Nhãn đổi trả

Nhãn đổi trả giúp bạn khôi phục lượng hàng trong kho mà khách hàng không muốn mua nữa. Nếu doanh nghiệp cho phép khách hàng trả lại sản phẩm, bạn có thể gửi cho khách hàng nhãn vận chuyển đổi trả để họ có thể gửi sản phẩm lại cho bạn.

Nếu đang ở Hoa Kỳ, bạn có thể tạo và gửi nhãn đổi trả trong trang quản trị Shopify. Sau khi tạo nhãn đổi trả, bạn có thể gửi nhãn qua email trực tiếp từ trang quản trị Shopify hoặc sao chép liên kết để in nhãn.

Nếu bạn không ở Hoa Kỳ, bạn cần trực tiếp mua nhãn đổi trả qua hãng vận chuyển hoặc qua ứng dụng vận chuyển.

Địa chỉ được hỗ trợ

Nhãn đổi trả chỉ dành cho đơn hàng nội địa tại Hoa Kỳ. Những nhãn này không hỗ trợ địa chỉ quân sự Hoa Kỳ, vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ hoặc địa chỉ quốc tế.

Để tạo nhãn đổi trả cho địa chỉ quốc tế, địa chỉ quân sự Hoa Kỳ hoặc vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ yêu cầu biểu mẫu hải quan, bạn có thể chọn một trong các tùy chọn sau:

  • Đặt nhãn đổi trả trực tiếp từ hãng vận chuyển.
  • Sử dụng dịch vụ bên thứ ba.
  • Sử dụng ứng dụng trong Cửa hàng ứng dụng Shopify.

Hãng vận chuyển được hỗ trợ

Bạn có thể mua nhãn đổi trả của USPS với mức giá chiết khấu qua Shopify Shipping.

Nếu đã kết nối tài khoản UPS với Shopify, bạn có thể tạo nhãn đổi trả qua UPS bằng phí tài khoản của bạn và UPS sẽ lập hóa đơn trực tiếp cho bạn.

Lập chính sách trả hàng

Nếu doanh nghiệp cung cấp tùy chọn trả hàng, thêm thông tin về đơn hàng trả lại vào chính sách trả hàng trong cửa hàng Shopify. Khách hàng có thể đọc và tìm hiểu chính sách trả hàng trước khi đặt hàng từ doanh nghiệp của bạn để rõ những điều cần biết nếu muốn trả lại sản phẩm.

Thanh toán nhãn đổi trả

Nhãn đổi trả sử dụng công nghệ mang tên "pay on scan" (thanh toán khi quét). Tức là hãng vận chuyển cân và đo gói hàng khi nhận, sau đó tính chi phí.

Chi phí nhãn đổi trả được cộng vào tài khoản Shopify của bạn sau khi hãng vận chuyển quét gói hàng. Tài khoản của bạn sẽ bị tính phí khi bạn đạt ngưỡng thanh toán theo quy định của gói đăng ký Shopify mà bạn đang sử dụng. Để tìm hiểu thêm về cách được lập hóa đơn cho nhãn vận chuyển, bạn có thể liên hệ Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Tạo và gửi nhãn đổi trả

Bạn có thể tạo nhãn đổi trả từ trang đơn hàng trong trang quản trị Shopify hoặc ứng dụng Shopify. Sau khi tạo nhãn đổi trả, bạn có thể gửi nhãn đến khách hàng hoặc gửi liên kết để họ in nhãn.

Các bước thực hiện:

Gửi lại nhãn đổi trả

Bạn có thể gửi lại email thông báo hoặc sao chép liên kết tới nhãn đơn hàng trả lại bất cứ lúc nào.

Các bước thực hiện:

Tùy chỉnh hướng dẫn nhãn đổi trả

  1. Trong mục Customer Notification (Thông báo cho khách hàng), trong Vận chuyển, nhấp vào Return label instructions (Hướng dẫn nhãn đổi trả).

  2. Chỉnh sửa Email subject (Chủ đề email) và Email body (Nội dung email). Ví dụ: Nếu muốn thay đổi hướng dẫn đổi trả, hãy tìm return-label__instruction-step và chỉnh sửa các bước.

  3. Nhấp vào Save (Lưu).

Để biết thêm thông tin về các biến Liquid để tự động thêm thông tin vào hướng dẫn nhãn đổi trả, xem phần tham khảo biến thông báo.

Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể vô hiệu hóa nhãn chưa sử dụng không?

Không. Nhãn đổi trả không thể bị hủy giá trị nhưng sẽ hết hạn. Nhãn USPS hết hạn 1 năm sau khi mua và nhãn UPS hết hạn 6 tháng sau khi mua. Bạn không bị tính tiền những nhãn chưa dùng.

Vì sao tôi không nhìn thấy mục Create return label (Tạo nhãn đổi trả) trên trang Đơn hàng?

Nếu bạn không nhìn thấy mục Create return label (Tạo nhãn đổi trả) trong menu More actions (Thao tác khác), có thể là do bạn chưa có mặt hàng nào được thực hiện. Bạn phải có ít nhất một mặt hàng được thực hiện thì mới đủ điều kiện tạo nhãn đổi trả.

Cũng có thể cửa hàng của bạn chưa đủ điều kiện để tạo nhãn đổi trả. Để đáp ứng điều kiện, nơi gửi hàng phải ở Hoa Kỳ. Tìm hiểu cách thay đổi nơi gửi hàng.

Tôi có thể tạo nhãn đổi trả cho đơn hàng quốc tế không?

Không. Nhãn đổi trả chỉ áp dụng cho đơn hàng nội địa ở Hoa Kỳ.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí