Kích hoạt vận chuyển với UPS

Nếu bạn đã thương lượng mức phí vận chuyển được chiết khấu qua tài khoản riêng với UPS, bạn có thể hiển thị phí vận chuyển được chiết khấu cho khách hàng khi thanh toán. Để hiển thị giá thương lượng, bạn cần có tính năng tự động tính phí giao hàng theo hãng vận chuyển trên tài khoản Shopify. Để biết thêm thông tin, tham khảo Giá giao hàng thực tính theo hãng vận chuyển bên thứ ba.

Để kết nối tài khoản UPS với Shopify, tài khoản UPS của bạn cần có số tài khoản (còn được gọi là số người giao hàng) đi kèm tài khoản đó. Nếu chưa có số tài khoản, bạn có thể đăng ký số tài khoản trực tuyến.

UPS không hỗ trợ địa chỉ hộp thư bưu điện. Bạn cần cập nhật địa chỉ thành địa chỉ đường phố để sử dụng phí thực tính và nhãn vận chuyển mà không cần tài khoản UPS.

Nếu bạn có bất kỳ vấn đề gì với việc thiết lập tài khoản UPS, vui lòng liên hệ trực tiếp với UPS.

Đăng ký tài khoản UPS

Nếu bạn chưa có tài khoản UPS, bạn có thể đăng ký tài khoản trực tuyến.

Các bước thực hiện:

 1. Truy cập trang web UPS.
 2. Đăng ký tài khoản bằng một trong các trang liên kết hoặc bằng cách điền vào biểu mẫu theo yêu cầu.
 3. Đồng ý với Thỏa thuận về Công nghệ của UPS, nhấp vào Sign Up(Đăng ký).
 4. Xác nhận địa chỉ email để hoàn tất quá trình đăng ký.

Lưu ý: Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề gì với việc thiết lập tài khoản UPS, vui lòng liên hệ UPS để biết thêm thông tin.

Tìm số tài khoản của bạn

Tùy thuộc vào thời điểm và cách thức bạn tạo tài khoản UPS, tài khoản có thể chưa có số tài khoản (đôi khi hiển thị với Mã số người giao hàng) có liên kế với tài khoản. Nếu đã có số tài khoản, bạn có thể tìm thấy số này trên bản sao hóa đơn UPS hoặc bằng cách kiểm tra trực tuyến. Nếu bạn không có số tài khoản, bạn có thể đăng ký số tài khoản trực tuyến.

Các bước tìm số tài khoản:

 1. Đăng nhập vào tài khoản tại trang web UPS.
 2. Trong menu tài khoản ở góc trên phải của trang, chọn Payment Options (Tùy chọn thanh toán).

Trong phần My payment methods (Phương thức thanh toán của tôi), số tài khoản của bạn sẽ hiển thị trong cột Number (Số) (số tài khoản ở định dạng tương tự với 123AB4). Nếu số tài khoản không hiển thị ở đây, bạn cần đăng ký số tài khoản trực tuyến.

Đăng ký số tài khoản với UPS

Nếu tài khoản UPS của bạn chưa có số tài khoản đi kèm, bạn cần đăng ký số tài khoản.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập vào tài khoản tại trang web UPS.
 2. Trong menu tài khoản ở góc trên phải của trang, chọn Payment Options (Tùy chọn thanh toán).
 3. Trong menu Add a payment method(Thêm phương thức thanh toán), chọn Add new account (Thêm tài khoản mới), rồi nhấp vào Add (Thêm).
 4. Chọn địa chỉ bạn muốn đăng ký cùng, rồi nhấp vào Next (Tiếp).
 5. Nhập câu trả lời cho những câu hỏi về hồ sơ vận chuyển.

Bây giờ bạn có thể nhập số tài khoản để kết nối tài khoản UPS.

Lưu ý: Bạn cũng có thể liên hệ UPS để đăng ký số tài khoản.

Sửa đổi phí UPS hiển thị tại phần thanh toán

Bạn có thể sửa đổi mức phí khách hàng nhìn thấy tại phần thanh toán bằng cách chọn loại tài khoản khác nhau trong mục Account type (Loại tài khoản) của tài khoản UPS. Ví dụ: Bạn có thể chọn loại tài khoản thêm phí nhận hàng hoặc giảm giá cho phí thực tính cơ sở của hãng vận chuyển.

Nếu bạn không muốn sửa đổi phí UPS hiển thị tại phần thanh toán, hoặc bạn muốn hiển thị giá thương lượng của mình, hãy để trống mục Account type (Loại tài khoản).

Để chọn phí UPS hiển thị tại phần thanh toán, chọn một trong những tùy chọn tại mục Account type (Loại tài khoản).

Mô tả các loại tài khoản UPS khác nhau
Loại tài khoản Phương thức Mô tả
Lấy hàng mỗi ngày Lấy hàng Vào mỗi ngày làm việc, tài xế UPS sẽ dừng tại địa điểm của bạn một lần theo đúng lịch. Bạn có thể đặt lịch lấy hàng ngày tại UPS.com. Để tìm hiểu thêm về dịch vụ này, xem phần Đến lấy hàng mỗi ngày
Lấy hàng một lần Lấy hàng Bạn gọi UPS đến lấy hàng tận nơi bằng cách đặt lịch lấy hàng trực tuyến hoặc qua điện thoại nếu cần. Để tìm hiểu thêm về dịch vụ này, xem phần Dịch vụ đến lấy hàng theo yêu cầu của UPS.
Quầy khách hàng Gửi hàng Bạn mang gói hàng đến gửi tại trung tâm khách hàng của UPS (Địa điểm cửa hàng UPS, đại lý vận chuyển được ủy quyền và điểm truy cập UPS).
Trung tâm thư tín Gửi hàng Bạn gửi gói hàng tại điểm tiếp nhận của UPS.
Trung tâm dịch vụ hàng không Gửi hàng Bạn mang gói hàng đến gửi tại trung tâm dịch vụ hàng không.

Lưu ý: Nếu bạn không chắc chắn nên chọn hình thức lấy hàng nào, hãy liên hệ UPS để biết thêm thông tin.

Xác minh địa chỉ

Bạn cần xác minh tài khoản bằng địa chỉ được liên kết với số tài khoản.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập vào tài khoản tại trang web UPS.
 2. Trong menu tài khoản ở góc trên phải của trang, chọn Payment Options (Tùy chọn thanh toán).
 3. Trong mục My payment methods (Phương thức thanh toán của tôi), tìm đúng tài khoản, rồi nhấp vào Edit (Chỉnh sửa).
 4. Mở mục Location address (Địa chỉ địa điểm).
 5. Sử dụng thông tin đăng nhập dành cho quốc giamã bưu chính/bưu điện trong mục này để ủy quyền tài khoản.

Lưu ý: Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm địa chỉ chính xác, hãy liên hệ UPS để biết thêm thông tin.

Xác minh hóa đơn

Nếu bạn đã nhận được hóa đơn trong vòng 90 ngày vừa qua (hoặc 45 ngày vừa qua đối với tài khoản nằm ngoài Hoa Kỳ hoặc Canada), bạn sẽ phải ủy quyền tài khoản bằng một trong ba hóa đơn gần nhất. Nếu chưa nhận được hóa đơn trong khoảng thời gian đó, bạn không cần hoàn tất bước này.

Chú ý: Bạn có ba lần thử để nhập thông tin chính xác trước khi bị UPS khóa tài khoản trong vòng 24 giờ. Đảm bảo bạn xác minh thông tin mình đang sử dụng là chính xác.

Nếu bạn đã đăng ký trong UPS Billing Center (Trung tâm lập hóa đơn UPS), bạn có thể xem hóa đơn trực tuyến:

 1. Đăng nhập vào UPS Billing Center (Trung tâm lập hóa đơn UPS).
 2. Trong mục Quick Links (Liên kết nhanh), nhấp vào View Invoice (Xem hóa đơn).
 3. Chọn một hóa đơn áp dụng bằng cách nhấp vào mã số hóa đơn.
 4. Nhấp vào View/Download Invoice Data (Xem/tải xuống dữ liệu hóa đơn).

Trên hóa đơn UPS, bạn có thể tìm thấy những thông tin sau:

 • Ngày lập hóa đơn, Số hóa đơnMã ID kiểm soát xuất hiện trong phần Hóa đơn dịch vụ vận chuyển nằm ở góc trên bên phải của hóa đơn.
 • Số tiền trong hóa đơn hiển thị cạnh Số tiền đến hạn trong kỳ này ở cuối hóa đơn. Nếu số tiền bằng 0, sử dụng số tiền trong mục Charges this period (Phí trong kỳ này) hiển thị bên dưới mục Summary of Charges (Tổng hợp các khoản phí).

Lưu ý: Số tiền trong hóa đơn phải được nhập chính xác như hiển thị, bao gồm dấu phẩy và dấu chấm. Nếu số tiền âm, thêm dấu trừ (-).

Kết nối tài khoản UPS của bạn

Bạn cần đăng ký tài khoản UPS và có hóa đơn UPS để có thể kết nối tài khoản UPS với Shopify.

 1. Trong mục Accounts and integrations (Tài khoản và tích hợp), nhấp vào Manage integrations (Quản lý tích hợp).
 2. Thêm UPS làm hãng vận chuyển: - Nếu bạn chưa thêm tài khoản hãng vận chuyển, hãy nhấp vào Connect carrier account (Kết nối tài khoản hãng vận chuyển) rồi nhấp vào Connect account (Kết nối tài khoản) bên cạnh UPS.

  • Nếu bạn đã thêm tài khoản hãng vận chuyển, nhấp vào Manage carriers (Quản lý hãng vận chuyển) rồi nhấp vào Connect account (Kết nối tài khoản) bên cạnh UPS.
 3. Trong hộp thoại Connect UPS (Kết nối UPS), nhập thông tin xác thực UPS của bạn.

 4. Nhấp vào Submit and continue (Gửi và tiếp tục).

 5. Trên hộp thoại Verify your UPS® account (Xác minh tài khoản UPS®), thêm thông tin chi tiết tài khoản và hóa đơn.

 6. Nhấp vào Submit(Gửi)

Lưu ý: Nếu tài khoản Shopify của bạn bị đóng băng tại bất kỳ thời điểm nào, hãng vận chuyển có thể bị hủy kích hoạt. Kiểm tra cài đặt vận chuyển ngay khi khôi phục tài khoản.

Để thêm phí UPS vào trang thanh toán, tạo phí thực tính theo hãng vận chuyển trong cài đặt vận chuyển.

Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào với tài khoản UPS, hoặc có câu hỏi về nhãn vận chuyển UPS bạn mua, bạn nên liên hệ trực tiếp UPS để được hỗ trợ.

Ngắt kết nối tài khoản UPS

Nếu không muốn sử dụng UPS nữa (ví dụ trong trường hợp tài khoản của bạn đã hết hạn), bạn cần đảm bảo không hiển thị dịch vụ này với khách hàng ở trang thanh toán.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Accounts and integrations (Tài khoản và tích hợp), nhấp vào Manage integrations (Quản lý tích hợp).
 2. Trong mục Carrier accounts(Tài khoản hãng vận chuyển), nhấp vào Manage carriers (Quản lý hãng vận chuyển).
 3. Bên cạnh UPS, nhấp vào Disconnect account (Ngắt kết nối tài khoản).
 4. Trong hộp thoại, nhấp vào Disconnect account (Ngắt kết nối tài khoản) để xác nhận hủy kích hoạt.

Sử dụng UPS Shopify Shipping

Bạn có thể sử dụng UPS (và các hãng vận chuyển khác) cho cửa hàng cùng với Shopify Shipping và hưởng giá thương lượng để tiết kiệm đến 53% chi phí vận chuyển. Để tìm hiểu thêm về Shopify Shipping, xem Shopify Shipping.

Trước khi bật Shopify Shipping, bạn cần ngắt kết nối tài khoản UPS. Sau khi đã ngắt kết nối tài khoản UPS, bạn có thể thiết lập Shopify Shipping trong trang quản trị Shopify.

Những câu hỏi thường gặp

Tôi có thể làm gì nếu bị khóa tài khoản?

Nếu tài khoản của bạn bị khóa, bạn sẽ không thể cập nhật hoặc kết nối trong 24 giờ. Sau 24 giờ, bạn có thể thử đăng nhập lại.

Nguyên nhân phổ biến nhất dẫn tới việc khóa tài khoản là đã xảy ra ba lỗi sai khi bạn hoặc ai đó cố gắng kết nối đến hoặc cập nhật tài khoản. UPS cũng có thể khóa tài khoản vì lý do khác.

Để tránh bị khóa tài khoản, cần đảm bảo rằng bạn không mắc những lỗi phổ biến sau:

 • sử dụng hóa đơn đã nhận quá 90 ngày (45 ngày đối với tài khoản nằm ngoài Hoa Kỳ hoặc Canada) để ủy quyền tài khoản
 • sử dụng hóa đơn không phải là một trong ba hóa đơn gần đây nhất

Tôi có thể liên hệ với ai để được hỗ trợ?

Bạn có thể nhấp vào bất kỳ thông báo lỗi nào hiển thị trong quy trình thiết lập để cập nhật thông tin cửa hàng hoặc khắc phục vấn đề. Nếu bạn nhìn thấy thông báo lỗi There is an issue with this carrier, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify để hỗ trợ tích hợp UPS vào trang quản trị Shopify.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng của UPS cũng có thể hỗ trợ bạn những vấn đề liên quan tới tài khoản UPS. Bạn có thể liên hệ họ theo số 1-800-742-5877 (Hoa Kỳ và Canada), 03457 877 877 (Vương quốc Anh), hoặc bằng cách truy cập vào Help and Support Center (Trung tâm Trợ giúp và Hỗ trợ của UPS).

Tôi có thể sử dụng giá thương lượng không?

Nếu bạn đã thương lượng giá tùy chỉnh với UPS, bạn có thể hiển thị giá này với khách hàng tại phần thanh toán bằng cách chọn Giá thương lượng. Thao tác này sẽ hiển thị tất cả ưu đãi giảm giá hoặc khuyến mại bạn hiện đang sử dụng.

Nếu bạn không có giá thương lượng, hoặc bạn chọn Mức giá bán lẻ, khách hàng sẽ xem được mức giá bán lẻ do UPS thiết lập.

Tại sao giá thương lượng của tôi hiển thị không chính xác?

Sau khi kích hoạt giá thương lượng, có thể mất tối đa ba ngày làm việc để hiển thị mức giá này tại phần thanh toán. Nếu giá thương lượng không hiển thị sau ba ngày làm việc, vui lòng liên hệ Bộ phận hỗ trợ của Shopify để được trợ giúp.

Lưu ý: Nếu bạn nhập thông tin hóa đơn khi xác minh tài khoản UPS, giá thương lượng của bạn sẽ hiển thị ngay lập tức.

Tôi có thể thay đổi thông tin liên hệ không?

Không. Bạn không thể thay đổi thông tin liên hệ sau khi đã lưu. Việc này không ảnh hưởng tới phí vận chuyển hoặc thông tin xác minh tài khoản.

Tại sao có người dùng mới xuất hiện trong tài khoản UPS của tôi khi tôi kết nối với Shopify?

Khi bạn kết nối tài khoản UPS với Shopify, sẽ có thông tin đăng nhập mới hiển thị trong mục Additional Users (Người dùng bổ sung) của trang tài khoản trong tài khoản UPS. Nó bao gồm mã ID tài khoản mà bạn có thể không nhận ra và địa chỉ email liên kết với tài khoản Shopify.

Đây là tài khoản bắt buộc và bạn không được phép xóa. Nếu xóa, bạn sẽ mất kết nối giữa số tài khoản UPS và tài khoản Shopify. Nếu đã xóa tài khoản này, bạn cần liên hệ Bộ phận hỗ trợ của Shopify để xử lý vấn đề để có thể kết nối tài khoản UPS với tài khoản Shopify.

Bước tiếp theo

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí