hàng có ít nhất một mục hàng đã thực hiện và chưa được hoàn tiền. Sau khi bạn tạo nhãn trả hàng, phí vận chuyển nhãn trả hàng và phí trả về kho sẽ hiển thị dựa trên quy tắc trả hàng. Bạn cũng có thể chỉnh sửa phí trả hàng cho một nhãn trả hàng cụ thể. Có thể chỉnh sửa phí trả về kho theo nhãn trả hàng hoặc theo mặt hàng, nhưng chỉ có thể chỉnh sửa phí vận chuyển nhãn trả hàng theo nhãn trả hàng.

Nếu bạn đã mua nhãn vận chuyển cho đơn hàng nhưng chưa sử dụng đến thì hãy hủy giá trị nhãn trước khi tạo nhãn trả hàng.

Bước:

Trả các mặt hàng trả lại về kho

Sau khi nhận được mặt hàng trả lại, bạn có thể kiểm tra và trả các mặt hàng đó về kho. Khi trả các mặt hàng trả lại về kho trên thiết bị di động, bạn chỉ có thể trả tất cả mặt hàng về kho tại một địa điểm duy nhất.

Bước:

Hoàn tiền cho mặt hàng trả lại

Sau khi nhận được mặt hàng trả lại, bạn có thể kiểm tra các mặt hàng đó rồi hoàn tiền cho khách hàng.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Nhấp vào đơn hàng bạn muốn hoàn tiền cho các mặt hàng trả lại.

 3. Trong mục Nhãn trả hàng đang được xử lý, nhấp vào Hoàn tiền.

 4. Nhập số lượng mặt hàng bạn muốn hoàn tiền.

 5. Không bắt buộc: Nếu bạn không muốn gửi email cho khách hàng khi hoàn tiền, hãy bỏ chọn Gửi thông báo cho khách hàng. Tùy chọn này sẽ được mặc định chọn.

 6. Nhấp vào Refund (Hoàn tiền) để hoàn tiền cho đơn hàng của khách.

Đóng nhãn trả hàng

Sau khi đã hoàn tất mọi tác vụ dang dở đối với nhãn trả hàng, bạn có thể đóng nhãn trả hàng. Nhãn trả hàng tự động đóng khi tất cả mặt hàng được hoàn tiền và được trả về kho.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Nhấp vào đơn hàng bạn muốn đóng nhãn trả hàng.

 3. Trên thẻ Nhãn trả hàng đang được xử lý, nhấp vào ... rồi nhấp vào Đóng nhãn trả hàng.

Mở nhãn trả hàng

Nếu có bất kỳ tác vụ dang dở nào cần hoàn tất đối với nhãn trả hàng, bạn có thể mở nhãn trả hàng.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Nhấp vào đơn hàng cho nhãn trả hàng mà bạn muốn mở.

 3. Trên thẻ Đã trả lại, nhấp vào ... rồi nhấp vào Mở nhãn trả hàng.

Lọc đơn hàng theo trạng thái đơn hàng trả lại

Bạn có thể lọc đơn hàng trên trang Đơn hàng theo trạng thái đơn hàng trả lại.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Nhấp vào tab Mở để hiển thị toàn bộ đơn hàng bỏ ngỏ.

 3. Nhấp vào Bộ lọc.

 4. Nhấp vào Chọn bộ lọc, rồi chọn Trạng thái đơn hàng trả lại.

 5. Nhấp vào Chọn giá trị, rồi chọn Đơn hàng trả lại đang được xử lý hoặc Đã trả lại để hiển thị đơn hàng trả lại.

Xóa mặt hàng trả lại khỏi nhãn trả hàng

Nếu khách hàng không gửi gói hàng trả lại hoặc có mặt hàng bị thiếu trong gói hàng trả lại, bạn có thể xóa mặt hàng đó khỏi nhãn trả hàng. Sau khi bạn xóa mặt hàng trả lại, số dư trong đơn hàng của bạn sẽ được điều chỉnh tương ứng.

Bạn không thể xóa các mặt hàng đã hoàn tiền hoặc trả về kho trong nhãn trả hàng.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Nhấp vào đơn hàng bạn muốn xóa mặt hàng trả lại.

 3. Trong mục Nhãn trả hàng đang được xử lý, nhấp vào ....

 4. Nhấp vào Xóa mặt hàng trả lại

 5. Chọn mặt hàng bạn muốn xóa khỏi nhãn trả hàng.

 6. Nhấp vào Xóa mặt hàng, sau đó nhấp vào Xóa mặt hàng để xác nhận.

Hủy đơn hàng trả lại

Nếu bạn tạo nhãn trả hàng do nhầm lẫn hoặc khách hàng đổi ý về việc yêu cầu nhãn trả hàng, bạn có thể hủy nhãn trả hàng. Bạn chỉ có thể hủy nhãn trả hàng trong các trường hợp sau:

 • Đơn hàng trả lại chưa được hoàn tiền.
 • Đơn hàng trả lại chưa được trả về kho.
 • Đơn hàng trả lại đã mở và không được đánh dấu là đã trả lại.
 • Đơn hàng trả lại không có nhãn đổi trả của Shopify Shipping.
 • Đơn hàng trả lại chưa bị hủy thực hiện.

Sau khi hủy nhãn trả hàng, bạn không thể mở lại nhãn trả hàng nhưng có thể tạo nhãn trả hàng mới.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Nhấp vào đơn hàng cho đơn hàng trả lại mà bạn muốn hủy.

 3. Trên thẻ Nhãn trả hàng đang được xử lý, nhấp vào ... rồi nhấp vào Hủy nhãn trả hàng.

 4. Nhấp vào Hủy đơn hàng trả lại để xác nhận.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí