Kích hoạt vận chuyển với UPS

Bạn có thể hiển thị phí vận chuyển trong trang thanh toán do UPS tính. Bạn có thể sử dụng phí vận chuyển bán lẻ do UPS đặt ra hoặc phí vận chuyển chiết khấu mà bạn thương lượng trực tiếp với UPS.

Bạn cần thiết lập tài khoản UPS, sau đó kết nối tài khoản này với trang quản trị Shopify.

Yêu cầu

Để hiển thị phí do UPS tính khi thanh toán, bạn cần đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Cửa hàng của bạn cần sử dụng gói Advanced Shopify, gói Shopify Plus hoặc gói đã bật tính năng phí giao hàng do hãng vận chuyển bên thứ ba tính.
 • Bạn cần có tài khoản UPS có số tài khoản, đôi khi được gọi là Mã người giao hàng.
 • Địa chỉ địa điểm thực hiện đơn hàng phải là địa chỉ đường phố. UPS không hỗ trợ địa chỉ hộp thư bưu điện.

Bước 1: Đăng ký tài khoản với UPS

Bạn có thể đăng ký tài khoản UPS nếu chưa có tài khoản.

Các bước thực hiện:

 1. Truy cập trang web UPS.
 2. Đăng ký tài khoản bằng một trong các trang liên kết hoặc bằng cách điền vào biểu mẫu theo yêu cầu.
 3. Đồng ý với Thỏa thuận về Công nghệ của UPS, nhấp vào Sign Up(Đăng ký).
 4. Xác nhận địa chỉ email để hoàn tất quá trình đăng ký.

Bước 2: Lấy số tài khoản UPS

Tùy thuộc vào thời điểm và cách bạn tạo tài khoản UPS, tài khoản này có thể không có số tài khoản, đôi khi được gọi là Mã người giao hàng, được liên kết với tài khoản. Bạn có thể kiểm tra xem tài khoản của mình đã có số tài khoản hoặc đã đăng ký số tài khoản hay chưa.

Tìm số tài khoản của bạn

Nếu đã có số tài khoản, bạn có thể tìm thấy số này trên bản sao hóa đơn UPS hoặc bằng cách đăng nhập vào tài khoản UPS. Nếu bạn không có số tài khoản, bạn có thể đăng ký số tài khoản trực tuyến.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập vào tài khoản tại trang web UPS.
 2. Trong menu tài khoản ở góc trên phải của trang, chọn Payment Options (Tùy chọn thanh toán).

Trong phần Phương thức thanh toán của tôi, số tài khoản của bạn được hiển thị trong cột Số (số tài khoản ở định dạng tương tự với 123AB4). Nếu số tài khoản không hiển thị ở đây, bạn cần đăng ký số tài khoản trực tuyến.

Đăng ký số tài khoản với UPS

Nếu tài khoản UPS của bạn chưa có số tài khoản đi kèm, bạn cần đăng ký số tài khoản.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập vào tài khoản tại trang web UPS.
 2. Trong menu tài khoản ở góc trên phải của trang, chọn Payment Options (Tùy chọn thanh toán).
 3. Trong menu Add a payment method(Thêm phương thức thanh toán), chọn Add new account (Thêm tài khoản mới), rồi nhấp vào Add (Thêm).
 4. Chọn địa chỉ bạn muốn đăng ký cùng, rồi nhấp vào Next (Tiếp).
 5. Nhập câu trả lời cho những câu hỏi về hồ sơ vận chuyển.

Bây giờ bạn có thể nhập số tài khoản để kết nối tài khoản UPS.

Bước 3: Sửa đổi phí UPS hiển thị tại trang thanh toán

Bạn có thể sửa đổi mức phí khách hàng nhìn thấy trên trang thanh toán bằng cách chọn loại tài khoản khác nhau trong mục Loại tài khoản của tài khoản UPS. Ví dụ: Bạn có thể chọn loại tài khoản thêm phí nhận hàng hoặc ưu đãi giảm giá cho phí bán lẻ do hãng vận chuyển tính.

Nếu bạn không muốn sửa đổi phí UPS hiển thị trên trang thanh toán, hoặc bạn muốn hiển thị giá thương lượng của mình, hãy để trống mục Loại tài khoản.

Để chọn phí UPS hiển thị trên trang thanh toán, chọn một trong những tùy chọn tại mục Loại tài khoản.

Mô tả các loại tài khoản UPS khác nhau
Loại tài khoản Phương thức Mô tả
Lấy hàng mỗi ngày Lấy hàng Vào mỗi ngày làm việc, tài xế UPS sẽ dừng tại địa điểm của bạn một lần theo đúng lịch. Bạn có thể lên lịch lấy hàng hằng ngày tại UPS.com. Để tìm hiểu thêm về dịch vụ này, hãy xem phần Lấy hàng hằng ngày
Lấy hàng một lần Lấy hàng Bạn gọi UPS đến lấy hàng tận nơi bằng cách đặt lịch lấy hàng trực tuyến hoặc qua điện thoại nếu cần. Để tìm hiểu thêm về dịch vụ này, hãy xem phần Dịch vụ đến lấy hàng theo yêu cầu của UPS.
Quầy khách hàng Gửi hàng Bạn mang gói hàng đến gửi tại trung tâm khách hàng của UPS (Địa điểm cửa hàng UPS, đại lý vận chuyển được ủy quyền và điểm truy cập UPS).
Trung tâm thư tín Gửi hàng Bạn gửi gói hàng tại điểm tiếp nhận của UPS.
Trung tâm dịch vụ hàng không Gửi hàng Bạn mang gói hàng đến gửi tại trung tâm dịch vụ hàng không.

Bước 4: Xác minh địa chỉ

Bạn cần xác minh tài khoản bằng địa chỉ được liên kết với số tài khoản.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập vào tài khoản tại trang web UPS.
 2. Trong menu tài khoản ở góc trên phải của trang, chọn Payment Options (Tùy chọn thanh toán).
 3. Trong mục My payment methods (Phương thức thanh toán của tôi), tìm đúng tài khoản, rồi nhấp vào Edit (Chỉnh sửa).
 4. Mở mục Location address (Địa chỉ địa điểm).
 5. Sử dụng thông tin đăng nhập dành cho quốc giamã bưu chính/bưu điện trong mục này để ủy quyền tài khoản.

Bước 5: Xác minh hóa đơn

Nếu bạn đã nhận được hóa đơn trong vòng 90 ngày vừa qua (hoặc 45 ngày vừa qua đối với tài khoản nằm ngoài Hoa Kỳ hoặc Canada), bạn cần phải ủy quyền tài khoản bằng một trong ba hóa đơn gần nhất. Nếu chưa nhận được hóa đơn trong khoảng thời gian đó, bạn không cần hoàn tất bước này.

Nếu bạn đã đăng ký trong Trung tâm lập hóa đơn UPS, bạn có thể xem hóa đơn trực tuyến.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập vào UPS Billing Center (Trung tâm lập hóa đơn UPS).
 2. Trong mục Quick Links (Liên kết nhanh), nhấp vào View Invoice (Xem hóa đơn).
 3. Chọn một hóa đơn áp dụng bằng cách nhấp vào mã số hóa đơn.
 4. Nhấp vào View/Download Invoice Data (Xem/tải xuống dữ liệu hóa đơn).

Trên hóa đơn UPS, bạn có thể tìm thấy những thông tin sau:

 • Ngày lập hóa đơn, Số hóa đơnMã kiểm soát xuất hiện trong phần Hóa đơn dịch vụ vận chuyển nằm ở góc trên bên phải của hóa đơn.
 • Số tiền trong hóa đơn hiển thị cạnh Số tiền đến hạn trong kỳ này ở cuối hóa đơn. Nếu số tiền bằng 0, sử dụng số tiền trong mục Charges this period (Phí trong kỳ này) hiển thị bên dưới mục Summary of Charges (Tổng hợp các khoản phí).

Bước 6: Kết nối tài khoản UPS

Bạn cần đăng ký tài khoản UPS và có hóa đơn UPS để có thể kết nối tài khoản UPS với Shopify.

Khi kết nối tài khoản, bạn có thể chọn sử dụng phí vận chuyển bán lẻ do UPS đặt ra hoặc phí vận chuyển mà doanh nghiệp của bạn đã thương lượng với UPS. Phí vận chuyển thương lượng có thể mất đến 3 ngày làm việc mới hiển thị khi thanh toán. Nếu phí vận chuyển thương lượng không hiển thị sau 3 ngày làm việc, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify để được hỗ trợ.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Tài khoản hãng vận chuyển, thêm UPS làm hãng vận chuyển:

  • Nếu bạn chưa thêm tài khoản hãng vận chuyển, hãy nhấp vào Kết nối tài khoản hãng vận chuyển rồi nhấp vào Kết nối tài khoản bên cạnh UPS.
  • Nếu bạn đã thêm tài khoản hãng vận chuyển, nhấp vào Quản lý hãng vận chuyển rồi nhấp vào Kết nối tài khoản bên cạnh UPS.
 2. Trong hộp thoại Kết nối tài khoản UPS®, nhấp vào Bắt đầu.

 3. Trong trường Số tài khoản/Mã người giao hàng, nhập số tài khoản UPS của bạn.

 4. Trong mục THÔNG TIN CÁ NHÂN, nhập địa chỉ và chi tiết liên hệ của bạn.

 5. Trong mục TÀI KHOẢN CẦN MUA NHÃN, chọn Tài khoản UPS.

 6. Trong mục MỨC PHÍ KHÁCH HÀNG THẤY KHI THANH TOÁN, chọn loại phí vận chuyển:

  • Để sử dụng phí vận chuyển bán lẻ do UPS đặt ra, chọn Mức phí bán lẻ của UPS.
  • Để sử dụng phí vận chuyển mà doanh nghiệp của bạn đã thương lượng với UPS, chọn Mức phí thương lượng với UPS.
 7. Không bắt buộc: Trong mục Loại tài khoản (không bắt buộc), chọn Loại tài khoản UPS.

 8. Kiểm tra điều khoản dịch vụ, rồi nhấp vào Gửi và tiếp tục.

 9. Trong hộp thoại Xác minh tài khoản UPS®, thêm thông tin chi tiết về tài khoản UPS và hóa đơn của bạn, rồi nhấp vào Gửi.

Sau khi bạn kết nối tài khoản UPS với Shopify, mục nhập mới sẽ hiển thị trong mục Người dùng bổ sung của trang tài khoản trong tài khoản UPS của bạn. Đây là tài khoản Shopify đã kết nối với tài khoản UPS của bạn. Mục nhập này bao gồm ID tài khoản mà bạn có thể không nhận ra và địa chỉ email liên kết với tài khoản Shopify.

Tài khoản này là bắt buộc. Nếu xóa, bạn sẽ mất kết nối giữa tài khoản UPS và tài khoản Shopify, đồng thời cần liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify để giải quyết vấn đề này.

Bước tiếp theo

Ngắt kết nối tài khoản UPS

Nếu không muốn cung cấp phí vận chuyển do UPS tính cho khách hàng khi thanh toán nữa, bạn cần ngắt kết nối tài khoản UPS trong trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Tài khoản hãng vận chuyển, nhấp vào Quản lý hãng vận chuyển.
 2. Bên cạnh UPS, nhấp vào Disconnect account (Ngắt kết nối tài khoản).
 3. Trong hộp thoại, nhấp vào Disconnect account (Ngắt kết nối tài khoản) để xác nhận hủy kích hoạt.

Nhận hỗ trợ

Nếu gặp vấn đề khi thiết lập tài khoản UPS, bạn có thể truy cập Trung tâm trợ giúp và hỗ trợ của UPS hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của UPS:

Nhận hỗ trợ thiết lập tài khoản UPS
Quốc gia Số liên hệ
Hoa Kỳ 1-800-742-5877
Canada 1-800-742-5877
Vương quốc Anh 03457 877 877

Nếu bạn gặp vấn đề khi kết nối tài khoản UPS với Shopify, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí