Kích hoạt tính năng tính phí giao hàng bằng UPS

Bạn có thể hiển thị phí vận chuyển do UPS tính trong trang thanh toán. Bạn cần thiết lập tài khoản UPS, sau đó kết nối tài khoản này với trang quản trị Shopify.

Sau khi kết nối tài khoản UPS với trang quản trị Shopify, bạn có thể thiết lập mức phí do UPS tính.

Nếu cửa hàng có trụ sở tại Hoa Kỳ, bạn cũng có thể hoàn tất các tác vụ sau:

Yêu cầu của gói khi tính phí giao hàng theo hãng vận chuyển bên thứ ba

Để sử dụng tính năng tính phí giao hàng theo hãng vận chuyển bên thứ ba, bạn phải sử dụng gói Shopify Advanced hoặc Shopify Plus. Nếu đang sử dụng gói Shopify thì bạn có thể chọn phí hàng tháng để thêm tính năng này, hoặc chuyển sang thanh toán hằng năm. Tính năng tính phí giao hàng theo hãng vận chuyển bên thứ ba không có trong gói Basic Shopify hoặc Shopify Starter.

Yêu cầu đối với việc kích hoạt tính năng tính phí giao hàng bằng UPS

Để kích hoạt tính năng tính phí giao hàng bằng UPS, bạn cần đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Bạn cần có tài khoản UPS có số tài khoản, đôi khi được gọi là Mã người giao hàng.
 • Cửa hàng của bạn phải sử dụng gói Advanced Shopify hoặc Plus. Nếu đang dùng gói Shopify thì bạn có thể trả phí hằng tháng để thêm tính năng này hoặc chuyển từ thanh toán hằng tháng sang thanh toán hằng năm. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Bước 1: Đăng ký tài khoản UPS

Bạn có thể đăng ký tài khoản UPS nếu chưa có tài khoản.

Các bước thực hiện:

 1. Truy cập trang web UPS.
 2. Đăng ký tài khoản bằng một trong các trang liên kết hoặc bằng cách điền vào biểu mẫu theo yêu cầu.
 3. Đồng ý với Thỏa thuận về Công nghệ của UPS, nhấp vào Sign Up(Đăng ký).
 4. Xác nhận địa chỉ email để hoàn tất quá trình đăng ký.

Bước 2: Lấy số tài khoản UPS

Tùy thuộc vào thời điểm và cách bạn tạo tài khoản UPS, tài khoản này có thể không có số tài khoản, đôi khi được gọi là Mã người giao hàng, được liên kết với tài khoản. Bạn có thể kiểm tra xem tài khoản của mình đã có số tài khoản hoặc đã đăng ký số tài khoản hay chưa.

Tìm số tài khoản của bạn

Nếu đã có số tài khoản, bạn có thể tìm thấy số này trên bản sao hóa đơn UPS hoặc bằng cách đăng nhập vào tài khoản UPS. Nếu bạn không có số tài khoản, bạn có thể đăng ký số tài khoản trực tuyến.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập vào tài khoản tại trang web UPS.
 2. Trong menu tài khoản ở góc trên phải của trang, chọn Payment Options (Tùy chọn thanh toán).

Trong phần Phương thức thanh toán của tôi, số tài khoản của bạn được hiển thị trong cột Số (số tài khoản ở định dạng tương tự với 123AB4). Nếu số tài khoản không hiển thị ở đây, bạn cần đăng ký số tài khoản trực tuyến.

Đăng ký số tài khoản với UPS

Nếu tài khoản UPS của bạn chưa có số tài khoản đi kèm, bạn cần đăng ký số tài khoản.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập vào tài khoản tại trang web UPS.
 2. Trong menu tài khoản ở góc trên phải của trang, chọn Payment Options (Tùy chọn thanh toán).
 3. Trong menu Add a payment method(Thêm phương thức thanh toán), chọn Add new account (Thêm tài khoản mới), rồi nhấp vào Add (Thêm).
 4. Chọn địa chỉ bạn muốn đăng ký cùng, rồi nhấp vào Next (Tiếp).
 5. Nhập câu trả lời cho những câu hỏi về hồ sơ vận chuyển.

Bây giờ bạn có thể nhập số tài khoản để kết nối tài khoản UPS.

Bước 3: Xác minh địa chỉ

Bạn cần xác minh tài khoản bằng địa chỉ được liên kết với số tài khoản.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập vào tài khoản tại trang web UPS.
 2. Trong menu tài khoản ở góc trên phải của trang, chọn Payment Options (Tùy chọn thanh toán).
 3. Trong mục My payment methods (Phương thức thanh toán của tôi), tìm đúng tài khoản, rồi nhấp vào Edit (Chỉnh sửa).
 4. Mở mục Location address (Địa chỉ địa điểm).
 5. Sử dụng thông tin đăng nhập dành cho quốc giamã bưu chính/mã ZIP trong mục này để ủy quyền tài khoản.

Bước 4: Xác minh hóa đơn

Nếu bạn đã nhận được hóa đơn trong vòng 90 ngày vừa qua (hoặc 45 ngày vừa qua đối với tài khoản nằm ngoài Hoa Kỳ hoặc Canada), bạn cần phải ủy quyền tài khoản bằng một trong ba hóa đơn gần nhất. Nếu chưa nhận được hóa đơn trong khoảng thời gian đó, bạn không cần hoàn tất bước này.

Nếu bạn đã đăng ký trong Trung tâm lập hóa đơn UPS, bạn có thể xem hóa đơn trực tuyến.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập vào UPS Billing Center (Trung tâm lập hóa đơn UPS).
 2. Trong mục Quick Links (Liên kết nhanh), nhấp vào View Invoice (Xem hóa đơn).
 3. Chọn một hóa đơn áp dụng bằng cách nhấp vào mã số hóa đơn.
 4. Nhấp vào View/Download Invoice Data (Xem/tải xuống dữ liệu hóa đơn).

Trên hóa đơn UPS, bạn có thể tìm thấy những thông tin sau:

 • Ngày lập hóa đơn, Số hóa đơnMã kiểm soát hiển thị trong phần Hóa đơn dịch vụ vận chuyển nằm ở góc trên bên phải của hóa đơn.
 • Số tiền trong hóa đơn hiển thị cạnh Số tiền đến hạn trong kỳ này ở cuối hóa đơn. Nếu số tiền bằng 0, sử dụng số tiền trong mục Phí trong kỳ này hiển thị bên dưới mục Tổng hợp các khoản phí.

Bước 5: Kết nối tài khoản UPS

Bạn cần đăng ký tài khoản UPS và có hóa đơn UPS để có thể kết nối tài khoản UPS với Shopify.

Khi kết nối tài khoản, bạn có thể chọn sử dụng phí vận chuyển bán lẻ do UPS đặt ra hoặc phí vận chuyển mà doanh nghiệp của bạn đã thương lượng với UPS. Phí vận chuyển thương lượng có thể mất đến 3 ngày làm việc mới hiển thị khi thanh toán. Nếu phí vận chuyển thương lượng không hiển thị sau 3 ngày làm việc, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify để được hỗ trợ.

Các bước thực hiện:

Sau khi kết nối tài khoản UPS với Shopify, mục nhập mới sẽ hiển thị trong mục Người dùng bổ sung của trang tài khoản trong tài khoản UPS của bạn. Đây là tài khoản Shopify đã kết nối với tài khoản UPS của bạn. Mục nhập này bao gồm ID tài khoản mà bạn có thể không nhận ra và địa chỉ email liên kết với tài khoản Shopify. Bắt buộc phải có tài khoản này. Nếu xóa, bạn sẽ mất kết nối giữa tài khoản UPS và tài khoản Shopify, đồng thời sẽ phải liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify để giải quyết vấn đề này.

Bước 6: Kiểm tra phí giao hàng thực tính theo hãng vận chuyển

Sau khi kết nối hãng vận chuyển bên thứ ba với trang quản trị Shopify, bạn có thể thử nghiệm tích hợp tài khoản và xem trước phí giao hàng thực tính đối với các loại bao bì, kích cỡ và nơi nhận cụ thể trong trang quản trị Shopify.

Phí vận chuyển hiển thị trong quá trình thử nghiệm là phí mẫu và có thể khác với phí vận chuyển hiển thị cho khách hàng khi thanh toán.

Bước 7: Thiết lập phí giao hàng thực tính theo hãng vận chuyển

Thiết lập phí vận chuyển do UPS tính để hiển thị phí vận chuyển cho khách hàng khi thanh toán.

Nhận hỗ trợ

Nếu gặp vấn đề khi thiết lập tài khoản UPS, bạn có thể truy cập Trung tâm trợ giúp và hỗ trợ của UPS hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của UPS:

Nhận hỗ trợ thiết lập tài khoản UPS
Quốc gia Số liên hệ
Hoa Kỳ 1-800-742-5877
Canada 1-800-742-5877
Vương quốc Anh 03457 877 877

Nếu bạn gặp vấn đề khi kết nối tài khoản UPS với Shopify, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Hủy kích họa tính năng tính phí giao hàng của UPS

Nếu không muốn sử dụng tính năng tính phí giao hàng của UPS nữa, bạn có thể ngắt kết nối tài khoản hãng vận chuyển khỏi trang quản trị Shopify.

Các loại tài khoản UPS

Mô tả các loại tài khoản UPS khác nhau
Loại tài khoản Phương thức Mô tả
Lấy hàng mỗi ngày Lấy hàng Vào mỗi ngày làm việc, tài xế UPS sẽ dừng tại địa điểm của bạn một lần theo đúng lịch. Bạn có thể lên lịch lấy hàng hằng ngày tại UPS.com. Để tìm hiểu thêm về dịch vụ này, hãy xem phần Lấy hàng hằng ngày
Lấy hàng một lần Lấy hàng Bạn gọi UPS đến lấy hàng tận nơi bằng cách đặt lịch lấy hàng trực tuyến hoặc qua điện thoại nếu cần. Để tìm hiểu thêm về dịch vụ này, hãy xem phần Dịch vụ đến lấy hàng theo yêu cầu của UPS.
Quầy khách hàng Gửi hàng Bạn mang gói hàng đến gửi tại trung tâm khách hàng của UPS (Địa điểm cửa hàng UPS, đại lý vận chuyển được ủy quyền và điểm truy cập UPS).
Trung tâm thư tín Gửi hàng Bạn gửi gói hàng tại điểm tiếp nhận của UPS.
Trung tâm dịch vụ hàng không Gửi hàng Bạn mang gói hàng đến gửi tại trung tâm dịch vụ hàng không.

Vận chuyển quốc tế và giấy tờ hải quan của UPS

Bạn có thể giảm lãng phí giấy và đẩy nhanh tốc độ thông quan bằng cách sử dụng UPS Paperless® Invoice khi vận chuyển quốc tế bằng UPS. Khi mua nhãn vận chuyển quốc tế bằng tài khoản UPS của bạn, hãy kiểm tra tài khoản UPS để đảm bảo đã thiết lập tùy chọn UPS Paperless® Invoice thành gửi hóa đơn thương mại không dùng giấy. Nếu bạn đang gửi hàng đến một quốc gia chấp nhận hồ sơ không dùng giấy thì bản điện tử của chứng từ hải quan sẽ được gửi tự động và bạn chỉ cần in nhãn vận chuyển.

Nếu đang chuyển hàng đến một quốc gia hoặc khu vực không được hỗ trợ, bạn cần in các biểu mẫu hải quan và đính kèm lô hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí