Mua nhãn đổi trả của Shopify Shipping

Nhãn đổi trả giúp bạn khôi phục lượng hàng trong kho mà khách hàng không muốn mua nữa. Nếu doanh nghiệp cho phép khách hàng trả lại sản phẩm, bạn có thể gửi cho khách hàng nhãn vận chuyển đổi trả để họ có thể gửi sản phẩm lại cho bạn.

Nếu địa chỉ mặc định của bạn nằm ở Hoa Kỳ, bạn có thể tạo và gửi nhãn đổi trả trong trang quản trị Shopify. Sau khi tạo nhãn đổi trả, bạn có thể gửi trực tiếp qua email từ trang quản trị Shopify hoặc sao chép liên kết để in nhãn. Nhãn đổi trả chỉ áp dụng cho đơn hàng nội địa ở Hoa Kỳ.

Nếu địa điểm mặc định của bạn không ở Hoa Kỳ, bạn cần phải mua nhãn đổi trả trực tiếp qua hãng vận chuyển hoặc qua ứng dụng vận chuyển.

Địa chỉ trả hàng của bạn được lấy từ địa điểm thực hiện đơn hàng và chỉ hiển thị trên nhãn vận chuyển. Địa chỉ trả hàng của bạn sẽ không hiển thị trong thông báo hoặc cửa hàng của bạn, trừ khi bạn chọn thêm thông tin đó, ví dụ như trên trang Liên hệ với chúng tôi. Địa chỉ trả hàng có thể khả dụng với các ứng dụng bạn cài đặt trong cửa hàng, tùy thuộc vào quyền của ứng dụng.

Địa chỉ được hỗ trợ

Nhãn đổi trả chỉ dành cho đơn hàng nội địa tại Hoa Kỳ. Những nhãn này không hỗ trợ địa chỉ quân sự Hoa Kỳ, vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ hoặc địa chỉ quốc tế.

Để tạo nhãn đổi trả cho địa chỉ quốc tế, địa chỉ quân sự Hoa Kỳ hoặc vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ yêu cầu biểu mẫu hải quan, bạn có thể chọn một trong các tùy chọn sau:

  • Đặt nhãn đổi trả trực tiếp từ hãng vận chuyển.
  • Sử dụng dịch vụ bên thứ ba.
  • Sử dụng ứng dụng trong Shopify App Store.

Hãng vận chuyển được hỗ trợ

Bạn có thể mua nhãn đổi trả của USPS với mức giá chiết khấu qua Shopify Shipping.

Nếu đã kết nối tài khoản UPS với Shopify, bạn có thể tạo nhãn đổi trả qua UPS bằng phí tài khoản của bạn và UPS sẽ lập hóa đơn trực tiếp cho bạn.

Thiết lập chính sách trả hàng

Nếu doanh nghiệp cung cấp tùy chọn trả hàng, thêm thông tin về đơn hàng trả lại vào chính sách trả hàng trong cửa hàng Shopify. Khách hàng có thể đọc và tìm hiểu chính sách trả hàng trước khi đặt hàng từ doanh nghiệp của bạn để rõ những điều cần biết nếu muốn trả lại sản phẩm.

Thanh toán nhãn đổi trả

Nhãn đổi trả sử dụng công nghệ mang tên "thanh toán khi quét". Điều này có nghĩa là hãng vận chuyển sẽ đo trọng lượng và kích thước gói hàng khi nhận hàng, rồi tính toán chi phí. Nếu hãng vận chuyển chưa quét nhãn đổi trả thì chưa tính là đã mua nhãn đổi trả và bạn sẽ không mất phí nhãn cho đến khi lô hàng được đánh dấu là đã giao.

Chi phí nhãn đổi trả được cộng vào tài khoản Shopify của bạn sau khi hãng vận chuyển quét gói hàng. Tài khoản của bạn sẽ bị tính phí khi bạn đạt ngưỡng thanh toán theo quy định của gói đăng ký Shopify mà bạn đang sử dụng. Để tìm hiểu thêm về cách lập hóa đơn cho nhãn vận chuyển, liên hệ Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Tạo và gửi nhãn đổi trả

Bạn có thể tạo nhãn đổi trả từ trang đơn hàng trong trang quản trị Shopify hoặc ứng dụng Shopify. Để tạo nhãn đổi trả, bạn cần có ít nhất một mặt hàng được thực hiện trong đơn hàng. Sau khi tạo nhãn đổi trả, bạn có thể gửi nhãn đến khách hàng hoặc gửi liên kết để họ in nhãn.

Các bước thực hiện:

Gửi lại nhãn đổi trả

Bạn có thể gửi lại email thông báo hoặc sao chép liên kết tới nhãn đơn hàng trả lại bất cứ lúc nào.

Các bước thực hiện:

Tùy chỉnh hướng dẫn về nhãn đổi trả

Để biết thêm thông tin về các biến Liquid để tự động thêm thông tin vào hướng dẫn nhãn đổi trả, tham khảo phần tham khảo biến thông báo.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí